Polityka zwrotów

Niniejsza Polityka zwrotów dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem Empires & Puzzles Store.

Warunki niniejszej Polityki zwrotów regulują relacje między użytkownikiem (zwanym dalej „użytkownikiem” lub „Klientem”) a jedną ze spółek Zynga, Inc (zwanych dalej „Zynga” lub „nas”nam”, „my”, itd.) dotyczące zakupu dokonanego przez użytkownika. To, która spółka z grupy spółek Zynga jest stroną niniejszej Polityki zwrotów, zawartej z konkretnym Klientem, zależy od wybranej metody płatności. Nazwa i adres siedziby spółki Zynga, która jest stroną Polityki zwrotów, zostaną wyświetlone na stronie płatności po wybraniu metody płatności. Ponadto nazwa i adres odpowiedniej spółki zostaną podane na paragonie dostarczonym Klientowi po dokonaniu płatności za zakup.

Aby złożyć zamówienie na Empires & Puzzles Store, trzeba mieć ukończone 18 lat lub być osobą pełnoletnią na swoim obszarze administracyjnym. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat lub nie jest osobą pełnoletnią na swoim obszarze administracyjnym, rodzic lub opiekun prawny użytkownika musi złożyć zamówienie w jego imieniu. Składając zamówienie na Empires & Puzzles Store, Klient (lub jego rodzic bądź opiekun prawny) potwierdza przeczytanie i zaakceptowanie niniejszej Polityki zwrotów.

NINIEJSZA POLITYKA ZWROTÓW OBEJMUJE ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO ORAZ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO - W PUNKCIE 10 „SPORY” - CO WPŁYWA NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI. POSTANOWIENIA TE W ZNACZNYM STOPNIU WPŁYWAJĄ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU I ZWRÓCENIA SIĘ DO ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH O ROZPATRZENIE ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA.

1. Nasz asortyment

1.1 Treści cyfrowe. Zynga dostarcza oprogramowanie wyłącznie za pośrednictwem internetu. Użytkownik może kupić następujące produkty Zynga: a) zamówienie z wyprzedzeniem, b) subskrypcję, c) dostęp do gry (za pośrednictwem klucza lub zarejestrowanego konta w grze), d) walutę w grze, e) przedmiot w grze, f) konto premium (łącznie „treści cyfrowe”). Należy pamiętać, że treści cyfrowe są dostarczane z ograniczeniami opisanymi w naszych Warunkach świadczenia usług: https://www.zynga.com/legal/terms-of-service.

1.2 Wszystkie rodzaje zakupów – treści cyfrowe i (lub) produkty łącznie będą zwane „Asortymentem” lub „Zamówieniem”.

1.3 Treści cyfrowe i Produkty oraz ich opisy i specyfikacje są dostarczane w stanie, w jakim są, i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zynga nie gwarantuje dokładności, niezawodności ani kompletności opisu lub specyfikacji.

2. Składanie zamówień

2.1 Składając zamówienie w Zynga, użytkownik potwierdza, że jego transakcja zostanie zrealizowana u nas. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po pomyślnej weryfikacji autentyczności i adekwatności podanych przez niego informacji sprzedamy mu asortyment w kwocie przedstawionej i uzgodnionej w momencie złożenia Zamówienia.

2.2 Rozpoczniemy przetwarzanie Zamówienia po zatwierdzeniu zakupu. Zamówienia są zazwyczaj przetwarzane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do 2–5 dni - w zależności od wybranej metody płatności.

2.3 Po przetworzeniu Zamówienia wyślemy Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem (jeśli będzie to możliwe) na podany adres e-mail.

2.4 Wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie służyć jako elektroniczne potwierdzenie zakupu i będzie zawierać informacje o zamówieniu. Umowa pomiędzy użytkownikiem a Zyngą zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

2.5 Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi Asortymentu (na przykład z powodu braku Asortymentu w magazynie lub braku dostępności lub z powodu błędu w cenie) lub w przypadku przewidywanego opóźnienia Zamówienia wynoszącego trzydzieści (30) dni lub więcej, Zynga poinformuje o tym użytkownika pocztą elektroniczną i nie będzie przetwarzać Zamówienia. Jeśli użytkownik zapłacił już za Asortyment, zwrócimy mu pełną kwotę jak najszybciej, w każdym razie nie później niż trzydzieści (30) dni od otrzymania przez niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia i nie ponosimy wobec niego żadnej dalszej odpowiedzialności.

3. Cena Zamówienia

Cena Zamówienia podawana jest wraz z wszelkimi obowiązującymi podatkami i kosztami wysyłki (z wyjątkiem przypadków, w których oferowana jest darmowa wysyłka) w momencie zakupu i na podstawie podanych przez użytkownika danych krajowych.

4. Dostawa Produktu

4.1 Treści cyfrowe są dostarczane użytkownikowi na podstawie podanych przez niego informacji; użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich rzetelność. Jeśli jakiekolwiek przepisy zostaną naruszone (w tym m.in. przepisy eksportowe/importowe) z powodu niedokładnych informacji przekazanych przez użytkownika, użytkownik ponosi odpowiedzialność za takie naruszenie.

4.2 W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących Zamówienia proszę odwiedzić witrynę support.zynga.com.

5. Zapobieganie oszustwom

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do naszych serwerów, jeśli ustalimy schemat faktów wskazujący na nielegalne wykorzystanie treści cyfrowych lub jakiekolwiek inne działania mające na celu uzyskanie treści cyfrowych, do których uzyskania użytkownik nie jest uprawniony. Uwaga: Klienci, których konta są zakazane, nie mają prawa żądać zwrotu zakupionych treści cyfrowych ani zwrotu innych środków.

6. Wniosek o zwrot

6.1 Z przyjemnością oferujemy usługę obsługi zwrotów wszystkim Klientom, których zakupy są zgodne z naszą Polityką zwrotów. Zynga podejmie w dobrej wierze uzasadnione działania w celu rozwiązania wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić w związku z Asortymentem lub wnioskiem o zwrot pieniędzy.

6.2 Okres odstąpienia rozpoczyna się od daty otrzymania Asortymentu. Użytkownik ma 14 dni od otrzymania Asortymentu na poinformowanie nas o zamiarze zwrotu lub wymiany („Okres odstąpienia”).

6.3 Aby złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, należy odwiedzić https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ i skontaktować się z działem obsługi klienta Zynga. Przed wysłaniem wniosku o zwrot należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od zasad zwrotu dla treści cyfrowych, które są wymienione w poniższym punkcie „Warunki zwrotu”.

7. Warunki zwrotu

1. Nie otrzymano Asortymentu lub jest on niedostępny bądź opóźniony – zwrot jest dozwolony (zob. punkt 2.5 powyżej). W przypadku zamówień z wyprzedzeniem na produkty, które nie zostały jeszcze dostarczone, użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy w dowolnym momencie do dnia wydania gry; po wydaniu gry obowiązują ogólne zasady zwrotów.

2. Podwójny zakup (transakcja dokonana w ciągu 5 minut od ostatniej transakcji dla tej samej pozycji):

Subskrypcje – zwrot jest dozwolony;

Waluta w grze, przedmioty w grze – zwrot jest dozwolony, jeśli zakup nie został zrealizowany;

Zamówienia z wyprzedzeniem – zwrot pieniędzy jest możliwy do momentu dostarczenia treści do gry.

3. Użytkownik zapomniał dezaktywować subskrypcję – zwrot nie jest dozwolony.

4. Zakup waluty w grze przez pomyłkę - zwrot pieniędzy nie jest możliwy, jeśli zakup został zakończony.

5. Problemy techniczne z treściami cyfrowymi – zwrot pieniędzy nie jest dozwolony (problemy te należy zgłaszać bezpośrednio do Zynga Customer Support).

6. Ogólne stwierdzenia (np. „nie to, co chciałem” lub „nie potrafię z tego korzystać”): Subskrypcje, artykuły w grze, klucze do gier, zamówienia w przedsprzedaży – zwrot pieniędzy nie jest dozwolony.

WAŻNE:

Korzystając z treści cyfrowych, wykorzystując je lub pobierając w Okresie odstąpienia, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do żądania zwrotu pieniędzy. Na przykład: użytkownik zakupił treści cyfrowe, zapłacił za nie i otrzymał link do pobrania lub wiadomość e-mail z kluczem umożliwiającym dostęp do gry, itp. Jeśli użytkownik rozpocznie pobieranie treści cyfrowych na swój komputer lub wprowadzi klucz w celu otrzymywania treści cyfrowych w Okresie odstąpienia, oznacza to, że zrzeka się prawa do anulowania zakupu.

8. Skutki anulowania

8.1 Zwroty mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą pierwotnej metody płatności użytej do dokonania płatności; w wyniku takiego zwrotu nie będą naliczane żadne opłaty. Nie można wysłać zwrotu pieniędzy na inne konto. W przypadku, gdy konieczne będzie dokonanie zwrotu pieniędzy do innego miejsca docelowego (np. pierwotnie zastosowano metodę bezzwrotną), opłaty z tytułu tej płatności nie zostaną zwrócone.

8.2 W zależności od metody płatności wykorzystywanej do zwrotu pieniędzy, może to potrwać do 10 dni roboczych.

8.3 Jeżeli użytkownik zdecyduje się na anulowanie, musi wyraźnie poinformować nas o swojej decyzji w Okresie odstąpienia. Aby skutecznie anulować Zamówienie lub część Zamówienia, należy skontaktować się z zespołem wsparcia pod numerem https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ i podać szczegóły 1) datę opłacenia Zamówienia, 2) datę otrzymania Zamówienia, 3) anulowany Asortyment, 4) numer referencyjny Zamówienia, 5) zrzut ekranu pokwitowania zakupu, który nie ma statusu „w toku” u dostawcy płatności lub zrzut ekranu wyskakującego błędu, 6) imię i nazwisko oraz 7) ID/UID lub ZID gracza. Aby znaleźć ID/UID lub ZID gracza:

a. Znajdź widżet „Ustawienia” w swojej grze.

b. Poszukaj ikony pomocy lub ikony wsparcia gracza.

c. Użytkownik powinien być w stanie zlokalizować ZID, lub ID gracza lub urządzenia w dolnej części ekranu.

8.4 W przypadku anulowania rezerwacji dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście (14) dni po otrzymaniu anulowanego i zwróconego Asortymentu.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Zynga nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli miałoby to być niezgodne z prawem. W prawnie dozwolonym zakresie nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika w odniesieniu do wszelkich bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, przypadkowych lub wynikowych szkód dowolnego rodzaju (w tym utraty zysków) lub wszelkich innych możliwych do przewidzenia strat wynikających z Warunków świadczenia usług i niniejszej Polityki zwrotów lub z nimi związanych - czy to na mocy umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego tytułu, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, w żadnym wypadku nie przekroczy łącznej ceny a) Asortymentu lub b) 150 USD, zależnie od tego, która kwota jest niższa.

9.2 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Asortymentu w celach komercyjnych, biznesowych lub związanych z odsprzedażą, a Zynga nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności ani utratę możliwości biznesowych. Zynga dostarcza Asortyment wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użytkownik wykorzystuje Asortyment w celach komercyjnych, biznesowych lub związanych z odsprzedażą, Zynga nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności ani utratę możliwości biznesowych.

10. Spory

10.1 Niniejsza Polityka zwrotów (oraz Warunki świadczenia usług) podlegają wykładni i przepisom prawa obowiązującym w stanie Kalifornia bez odniesienia do przepisów kolizyjnych.

10.2 Przed wszczęciem formalnego postępowania prawnego należy przesłać pisemne powiadomienie na adres ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, aby umożliwić firmie Zynga nieformalne rozwiązanie sporu w drodze negocjacji. O ile użytkownik nie wskaże inaczej w powiadomieniu, Zynga odpowie na jego powiadomienie, korzystając z podanego ostatnio adresu do rozliczeń lub adresu do rozliczeń lub adresu do wysyłki, który posiada. Jeśli Zynga będzie mieć z użytkownikiem spór, Zynga powiadomi użytkownika o tym, wysyłając wiadomość na adres i/lub adres e-mail użytkownika, którym dysponuje (o ile taki istnieje). Użytkownik i Zynga zgadzają się prowadzić, w dobrej wierze, negocjacje w sprawie sporu przez co najmniej 30 dni od przekazania powiadomienia o sporze. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, Zynga lub użytkownik mogą dochodzić roszczenia w wiążącym arbitrażu indywidualnym, zgodnie z Warunkami świadczenia usług Zynga https://www.zynga.com/legal/terms-of-service(„Warunki”). Zarówno użytkownik, jak i Zynga zgadzają się, że sporu nie można zgłosić do arbitrażu, chyba że i do czasu, gdy strona zgłaszająca spór do arbitrażu spełni, w możliwym zakresie, wymogi niniejszego ustępu.

10.3 New Era ADR („New Era”) będzie prowadzić postępowanie arbitrażowe pomiędzy użytkownikiem a Zynga. Strony uzgadniają, że stosować się będzie New Era’s Virtual Expedited Arbitration Rules and Procedures, jak również wszelkie obowiązujące elementy General Rules and Procedures. Z zasadami i procedurami New Era można zapoznać się na stronie internetowej www.neweraadr.com/rules-and-procedures/ (adres strony może ulec zmianie). Jeśli któryś z elementów niniejszej Polityki zwrotów lub Warunków różnić się będzie od zasad i procedur New Era, strony zobowiązują się przestrzegać Warunków.

10.4 Jeżeli użytkownik zainicjuje postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszą Polityką zwrotów, będzie zobowiązany do uiszczenia New Era opłaty w wysokości 300 USD za złożenie wniosku, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących opłat za arbitraż. Użytkownik nie ma obowiązku uiszczenia żadnych innych opłat za arbitraż. Pozostałe opłaty i wydatki naliczane przez New Era zostaną opłacone przez Zynga. Ponadto, jeśli New Era stwierdzi, że użytkownik nie jest w stanie uiścić jakiejś części opłaty za złożenie wniosku, Zynga również zapłaci za tę część. W przypadku, gdy arbiter stwierdzi, że wszelkie roszczenia dochodzone przez stronę wszczynającą postępowanie arbitrażowe są niepoważne, strona przegrana zgadza się zwrócić stronie wygranej wszelkie koszty postępowania arbitrażowego, jak również uzasadnione koszty obsługi prawnej i inne koszty poniesione przez stronę wygrywającą w związku z postępowaniem arbitrażowym.

10.5 Arbitraż będzie prowadzony wirtualnie. Jeśli wymagane będzie osobiste stawiennictwo przed arbitrem, będzie to miało miejsce w San Mateo County, California lub w miejscu zamieszkania użytkownika; miejsce wybiera użytkownik.

10.6 Strony uzgadniają, że ani użytkownik, ani Zynga nie mogą wnosić roszczeń jako powód ani członek grupy w powództwie zbiorowym, powództwie skonsolidowanym lub powództwie reprezentacyjnym, ani w inny sposób dążyć do odzyskania strat poniesionych przez osobę trzecią.

11. Oświadczenie o ochronie prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych Klientów. Aby uzyskać informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania przez nas informacji w związku z zakupem, proszę zapoznać się z naszą Polityką ochrony prywatności pod adresem [INSERT].

12. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką zwrotów proszę skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem https://www.zynga.com/support/ .

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2022 r.