Restitutiebeleid

Dit Restitutiebeleid is van toepassing op de aankopen gedaan via de Empires & Puzzles Store.

De voorwaarden van dit Restitutiebeleid zijn van toepassing op de relatie tussen u (hierna “u” of “Klant” genoemd) en een van de bedrijven van Zynga, Inc. (hierna “Zynga” of “ons” of “wij/we” genoemd) met betrekking tot uw aankoop. Welk bedrijf van de Zynga-bedrijvengroep partij is bij dit Restitutiebeleid, dat is afgesloten met een specifieke Klant, is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De naam en het officiële adres van het bedrijf van Zynga dat partij is bij het Restitutiebeleid worden weergegeven op de afrekenpagina nadat u een betaalmethode hebt gekozen. Daarnaast worden de naam en het adres van het betreffende bedrijf vermeld op het ontvangstbewijs dat aan de Klant wordt verstrekt na voltooiing van een succesvolle betaling voor de aankoop.

U moet ten minste 18 jaar of wettelijk meerderjarig zijn in uw rechtsgebied om een bestelling te kunnen plaatsen op de Empires & Puzzles Store. Als je jonger bent dan 18 jaar of jonger bent dan de wettelijk meerderjarige leeftijd in je rechtsgebied, moet je ouder of wettelijke voogd namens jou een bestelling plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling op de Empires & Puzzles Store erkent de Klant (of de ouder of wettelijke voogd van de Klant) dit Restitutiebeleid te hebben gelezen en geaccepteerd.

DIT RESTITUTIEBELEID BEVAT IN ARTIKEL 10 “GESCHILLEN” EEN BEPALING INZAKE BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN VRIJWARING VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN. DEZE IS VAN INVLOED OP DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS WORDEN OPGELOST. DEZE BEPALINGEN HEBBEN EEN AANZIENLIJKE INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN, WAARONDER UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN EN UW VORDERINGEN VOOR TE LEGGEN AAN EEN JURY.

1. Onze artikelen

1.1 Digitale Content. Zynga biedt u software die alleen door downloaden via internet aan u wordt geleverd. U kunt de volgende producten van Zynga kopen: a) voorbestelling, b) abonnement, c) toegang tot een game (via een sleutel of een geregistreerd gameaccount), d) in-game valuta e) in-game artikel, f) premium account (gezamenlijk de “Digitale Content”). Houd er rekening mee dat de Digitale Content wordt geleverd met beperkingen die worden beschreven in onze Servicevoorwaarden: https://www.zynga.com/legal/terms-of-service.

1.2 Alle soorten aankopen - Digitale Content en (of) Producten worden gezamenlijk “Artikelen” of “Bestelling” genoemd.

1.3 De Digitale Content en Producten en de beschrijvingen en specificaties ervan worden verstrekt zoals ze op dat moment zijn (“as is”) en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zynga garandeert de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van een dergelijke beschrijving of specificatie niet.

2. Bestellen

2.1 Door een Bestelling bij Zynga te plaatsen, bevestigt u dat uw transactie bij ons zal plaatsvinden. U erkent verder dat wij, na succesvolle verificatie door ons van de authenticiteit en toereikendheid van de informatie die u verstrekt, u vervolgens de artikelen zullen verkopen voor de bedragen die zijn gepresenteerd en overeengekomen toen u uw Bestelling plaatste.

2.2 We beginnen met het verwerken van uw Bestelling nadat uw aankoop is goedgekeurd. Bestellingen worden doorgaans onmiddellijk verwerkt, maar het kan tot 2-5 dagen duren voordat ze zijn afgerond, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode.

2.3 Zodra uw Bestelling is verwerkt, sturen we u een bevestigingsmail (indien mogelijk) naar het e-mailadres dat aan ons is verstrekt.

2.4 Deze bevestigingsmail dient als elektronische aankoopbon en bevat informatie over uw Bestelling. De overeenkomst tussen u en Zynga komt alleen tot stand wanneer u de bevestigingsmail van uw bestelling ontvangt.

2.5 Als we u geen Artikel kunnen leveren (bijvoorbeeld omdat dat Artikel niet op voorraad is of niet langer beschikbaar is, of vanwege een fout in de prijs) of omdat uw Bestelling naar verwachting dertig (30) dagen of langer zal worden vertraagd, zal Zynga u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we uw Bestelling niet verwerken. Als u het Artikel al hebt betaald, zullen wij u zo snel mogelijk, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen na ontvangst van een e-mail ter bevestiging van uw Bestelling, het volledige bedrag terugbetalen en wij zullen geen verdere aansprakelijkheid jegens u aanvaarden.

3. Bestelprijs

De prijs van uw Bestelling wordt vermeld inclusief eventuele toepasselijke belastingen en verzendkosten op het moment van aankoop en op basis van de landgegevens die u verstrekt (behalve in omstandigheden waarin gratis verzending wordt aangeboden).

4. Levering van producten

4.1 Digitale Content wordt aan u geleverd op basis van de informatie die u verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. Als er regelgeving wordt overtreden (inclusief maar niet beperkt tot export-/importregelgeving) vanwege onjuiste informatie die door u is verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor een dergelijke schending.

4.2 Als u nog andere vragen hebt over uw Bestelling, ga dan naar support.zynga.com.

5. Fraudepreventie

We behouden ons het recht voor om toegang tot onze servers te weigeren als we een feitenpatroon vaststellen dat illegaal gebruik van de Digitale Content aangeeft, of enige andere actie gericht op het verkrijgen van de Digitale Content waarop de gebruiker geen recht heeft. Houd er rekening mee dat Klanten van wie de accounts zijn uitgesloten, niet het recht hebben om de teruggave van gekochte Digitale Content of enige andere restitutie te eisen.

6. Verzoek tot restitutie

6.1 Waar de aankopen voldoen aan ons Restitutiebeleid bieden we met genoegen een retourservice aan alle Klanten. Zynga zal alle redelijke maatregelen nemen om eventuele problemen die u hebt met het/de Artikel(en) of een verzoek om restitutie te goeder trouw op te lossen.

6.2 De annuleringsperiode begint op de datum waarop u uw Artikel ontvangt. U hebt 14 dagen vanaf ontvangst van uw Artikel om ons te informeren over uw voornemen om te retourneren of te ruilen (“Annuleringsperiode”).

6.3 Om een restitutie aan te vragen, moet u een bezoek brengen aan https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ en contact opnemen met de klantenservice van Zynga. Houd er voordat u een restitutieverzoek verzendt, rekening mee dat er enkele uitzonderingen zijn op de restitutieregels voor de Digitale Content die worden vermeld in het gedeelte Restitutievoorwaarden hieronder.

7. Voorwaarden voor restitutie

1. Het Artikel is niet ontvangen, niet beschikbaar of vertraagd geleverd – restitutie is toegestaan (zie sectie 2.5 hierboven). In het geval van voorbestellingen die nog niet zijn geleverd, kunt u op elk moment tot de dag van de release van de game een restitutie ontvangen; na de release van de game zijn algemene regels voor restitutie van toepassing.

2. Dubbele aankoop (een transactie die binnen 5 minuten na de laatste transactie voor hetzelfde Artikel is uitgevoerd):

Abonnementen – restitutie is toegestaan;

In-game valuta, in-game artikelen – restitutie is toegestaan als de aankoop niet is ingewisseld;

Voorbestellingen - restitutie is toegestaan totdat de afspeelbare content is geleverd.

3. Een abonnement vergeten te deactiveren – restitutie is niet toegestaan.

4. Per ongeluk in-game valuta gekocht - geen restitutie mogelijk als de aankoop is ingewisseld.

5. Technische problemen met de Digitale Content – restitutie is niet toegestaan (dergelijke problemen moeten rechtstreeks worden gemeld aan Zynga Customer Support).

6. Algemene uitspraken (zoals “niet wat ik had gedacht”, of “Ik kan dit niet gebruiken”): Abonnementen, in-game artikelen, game-sleutels, voorbestellingen – restitutie is niet toegestaan.

BELANGRIJK:

Door Digitale Content te gebruiken, in te wisselen of te downloaden tijdens de Annuleringsperiode, erkent u dat u uw recht verliest om een restitutie aan te vragen. U hebt bijvoorbeeld de Digitale Content gekocht, ervoor betaald en de downloadlink ontvangen, of een e-mail met de sleutel voor toegang tot een game, enz. Als u begint met het downloaden van de Digitale Content op uw computer of als u de sleutel hebt ingevoerd om de Digitale Content te ontvangen tijdens de Annuleringsperiode, betekent dit dat u afstand doet van uw recht om de aankoop te annuleren.

8. Gevolgen van annulering

8.1 Restituties kunnen alleen worden verstrekt via de oorspronkelijke betaalmethode die voor een betaling is gebruikt. U zult geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke restitutie. Het is niet mogelijk om een restitutie naar een andere rekening te sturen. In het geval dat een restitutie naar een andere bestemming moet plaatsvinden (bijv. er is oorspronkelijk een niet-restitueerbare methode gebruikt), worden deze kosten niet geretourneerd.

8.2 Het kan tot 10 werkdagen duren voordat restituties op uw rekening verschijnen, afhankelijk van de betaalmethode waarnaar het wordt overgemaakt.

8.3 Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u ons tijdens de Annuleringsperiode duidelijk op de hoogte stellen van uw beslissing. Om uw Bestelling of een deel van uw Bestelling effectief te annuleren, neemt u contact op met het Ondersteuningsteam op https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ en vermeldt u 1) de datum waarop de Bestelling is betaald, 2) die datum waarop de Bestelling is ontvangen, 3) het/de Artikel(en) die wordt/worden geannuleerd, 4) het referentienummer van de Bestelling, 5) een screenshot van uw aankoopbewijs dat op dat moment niet in behandeling is bij uw betalingsprovider of de fout die u ontvangt, 6) uw volledige naam en 7) uw speler ID/UID of ZID. Om uw speler ID/UID of ZIDte vinden:

a. Zoek in uw spel de widget "Instellingen".

b. Zoek het Help-pictogram of het Player Support-pictogram.

c. U zou uw ZID, speler of apparaat ID onderaan moeten kunnen vinden.

8.4 Voor annuleringen betalen we de restitutie zonder onnodige vertraging, en niet later dan veertien (14) dagen nadat we uw geannuleerde en geretourneerde artikel(en) hebben ontvangen.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Zynga sluit onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier, wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Voor zover wettelijk toegestaan, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief winstderving), of alle andere voorzienbare schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Servicevoorwaarden en dit Restitutiebeleid, hetzij in contract, door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke verplichting, of anderszins, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, in geen geval het totale bedrag van a) de Artikelen overschrijden, of b) $150 USD, afhankelijk van wat minder is.

9.2 U stemt ermee in om de Artikelen niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en Zynga is niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. Zynga levert de Artikelen alleen voor huiselijk en privégebruik. Als u de Artikelen gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, is Zynga niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

10. Geschillen

10.1 Dit Restitutiebeleid (evenals de Servicevoorwaarden) wordt zonder rekening te houden met regels inzake tegenstrijdigheden in wetgeving beheerst door de wetten die van toepassing zijn in de staat Californië en moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

10.2 Voordat u een zaak formeel juridisch aanhangig maakt, moet u een schriftelijke kennisgeving sturen naar ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, om Zynga de mogelijkheid te geven het geschil informeel met u op te lossen door middel van onderhandelingen. Tenzij u anders aangeeft in uw kennisgeving, zal Zynga op uw kennisgeving reageren met behulp van uw laatst gebruikte factureringsadres of het facturerings- en/of verzendadres dat we hebben. Als Zynga een geschil met u heeft, zal Zynga een kennisgeving sturen naar uw postadres en/of e-mailadres dat zij in het bestand heeft, voor zover aanwezig. U en Zynga komen overeen om te goeder trouw over het geschil te onderhandelen gedurende niet minder dan 30 dagen nadat de kennisgeving van het geschil is verstrekt. Als het geschil niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het geschil wordt opgelost, kan Zynga of u de claim indienen voor een bindende individuele arbitrage zoals bepaald in de Servicevoorwaarden van Zynga https://www.zynga.com/legal/terms-of-service(“Voorwaarden”). U en Zynga komen elk overeen dat een geschil niet aan arbitrage kan worden onderworpen, tenzij en totdat de partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, voor zover mogelijk, heeft voldaan aan de vereisten van deze paragraaf.

10.3 New Era ADR (“New Era”) zal elke arbitrage tussen u en Zynga beheren. De partijen komen overeen dat New Era’s Virtual Expedited Arbitration Rules and Procedures, evenals elk van de toepasselijke General Rules and Procedures, zal worden gebruikt. U kunt de regels en procedures van New Era bekijken op hun website op www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Het adres van deze webpagina kan mogelijk worden gewijzigd.) Als iets in dit Restitutiebeleid of de Voorwaarden afwijkt van de regels en procedures van New Era, komen de partijen overeen om in plaats daarvan de Voorwaarden te volgen.

10.4 Als u een arbitrage start in overeenstemming met dit Restitutiebeleid, bent u verplicht om de indieningskosten van $300 New Era te betalen, met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van de arbitragekosten. U bent niet verantwoordelijk voor het betalen van andere kosten in verband met de arbitrage. Alle andere kosten en uitgaven die in rekening worden gebracht door New Era worden betaald door Zynga. Als bovendien New Era bepaalt dat u niet in staat bent om een deel van de indieningskosten te betalen, zal Zynga ook dat deel betalen. In het geval dat de arbiter bepaalt dat alle claims van de partij die het verzoek tot arbitrage indient, lichtzinnig zijn, stemt die verliezende partij ermee in om de winnende partij alle arbitragekosten, evenals redelijke advocatenhonoraria en kosten die door de winnende partij in verband met de arbitrage zijn gemaakt, te vergoeden.

10.5 Arbitrage wordt virtueel uitgevoerd. Als een persoonlijk gehoor vereist is, zal het verhoor plaatsvinden in ofwel San Mateo County, California ofwel uw woonplaats; u kiest.

10.6 De partijen komen overeen dat noch u noch Zynga een claim als eiser of groepslid in een collectieve procedure, groepsvordering of actie door belangenbehartigers kan indienen, of anderszins kan proberen om verliezen te verhalen die door een derde partij zijn geleden.

11. Privacyverklaring

We zetten ons in om de privacy van onze Klanten te beschermen. Voor informatie over hoe informatie door ons wordt verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt in verband met uw aankoop, raadpleegt u ons Privacybeleid op.

12. Contactgegevens

Als u nog vragen of zorgen hebt met betrekking tot ons Restitutiebeleid, neem dan voor meer informatie gerust contact op met onze klantenservice op https://www.zynga.com/support/ .

Laatst bijgewerkt: 14 november 2022