Refusionspolitik

Sidst opdateret: 28. februar 2024

Denne refusionspolitik gælder for køb foretaget via Zynga og Take-Two’s onlinebutikker for mobilspil og webstedsversioner af sådanne mobilspil (hver især en “butik”).

Vilkårene i denne refusionspolitik og tjenestevilkårene (“tjenestevilkårene”), som er indarbejdet ved henvisning, regulerer forholdet mellem dig (herefter benævnt “du” eller “kunde) og virksomheden Take-Two Interactive Software, Inc., der indgår kontrakten med dig vedrørende dit køb (herefter benævnt “Take-Two” eller “os” eller “vi). Take-Two-virksomheden, der indgår kontrakten med dig med hensyn til hvert køb, angives på betalingssiden, når du vælger en betalingsmetode. Navnet, den registrerede adresse, telefonnummeret og e-mailadressen på virksomheden fra Take-Two, som er en part i købet, angives i butikken og i ordrebekræftelsesmailen, som du modtager efter gennemførelse af en vellykket betaling for købet.

Du skal være mindst 18 år gammel eller have nået myndighedsalderen i din retskreds for at afgive en ordre i butikken. Enhver person under 18 år eller myndighedsalderen i deres retskreds, skal få deres forælder eller værge til at afgive ordren. Ved at afgive en ordre i butikken anerkender kunden at have læst og accepteret denne refusionspolitik og tjenestevilkårene.

Denne refusionspolitik er i tillæg til og udelukker, begrænser eller ændrer ikke eventuelle rettigheder (herunder rettigheder til refusioner) eller stiltiende garantier, som du kan være berettiget til i henhold til gældende love i din retskreds, og som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale mellem os, herunder de rettigheder, der er beskrevet i afsnit 6.5 heri (samlet benævnt “rettigheder, der ikke kan udelukkes”).

DENNE REFUSIONSPOLITIK OMFATTER BESTEMMELSERNE OM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGESAGER, DER ER INDEHOLDT I TJENESTEVILKÅRENE, SOM GÆLDER FOR ALLE BRUGERE, DER ER BOSIDDENDE I USA OG ETHVERT ANDET OMRÅDE END AUSTRALIEN, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN ELLER OMRÅDERNE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE.

FOR OMFATTEDE BRUGERE, MEDMINDRE DU FRAVÆLGER VIA PROCESSEN I AFSNIT 15.5(3) I TJENESTEVILKÅRENE, VIL DU VÆRE BUNDET AF VOLDGIFTSAFTALEN, HVILKET BETYDER, AT DU OG TAKE-TWO VIL VÆRE FORPLIGTEDE TIL AT LØSE EVENTUEL TVIST, MED FORBEHOLD FOR BEGRÆNSEDE UNDTAGELSER, VED ENDELIG OG BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT. VOLDGIFTSBESTEMMELSEN OPHÆVER DIN RET TIL EN NÆVNINGESAG OG TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL, KOLLEKTIVE SØGSMÅL OG ALLE ANDRE TYPER AF RETSSAGER. DU ANERKENDER, AT DU FORSTÅR OG – MEDMINDRE DU GYLDIGT FRAVÆLGER – UDTRYKKELIGT ACCEPTERER DEN OBLIGATORISKE VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG AFKALDET PÅ GRUPPESØGSMÅL/NÆVNINGESAGER

SE AFSNIT 9 I DENNE REFUSIONSPOLITIK OG AFSNIT 15 I TJENESTEVILKÅRENE FOR FLERE OPLYSNINGER OM OBLIGATORISK VOLDGIFT, INDVIRKNINGEN PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DIN TIDSBEGRÆNSEDE RETTIGHED TIL AT FRAVÆLGE.

1. Digitalt indhold

1.1 Take-Two leverer software og virtuelle varer til dig, som kun leveres til dig via internetdownload. Du kan muligvis købe følgende Take-Two-produkter via butikken: a) forudbestilling, b) abonnement, c) adgang til et spil (via nøgle eller en registreret spilkonto), d) spilvaluta, e) vare i spillet, og f) præmiekonto (samlet benævnt det “digitale indhold”). Bemærk, at med henblik på tjenestevilkårene og med forbehold for dine rettigheder, der ikke kan udelukkes, anses digitalt indhold for at være medtaget i definitionen af “virtuelle varer” i tjenestevilkårene, og de vilkår og betingelser (herunder eventuelle begrænsninger), der gælder for sådanne “virtuelle varer”, som beskrevet i vores tjenestevilkår, gælder ligeledes for digitalt indhold.

1.2 Du skal muligvis oprette en konto og linke den pågældende konto til butikken for at købe og bruge digitalt indhold, og du må kun købe digitalt indhold, hvis du har lovlig bopæl i et land eller område, hvor adgang til og brug af digitalt indhold er tilladt i overensstemmelse med gældende lokale love og vores tjenestevilkår.

1.3 Alle typer af køb af digitalt indhold benævnes “varer” eller “ordre”.

2. Ordreproces

2.1 Ved at afgive en ordre hos Take-Two anerkender du, at din transaktion er med os. Du anerkender endvidere, at vi efter vellykket bekræftelse af ægtheden og tilstrækkeligheden af de oplysninger, som du tilvejebringer, og vores godkendelse af dit køb, begynder at behandle din ordre.

2.2 Ordrer behandles som regel øjeblikkeligt men kan tage op til 2-5 dage at gennemføre afhængigt af din valgte betalingsmetode.

2.3 Når din ordre er blevet behandlet, sender vi dig en bekræftelsesmail ved hjælp af den e-mailadresse, du har oplyst til os som en del af din ordre.

2.4 Denne bekræftelsesmail fungerer som din elektroniske købskvittering og indeholder oplysninger om din ordre. Kontrakten mellem dig og Take-Two indgås først, når du modtager din ordrebekræftelsesmail.

2.5 Du modtager ikke en bekræftelsesmail og din ordre vil ikke blive behandlet, hvis (1) vi ikke er i stand til at levere en vare til dig (for eksempel, fordi varen ikke længere er tilgængelig, eller på grund af en fejl i prisen), eller (2) din ordre forventes at blive forsinket i tredive (30) dage eller mere. Take-Two vil informere dig om dette via e-mail, og vi vil underrette dig om, at vi ikke kan behandle din ordre. Hvis du allerede har betalt for varen, refunderer vi dig det fulde opkrævede beløb så hurtigt som muligt, men under ingen omstændigheder senere end fjorten (14) dage fra din modtagelse af en ordrebekræftelsesmail, og, i det videst mulige omfang tilladt ved lov, pådrager vi os ikke yderligere erstatningsansvar over for dig.

2.6 Vi forbeholder os ret til at nægte adgang til vores servere, hvis vi konstaterer et mønster, der indikerer ulovlig brug af det digitale indhold eller overtrædelse af denne refusionspolitik eller tjenestevilkårene, eller eventuel anden handling, der har til formål at opnå eventuelt digitalt indhold, som brugeren ikke er berettiget til at gøre krav på. Bemærk, at sådanne kunder, hvis konti er spærret, ikke har ret til at kræve returnering af købt digitalt indhold eller eventuel anden refusion, medmindre andet er påkrævet ved gældende lov.

3. Ordrepris

Den angivne pris på din ordre vil inkludere eventuelle gældende skatter, som Take-Two pålægger dit køb, på købstidspunktet og baseret på de landeoplysninger, du tilvejebringer. Din betalingsmetodeudbyder kan også anvende et valutaomregningsgebyr på prisen på din ordre og/eller pålægge yderligere behandlingsgebyrer. I det videst mulige omfang tilladt ved lov, er Take-Two ikke ansvarlig for sådanne opkrævninger og gebyrer.

4. Ordrelevering

4.1 Digitalt indhold leveres til dig baseret på de oplysninger, som du tilvejebringer, og du er ansvarlig for nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Hvis eventuelle forordninger overtrædes (herunder, men ikke begrænset til, eksport-/importforordninger) på grund af unøjagtige oplysninger tilvejebragt af dig, er du ansvarlig for en sådan overtrædelse.

4.2. Der kan pådrages yderligere gebyrer eller omkostninger ved download eller modtagelse af digitalt indhold (herunder f.eks. gebyrer, der opkræves af din internettjenesteudbyder). Du accepterer at betale alle sådanne gebyrer eller omkostninger og anerkender, at i det videst mulige omfang tilladt ved lov er Take-Two ikke ansvarlig for sådanne gebyrer eller omkostninger.

4.3. Hvis vores levering af dit digitale indhold forsinkes af en hændelse uden for vores kontrol, såsom strejker eller andre arbejdsmarkedsaktioner, civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse på krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemi, pandemi, eller anden naturkatastrofe, begrænset adgang til offentlige eller private telekommunikationsnetværk, handlinger, dekreter eller lovgivning, forordninger eller restriktioner fra en regering, kontakter vi dig så hurtigt som muligt for at informere dig herom og gøre hvad vi kan for at reducere forsinkelsen. Så længe vi gør dette, kompenserer vi dig ikke for forsinkelsen, men hvis forsinkelsen forventes at være væsentlig, kan du kontakte vores kundesupport (kontaktoplysninger i afsnit 10) for at trække dig ud af købet og modtage en refusion for eventuelle produkter, som du har betalt for på forhånd, men som du ikke har modtaget.

4.4 Hvis du har andre spørgsmål om din ordre, bedes du besøge kundesupport (kontaktoplysninger i afsnit 10).

5. Anmodninger om annullering

5.1 Du kan anmode om at annullere, returnere eller bytte enhver ordre eller køb af varer inden for 14 dage efter køb af din vare (“annulleringsperiode”), hvis en sådan anmodning opfylder vilkårene i afsnit 6 nedenfor. Take-Two træffer alle rimelige foranstaltninger til at løse eventuelle problemer, som du måtte have med varen/varerne, eller en refusionsanmodning i god tro.

5.2 For at anmode om en refusion skal du følge processen angivet i “Hvordan anmoder jeg om en refusion?” i de ofte stillede spørgsmål nederst på butikssiden eller kontakte Take-Two’s kundesupport i overensstemmelse med afsnit 10 i denne refusionspolitik. Før du sender en refusionsanmodning, skal du være opmærksom på, at der er nogle undtagelser til refusionsreglerne for digitalt indhold, som er nævnt i afsnittet Refusionsbetingelser nedenfor.

6. Refusionsbetingelser

VIGTIGT:

Du anerkender, at du vil miste din ret til at anmode om en refusion for eventuelt digitalt indhold, hvis: (a) du bruger, indløser eller downloader et sådant digitalt indhold i fortrydelsesperioden, eller (b) et sådant digitalt indhold føjes til din konto i annulleringsperioden. For eksempel, hvis du begynder at downloade det digitale indhold på din enhed, eller hvis du har indtastet nøglen til at modtage det digitale indhold under fortrydelsesperioden, betyder det, at du giver afkald på din ret til at annullere købet. Denne regel gælder ikke, hvis annulleringen skyldes en fejl eller andet problem med indholdet (dvs. udløser et lovbestemt retsmiddel som beskrevet i afsnit 6.5).

6.1. Varen blev ikke modtaget, er ikke tilgængelig eller er forsinket – refusion er tilladt (se afsnit 2.5 ovenfor).

6.2. Forudbestillinger - refusion er tilladt. I tilfælde af forudbestillinger, som endnu ikke er blevet leveret, kan du til enhver tid få en refusion op til dagen for udgivelsen. Efter udgivelse, finder generelle refusionsregler anvendelse.

6.3. Køb af spilvaluta eller vare i spillet – med forbehold for dine rettigheder, der ikke kan udelukkes, er refusion ikke tilladt, når det digitale indhold er blevet modtaget og/eller føjet til din konto.

6.4. Tekniske problemer med det digitale indhold, der (a) er midlertidige, eller (b) forårsages af din ændring eller tilføjelse til det digitale indhold eller eventuel brug deraf, herunder eventuel kombination af det digitale indhold med andre materialer, der ikke leveres af Take-Two eller med hardware eller systemer, der ikke opfylder Take-Two’s anbefalede specifikationer – refusion er ikke tilladt (sådanne problemer skal indberettes direkte til Take-Two’s kundesupport).

6.5. Yderligere landespecifikke returneringsrettigheder: Hvis du er bosiddende i et af følgende lande, har du i tillæg til eventuelle refusionsrettigheder angivet ovenfor, samt eventuelle rettigheder, der ikke kan udelukkes, som du måtte være berettiget til, følgende lovbestemte returneringsrettigheder:

 • Australske kunder

 1. Vores digitale indhold leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Ved større fejl i det digitale indhold er du berettiget:

  1. til at annullere din ordre hos os, og

  2. til en refusion for den ubrugte del af det digitale indhold eller til kompensation for dens reducerede værdi.

 2. Du er også berettiget til at vælge en erstatning for større fejl i digitalt indhold.

 3. Hvis en fejl i det digitale indhold ikke udgør en større fejl, er du berettiget til at få fejlen rettet inden for en rimelig tidsperiode. Hvis dette ikke gøres, er du berettiget til en refusion for det digitale indhold og til at annullere ordren og få en refusion for eventuel ubrugt del.

 4. Du er også berettiget til at blive kompenseret for eventuelt andet rimeligt forudsigeligt tab eller skade som følge af en fejl i det digitale indhold.

 • Brasilianske kunder

Hvis du er en forbruger med sædvanligt opholdssted i Brasilien, har du ret til at fortryde købet af enhver årsag inden for 7 dage efter modtagelse af en ordrebekræftelsesmail, undtagen hvor det er forbudt ved lov. Du skal fremlægge bevis for, at du købte det digitale indhold for at udøve denne rettighed.

 • EU- og britiske kunders fortrydelsesret

 1. Hvis du er en forbruger, der er bosiddende i EU eller Storbritannien, har du ret til at fortryde ethvert køb hos os uden at angive en årsag inden for 14 dage fra dagen for modtagelse af en ordrebekræftelsesmail, eller når du begynder at downloade det digitale indhold, alt efter hvad der forekommer først (“fortrydelsesperioden”). Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage.

 2. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at trække dig ud af kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail) til den fysiske adresse eller e-mail, der er angivet i din ordrebekræftelsesmail. Du kan bruge standardfortrydelsesformularen, der er tilgængelig på: https://www.take2games.com/withdrawal, men det er ikke obligatorisk. Du kan også udfylde en anden utvetydig erklæring elektronisk og sende den til os. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse på modtagelse af en sådan fortrydelse (f.eks. via e-mail).

 3. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udøvelse af din fortrydelsesret, før fortrydelsesperioden udløber.

 4. Hvis du trækker dig ud af kontrakten, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig under købet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Vi foretager en sådan refusion ved hjælp af de samme betalingsmetoder, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af en sådan refusion.

 5. Vilkårene i denne fortrydelsesret gælder ikke for dig, hvis du har givet afkald på dem, og du har givet dit samtykke til øjeblikkelig levering af enhver ordre.

 • Sydkoreanske kunder

Hvis du er en sydkoreansk kunde, der har købt digitalt indhold, har du følgende juridiske rettigheder: 

 1. Du kan fortryde købet af digitalt indhold inden for 7 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsesmailen eller det digitale indhold (hvis du fik leveret det digitale indhold efter modtagelse af meddelelsen). Refusioner behandles inden for 3 hverdage fra vores modtagelse af de oplysninger, der kræves for refusionen. Du kan ikke annullere købet af et sådant digitalt indhold under følgende omstændigheder, medmindre andet er påkrævet i henhold til de relevante love og forordninger i Sydkorea:

  • det digitale indhold bruges eller anvendes straks efter køb

  • eventuelle yderligere fordele, der er knyttet til det digitale indhold, er allerede blevet brugt

  • det digitale indhold er blevet åbnet, hvor blot åbning af det digitale indhold kan anses for brug af det, eller hvor anvendeligheden af det digitale indhold bestemmes på tidspunktet for åbning af det, eller

  • den person, der er udpeget som modtager af en gave bestående af digitalt indhold, udtrykte sin hensigt om at modtage den.

 2. Uanset ovenstående kan du, hvis indholdet af det købte digitale indhold er forskelligt fra det, der blev angivet på etiketten eller i annoncen, eller blev leveret på en anden måde end vilkårene i denne refusionspolitik, imidlertid anmode om en refusion inden for 3 måneder efter modtagelse af det købte digitale indhold eller inden for 30 dage fra den dato, hvor du blev opmærksom på eller kunne være blevet opmærksom på en sådan uoverensstemmelse.

 3. Hvis du annullerer købet, kan Take-Two hente eller slette det digitale indhold, hvis køb er blevet annulleret.

De yderligere rettigheder, der er angivet i dette afsnit 6.5, supplerer eventuelle andre rettigheder, der er angivet i denne refusionspolitik. I det omfang der er uoverensstemmelser med de andre vilkår i denne refusionspolitik eller tjenestevilkårene, har rettighederne i dette afsnit 6.5 forrang.

7. Virkninger af annullering

7.1 Refusioner kan kun udstedes til den oprindelige betalingsmetode, der blev brugt til en betaling, og du pådrager dig ikke eventuelle gebyrer som følge af en sådan refusion. I det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov vil refusioner ikke blive udstedt til en anden betalingsmetode, og i tilfælde af, at Take-Two er forpligtet til at foretage en refusion til en anden betalingsmetode (f.eks. en ikke-refunderbar metode blev brugt oprindeligt), vil gebyrer, der påløber fra denne opkrævning, ikke blive returneret.

7.2 Med forbehold for eventuel gældende lovgivning, kan det tage op til 10 hverdage, før refusionen vises på din konto, afhængigt af den betalingsmetode, den bliver udstedt til.

7.3 Hvis du vælger at annullere, skal du tydeligt informere os om din beslutning i løbet af annulleringsperioden. For at annullere din ordre eller en del af din ordre, bedes du kontakte supportteamet ved at følge den proces, der er angivet i “Hvordan anmoder jeg om en refusion?” i de ofte stillede spørgsmål nederst på butikssiden og angive 1) datoen, hvor ordren blev betalt, 2) datoen, hvor ordren blev modtaget, 3) varen/varerne, der annulleres, 4) spillet, som det digitale indhold vedrører, 5) ordrereferencenummeret, 6) et skærmbillede af din ordrebekræftelsesmail, som ikke er i afventende status hos din betalingsudbyder eller den fejl, du modtager, 7) dit fulde navn, og 8) dit spiller-id/UID eller ZID. Sådan finder du dit spiller-id/UID eller ZID:

a. Find funktionen “Indstilling” i spillet.

b. Søg efter ikonet Hjælp eller ikonet Player Support.

c. Du bør kunne finde dit ZID, spiller, eller enheds-id nederst.

7.4 For annulleringsanmodninger vil vi give dig bekræftelse på din annulleringsanmodning og, for anmodninger, der opfylder refusionsbetingelserne angivet i denne refusionspolitik, foretage refusionen uden unødig forsinkelse, men ikke senere end fjorten (14) dage efter, at vi er blevet informeret om din beslutning om at udøve din ret til annullering og modtager din(e) annullerede og returnerede vare(r), eller inden for en sådan anden tidsramme, som kræves ved gældende lovgivning.

8. Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: Australien, Schweiz, EØS, Storbritannien

Hvis du har dit sædvanlige opholdssted i Australien, Schweiz, Storbritannien eller et område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder vilkårene i dette afsnit 8 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du har dit sædvanlige opholdssted uden for disse områder eller retskredse, bedes du se afsnit 9 nedenfor.

8.1 Du bedes læse afsnit 14 (Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: Australien, Schweiz, EØS, Storbritannien) i tjenestevilkårene, som er indarbejdet i denne refusionspolitik og gælder for denne refusionspolitik og alt digitalt indhold og alle ordrer. Bemærk, at hvis Take-Two-virksomheden, der indgår kontrakten med dig vedrørende en ordre, er beliggende i EØS, har EU-Kommissionen etableret en online-tvistbilæggelsesplatform for EØS-borgere: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: USA og resten af verden.

Hvis du har dit sædvanlige opholdssted i USA eller et andet område end Australien, Schweiz, Storbritannien eller et område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder vilkårene i dette afsnit 9 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du har dit sædvanlige opholdssted i Australien, Schweiz, Storbritannien eller et område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bedes du se afsnit 8 ovenfor.

9.1 Du bedes læse afsnit 15 (Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: USA og resten af verden) i tjenestevilkårene, som er indarbejdet i denne refusionspolitik og gælder for denne refusionspolitik og alt digitalt indhold og alle ordrer. Bemærk, at afsnit 15.5 i tjenestevilkårene omfatter bindende bestemmelser om individuel voldgift og afkald på gruppesøgsmål/nævningesager, og sådanne bestemmelser gælder for dig og er indarbejdet i denne refusionspolitik. Sådanne bestemmelser påvirker dine rettigheder med hensyn til en tvist mellem dig og Take-Two og kræver, at du og Take-Two løser tvister i bindende, individuel voldgift og ikke i retten, med forbehold for de begrænsede undtagelser, der er beskrevet deri.

10. Kontaktoplysninger

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores refusionspolitik, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport ved hjælp af linket “Support” nederst på butikssiden for at få flere oplysninger.

11. Databeskyttelsespolitik

Vi har forpligtet os til at beskytte vores kunders personoplysninger. For oplysninger om, hvordan oplysninger indsamles, bruges eller videregives af os i forbindelse med dit køb, bedes du læse vores databeskyttelsespolitik.

12. Diverse

12.1 Denne refusionspolitik, sammen med tjenestevilkårene, udgør hele aftalen mellem dig og os for ordrer. Den erstatter eventuelle tidligere skriftlige aftaler mellem dig og os vedrørende sådanne ordrer. Betegnelser, der ikke er defineret i denne refusionspolitik, har samme definition som i tjenestevilkårene, og i tilfælde af en faktisk uoverensstemmelse mellem denne refusionspolitik og tjenestevilkårene vedrørende dit køb eller din transaktion, har denne refusionspolitik forrang.

12.2 Vi kan ændre vilkårene i denne refusionspolitik til enhver tid med rimeligt varsel til dig, som påkrævet ved gældende lov. Den ændrede refusionspolitik vil blive uploadet til https://www.take2games.com/refund-policy og vil gælde for alle fremtidige køb efter en sådan dato. Du accepterer refusionspolitikken ved hvert køb og accepterer hermed, at du vil læse refusionspolitikken, før du foretager et køb, så du bør tjekke https://www.take2games.com/refund-policy regelmæssigt for de seneste vilkår.