นโยบายการคืนเงิน

อัปเดตล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2567

นโยบายการคืนเงินนี้มีผลบังคับใช้กับการซื้อที่ดำเนินการผ่านทางเว็บสโตร์เกมมือถือและเวอร์ชันเว็บไซต์ของเกมมือถือดังกล่าวของ Zynga และ Take-Two (เรียกแต่ละรายการว่า “สโตร์”)

เงื่อนไขของนโยบายการคืนเงินนี้ และเงื่อนไขการให้บริการ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) ซึ่งรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิง จะกำกับควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ลูกค้า”) และบริษัทในเครือ Take-Two Interactive Software, Inc. ที่ทำสัญญากับคุณเกี่ยวกับการซื้อ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Take-Two” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) บริษัทในเครือ Take-Two ที่ทำสัญญากับคุณเกี่ยวกับการซื้อแต่ละครั้งจะได้รับการระบุชื่อไว้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากที่คุณเลือกวิธีการชำระเงิน ชื่อ ที่อยู่ตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของบริษัทจาก Take-Two ซึ่งเป็นฝ่ายที่จะถูกระบุไว้ในการซื้อในสโตร์และในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อที่ส่งถึงคุณหลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทำการซื้อสำเร็จแล้ว

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณจึงจะสามารถสั่งซื้อบนสโตร์ได้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของตนเอง จะต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้สั่งซื้อ ในการสั่งซื้อในสโตร์ จะถือว่าลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านและยอมรับนโยบายการคืนเงินนี้และเงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายการคืนเงินนี้เป็นภาคผนวกและไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิ์ในการคืนเงิน) การรับประกันโดยปริยายหรือการรับประกันที่คุณอาจได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณและที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้โดยการทำข้อตกลงระหว่างเรา รวมถึงสิทธิ์บางรายการที่อธิบายไว้ในข้อ 6.5 ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้”)

นโยบายการคืนเงินนี้รวมเอาการอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มและบทบัญญัติการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนที่มีระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและดินแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือดินแดนของเขตเศรษฐกิจยุโรป

สำหรับผู้ใช้ที่ครอบคลุมไปถึง เว้นแต่คุณเลือกที่จะปฏิเสธผ่านกระบวนการในข้อ 15.5(3) ของเงื่อนไขการให้บริการ คุณจะมีข้อผูกมัดตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ซึ่งหมายความว่าคุณและ TAKE-TWO จะต้องระงับข้อพิพาทใด ๆ ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัด โดยการอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ข้ออนุญาโตตุลาการจะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการรับการพิจารณาคดีระบบลูกขุน และสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินการร่วมกัน และการดำเนินการคดีในศาลประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณเข้าใจ และเห็นชอบในข้ออนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม/การสละสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคดีระบบลูกขุนอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่คุณจะดำเนินการปฏิเสธอย่างถูกต้อง

โปรดดูข้อ 9 ของนโยบายการคืนเงินฉบับนี้และข้อ 15 ของเงื่อนไขการให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ ผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณตามกฎหมาย และสิทธิ์ของคุณในการปฏิเสธซึ่งมีเวลาจำกัด

1. เนื้อหาดิจิทัล

1.1 Take-Two นำเสนอซอฟต์แวร์และไอเท็มเสมือนต่อคุณซึ่งจะจัดส่งให้กับคุณผ่านการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น คุณอาจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของ Take-Two ต่อไปนี้ผ่านทางสโตร์: ก) การสั่งซื้อล่วงหน้า ข) การสมัครสมาชิก ค) การเข้าถึงเกม (ผ่านทางคีย์หรือบัญชีเกมที่ลงทะเบียน) ง) สกุลเงินในเกม จ) ไอเท็มในเกม และ ฉ) บัญชีพรีเมียม (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาดิจิทัล”) โปรดทราบว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการให้บริการ ภายใต้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ของคุณ จะถือว่าเนื้อหาดิจิทัลรวมอยู่ในคำจำกัดความของ “ไอเท็มเสมือน” ในเงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไข (รวมถึงข้อจำกัดใดๆ และทั้งหมด) ที่มีผลบังคับใช้กับ “ไอเท็มเสมือน” ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของเรา จะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน

1.2 คุณอาจจะต้องสร้างบัญชีและผูกบัญชีนั้นกับสโตร์ เพื่อทำการซื้อและใช้เนื้อหาดิจิทัล และคุณสามารถซื้อเนื้อหาดิจิทัลได้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศหรือดินแดนที่เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาดิจิทัลนั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลใช้บังคับ และเงื่อนไขการให้บริการของเรา

1.3 การซื้อเนื้อหาดิจิทัลทุกประเภทจะเรียกว่า “ไอเท็ม” หรือ “คำสั่งซื้อ

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

2.1 ในการสั่งซื้อกับ Take-Two ผ่านทางสโตร์ คุณรับทราบว่าธุรกรรมของคุณจะอยู่กับเรา นอกจากนี้ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลที่คุณมอบให้สำเร็จและอนุมัติการซื้อของคุณ เราจะเริ่มประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ

2.2 โดยทั่วไปคำสั่งซื้อจะได้รับการประมวลผลทันที แต่อาจใช้เวลาถึง 2-5 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก

2.3 หลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผล เราจะส่งอีเมลยืนยันถึงคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลตามที่คุณแจ้งต่อเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณ

2.4 อีเมลยืนยันนี้จะทำหน้าที่เป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ สัญญาระหว่างคุณกับ Take-Two จะถูกจัดทำขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น

2.5 คุณจะไม่ได้รับอีเมลยืนยันและคำสั่งซื้อของคุณจะไม่ได้รับการดำเนินการหาก (1) เราไม่สามารถจัดหาไอเท็มให้กับคุณได้ (เช่น เนื่องจากไอเท็มนั้นไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดของราคา) หรือ (2) คาดว่าจะเกิดความล่าช้ากับคำสั่งซื้อของคุณเป็นเวลาสามสิบ (30) วันขึ้นไป Take-Two จะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณได้ หากคุณได้ชำระค่าไอเท็มเรียบร้อยแล้ว เราจะคืนเงินที่เรียกเก็บให้คุณเต็มจำนวนโดยเร็วที่สุด แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่คุณได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และจะไม่รับผิดชอบต่อคุณอีกต่อไป ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

2.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราหากเราได้รับข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงการใช้เนื้อหาดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายการคืนเงินนี้หรือเงื่อนไขการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาดิจิทัลซึ่งผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์ โปรดทราบว่าลูกค้าที่บัญชีถูกแบนจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการส่งคืนเนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อหรือการคืนเงินอื่นใด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

3. ราคาสั่งซื้อ

ราคาของคำสั่งซื้อของคุณจะเป็นการเสนอราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่ง Take-Two ประเมินจากการซื้อของคุณ ณ เวลาที่ซื้อ และขึ้นอยู่กับข้อมูลประเทศที่คุณระบุ ผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณอาจใช้อัตราการแปลงสกุลเงินกับราคาคำสั่งซื้อของคุณและ/หรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Take-Two จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าว

4. การจัดส่งตามคำสั่งซื้อ

4.1 เนื้อหาดิจิทัลจะถูกส่งถึงคุณตามข้อมูลที่คุณแจ้ง และคุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากมีการละเมิดกฎระเบียบใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎระเบียบในการส่งออก/นำเข้า) เนื่องจากข้อมูลจากคุณไม่ถูกต้อง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดดังกล่าว

4.2. อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดหรือรับเนื้อหาดิจิทัล (รวมถึง ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น และรับทราบว่า Take-Two จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

4.3. หากการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลของคุณเกิดความล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น การนัดหยุดงานหรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ความวุ่นวายในบ้านเมือง การจลาจล การบุกรุก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการคุกคามจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือการคุกคามหรือการเตรียมพร้อมในการทำสงคราม ไฟไหม้ การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ การจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว กฎหมาย กฤษฎีกา หรือบทบัญญัติ กฎระเบียบ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของรัฐบาล เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้ทราบและดำเนินการในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดความล่าช้า ตราบใดที่เรายังดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เราจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้กับคุณสำหรับความล่าช้า แต่หากความล่าช้านั้นน่าจะมีความรุนแรง คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา (ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 10) เพื่อเพิกถอนการซื้อและรับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณชำระเงินล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับ

4.4 หากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดไปที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 10)

5. การขอยกเลิก

5.1 คุณสามารถขอยกเลิก คืนหรือแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อหรือการซื้อไอเท็มใด ๆ ได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณซื้อไอเท็ม (“ระยะเวลาในการยกเลิก”) โดยที่คำขอดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 6 ด้านล่าง Take-Two จะดำเนินการอย่างสมเหตุผลทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจจะมีเกี่ยวกับกับไอเท็มหรือการขอคืนเงินโดยสุจริตใจ

5.2 หากต้องการขอเงินคืน คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วน “วิธีขอเงินคืน” คำถามที่พบบ่อยด้านล่างของหน้าสโตร์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Take-Two ตามข้อ 10 ของนโยบายการคืนเงินนี้ ก่อนที่จะส่งคำขอคืนเงิน โปรดทราบว่ากฎการคืนเงินสำหรับเนื้อหาดิจิทัลมีข้อยกเว้นในบางเรื่อง ซึ่งจะระบุไว้ในส่วนเงื่อนไขการคืนเงินด้านล่าง

6. เงื่อนไขการคืนเงิน

สำคัญ:

คุณรับทราบว่าคุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการขอเงินคืนสำหรับเนื้อหาดิจิทัลใด ๆ หาก: (ก) คุณใช้ แลกหรือดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวในช่วงระยะเวลาการยกเลิก หรือ (ข) เนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณในช่วงระยะเวลาการยกเลิก ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลบนอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณได้ป้อนรหัสเพื่อรับเนื้อหาดิจิทัลในช่วงระยะเวลาการยกเลิก นั่นหมายความว่าคุณสละสิทธิ์ในการยกเลิกการซื้อ กฎนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่การยกเลิกเกิดจากข้อบกพร่องหรือปัญหาอื่น ๆ ของเนื้อหา (เช่น เป็นจุดที่ทำให้เข้าเงื่อนไขการเยียวยาตามกฎหมายตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6.5)

6.1. ไม่ได้รับไอเท็ม ไม่สามารถใช้ได้ หรือล่าช้า - อนุญาตให้คืนเงินได้ (โปรดดูที่ข้อ 2.5 ด้านบน)

6.2. การสั่งซื้อล่วงหน้า - อนุญาตให้คืนเงินได้ ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าซึ่งยังไม่ได้จัดส่ง คุณสามารถขอคืนเงินได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่วางจำหน่าย หลังจากการเปิดตัว กฎทั่วไปของการคืนเงินจะมีผลบังคับใช้

6.3. การซื้อสกุลเงินในเกมหรือไอเท็มในเกม - ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ของคุณ จะไม่อนุญาตให้คืนเงินเมื่อได้รับเนื้อหาดิจิทัลและ/หรือเพิ่มลงในบัญชีของคุณแล้ว

6.4. ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัลที่ (ก) เกิดขึ้นชั่วคราว หรือ (ข) เกิดจากการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาดิจิทัลของคุณหรือการใช้งานใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงการผสมรวมเนื้อหาดิจิทัลเข้ากับเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดทำโดย Take-Two หรือด้วยฮาร์ดแวร์หรือระบบที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของ Take-Two เกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ – ไม่อนุญาตให้คืนเงิน (ปัญหาดังกล่าวจะต้องรายงานต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Take-Two โดยตรง)

6.5. สิทธิ์เพิ่มเติมในการคืนสินค้าเฉพาะประเทศ: หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปนี้ นอกเหนือจากสิทธิ์ในการคืนเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นและสิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ซึ่งคุณอาจได้รับแล้ว คุณยังมีสิทธิ์ในการคืนสินค้าตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • ลูกค้าในออสเตรเลีย

 1. เนื้อหาดิจิทัลของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย สำหรับข้อบกพร่องที่สำคัญในเนื้อหาดิจิทัล คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

  1. ยกเลิกคำสั่งซื้อที่คุณส่งถึงเรา และ

  2. ขอคืนเงินสำหรับส่วนเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้ หรือขอค่าชดเชยสำหรับมูลค่าที่ลดลง

 2. นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เลือกการทดแทนข้อบกพร่องที่สำคัญด้วยเนื้อหาดิจิทัลเดียวกัน

 3. หากข้อบกพร่องในเนื้อหาดิจิทัลไม่ถือเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องในระยะเวลาที่เหมาะสม หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าว และยกเลิกคำสั่งซื้อ และรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้

 4. นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลจากข้อบกพร่องในเนื้อหาดิจิทัล

 • ลูกค้าในบราซิล

หากคุณเป็นผู้บริโภคที่พำนักอาศัยอยู่ในบราซิลเป็นส่วนใหญ่ คุณมีสิทธิ์ที่จะริบสินค้าที่ซื้อภายใน 7 วันหลังจากได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อห้ามของกฎหมาย คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณได้ซื้อเนื้อหาดิจิทัลจึงจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

 • สิทธิในการเพิกถอนสำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

 1. หากคุณเป็นผู้บริโภคที่พำนักอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการซื้อใด ๆ กับเราได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ หรือเมื่อคุณเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัล แล้วแต่จำนวนใดจะถึงเร็วกว่า (“ระยะเวลาในการเพิกถอน”) โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ ระยะเวลาการเพิกถอนจะสิ้นสุดลงหลังจาก 14 วัน

 2. หากต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอน คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจเพิกถอนจากสัญญาด้วยข้อความที่ชัดเจน (เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรืออีเมล) ไปยังที่อยู่จริงหรืออีเมลที่ให้ไว้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มโมเดลการเพิกถอนได้ที่: https://www.take2games.com/withdrawal แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ และคุณยังสามารถกรอกและยื่นคำชี้แจงที่ชัดเจนอีกฉบับทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งมาถึงเรา หากคุณใช้ตัวเลือกนี้ เราจะส่งการยืนยันการได้รับแจ้งการเพิกถอนดังกล่าวกลับถึงคุณโดยไม่ชักช้า (เช่น ทางอีเมล)

 3. เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในการเพิกถอน การดำเนินการนี้ของคุณถือว่าเพียงพอสำหรับการส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการเพิกถอนก่อนที่ระยะเวลาในการเพิกถอนจะสิ้นสุดลง

 4. หากคุณเพิกถอนจากสัญญา เราจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคุณตามการซื้อให้กับคุณโดยไม่ล่าช้าเกินควร และในกรณีใดๆ จะไม่เกิน 14 วันปฏิทิน นับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะเพิกถอนจากสัญญานี้ เราจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ อันเป็นผลมาจากการชำระเงินคืนดังกล่าว

 5. ข้อกำหนดสำหรับสิทธิ์ในการเพิกถอนนี้จะไม่มีผลกับคุณหากคุณสละสิทธิ์และคุณได้ยินยอมให้มีการจัดหาตามคำสั่งซื้อใดๆ ในทันที

 • ลูกค้าในสาธารณรัฐเกาหลี

หากคุณเป็นลูกค้าที่ซื้อเนื้อหาดิจิทัลในเกาหลี คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

 1. คุณสามารถยกเลิกการซื้อเนื้อหาดิจิทัลได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อหรือเนื้อหาดิจิทัล (หากคุณได้รับเนื้อหาดิจิทัลหลังจากได้รับการแจ้งเตือน) การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เราได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคืนเงิน คุณไม่สามารถยกเลิกการซื้อเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้:

  • มีการใช้หรือปรับใช้เนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อในทันที

  • มีการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใดๆ ที่แนบมากับเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าว

  • เนื้อหาดิจิทัลถูกเปิดหากเพียงแค่เปิดเนื้อหาดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ว่าได้สามารถใช้งานหรือใช้ประโยชน์ของเนื้อหาดิจิทัลในขณะที่เปิดเนื้อหานั้น หรือ

  • บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับเนื้อหาของขวัญดิจิทัลแสดงความตั้งใจที่จะรับเนื้อหาดังกล่าว

 2. อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น หากเนื้อหาเนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในป้ายฉลากหรือโฆษณา หรือได้รับการจัดเตรียมในลักษณะที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของนโยบายการคืนเงินนี้ คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 3 เดือนนับจากได้รับเนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อหรือภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณทราบหรืออาจตระหนักถึงความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว

 3. หากคุณยกเลิกการซื้อ Take-Two อาจเรียกคืนหรือลบเนื้อหาดิจิทัลที่การซื้อถูกยกเลิก

สิทธิ์เพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 นี้เป็นส่วนเสริมสิทธิ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้ ในขอบเขตที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่น ๆ ของนโยบายการคืนเงินนี้หรือเงื่อนไขการให้บริการ ให้ยึดตามสิทธิในข้อ 6.5 นี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

7. ผลกระทบของการยกเลิก

7.1 การคืนเงินสามารถออกให้ได้เฉพาะตามวิธีการชำระเงินเดิมที่ใช้สำหรับการชำระเงินเท่านั้น และคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเป็นผลมาจากการชำระเงินคืนดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต จะไม่มีการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินอื่น และในกรณีที่ Take-Two จำเป็นต้องคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินอื่น (เช่น วิธีการที่ใช้ในการชำระเงินในการซื้อไม่สามารถขอเงินคืนได้) จะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินนี้

7.2 ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการจึงจะปรากฏในบัญชีของคุณ โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ออกการเงินคืน

7.3 หากคุณเลือกที่จะยกเลิก คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาการยกเลิก หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อบางส่วนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วน “วิธีขอคืนเงิน” คำถามที่พบบ่อยที่ด้านล่างของหน้าสโตร์และรายละเอียด 1) วันที่ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ 2) วันที่ได้รับคำสั่งซื้อ 3) ไอเท็มที่ถูกยกเลิก 4) เกมที่ เนื้อหาดิจิทัลเกี่ยวข้อง 5) หมายเลขอ้างอิงของคำสั่งซื้อ 6) ภาพหน้าจอของอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อของคุณซึ่งไม่อยู่ในสถานะรอดำเนินการกับผู้ให้บริการชำระเงินของคุณหรือข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ 7) ชื่อ-นามสกุลของคุณ และ 8) ID ผู้เล่น/UID ของคุณ หรือ ZID หากต้องการค้นหา ID ผู้เล่น/UID ของคุณ หรือ ZID:

ก. ค้นหาวิดเจ็ต “การตั้งค่า” ภายในเกมของคุณ

ข. มองหาไอคอนความช่วยเหลือหรือไอคอนการสนับสนุนผู้เล่น

ค. คุณควรจะสามารถค้นหา ZID ผู้เล่น หรือ ID อุปกรณ์ของคุณได้ที่ด้านล่าง

7.4 สำหรับคำขอยกเลิก เราจะแจ้งให้คุณยืนยันคำขอยกเลิกของคุณ และสำหรับคำขอใด ๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้ จะชำระเงินคืนให้โดยไม่ล่าช้าเกินควร แต่ต้องไม่เกินสิบสี่ (14) วันหลังจากที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณในการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกและรับไอเท็มที่ยกเลิกและส่งคืนหรือภายในกรอบเวลาอื่นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: AU, CH, EEA, UK

หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป เงื่อนไขในข้อ 8 นี้จะมีผลบังคับใช้กับสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Take-Two หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่นอกเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลเหล่านี้ โปรดดูที่ข้อ 9 ด้านล่าง

8.1 โปรดอ่านข้อ 14 (กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: AU, CH, EEA, UK) ของเงื่อนไขการให้บริการประกอบ ซึ่งรวมอยู่ในนโยบายการคืนเงินนี้ และจะมีผลบังคับใช้กับนโยบายการคืนเงินนี้ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัลและคำสั่งซื้อใด ๆ และทั้งหมด โปรดทราบว่าหากบริษัทในเครือ Take-Two ที่ทำสัญญากับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อตั้งอยู่ใน EEA คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ใน EEA ที่:https://ec.europa.eu/consumers/odr

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

หากโดยปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตพื้นที่ใด ๆ นอกเหนือจาก ประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป เงื่อนไขในข้อ 9 นี้จะมีผลบังคับใช้กับสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Take-Two หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดดูที่ข้อ 8 ด้านบน

9.1 โปรดอ่านข้อ 15 (กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก) ของเงื่อนไขการให้บริการประกอบ ซึ่งรวมอยู่ในนโยบายการคืนเงินนี้ และจะมีผลบังคับใช้กับนโยบายการคืนเงินนี้ รวมถึงเนื้อหาดิจิทัลและคำสั่งซื้อใด ๆ และทั้งหมด โปรดทราบว่าข้อ 15.5 ของเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงข้อกำหนดการสละสิทธิ์การอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลและการฟ้องคดีแบบกลุ่ม/การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับคุณและรวมอยู่ในนโยบายการคืนเงินนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับ Take-Two และกำหนดให้คุณและ Take-Two แก้ไขข้อพิพาทที่มีผลผูกพันในการอนุญาโตตุลาการรายกรณี และไม่ใช่ในชั้นศาล โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในนั้น

10. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของเรา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราโดยใช้ลิงก์ “การสนับสนุน” ที่ด้านล่างของหน้าสโตร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

11. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

12. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

12.1 นโยบายการคืนเงินนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการให้บริการ รวมกันเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณกับเราสำหรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงเบ็ดเสร็จจะใช้แทนข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเราก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ให้คำนิยามไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้มีคำจำกัดความเดียวกันกับในเงื่อนไขการให้บริการ และในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบายการคืนเงินนี้กับเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหรือธุรกรรมของคุณ ให้ยึดตามนโยบายการคืนเงินนี้เป็นหลัก

12.2 เราอาจทำการแก้ไขเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงินนี้ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้คุณทราบอย่างสมเหตุผลตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ นโยบายการคืนเงินที่ได้รับการแก้ไขจะได้รับอัปโหลดไปยัง https://www.take2games.com/refund-policy และจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อในอนาคตทั้งหมดหลังจากวันที่ดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับนโยบายการคืนเงินในการซื้อแต่ละครั้ง และตกลงว่าคุณได้อ่านนโยบายการคืนเงินก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นโปรดตรวจสอบ https://www.take2games.com/refund-policy เป็นประจำสำหรับเงื่อนไขล่าสุด