Återbetalningspolicy

Denna återbetalningspolicy gäller för köp som görs via Empires & Puzzles Store.

Villkoren i denna återbetalningspolicy styr relationen mellan dig (hädanefter ”du” eller ”kunden”) och ett av företagen i Zynga, Inc. (hädanefter ”Zynga” eller ”oss” eller ”vi”) avseende ditt köp. Vilket företag i Zynga-koncernen som är part i denna återbetalningspolicy, som har ingåtts med en specifik kund, beror på vilken betalningsmetod som valts. Namn och juridisk adress på det företag från Zynga som är part i återbetalningspolicyn visas på kassasidan efter att du har valt betalningsmetod. Dessutom kommer det berörda företagets namn och adress att anges på det kvitto som kunden får efter att han eller hon har genomfört köpet.

Du måste vara minst 18 år eller ha uppnått myndighetsåldern i din jurisdiktion för att göra en beställning på Empires & Puzzles Store. Om du är under 18 år eller under myndighetsåldern i din jurisdiktion måste en förälder eller vårdnadshavare göra en beställning åt dig. Genom att göra en beställning på Empires & Puzzles Store bekräftar kunden (eller kundens förälder eller vårdnadshavare) att han/hon har läst och godkänt denna återbetalningspolicy.

DENNA ÅTERBETALNINGSPOLICY INNEHÅLLER EN BINDANDE BESTÄMMELSE OM ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 10 OM "TVISTER" SOM PÅVERKAR HUR TVISTER LÖSES MELLAN DIG OCH OSS. DESSA BESTÄMMELSER HAR EN BETYDANDE INVERKAN PÅ DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL OCH ATT FÅ EN JURY PRÖVA DIN SAK.

1. Våra artiklar

1.1 Digitalt innehåll. Zynga förser dig med programvara som endast levereras till dig via nedladdning via internet. Du kan köpa följande Zynga-produkter: a) förbeställning, b) abonnemang, c) tillgång till ett spel (via en nyckel eller ett registrerat spelkonto), d) spelvaluta, e) spelartikel, f) premiumkonto (gemensamt ”digitalt innehåll”). Observera att det digitala innehållet tillhandahålls med begränsningar som anges i våra användarvillkor: https://www.zynga.com/legal/terms-of-service.

1.2 Alla typer av köp – digitalt innehåll och (eller) produkter benämns tillsammans som ”varor” eller ”beställning”.

1.3 Det digitala innehållet och produkterna samt dess beskrivningar och specifikationer tillhandahålls i befintligt skick och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Zynga garanterar inte riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av sådana beskrivningar eller specifikationer.

2. Beställning

2.1 Genom att göra en beställning hos Zynga bekräftar du att din transaktion sker hos oss. Du bekräftar vidare att vi, när vi har verifierat äktheten och tillräckligheten av den information som du lämnar, kommer att sälja varorna till dig för de belopp som redovisades och överenskoms när du genomförde din beställning.

2.2 Vi börjar behandla din beställning när ditt köp har godkänts. Beställningar behandlas vanligtvis direkt, men det kan ta upp till 2–5 dagar att slutföra dem beroende på vilken betalningsmetod du har valt.

2.3 När din beställning har behandlats kommer vi att skicka dig en bekräftelse via e-post (om möjligt) till e-postadressen du har angett.

2.4 Denna bekräftelse via e-post fungerar som ett elektroniskt kvitto på ditt köp och innehåller information om din beställning. Avtalet mellan dig och Zynga kommer endast att skapas när du får din beställningsbekräftelse via e-post.

2.5 Om vi inte kan leverera en vara till dig (t.ex. för att varan inte finns i lager, inte längre är tillgänglig eller på grund av ett fel i priset) eller om din beställning förväntas bli försenad med trettio (30) dagar eller mer, kommer Zynga att informera dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla din beställning. Om du redan har betalat för varan kommer vi att återbetala hela det debiterade beloppet så snart som möjligt, men under inga omständigheter senare än trettio (30) dagar efter det att du har mottagit ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse, och vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot dig.

3. Beställningspris

Priset för din beställning kommer att anges inklusive alla tillämpliga skatter och fraktkostnader (förutom vid omständigheter där fri frakt erbjuds) vid köptillfället och baserat på de landsuppgifter du anger.

4. Leverans av produkter

4.1 Digitalt innehåll levereras till dig baserat på den information som du tillhandahåller, och du är ansvarig för att informationen är korrekt. Om det sker överträdelser av några bestämmelser (inklusive men inte begränsat till export-/importbestämmelser) på grund av felaktig information som du lämnat, är du ansvarig för en sådan överträdelse.

4.2 Om du har några andra frågor om din beställning kan du gå till support.zynga.com.

5. Förebyggande av bedrägerier

Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till våra servrar om vi fastställer ett faktamönster som tyder på olaglig användning av digitalt innehåll, eller någon annan åtgärd som syftar till att erhålla digitalt innehåll som användaren inte har rätt att göra anspråk på. Observera att kunder vars konton är spärrade inte har rätt att kräva att få tillbaka köpt digitalt innehåll eller någon annan återbetalning.

6. Begäran om återbetalning

6.1 Vi är glada över att kunna erbjuda upphämtning av returer till alla kunder där köpen uppfyller vår återbetalningspolicy. Zynga kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att lösa eventuella problem som du kan ha med varan/varorna eller en begäran om återbetalning i god tro.

6.2 Avbeställningsperioden börjar från det datum du mottar varan. Du har 14 dagar på dig från mottagandet av din vara för att informera oss om din avsikt att returnera eller byta (”avbeställningsperiod”).

6.3 För att begära en återbetalning måste du besöka https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ och kontakta Zyngas kundsupport. Innan du skickar en begäran om återbetalning bör du notera att det finns vissa undantag från återbetalningsreglerna för digitalt innehåll som nämns i avsnittet Återbetalningsvillkor nedan.

7. Återbetalningsvillkor

1. Varan har inte mottagits, är otillgänglig eller försenad – återbetalning är tillåten (se avsnitt 2.5 ovan). Vid förbeställningar som ännu inte har levererats kan du få återbetalning när som helst fram till den dag då spelet släpps. Efter att spelet har släppts gäller allmänna regler för återbetalning.

2. Dubbelköp (en transaktion som har gjorts inom 5 minuter efter den senaste transaktionen för samma vara):

Abonnemang – återbetalning är tillåten;

Spelvaluta, föremål i spelet – återbetalning tillåts om köpet inte har lösts in;

Förbeställningar – återbetalning är tillåten tills det spelbara innehållet har levererats.

3. Glömde att avaktivera ett abonnemang – återbetalning tillåts inte.

4. Köp av valuta i spelet av misstag - inga återbetalningar tillåtna om köpet lösts in.

5. Tekniska problem med det digitala innehållet – återbetalning tillåts inte (sådana problem måste rapporteras direkt till Zynga Customer Support).

6. Allmänna påståenden (t.ex. ”inte vad jag trodde” eller ”Jag kan inte använda detta”): Abonnemang, föremål i spelet, spelnycklar, förbeställningar – återbetalning tillåts inte.

VIKTIGT:

Genom att använda, lösa in eller ladda ned digitalt innehåll under avbeställningsperioden bekräftar du att du kommer att förlora din rätt att begära återbetalning. Du har till exempel köpt det digitala innehållet, betalat för det och fått nedladdningslänken eller ett e-postmeddelande med nyckeln för att få tillgång till ett spel osv. Om du börjar ladda ned det digitala innehållet på din dator eller om du har angett nyckeln för att ta emot det digitala innehållet under avbeställningsperioden innebär det att du avstår från din rätt att avbryta köpet.

8. Effekter av avbeställning

8.1 Återbetalningar kan endast utfärdas till den ursprungliga betalningsmetod som användes för en betalning, och du kommer inte att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Det är inte möjligt att skicka en återbetalning till ett annat konto. Om du måste göra en återbetalning till en annan destination (t.ex. om en icke-återbetalningsbar metod ursprungligen användes) kommer kostnaderna för denna avgift inte att återbetalas.

8.2 Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan återbetalningar syns på ditt konto, beroende på vilken betalningsmetod som användes för återbetalningen.

8.3 Om du väljer att avbeställa måste du tydligt informera oss om ditt beslut under avbeställningsperioden. För att på ett effektivt sätt avbryta din beställning eller en del av din beställning ska du kontakta supportteamet på https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ och ange 1) det datum då beställningen betalades, 2) det datum då beställningen mottogs, 3) den eller de varor som avbeställs, 4) beställningens referensnummer, 5) en skärmdump av ditt inköpskvitto som inte är i väntande status hos din betalningsleverantör eller felet som du får, 6) ditt fullständiga namn, och 7) din spelare. ID/UID eller ZID. För att hitta din spelare ID/UID eller ZID:

a. Hitta widgeten "Inställningar" i ditt spel.

b. Leta efter ikonen Hjälp eller ikonen Spelarsupport.

c. Du bör kunna hitta din ZID, spelare eller enhet ID längst ned.

8.4 Vid avbeställningar kommer vi att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter det att vi har mottagit dina avbeställda och returnerade varor.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Zynga utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vårt totala ansvar gentemot dig med avseende på direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga skador, följdskador av något slag (inklusive utebliven vinst), eller alla andra förutsebara förluster som uppstår enligt eller i samband med användarvillkoren och denna återbetalningspolicy, oavsett om det är fråga om avtal, skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador, under inga omständigheter överstiga det totala priset för a) Varorna eller b) 150 USD, beroende på vilket belopp som är lägst.

9.2 Du samtycker till att inte använda varorna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål, och Zynga har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller förlust av affärsmöjligheter. Zynga tillhandahåller endast varor för hushållsbruk och privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har Zynga inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

10. Tvister

10.1 Denna återbetalningspolicy (liksom användarvillkoren) regleras av de lagar som gäller i delstaten Kalifornien utan hänvisning till lagkonflikter och ska tolkas i enlighet med detta.

10.2 Innan du inleder ett formellt rättsligt förfarande måste du skicka ett skriftligt meddelande till ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, för att ge Zynga möjlighet att lösa tvisten med dig på ett informellt sätt genom förhandlingar. Såvida du inte anger något annat i ditt meddelande ska Zynga svara på ditt meddelande genom att använda din senast använda faktureringsadress eller den fakturerings- och/eller leveransadress som vi har. Om Zynga har en tvist med dig kommer Zynga att meddela detta till den adress och/eller e-postadress som finns registrerad för dig, om sådan finns. Du och Zynga är överens om att förhandla om tvisten i god tro under minst 30 dagar efter det att tvisten meddelats. Om tvisten inte har lösts inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om tvisten kan Zynga eller du driva kravet i ett bindande individuellt skiljedomsförfarande i enlighet med vad som anges i Zyngas användarvillkor https://www.zynga.com/legal/terms-of-service(”villkor”). Du och Zynga är överens om att en tvist inte kan hänskjutas till skiljedom såvida inte och tills den part som hänskjuter tvisten till skiljedom har uppfyllt kraven i denna punkt i den mån det är möjligt.

10.3 New Era ADR (”New Era”) kommer att administrera alla skiljeförfaranden mellan dig och Zynga. Parterna är överens om att New Era’s Virtual Expedited Arbitration Rules and Procedures, liksom alla dess General Rules and Procedures som är tillämpliga, kommer att användas. Du kan ta del av New Eras regler och procedurer på deras webbplats på www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Denna webbadress kan komma att ändras.) Om något i denna återbetalningspolicy eller i villkoren skiljer sig från New Eras regler och procedurer, är parterna överens om att följa villkoren i stället.

10.4 Om du inleder ett skiljedomsförfarande i enlighet med denna återbetalningspolicy måste du betala New Eras ansökningsavgift på 300 USD, med förbehåll för tillämpliga lagar om betalning av skiljedomsavgifter. Du är inte ansvarig för att betala några andra avgifter rörande skiljeförfarandet. Alla andra avgifter och kostnader som debiteras av New Era kommer att betalas av Zynga. Om New Era fastställer att du inte kan betala någon del av ansökningsavgiften kommer Zynga dessutom att betala även den delen. För det fall skiljemannen fastställer att alla de krav som den part som väcker talan i skiljedomsförfarandet har gjort gällande är ogrundade, går den förlorande parten med på att ersätta den vinnande parten för alla skiljedomsavgifter samt rimliga advokatarvoden och kostnader som den vinnande parten ådragit sig i samband med skiljeförfarandet.

10.5 Skiljeförfarande kommer att genomföras virtuellt. Om en personlig utfrågning krävs kommer utfrågningen antingen att äga rum i San Mateo County, California eller där du bor, du väljer själv.

10.6 Parterna är överens om att varken du eller Zynga kan göra anspråk som målsägande eller gruppmedlem i en grupptalan, en konsoliderad talan eller en representativ talan, eller på annat sätt försöka återvinna förluster som en tredje part har lidit.

11. Integritetspolicy

Vi har åtagit oss att skydda våra kunders integritet. För information om hur information samlas in, används eller lämnas ut av oss i samband med ditt köp, se vår integritetspolicy på [INSERT].

12. Kontaktuppgifter

Om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande vår återbetalningspolicy är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på https://www.zynga.com/support/ för mer information.

Senast uppdaterad: den 14 november 2022