Retningslinjer for refusjon

Disse retningslinjene for refusjon gjelder for kjøp som foretas gjennom Empires & Puzzles Store.

Vilkårene i disse retningslinjene for refusjon styrer forholdet mellom deg (heretter «du/deg» eller «kunde») og ett av selskapene i Zynga, Inc (heretter «Zynga», «oss» eller «vi») angående kjøpet ditt. Hvilket selskap i Zynga-konsernet som er part under disse retningslinjene for refusjon, og som er inngått med en bestemt kunde, avhenger av den valgte betalingsmåten. Navnet og den juridiske adressen til selskapet fra Zynga som er part under retningslinjene for refusjon vil vises på betalingssiden etter at du velger en betalingsmetode. I tillegg vil navn og adresse til det aktuelle selskapet oppgis i kvitteringen oppgitt til kunden etter at en vellykket betaling for kjøpet er fullført.

Du må være minst 18 år gammel eller ha nådd myndighetsalder i din jurisdiksjon for å legge inn en bestilling på Empires & Puzzles Store. Hvis du er under 18 år eller myndighetsalderen i din jurisdiksjon, må forelderen eller vergen din legge inn en bestilling på dine vegne. Ved å legge inn en bestilling på Empires & Puzzles Store, bekrefter kunden (eller kundens forelder eller verge) å ha lest og godtatt disse retningslinjene for refusjon.

DISSE RETNINGSLINJENE FOR REFUSJON INNEHOLDER EN BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG BESTEMMELSE OM AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL I SEKSJON 10, «TVISTER», SOM BESTEMMER HVORDAN TVISTER LØSES MELLOM DEG OG OSS. DISSE BESTEMMELSENE HAR BETYDELIG INNVIRKNING PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHETER, INKLUDERT DIN RETT TIL Å FREMME ET SØKSMÅL I RETTEN OG FÅ EN JURY TIL Å HØRE DINE KRAV.

1. Våre artikler

1.1 Digitalt innhold. Zynga gir deg kun programvare som leveres til deg via nedlasting fra Internett. Du kan kjøpe følgende Zynga-produkter: a) forhåndsbestilling, b) abonnement, c) tilgang til et spill (via kode eller en registrert spillkonto), d) valuta i spillet, e) element i spillet, f) premiumkonto (samlet «digitalt innhold»). Vær oppmerksom på at det digitale innholdet leveres med begrensninger som er beskrevet i våre tjenestevilkår: https://www.zynga.com/legal/terms-of-service.

1.2 Alle typer kjøp – digitalt innhold og (eller) produkter samlet skal ha tittelen «produkter» eller «bestilling».

1.3 Det digitale innholdet og produktene og dets beskrivelser og spesifikasjoner leveres som de er, og kan endres når som helst uten varsel. Zynga garanterer ikke nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av slik beskrivelse eller spesifikasjon.

2. Bestilling

2.1 Ved å legge inn en bestilling hos Zynga, bekrefter du at transaksjonen vil være med oss. Du erkjenner videre at etter vellykket verifisering av autentisiteten og tilstrekkeligheten av informasjonen du oppgir, vil vi selge varene til deg for beløpene som presenteres og avtales når du sender inn bestillingen din.

2.2 Vi vil begynne å behandle bestillingen din etter at kjøpet er godkjent. Bestillinger behandles vanligvis umiddelbart, men det kan ta opptil 2–5 dager å fullføre, avhengig av hvilken betalingsmetode du har valgt.

2.3 Når bestillingen er behandlet, sender vi deg en e-postbekreftelse (hvis mulig) med e-postadressen du oppga til oss.

2.4 Denne e-postbekreftelsen vil fungere som din elektroniske kjøpskvittering og vil inneholde informasjon om bestillingen din. Kontrakten mellom deg og Zynga vil kun inngås når du mottar e-postbekreftelsen.

2.5 Hvis vi ikke kan levere en artikkel til deg (for eksempel fordi denne artikkelen ikke er på lager, eller ikke lenger er tilgjengelig, eller på grunn av en feil i prisen) eller bestillingen forventes å bli forsinket i tretti (30) dager eller mer, vil Zynga informere deg om dette via e-post, og vi vil ikke behandle bestillingen din. Hvis du allerede har betalt for artikkelen, vil vi betale tilbake hele beløpet som ble belastet så snart som mulig, men ikke senere enn tretti (30) dager etter mottak av en e-postbekreftelse, og vil ikke pådra oss ytterligere ansvar overfor deg.

3. Bestillingspris

Prisen på bestillingen vil bli oppgitt, inkludert eventuelle gjeldende skatter og fraktkostnader (unntatt i tilfeller der gratis frakt tilbys) på kjøpstidspunktet, basert på landsdataene du oppgir.

4. Produktlevering

4.1 Digitalt innhold leveres til deg basert på informasjonen du oppgir, og du er ansvarlig for nøyaktigheten av slik informasjon. Hvis noen bestemmelser blir brutt (inkludert, men ikke begrenset til, eksport-/importforskrifter) på grunn av unøyaktig informasjon gitt av deg, er du ansvarlig for et slikt brudd.

4.2 Hvis du har andre spørsmål om bestillingen din, gå til support.zynga.com.

5. Forebygging av bedrageri

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til serverne våre hvis vi oppdager et faktisk mønster som indikerer ulovlig bruk av det digitale innholdet, eller andre tiltak rettet mot å få tilgang til digitalt innhold som brukeren ikke har rett til. Vær oppmerksom på at kunder som har kontoer som er utestengt ikke har rett til å kreve retur av kjøpt digitalt innhold eller annen refusjon.

6. Refusjonsforespørsel

6.1 Vi er glade for å kunne tilby returhentingstjeneste til alle kunder der kjøpene oppfyller våre retningslinjer for refusjon. Zynga vil iverksette alle rimelige tiltak for å løse eventuelle problemer du måtte ha med artikkelen/artiklene eller en refusjonsforespørsel i god tro.

6.2 Kanselleringsperioden starter fra datoen da du mottok artikkelen. Du har 14 dager fra mottak av din artikkel til å informere oss om din intensjon om å returnere eller bytte («kanselleringsperiode»).

6.3 For å be om refusjon, må du gå til https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ og kontakte Zyngas kundestøtte. Før du sender en refusjonsforespørsel, må du være oppmerksom på at det finnes unntak fra refusjonsreglene for det digitale innholdet, og disse er nevnt under seksjonen om refusjonsbetingelser nedenfor.

7. Refusjonsbetingelser

1. Artikkel er ikke mottatt, utilgjengelig eller forsinket – refusjon er tillatt (se seksjon 2.5 ovenfor). Ved forhåndsbestillinger som ikke er levert ennå, kan du få refusjon når som helst frem til dagen for spillutgivelsen. Etter at spillet er frigitt, vil generelle refusjonsregler gjelde.

2. Duplisert kjøp (en transaksjon som har blitt gjort innen 5 minutter etter siste transaksjon for samme artikkel):

Abonnementer – refusjon er tillatt;

Valuta i spillet, elementer i spillet – refusjon er tillatt hvis kjøpet ikke er innløst;

Forhåndsbestillinger – refusjon er tillatt inntil det spillbare innholdet er levert.

3. Glemte å deaktivere et abonnement – refusjon er ikke tillatt.

4. Kjøp av valuta i spillet ved en feiltakelse - refusjon er tillatt hvis kjøpet løses inn.

5. Tekniske problemer med det digitale innholdet – refusjon er ikke tillatt (slike problemer må rapporteres direkte til Zynga Customer Support).

6. Generelle utsagn (så som «ikke det jeg så for meg» eller «jeg kan ikke bruke dette»): abonnementer, elementer i spillet, spillkoder, forhåndsbestillinger – refusjon er ikke tillatt.

VIKTIG:

Ved å bruke, innløse eller laste ned digitalt innhold i kanselleringsperioden, anerkjenner du at du mister retten til å be om refusjon. Du har for eksempel kjøpt det digitale innholdet, betalt for det og mottatt nedlastingslenken, eller en e-post med nøkkelen for tilgang til et spill osv. Hvis du begynner å laste ned det digitale innholdet på datamaskinen din eller du har angitt koden for å motta det digitale innholdet i kanselleringsperioden, betyr det at du fraskriver deg retten til å kansellere kjøpet.

8. Virkninger av kansellering

8.1 Refusjoner kan kun utstedes til den opprinnelige betalingsmetoden som brukes for en betaling, og du vil ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. Det er ikke mulig å sende refusjon til en annen konto. I tilfelle du er pålagt å refundere til en annen destinasjon (f.eks. en ikke-refunderbar metode ble brukt opprinnelig), vil gebyrer fra dette ikke bli returnert.

8.2 Det kan ta opptil 10 virkedager før refusjonen vises på kontoen din, avhengig av betalingsmetoden den utstedes til.

8.3 Hvis du velger å kansellere, må du tydelig informere oss om beslutningen din i løpet av kanselleringsperioden. For å effektivt kansellere bestillingen eller deler av bestillingen din, må du kontakte kundestøtteteamet på https://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ og detaljere 1) datoen bestillingen har blitt betalt, 2) datoen da bestillingen ble mottatt, 3) artikkelen/artiklene som skal kanselleres, 4) bestillingens referansenummer, 5) et skjermbilde av kvitteringen din som ikke er i påvente av status hos betalingsleverandøren eller feilen du mottar, 6) ditt fulle navn og 7) din spiller ID/UID eller ZID. For å finne din spiller ID/UID eller ZID:

a. Finn «Innstillinger»-modulen i spillet ditt.

b. Se etter Hjelp-ikonet eller Spillerstøtte-ikonet.

c. Du skal kunne finne din ZID, spiller eller enhet ID nederst.

8.4 Ved kanselleringer vil vi betale refusjonen uten unødig opphold, og senest fjorten (14) dager etter at vi mottar din(e) kansellerte og returnerte artikkel/artikler.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Zynga utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. I den grad loven tillater det, skal vårt totale ansvar overfor deg i forbindelse med direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader av noe slag (inkludert tapt fortjeneste), eller alle andre påregnelige tap som oppstår under eller i forbindelse med tjenestevilkårene og disse retningslinjene for refusjon, om det er i kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader, ikke under noen omstendigheter overskride den totale prisen på a) artiklene, eller b) USD 150, avhengig av hva som er mindre.

9.2 Du samtykker i å ikke bruke artiklene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, og Zynga har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet. Zynga leverer bare artiklene til privat bruk. Hvis du bruker artiklene for noen kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil Zynga ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

10. Tvister

10.1 Disse retningslinjene for refusjon (samt tjenestevilkårene) er underlagt lovene som gjelder i delstaten California uten referanse til regler om lovkonflikter og skal tolkes deretter.

10.2 Før du bringer opp en formell rettsak, må du sende skriftlig varsel til ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403 for å gi Zynga muligheten til å løse tvisten med deg uformelt gjennom forhandlinger. Med mindre du angir noe annet i varselet, skal Zynga svare på varselet ditt med bruk av din sist brukte fakturaadresse eller fakturerings- og/eller leveringsadressen som vi har. Hvis Zynga har en tvist med deg, vil Zynga gi deg beskjed om adressen og/eller e-postadressen Zynga har registrert for deg. Du og Zynga samtykker i å forhandle om tvisten i god tro i minst 30 dager etter varsel om tvisten er gitt. Hvis tvisten ikke løses innen 30 dager etter mottak av varsel om tvisten, kan Zynga eller du forfølge kravet i bindende individuell voldgift som angitt i Zyngas tjenestevilkår https://www.zynga.com/legal/terms-of-servicevilkår»). Du og Zynga er enige om at en tvist ikke kan sendes til voldgift med mindre og inntil parten som sender tvisten til voldgift har overholdt, i den grad det er mulig, kravene i dette avsnittet.

10.3 New Era ADR («New Era«) vil administrere all voldgift mellom deg og Zynga. Partene er enige om at New Era’s Virtual Expedited Arbitration Rules and Procedures, i tillegg til alle aktuelle General Rules and Procedures , vil bli brukt. Du kan se på New Eras regler og prosedyrer på nettstedet deres på www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Denne nettsideadressen kan bli endret.) Hvis noe i disse retningslinjene for refusjon eller vilkårene er annerledes enn New Eras regler og prosedyrer, samtykker partene i å følge vilkårene i stedet.

10.4 Hvis du starter en voldgift i samsvar med disse retningslinjene for refusjon, vil du bli bedt om å betale New Eras registreringsavgift på 300 USD, underlagt gjeldende vedtekter knyttet til betaling av voldgiftsgebyrer. Du vil ikke være ansvarlig for å betale andre gebyrer for voldgiften. Alle andre gebyrer og utgifter som belastes av New Era vil bli betalt av Zynga. I tillegg, hvis New Era fastslår at du ikke er i stand til å betale noen del av registreringsavgiften, vil Zynga også betale den delen. I det tilfellet voldgiftsdommeren fastslår at alle krav som fremmes av parten som fremmer voldgiften er frivole, samtykker den tapende part i å refundere den seirende part for alle voldgiftsgebyrer, samt rimelige advokathonorarer og kostnader som den seirende part har pådratt seg i forbindelse med voldgiften.

10.5 Voldgift vil bli utført virtuelt. Hvis en personlig høring er nødvendig, vil høringen skje enten i San Mateo County, California eller der du bor; etter ditt valg.

10.6 Partene er enige om at verken du eller Zynga kan fremme et krav som saksøker eller medlem i et gruppesøksmål, en konsolidert handling eller representativ handling, eller på annen måte søke å få dekket tap påført av en tredjepart.

11. Personvernerklæring

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til kundene våre. For informasjon om hvordan informasjon innhentes, brukes eller offentliggjøres av oss i forbindelse med kjøpet ditt, se våre retningslinjer for personvern på [INSERT].

12. Kontaktdetaljer

Hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer knyttet til våre retningslinjer for refusjon, kan du kontakte vår kundestøtte på https://www.zynga.com/support/ for mer informasjon.

Sist oppdatert: 14. november 2022