Take-Two Yasal Yaptırım Kılavuzu

Son Güncelleme: 29 Ocak 2024

Take-Two Interactive Software, Inc., genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve grubu Rockstar Games, 2K, Private Division ve Zynga dâhil olmak üzere tüm Take-Two tüzel kişiliklerini ve etiketlerini içeren küresel bir şirkettir (“Take-Two”). Bu kılavuzlarda yer alan bilgiler bildirim yapılmadan değiştirilebilir, yukarıda belirtilen Son Güncelleme tarihinden itibaren geçerli olur ve yasal tavsiye oluşturmaz.

Take-Two, Take-Two’nun herhangi bir ürününde veya hizmetinde bulunan kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (“UGC”) ile ilgili olarak geçerli, yasal bilgi taleplerine ve harekete geçme emirlerine uymaya bağlıdır. Aşağıdaki kılavuzlar devlet kurumlarına, ulusal makamlara, düzenleyici kuruluşlara, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş güvenilir işaretçilere ve yasal yaptırım kuruluşlarına (“Yasal Yaptırım”) Take-Two’ya bir yanıtı hızlandırmasını sağlayacak şekilde istekler ve emirler göndermekte yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Not: bu kılavuzlar yalnızca Yasal Yaptırım tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

  • Üretim veya başka sivil hukuki işlemler için tüm sivil hukuki talepler aşağıda listelenen adreste Take-Two kurumsal temsilcisine tebliğ edilmelidir. Take-Two e-posta ile hukuki tebligata izin vermemektedir; belgelerin e-posta ile gönderilmesi fiili bir tebligat değildir. Ancak Take-Two’nun geçerli şekilde tebliğ edilmiş, fiili yasal sürece verdiği yanıtı hızlandırmaya yardımcı olmak için lütfen Take-Two’nun kurumsal temsilcisinde tebliğ edilen belgelerin tam PDF kopyasını e-posta ile [email protected] adresine gönderin.

  • Genel destek veya bilgi için tüm tüketici talepleri ilk önce Müşteri Desteğine gönderilmelidir. Aşağıda listelenen e-posta adreslerinden herhangi birine gönderilen genel müşteri desteği veya bilgi talepleri yanıt verilmeden silinecektir. Yasal Yaptırım talep sisteminin bir tüketici tarafından sahte, yanıltıcı veya kötü niyetli şekilde kullanılması Hizmet Koşullarımızın ihlalidir ve Hesabınıza karşı olumsuz önlemle sonuçlanabilir.

Take-Two, ürünlerinin ve hizmetlerinin tüketicileri hakkında Gizlilik Politikasına uygun şekilde bilgi toplar ve işler. Kullanılan etikete, ürüne, hizmete veya dağıtım platformuna bağlı olarak bu bilgiler farklılık gösterebilir. Take-Two’ya herhangi bir yasal tebligatta bulunmadan önce Take-Two’nun tüketicileri hakkında sahip olabileceği bilgilerin türü hakkında daha fazla bilgi için lütfen Take-Two’un Gizlilik Politikasını okuyun.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YASAL YAPTIRIMI İÇİN BİLGİLER

Yasal Süreç Tebligatı: Kurumsal Temsilci

Yasal Süreç Tebligatı için Adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

c/o Corporation Service Company

80 State Street

Albany, NY 12207

Amerika Birleşik Devletleri

Bilgi Muhafaza Etme Talebi

Gereklilikler:

1. Muhafaza edilecek olan bilgileri ilgili zaman dilimi dâhil olmak üzere makul ayrıntılarla açıklayın;

2. Resmi antetli kâğıtta verin ve yazışmalar için geçerli bir e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi adı ekleyin ve

3. Talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından talebin imzalanmasını sağlayın.

Talebi Şuraya Gönderin:

[email protected]

Not:

Geçerli yasa kapsamında geçerli bir muhafaza etme talebine yanıt olarak, Take-Two, belirtilmiş cevabi bilgileri 90 gün boyunca muhafaza etmeye çalışacaktır ve bu süre talep üzerine bir kez 90 gün daha uzatılabilir.

Bilgi Üretme Talebi

Gereklilikler:

• Temel kullanıcı kayıtları (örneğin ad, kullanıcı adı, karakter adları, e-posta adresi, IP adresi ve bağlantı kayıtları);

• Kişisel kullanıcı iletişimleri (180 günden daha az eski olan)

Resmi bir suç soruşturması ile bağlantılı olarak düzenlenmiş geçerli celp (18 U.S.C. § 2703(c)(2)

Gereklilikler:

• Genel kayıtlar veya bilgiler (örneğin arkadaş listeleri, tüketicinin ait olduğu gruplar);

• Kişisel kullanıcı iletişimleri (180 günden daha çok eski olan)

Geçerli mahkeme kararı (18 U.S.C. § 2703(d))

Talebi Şuraya Gönderin:

Celbin ve mahkeme emirlerinin resmi kopyalarını yukarıda listelenen kurumsal temsilcimizin tebligat adresine tebliğ edin ve bunları düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun resmi bir e-posta adresinden e-posta ile [email protected] adresine tam PDF kopyasını gönderin.

Acil Durum Talepleri - Ölüm / Ciddi Fiziksel Yaralanma Tehlikesi

Gereklilikler:

1. Yakın bir ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi olasılığı da dâhil olmak üzere acil durumun nedenlerini açıklayın;

2. Resmi antetli kâğıtta verin ve geçerli bir e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi adı ekleyin ve

3. Talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından talebin imzalanmasını sağlayın.

Talebi Şuraya Gönderin:

[email protected]

Not:

Bir celp veya mahkeme emri olmaması durumunda yakın bir ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi içeren gerçek bir acil duruma yanıt olarak Take-Two’nun bilgileri ve kişisel kullanıcı iletişimlerini açıklamasına izin vardır ancak buna mecbur değildir. Açıklanan koşulların acil durumda açıklama gereğini destekleyip desteklemediğini belirlemek için tek takdir yetkisini saklı tutuyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ABD DIŞI ÜLKELER İÇİN YASAL YAPTIRIM BİLGİLERİ

Amerika Birleşik Devletleri dışında Yasal Yaptırım tarafından düzenlenen tüm bilgi talepleri ve harekete geçme emirleri İngilizce dilinde verilmeli ve geçerli yasaya uygun olmalıdır. Take-Two’dan bir talepte bulunmadan önce lütfen, Take-Two’ya geçerli şekilde tebligatta bulunmak için karşılıklı hukuki yardım talebi veya istinabe mektubu gerekip gerekmediğini teyit edin.

Dijital Hizmetler Yasası (“DSA”)

Gereklilikler —

Bilgi Sağlama Emirleri:

1. Emri ilgili Take-Two hukuk temsilcisine yönlendirin;

2. Temsil ettiğiniz emri çıkaran Yasal Yaptırım kuruluşunu belirtin;

3. Söz konusu olan Take-Two ürününü veya hizmetini belirtin;

4. Hakkında söz konusu bilgilerin istendiği belirli tüketiciyi(tüketicileri) Take-Two’nun belirleyebilmesi için soruşturma ve aranan bilgiler hakkında makul ölçüde ayrıntılı bilgi sağlayın (bir veya daha çok kullanıcı adı, hesap adları, e-posta adresleri, özgün cihaz tanımlayıcı veya diğer özgün tanımlayıcılar gibi);

5. Emrin AB veya Üye Devlet yasası kapsamındaki yasal dayanağını belirtin;

6. Emrin çıkarılmasının nedeni hakkında bilgilerin verilmesi gereken ilgili tüm Yasal Yaptırım kuruluşlarını belirtin;

7. Resmi antetli kâğıtta verin ve geçerli bir e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi adı ekleyin ve

8. Talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından talebin imzalanmasını sağlayın.

Gereklilikler —

Yasa Dışı İçerik Bildirimleri:

1. Emri ilgili Take-Two hukuk temsilcisine yönlendirin;

2. Temsil ettiğiniz emri çıkaran Yasal Yaptırım kuruluşunu belirtin;

3. Söz konusu olan Take-Two ürününü veya hizmetini belirtin;

4. Emrin AB veya Üye Devlet yasası kapsamındaki yasal dayanağını belirtin;

5. Söz konusu UGC’nin neden yasa dışı olduğunu açıkça açıklayın (UGC’nin ihlal ettiği AB veya Üye Devlet yasasının söz konusu hükümleri dâhil);

6. Söz konusu olan UGC’nin belirlenmesini sağlayan kesin konumu veya diğer bilgileri belirtin;

7. Emrin çıkarılmasının nedeni hakkında bilgilerin verilmesi gereken ilgili tüm Yasal Yaptırım kuruluşlarını belirtin;

8. Emrin bölgesel kapsamını belirtin;

9. Take-Two ve UGC’den sorumlu olan etkilenen tüketici(tüketiciler) için mevcut olan düzeltme mekanizmaları hakkında bilgi ekleyin;

10. Resmi antetli kâğıtta verin ve geçerli bir e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi adı ekleyin ve

11. Talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından talebin imzalanmasını sağlayın.

Gereklilikler - Güvenilir İşaretçiler:

1. Adınızı, e-posta adresinizi verin ve DSA Madde 22 kapsamında güvenilir bir işaretçi olarak durumunuzu açıkça belirtin ve bu durumun ilgili aleni unvanına bir bağlantı verin;

2. Bildirimin ilgili olduğu Take-Two etiketini veya stüdyosunu belirtin;

3. Söz konusu UGC’nin neden yasa dışı olduğuna inanıldığını açıkça açıklayın;

4. Söz konusu UGC’yi belirtin ve kesin konumu belirtin veya Take-Two’nun söz konusu UGC’nin konumunu belirleyebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri sağlayın;

5. Bildiriminize aşağıdaki ifadeyi ekleyin: “Bu raporda yer alan bilgilerin ve iddiaların doğru ve eksiksiz olduğuna iyi niyetli olarak inandığımı burada teyit ediyorum” ve

6. Güvenilir işaretçi için resmi bir e-posta adresi kullanarak bildiriminizi [email protected] adresine gönderin.

DSA Hukuk Temsilcisi:

Take-Two’un DSA hukuk temsilcisi, söz konusu etiket veya stüdyo için geçerli olan veri denetleyicisinin konumuna bağlı olarak etikete ve stüdyoya göre değişir:

• Avrupa Birliği’nde bulunan veri sorumluları için hukuk temsilcisi www.take2games.com/labels adresinde listelenen veri sorumlusudur.

• Avrupa Birliği dışında bulunan veri sorumluları için hukuk temsilcisi www.take2games.com/labels adresinde listelenen AEA Temsilcisidir.

Talebi Şuraya Gönderin:

DSA uyarınca verilen tüm emirleri geçerli Take-Two DSA hukuk temsilcisinin adresine ve tam PDF kopyasını bunu düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun resmi bir e-posta adresinden e-posta ile [email protected] adresine gönderin.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”)

Gereklilikler:

1. Söz konusu olan Take-Two ürününü veya hizmetini belirtin;

2. Talebi, söz konusu üründen veya hizmetten sorumlu olan ilgili Take-Two etiketi veya stüdyosu veri sorumlusuna yönlendirin;

3. Soruşturmanız, talebin ilgili olduğu veri sahibi(sahipleri) ve söz konusu veri sahipleri ile ilgili olarak Take-Two’dan istenen bilgiler hakkında makul ölçüde ayrıntılı bilgi sağlayın;

4. Talebi resmi antetli kâğıtta verin ve geçerli bir e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi adı ekleyin;

5. Talebin talep sahibi Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmasını sağlayın ve

6. Talebi, geçerli veri denetleyicisine www.take2games.com/labels adresinde listelenen adresinden gönderin ve talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun resmi bir e-posta adresini kullanarak aşağıda listelenen e-posta adresinden Take-Two’un veri koruma yetkilisine talebin tam PDF kopyasını e-posta ile gönderin.

Veri Koruma Yetkilisi:

[email protected]

Diğer Yasal Yaptırım Talepleri

Gereklilikler:

1. Söz konusu olan Take-Two ürününü veya hizmetini belirtin;

2. Talebi, söz konusu üründen veya hizmetten sorumlu olan Take-Two etiketine veya stüdyosuna yönlendirin;

3. Talebin yasal dayanağına atıfta bulunun ve geçerli yasa kapsamında gerekli olan tüm bilgileri sağlayın;

4. Talebin talep sahibi Yasal Yaptırım kuruluşunun yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmasını sağlayın ve

5. Talebi düzenleyen Yasal Yaptırım kuruluşunun resmi bir e-posta adresini kullanarak talebin PDF dosyasını aşağıda listelenen e-posta adresine e-posta ile gönderin.

Talebi Şuraya Gönderin:

[email protected]