Visszatérítési szabályzat

Utolsó frissítés: 2024. február 28.

A jelen Visszatérítési szabályzat a Zynga és a Take-Two mobiljáték-webáruházain, valamint a mobiljátékok webhely verzióin (külön-külön mindegyik: „Áruház”) végzett vásárlásokra vonatkozik.

A jelen Visszatérítési szabályzat és a Szolgáltatási feltételek (a továbbiakban: „Szolgáltatási feltételek”) feltételei – amelyek hivatkozás útján a jelen dokumentum részét képezik – szabályozzák az Ön (a továbbiakban: „Ön” vagy „Ügyfél”) és az Önnel a vásárlással kapcsolatos szerződést megkötő Take-Two Interactive Software, Inc. vállalat közötti kapcsolatot (a továbbiakban: „Take-Two” vagy „minket” vagy „mi”). Az egyes vásárlásokkal kapcsolatban a szerződést Önnel megkötő Take-Two vállalat neve fel lesz tüntetve a fizetési oldalon, miután kiválasztotta a fizetési módot. A vásárlásban részt vevő félként eljáró Take-Two vállalat nevét, hivatalos címét, telefonszámaát és e-mail címét feltüntetjük az Áruházban, illetve a vásárlás sikeres kifizetése után elküldött Rendelést visszaigazoló e-mailben.

Az Áruházban történő rendeléshez Önnek legalább 18 évesnek vagy a joghatósága szerint nagykorúnak kell lennie. A 18 év alatti vagy az adott joghatóságban nem nagykorúnak minősülő személyek esetében a megrendelés a szülőnek vagy törvényes gondviselőnek kell leadnia. Azzal, hogy rendelést ad le az Áruházban, az Ügyfél elismeri, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Visszatérítési szabályzatot és a Szolgáltatási feltételeket.

A jelen Visszatérítési szabályzat kiegészíti, és nem zárja ki, nem korlátozza és nem módosítja azokat a jogokat (beleértve a visszatérítéshez való jogokat), vélelmezett szavatosságokat vagy garanciákat, amelyekre Ön a joghatóságában alkalmazandó jogszabályok szerint jogosult lehet, és amelyeket megállapodás útján nem lehet kizárni, korlátozni vagy módosítani, beleértve a jelen Megállapodás 6.5. pontjában leírt bizonyos jogokat (együttesen: „nem kizárható jogok”).

A JELEN VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MAGÁBAN FOGLALJA A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT KÖTELEZŐ EREJŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST ÉS A CSOPORTOS KERESETEKRŐL ÉS ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSOKRÓL VALÓ LEMONDÁST, AMELYEK VONATKOZNAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS BÁRMELY MÁS TERÜLETEN TARTÓZKODÓ ÖSSZES FELHASZNÁLÓRA, KIVÉVE AUSZTRÁLIÁT, SVÁJCOT, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG TERÜLETEIT.

AZ ENNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ FELHASZNÁLÓKRA NÉZVE – KIVÉVE, HA ÖN A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 15.5(3) SZAKASZÁBAN LEÍRT FOLYAMAT ÚTJÁN LEIRATKOZIK – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS, AMI AZT JELENTI, HOGY ÖN ÉS A TAKE-TWO VÉGLEGES ÉS KÖTELEZŐ EREJŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL KÖTELES RENDEZNI MINDEN VITÁT, KORLÁTOZOTT KIVÉTELEKKEL. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉK LEMOND AZ ÖN ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL, VALAMINT ARRÓL, HOGY RÉSZT VEGYEN CSOPORTOS KERESETEKBEN, KOLLEKTÍV KERESETEKBEN ÉS MINDEN MÁS TÍPUSÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY MEGÉRTETTE ÉS – HACSAK NEM UTASÍTJA EL ÉRVÉNYESEN – KIFEJEZETTEN ELFOGADJA A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉKOT ÉS A CSOPORTOS KERESETRŐL/ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSRÓL VALÓ LEMONDÁST

KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT 9. SZAKASZÁT ÉS A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 15. SZAKASZÁT A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSSAL, ENNEK AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIRA GYAKOROLT HATÁSÁVAL ÉS AZ ÖN IDŐKORLÁTOS LEIRATKOZÁSI JOGÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT.

1. Digitális tartalom

1.1 A Take-Two kizárólag internetes letöltés útján szállított szoftvereket és virtuális elemeket biztosít. Az Áruházban a következő Take-Two termékeket vásárolhatja meg: a) előrendelés, b) előfizetés, c) játékhoz való hozzáférés (kulcs vagy regisztrált játékfiók útján), d) játékon belüli pénznem, e) játékon belüli elem és f) prémium fiók (együttesen a „Digitális Tartalom”). Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatási feltételek alkalmazásában az Ön nem kizárható jogainak függvényében a Digitális tartalom a Szolgáltatási feltételekben található „Virtuális elemek” fogalmába tartozik, és az ilyen „Virtuális elemekre” vonatkozó feltételek (beleértve bármely és minden korlátozást) a Szolgáltatási feltételekben részletezettek szerint a Digitális tartalomra is egyaránt alkalmazandók.

1.2 Előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy Fiókot, és az adott Fiókot az Áruházhoz kell kapcsolnia a Digitális tartalom megvásárlásához és használatához, és Ön csak akkor vásárolhat Digitális tartalmat, ha Ön olyan ország vagy terület jogszerű lakosa, ahol a Digitális tartalomhoz való hozzáférés és annak használata az alkalmazandó helyi jogszabályokkal és a Szolgáltatási feltételeinkkel összhangban megengedett.

1.3 A Digitális Tartalom bármely típusú vásárlását „Elemek” vagy „Rendelés” megnevezéssel jelöljük.

2. Rendelési folyamat

2.1 A Take-Two vállalatnál az áruházban leadott Rendeléssel Ön tudomásul veszi, hogy a tranzakciót velünk bonyolítja. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Ön által megadott információk hitelességének és elégségességének sikeres ellenőrzését, valamint a vásárlása általunk történő jóváhagyását követően megkezdjük a Rendelése feldolgozását.

2.2 A Rendelések feldolgozása általában azonnal megtörténik, de az Ön által választott fizetési módtól függően akár 2–5 napot is igénybe vehet.

2.3 A Rendelés feldolgozása után megerősítő e-mailt küldünk Önnek a Rendelés részeként megadott e-mailcímre.

2.4 Ez a megerősítő e-mail az Ön elektronikus vásárlási bizonylataként szolgál, és információkat tartalmaz a Rendeléséről. Az Ön és a Take-Two közötti szerződés csak akkor jön létre, amikor megkapja a Rendelését visszaigazoló e-mailt.

2.5. Nem kap megerősítő e-mailt, és a Rendelését nem dolgozzuk fel, ha (1) valamely Elemet nem tudjuk biztosítani Önnek (például azért, mert az adott Elem már nem áll rendelkezésre, vagy mert az ár hibás) vagy (2) a Rendelése várhatóan harminc (30) napos vagy annál hosszabb idejű késedelmet szenved. A Take-Two erről e-mailben tájékoztatja Önt, és értesíteni fogjuk, hogy nem tudjuk feldolgozni a Rendelését. Ha már kifizette az Elemet, a teljes felszámított összeget a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Rendelést visszaigazoló e-mail Ön általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig semmiféle további felelősséggel nem tartozunk.

2.6. Fenntartjuk a jogot a szervereinkhez való hozzáférés megtiltására, ha olyan ismétődő viselkedést állapítunk meg, amely a Digitális tartalom jogellenes használatára vagy a jelen Visszatérítési szabályzat vagy a Szolgáltatási feltételek megsértésére utal, vagy a Digitális tartalom megszerzésére irányuló bármely más olyan tevékenységre utal, amelyre a felhasználó nem jogosult. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon Ügyfeleknek, akiknek a fiókja letiltásra kerül, nincs joguk a megvásárolt Digitális tartalom visszajuttatását vagy bármilyen más visszatérítést követelni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másként rendelkeznek.

3. Rendelési ár

Rendelésének ára feltüntetésre kerül, beleértve a vásárlás időpontjában és az Ön által megadott országadatok alapján a Take-Two által a vásárláskor megállapított alkalmazandó adókat is. Az Ön fizetési mód szolgáltatója a Rendelésének árára devizaátváltási árfolyamot és/vagy további feldolgozási díjakat is alkalmazhat. A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a Take-Two ezekért a terhelésekért és díjakért nem vállal fellelősséget.

4. A rendelés kiszállítása

4.1 A Digitális tartalmat az Ön által megadott információk alapján biztosítjuk, és ezen információk pontosságáért Ön felel. Ha az Ön által megadott pontatlan információk miatt bármely előírás megsértésére kerül sor (beleértve, de nem kizárólagosan az export-/importszabályozásokat), akkor az adott jogsértésért Ön felelős.

4.2. További díjak vagy költségek merülhetnek fel a Digitális tartalom letöltése vagy fogadása során (beleértve például az internetszolgáltatója által felszámított díjakat). Ön vállalja, hogy megfizeti az összes ilyen felmerülő díjat vagy költséget, és tudomásul veszi, hogy a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Take-Two nem felelős az ilyen díjakért vagy költségekért.

4.3. Ha az Ön Digitális tartalmának szolgáltatását egy általunk nem befolyásolható esemény késlelteti, mint például sztrájk vagy más iparági akció; polgári zavargás, lázadás, invázió, terrorista támadás vagy terrorista támadással való fenyegetés; háború (hadüzenettel vagy anélkül) vagy azzal való fenyegetés vagy háborúra való felkészülés; tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, járvány, világjárvány, vagy egyéb természeti katasztrófa vagy elemi csapás; nyilvános vagy magán távközlési hálózatokhoz való korlátozott hozzáférés; bármely kormányzat törvényei, rendeletei vagy jogalkotása, szabályozásai vagy korlátozásai, mi mihamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk, és megtegyük a szükséges lépéseket a késedelem csökkentése érdekében. Amennyiben ezt megtesszük, nem fizetünk kártérítést a késedelemért, de ha a késedelem valószínűleg jelentős lesz, kapcsolatba léphet Ügyfélszolgálatunkkal (az elérhetőségek a 10. szakaszban találhatók), hogy elálljon a vásárlástól, és visszatérítést igényeljen az előre kifizetett, de még meg nem kapott termékekért.

4.4. Ha bármilyen kérdése van a megrendelésével kapcsolatban, kérjük, látogasson el az Ügyfélszolgálathoz (az elérhetőségek a 10. szakaszban találhatók).

5. Elállási kérelmek

5.1 Ön az Elem megvásárlásától számított 14 napon belül kérheti az Elemek bármely Rendelésének vagy vásárlásainak törlését, visszaküldését vagy kicserélését („Elállási időszak”), amennyiben az ilyen kérelem megfelel az alábbi 6. szakasz feltételeinek. A Take-Two minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy jóhiszeműen megoldja az Ön Elem(ek)kel vagy a visszatérítési kérelemmel kapcsolatos problémáit.

5.2 Visszatérítés igényléséhez kövesse a „Hogyan kérhetek visszatérítést?” című szakaszban leírt eljárást. A GYIK az Áruház oldalának alján található, vagy vegye fel a kapcsolatot a Take-Two ügyfélszolgálatával a jelen Visszatérítési szabályzat 10. szakasza szerint. Visszatérítési kérelem küldése előtt kérjük, vegye figyelembe, hogy vannak bizonyos kivételek a visszatérítési szabályok alól a Visszatérítési feltételek szakaszban meghatározott Digitális tartalmak esetében.

6. Visszatérítési feltételek

FONTOS:

Ön tudomásul veszi, hogy elveszíti a Digitális tartalom visszatérítésének kérésére vonatkozó jogát, ha: (a) a Digitális tartalmat az Elállási időszak alatt használja, beváltja vagy letölti; vagy (b) a Digitális tartalom az Elállási időszak alatt hozzáadásra kerül a Fiókjához. Például, ha elkezdi letölteni a Digitális tartalmat az eszközére, vagy megadta a Digitális tartalom fogadásához szükséges kulcsot az Elállási időszak alatt, ez azt jelenti, hogy lemond a vásárlástól való elállási jogáról. Ez a szabály nem alkalmazandó abban az esetben, ha az elállás a tartalom hibájából vagy egyéb problémájából ered (azaz a 6.5. szakaszban leírt törvényes szavatossági jog keletkezik).

6.1. Az Elem nem érkezett meg, nem áll rendelkezésre vagy késik – visszatérítés megengedett (lásd a fenti 2.5. szakaszt).

6.2. Előrendelések – visszatérítés megengedett. Olyan előrendelések esetén, amelyeket még nem kézbesítettek, a kibocsátás napjáig bármikor visszatérítést kaphat; a kibocsátás után a visszatérítésekre vonatkozó általános szabályok alkalmazandók.

6.3. Játékon belüli pénznem vagy játékon belüli elem vásárlása – az Ön nem kizárható jogainak függvényében a visszatérítés nem engedélyezett, miután a Digitális tartalmat megkapta és/vagy azt hozzáadták a fiókjához.

6.4. Technikai problémák a Digitális tartalommal kapcsolatban, (a) amelyek ideiglenesek; vagy (b) amelyeket a Digitális tartalom Ön általi módosítása, megváltoztatása, kibővítése vagy annak bármely használata okoz, beleértve a Digitális tartalom bármilyen kombinációját más, nem a Take-Two által biztosított anyagokkal, hardverrel vagy rendszerekkel, amelyek nem felelnek meg a Take-Two ajánlott specifikációinak – visszatérítés nem megengedett (az ilyen problémákat közvetlenül a Take-Two Ügyfélszolgálatának kell jelenteni).

6.5. További országspecifikus visszaküldési jogok: Ha Ön a következő országok valamelyikében lakik, a fent meghatározott visszatérítési jogokon és az Önt esetlegesen megillető nem kizárható jogokon túl a következő törvényes visszaküldési jogokkal is rendelkezik:

 • Ausztráliai ügyfelek

 1. Digitális Tartalmainkra olyan garanciák vonatkoznak, amelyek az ausztrál fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján nem zárhatók ki. A Digitális tartalom jelentős hibái esetén Ön a következőkre jogosult:

  1. a nálunk leadott Rendelésétől való elállás; és

  2. a Digitális tartalom fel nem használt részének visszatérítése, vagy csökkentett értékének megtérítése.

 2. Ön jogosult arra is, hogy a Digitális tartalommal kapcsolatos jelentős hibák esetén kicserélést válasszon.

 3. Ha a Digitális tartalommal kapcsolatos hiba nem minősül jelentős hibának, Ön jogosult a hiba észszerű időn belül történő kijavítására. Ha ez nem történik meg, Ön jogosult a Digitális tartalom visszatérítésére, valamint a Rendeléstől való elállásra és a fel nem használt rész visszatérítésére.

 4. Ön jogosult továbbá kártérítésre a Digitális tartalom meghibásodásából eredő bármely egyéb észszerűen előre látható veszteségért vagy kárért.

 • Brazíliai ügyfelek

Ha Brazíliában állandó lakcímmel rendelkező fogyasztó, akkor jogában áll a Rendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételétől számított 7 napon belül bármilyen okból elállni a vásárlástól, kivéve, ha azt jogszabály tiltja. E jog gyakorlásához igazolnia kell, hogy megvásárolta a Digitális tartalmat.

 • EU-beli és egyesült királyságbeli ügyfelek elállási joga

 1. Ha Ön az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élő fogyasztó, akkor jogában áll indoklás nélkül elállni a nálunk történt vásárlástól a Rendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételétől vagy a Digitális tartalom letöltésének megkezdésétől számított 14 napon belül, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb (az „Elállási időszak”). Az Elállási időszak 14 nap után lejár.

 2. Elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal értesítenie kell minket a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről (pl. postai levélben vagy e-mailben) a Rendelést visszaigazoló e-mailben megadott fizikai címre vagy e-mailcímre elküldve. Használhatja a https://www.take2games.com/withdrawal oldalon elérhető elállási sablon űrlapot, de ez nem kötelező. Kitölthet és beküldhet egy másfajta elektronikus nyilatkozatot is, és elküldheti nekünk. Ha ezt az opciót használja, késedelem nélkül (pl. e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek az ilyen elállás átvételéről.

 3. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az Elállási időszak lejárta előtt elküldi az elállási joga gyakorlásával kapcsolatos közleményét.

 4. Ha eláll a szerződéstől, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 naptári napon belül visszatérítjük a vásárlás alapján kapott összes fizetést attól a naptól számítva, amikor értesítést kapunk a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Az ilyen visszatérítést az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési mód használatával hajtjuk végre, kivéve, ha Ön kifejezetten ettől eltérően állapodott meg; az ilyen visszatérítés eredményeként azonban az Ön számára semmilyen díj nem fog felmerülni.

 5. A jelen elállási jog feltételei nem vonatkoznak Önre, ha azokról lemondott, és hozzájárult bármely Rendelés azonnali teljesítéséhez.

 • Koreai köztársaságbeli ügyfelek

Ha Ön koreai ügyfél, aki Digitális tartalmat vásárolt, akkor a következő törvényes jogok illetik meg: 

 1. A Digitális tartalom megvásárlásától a Rendelést visszaigazoló e-mail vagy a Digitális tartalom kézhezvételétől számított 7 napon belül elállhat (ha az értesítést követően kapta meg a Digitális tartalmat). A visszatérítéseket a visszatérítéshez szükséges információk kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dolgozzuk fel. Ön nem állhat el az ilyen Digitális tartalom megvásárlásától a következő körülmények között, kivéve, ha Dél-Korea vonatkozó jogszabályai és előírásai másként rendelkeznek:

  • a Digitális tartalom a vásárláskor azonnal felhasználásra vagy alkalmazásra kerül;

  • a Digitális tartalomhoz kapcsolódó bármely további előnyt már felhasználták;

  • a Digitális tartalmat megnyitották, amikor a Digitális tartalom puszta megnyitása tekinthető annak felhasználásaként, vagy a Digitális tartalom hasznosságának meghatározása annak megnyitásakor történik; vagy

  • az ajándék Digitális tartalom címzettjeként megjelölt személy kifejezte szándékát annak elfogadására.

 2. A fentiek ellenére azonban, ha a megvásárolt Digitális tartalom tartalma eltér a címkén vagy a hirdetésben feltüntetettől, vagy a jelen Visszatérítési szabályzat feltételeitől eltérő módon került átadásra, visszatérítést kérhet a megvásárolt Digitális tartalom átvételétől számított 3 hónapon belül vagy attól a naptól számított 30 napon belül, amikor az ilyen ellentmondásról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.

 3. Ha eláll a vásárlástól, a Take-Two visszakérheti vagy törölheti azt a Digitális tartalmat, amelynek a vásárlásától elállt.

A jelen 6.5 szakaszban meghatározott további jogok kiegészítik a jelen Visszatérítési szabályzatban meghatározott egyéb jogokat. Amennyiben a jelen Visszatérítési szabályzat vagy a Szolgáltatási feltételek egyéb feltételeivel bármilyen ellentmondás merül fel, a jelen 6.5 szakaszban foglalt jogok az irányadók.

7. Az elállás hatásai

7.1. Visszatérítés csak a kifizetéshez használt eredeti fizetési mód használatával adható ki, és az ilyen visszatérítés eredményeként Önnek semmiféle költséget nem kell viselnie. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben visszatérítések nem kerülnek kibocsátásra más fizetési mód használatával, és abban az esetben, ha a Take-Two kénytelen más fizetési mód használatával teljesíteni a visszatérítést (pl. eredetileg visszatérítést lehetővé nem tévő módszert használtak), az ebből a terhelésből felmerült díjakat nem térítjük vissza.

7.2 A visszatérítések esetén az alkalmazandó jogszabályoktól függően akár 10 munkanapot is igénybe vehet, amíg azok megjelennek a számláján, attól függően, hogy milyen fizetési mód használatával bonyolítják azt.

7.3 Ha úgy dönt, hogy eláll, ezen döntéséről egyértelműen értesítenie kell bennünket az Elállási időszak alatt. A Rendelésétől vagy Rendelése egy részétől való hatékony elállás érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatási csoporttal a „Hogyan kérhetek visszatérítést?” című A GYIK szakaszban leírt eljárást követve, amely az Áruház oldalának aljánál található, és részletezze 1) a Rendelés kifizetésének dátumát, 2) a Rendelés átvételének dátumát, 3) az elállással érintett Elem(eke)t, 4) azt a Játékot, amelyre a Digitális tartalom vonatkozik; 5) a Rendelés hivatkozási számát, 6) a Rendelést visszaigazoló e-mail képernyőképét, amely nincs függő státuszban a fizetési szolgáltatónál, vagy a kapott hibát, 7) az Ön teljes nevét és 8) az Ön játékosazonosítóját/UID-jét vagy ZID-jét. Játékosazonosítójának/UID-jának vagy ZID-jének megkeresése:

a. Keresse meg a „Beállítás” widgetet a játékon belül.

b. Keresse meg a Súgó ikont vagy a Játékostámogatás ikont.

c. A ZID, a játékosazonosító vagy az eszközazonosító alul található.

7.4 Elállási kérelem esetén visszaigazolást küldünk Önnek az elállási kérelemről, és a jelen Visszatérítési szabályzatban meghatározott Visszatérítési feltételeknek megfelelő kérelmek esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb tizennégy (14) nappal azt követően, hogy tájékoztatást kapunk az Ön elállási jog gyakorlásáról szóló döntéséről, és megkapjuk az elállással érintett és visszaküldött Elem(eke)t, vagy az alkalmazandó jogszabályok által előírt egyéb időkereten belül teljesítjük a visszatérítést.

8. Irányadó jog, jogviták és felelősség: Ausztrália, Svájc, EGT, Egyesült Királyság

Ha Ön szokásosan Ausztráliában, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik területen lakik, a Take-Two vállalattal kötött jogi szerződésére a jelen 8. szakasz feltételei vonatkoznak. Ha Ön szokásosan ezen területeken vagy joghatóságokon kívül lakik, kérjük, olvassa el az alábbi 9. szakaszt.

8.1. Kérjük, olvassa el a jelen Visszatérítési szabályzatba beépített Szolgáltatási feltételek 14. szakaszát (Irányadó jog, jogviták és felelősség: Ausztrália, Svájc, EGT, Egyesült Királyság), amely a jelen Visszatérítési szabályzatra, valamint minden Digitális Tartalomra és Rendelésre vonatkozik. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Rendeléssel kapcsolatban Önnel szerződést kötő Take-Two vállalat az EGT területén található, az EU Bizottság az EGT lakosai számára online vitarendezési platformot hozott létre: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Irányadó jog, jogviták és felelősség: Egyesült Államok és a világ többi része.

Ha Ön szokásosan az Egyesült Államokban vagy bármely más területen –kivéve Ausztráliát, Svájcot, az Egyesült Királyságot vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik területet – lakik, a Take-Two vállalattal kötött jogi szerződésére a jelen 9. szakasz feltételei vonatkoznak. Ha Ön szokásosan Ausztráliában, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik területen lakik, kérjük, olvassa el a fenti 8. szakaszt.

9.1. Kérjük, olvassa el a jelen Visszatérítési szabályzatba beépített Szolgáltatási feltételek 15. szakaszát (Irányadó jog, jogviták és felelősség: Egyesült Államok és a világ többi része), amely a jelen Visszatérítési szabályzatra, valamint minden Digitális tartalomra és Rendelésre vonatkozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatási feltételek 15.5. pontja kötelező erejű egyéni választottbírósági eljárást és a csoportos keresetről/esküdtszéki tárgyalásról való lemondást foglal magában, és ezek a rendelkezések Önre is vonatkoznak, és a jelen Visszatérítési szabályzat részét képezik. Az ilyen rendelkezések befolyásolják az Ön jogait az Ön és a Take-Two között felmerülő bármely jogvita tekintetében, és előírják az Ön és a Take-Two számára, hogy a jogvitákat kötelező erejű, egyéni választottbírósági eljárásban, nem pedig bíróságon rendezzék, a jelen dokumentumban leírt korlátozott kivételek figyelembevételével.

10. Elérhetőségek

Ha bármilyen további kérdése vagy aggálya van a Visszatérítési szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, további információért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az Áruház oldalának alján található „Támogatás” hivatkozásra kattintva.

11. Adatvédelmi szabályzat

Elkötelezettek vagyunk Ügyfeleink személyes adatainak védelme iránt. Az adatoknak az Ön vásárlásával kapcsolatban általunk történő gyűjtésével, felhasználásával, közlésével vagy egyéb módon történő kezelésével kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A jelen Visszatérítési szabályzat és a Szolgáltatási feltételek együttesen képezik az Ön és vállalatunk között a Rendelések vonatkozásában létrejövő teljes megállapodást. Ez hatályon kívül helyezi az Ön és közöttünk a Rendelések vonatkozásában létrejött minden korábbi írásbeli megállapodást. A jelen Visszatérítési szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések meghatározása megegyezik a Szolgáltatási feltételekben foglalt meghatározással, és amennyiben az Ön vásárlásával vagy tranzakciójával kapcsolatban a jelen Visszatérítési szabályzat és Szolgáltatási feltételek között tényleges ellentmondás áll fenn, a jelen Visszatérítési szabályzat élvez elsőbbséget.

12.2 A jelen Visszatérítési szabályzat feltételeit az Önnek nyújtott ésszerű értesítéssel bármikor módosíthatjuk, az alkalmazandó jogszabályok által előírtak szerint. A módosított Visszatérítési szabályzatot feltöltjük a https://www.take2games.com/refund-policy oldalra, és az ezen dátum után történő minden jövőbeni vásárlásra vonatkozik. Ön minden vásárláskor elfogadja a Visszatérítési szabályzatot, és ezennel beleegyezik, hogy vásárlás előtt elolvassa a Visszatérítési szabályzatot, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a https://www.take2games.com/refund-policy oldalon a legfrissebb feltételeket.