Refusionspolitik

Denne refusionspolitik gælder for køb foretaget gennem Empires & Puzzles Store.

Vilkårene i denne refusionspolitik regulerer forholdet mellem dig (herefter benævnt “du” eller “kunde”) og en af virksomhederne i Zynga, Inc. (herefter benævnt “Zynga“ eller “os” eller “vi”) vedrørende dit køb. Den virksomhed i Zynga-koncernen, der er part i denne refusionspolitik, der indgås med en specifik kunde, afhænger af den valgte betalingsmetode. Navnet og den registrerede adresse på virksomheden fra Zynga, som er part i refusionspolitikken, vises på betalingssiden, når du vælger betalingsmetode. Derudover vil navnet og adressen på den relevante virksomhed være angivet på den kvittering, som kunden modtager efter gennemførelse af en vellykket betaling for købet.[BM(I1] 

Du skal være mindst 18 år gammel eller have nået myndighedsalderen i din retskreds for at afgive en ordre på Empires & Puzzles Store. Hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen i din retskreds, skal dine forældre eller din værge afgive en ordre på dine vegne. Ved at afgive en ordre på Empires & Puzzles Store, anerkender kunden (eller kundens forælder eller værge) at have læst og accepteret denne refusionspolitik.

DENNE REFUSIONSPOLITIK INDEHOLDER EN BESTEMMELSE VEDRØRENDE BINDENDE AFKALD PÅ INDIVIDUEL VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 10 OM “TVISTER”, SOM PÅVIRKER, HVORDAN TVISTER LØSES MELLEM DIG OG OS. DISSE BESTEMMELSER PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER VÆSENTLIGT, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL OG TIL AT FÅ ET NÆVNINGETING TIL AT HØRE DINE KRAV.

1. Vores varer

1.1 Digitalt indhold. Zynga forsyner dig med software, som kun leveres til dig via internetdownload. Du kan købe følgende Zynga-produkter: a) forudbestilling, b) abonnement, c) adgang til et spil (via nøgle eller en registreret spilkonto), d) spilvaluta, e) vare i spillet, f) præmiekonto (samlet benævnt det “digitale indhold”). Bemærk, at det digitale indhold leveres med begrænsninger, der er beskrevet i vores tjenestevilkår:https://www.zynga.com/legal/terms-of-service.

1.2 Alle typer af køb - Digitalt indhold og (eller) produkter benævnes samlet “varer” eller “ordre”.

1.3 Det digitale indhold og produkterne og deres beskrivelser og specifikationer leveres som de er og forefindes og kan ændres til enhver tid uden varsel. Zynga garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af en sådan beskrivelse eller specifikation.

2. Bestilling

2.1 Ved at afgive en ordre hos Zynga anerkender du, at din transaktion er med os. Du anerkender endvidere, at efter vellykket bekræftelse af ægtheden og tilstrækkeligheden af de oplysninger, som du tilvejebringer, vil vi derefter sælge varerne til dig for de beløb, der blev præsenteret og aftalt, da du indsendte din ordre.

2.2 Vi begynder at behandle din ordre, når dit køb er blevet godkendt. Ordrer behandles som regel øjeblikkeligt men kan tage op til 2-5 dage at gennemføre afhængigt af din valgte betalingsmetode.

2.3 Når din ordre er blevet behandlet, sender vi dig en bekræftelsesmail (hvis muligt) ved hjælp af den e-mailadresse, du har oplyst til os.

2.4 Denne bekræftelsesmail fungerer som din elektroniske købskvittering og indeholder oplysninger om din ordre. Kontrakten mellem dig og Zynga indgås først, når du modtager din ordrebekræftelsesmail.

2.5 Hvis vi ikke er i stand til at levere en vare til dig (for eksempel, fordi varen ikke er på lager eller ikke længere er tilgængelig, eller på grund af en fejl i prisen), eller din ordre forventes at blive forsinket i tredive (30) dage eller mere, informerer Zynga dig om dette via e-mail, og vi behandler ikke din ordre. Hvis du allerede har betalt for varen, refunderer vi dig det fulde opkrævede beløb så hurtigt som muligt, men under ingen omstændigheder senere end tredive (30) dage efter din modtagelse af en ordrebekræftelsesmail, og vi pådrager os ikke yderligere erstatningsansvar over for dig.

3. Ordrepris

Prisen på din ordre angives inklusive eventuelle gældende skatter og forsendelsesomkostninger (undtagen under omstændigheder, hvor gratis forsendelse tilbydes) på købstidspunktet og baseret på de landeoplysninger, som du tilvejebringer.

4. Produktlevering

4.1 Digitalt indhold leveres til dig baseret på de oplysninger, som du tilvejebringer, og du er ansvarlig for nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Hvis eventuelle forordninger overtrædes (herunder, men ikke begrænset til, eksport-/importforordninger) på grund af unøjagtige oplysninger tilvejebragt af dig, er du ansvarlig for en sådan overtrædelse.

4.2 Hvis du har eventuelle andre spørgsmål om din ordre, bedes du besøge support.zynga.com.

5. Forebyggelse af svig

Vi forbeholder os ret til at nægte adgang til vores servere, hvis vi konstaterer et mønster, der indikerer ulovlig brug af det digitale indhold, eller nogen anden handling, der har til formål at opnå det digitale indhold, som brugeren ikke er berettiget til at gøre krav på. Bemærk, at kunder, hvis konti er spærret, ikke har ret til at kræve returnering af købt digitalt indhold eller nogen anden refusion.

6. Refusionsanmodning

6.1 Vi er glade for at kunne tilbyde en tjeneste til afhentning af returvarer til alle kunder, hvor købene opfylder vores refusionspolitik. Zynga træffer alle rimelige foranstaltninger til at løse eventuelle problemer, som du måtte have med varen/varerne, eller en refusionsanmodning i god tro.

6.2 Fortrydelsesperioden starter fra den dato, hvor du modtager din vare. Du har 14 dage fra modtagelse af din vare til at informere os om din hensigt om at returnere eller bytte (“fortrydelsesperiode”).

6.3 For at anmode om en refusion skal du besøgehttps://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ og kontakte Zyngas kundesupport. Før du sender en refusionsanmodning, skal du være opmærksom på, at der er nogle undtagelser til refusionsreglerne for det digitale indhold, som er nævnt i afsnittet Refusionsbetingelser nedenfor.

7. Refusionsbetingelser

1. Varen blev ikke modtaget, er ikke tilgængelig eller er forsinket – refusion er tilladt (se afsnit 2.5 ovenfor). I tilfælde af forudbestillinger, som endnu ikke er blevet leveret, kan du til enhver tid få en refusion op til dagen for spiludgivelsen. Når spillet er udgivet, finder generelle refusionsregler anvendelse.

2. Duplikerede køb (en transaktion, der er foretaget inden for 5 minutter efter den sidste transaktion for den samme vare):

·         Abonnementer – refusion er tilladt;

·         Spilvaluta, varer i spillet – refusion er tilladt, hvis købet ikke er blevet indløst,

·         Forudbestillinger - refusion er tilladt, indtil det afspillelige indhold er blevet leveret.

3. Glemt at deaktivere et abonnement – refusion er ikke tilladt.

4. Køb af valuta i spillet ved en fejl - refusion er ikke tilladt, hvis købet er blevet indløst.

5. Tekniske problemer med det digitale indhold – refusion er ikke tilladt (sådanne problemer skal indberettes direkte til Zynga Customer Support).

6. Generelle udsagn (såsom “ikke hvad jeg troede” eller “Jeg kan ikke bruge det her”): Abonnementer, varer i spillet, spilnøgler, forudbestillinger – refusion er ikke tilladt.

VIGTIGT:

Ved at bruge, indløse eller downloade eventuelt digitalt indhold under fortrydelsesperioden anerkender du, at du mister din ret til at anmode om en refusion. Du har f.eks. købt det digitale indhold, betalt for det og modtaget downloadlinket eller en e-mail med nøglen til adgang til et spil, osv. Hvis du begynder at downloade det digitale indhold på din computer, eller hvis du har indtastet nøglen til at modtage det digitale indhold under fortrydelsesperioden, betyder det, at du giver afkald på din ret til at fortryde købet.

8. Virkninger af fortrydelse

8.1 Refusioner kan kun udstedes til den oprindelige betalingsmetode, der blev brugt til en betaling, og du pådrager dig ikke eventuelle gebyrer som følge af en sådan refusion. Det er ikke muligt at sende en refusion til en anden konto. I tilfælde af, at du er forpligtet til at foretage en refusion til en anden destination (f.eks. hvis en ikke-refundérbar metode oprindeligt blev brugt), vil gebyrer fra denne opkrævning ikke blive returneret.

8.2 Det kan tage op til 10 hverdage, før refusionen vises på din konto, afhængigt af den betalingsmetode, den bliver udstedt til.

8.3 Hvis du vælger at annullere, skal du tydeligt informere os om din beslutning i løbet af fortrydelsesperioden. For at annullere din ordre eller en del af din ordre, bedes du kontakte supportteamet påhttps://zyngasupport.helpshift.com/hc/en/119-zynga-store/ og angive 1) den dato hvor ordren blev betalt, 2) den dato hvor ordren blev modtaget, 3) den/de varer, der blev annulleret, 4) ordrereferencenummeret, 5) et skærmbillede af din købskvittering, som ikke er i verserende status hos din betalingsudbyder eller den fejl, du modtager, 6) dit fulde navn og 7) din spiller ID/UID eller ZID. For at finde din spiller ID/UID eller ZID:

a. Find funktionen “Indstilling” i spillet.

b. Søg efter ikonet Hjælp eller ikonet Player Support.

c. Du bør kunne finde din ZID, spiller eller enhed ID nederst.

8.4 For annulleringer foretager vi refusionen uden unødig forsinkelse og ikke senere end fjorten (14) dage efter, at vi har modtaget din(e) annullerede og returnerede vare(r).

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Zynga udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. I det omfang det er tilladt ved lov, skal vores samlede erstatningsansvar over for dig med hensyn til eventuelle direkte, indirekte, særlige, hændelige, følgemæssige skadeserstatninger af enhver art (herunder tabt fortjeneste), eller alle andre forudsigelige tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med tjenestevilkårene og denne refusionspolitik, hvad enten det er i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovbestemt pligt, eller på anden måde, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatninger, under ingen omstændigheder overstige den samlede pris på a) varerne, eller b) 150 USD, alt efter hvilken der er mindst.

9.2 Du indvilliger i ikke at bruge varerne til eventuelle kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, og Zynga har intet erstatningsansvar over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed. Zynga leverer kun varerne til privat brug og hjemmebrug. Hvis du bruger varerne til eventuelle kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, vil Zynga ikke være erstatningsansvarlig over for dig for eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed.

10. Tvister

10.1 Denne refusionspolitik (samt tjenestevilkårene) er underlagt de love, der gælder i staten Californien uden henvisning til lovkonfliktregler og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

10.2 Inden du indgiver en formel retssag, skal du sende skriftlig meddelelse til ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403 for at give Zynga mulighed for at løse tvisten med dig uformelt gennem forhandling. Medmindre du angiver andet i din meddelelse, skal Zynga svare på din meddelelse ved hjælp af din senest anvendte faktureringsadresse eller den fakturerings- og/eller leveringsadresse, som vi har. Hvis Zynga har en tvist med dig, vil Zynga sende meddelelse til den adresse og/eller e-mailadresse, som Zynga har for dig i sine optegnelser, hvis nogen. Du og Zynga indvilliger i at forhandle om tvisten i god tro i mindst 30 dage efter, at meddelelsen om tvisten er sendt. Hvis tvisten ikke løses inden for 30 dage efter modtagelse af meddelelse om tvisten, kan Zynga eller du forfølge kravet i bindende individuel voldgift som fastsat i Zyngas tjenestevilkårhttps://www.zynga.com/legal/terms-of-service(“vilkår”). Du og Zynga er hver især enige om, at en tvist ikke kan indgives til voldgift, medmindre og indtil den part, der indsender tvisten til voldgift, har overholdt kravene i dette afsnit i videst muligt omfang.

10.3 New Era ADR (“New Era”) administrerer eventuel voldgift mellem dig og Zynga. Parterne er enige om, at New Era’s Virtual Expedited Arbitration Rules and Procedures samt enhver af dens General Rules and Procedures, der er gældende, vil blive brugt. Du kan se New Eras regler og procedurer på deres websted påwww.neweraadr.com/rules-and-procedures/ (Denne websideadresse kan muligvis ændres.) Hvis noget i denne refusionspolitik eller vilkårene er anderledes end New Eras regler og procedurer, accepterer parterne at følge vilkårene i stedet.

10.4 Hvis du indleder en voldgiftssag i overensstemmelse med denne refusionspolitik, skal du betale New Eras sagsgebyr på 300 USD, med forbehold for eventuelle gældende love vedrørende betaling af voldgiftsgebyrer. Du er ikke ansvarlig for at betale eventuelle andre gebyrer for voldgiften. Alle andre gebyrer og udgifter, som opkræves af New Era, betales af Zynga. Hvis New Era derudover fastslår, at du ikke kan betale nogen del af indgivelsesgebyret, vil Zynga også betale denne del. I tilfælde af at voldgiftsdommeren afgør, at alle krav fremsat af den part, der indledte voldgiften, er useriøse, accepterer den tabende part at godtgøre den vindende part for alle voldgiftsgebyrer samt rimelige advokatsalærer og omkostninger, som den vindende part pådrager sig i forbindelse med voldgiften.

10.5 Voldgift udføres virtuelt. Hvis en personlig høring er påkrævet, vil høringen enten finde sted i San Mateo County, California eller hvor du bor; du vælger.

10.6 Parterne er enige om, at hverken du eller Zynga kan indgive et krav som sagsøger i eller medlem af et gruppesøgsmål, konsolideret søgsmål eller repræsentativt søgsmål, eller på anden måde forsøge at inddrive tab pådraget af en tredjepart.

11. Privatlivserklæring

Vi har forpligtet os til at beskytte vores kunders personoplysninger. For oplysninger om, hvordan oplysninger indsamles, bruges eller videregives af os i forbindelse med dit køb, bedes du læse vores privatlivspolitik på [INSERT].

12. Kontaktoplysninger

Hvis du har eventuelle yderligere spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores refusionspolitik, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport påhttps://www.zynga.com/support/ for at få flere oplysninger.

Sidst opdateret: 14. november 2022