Zásady vracení peněz

Naposledy aktualizováno: 28. února 2024

Tyto Zásady vracení peněz se vztahují na nákupy prostřednictvím webových obchodů s mobilními hrami společností Zynga a Take-Two a na webové verze těchto mobilních her (jednotlivě dále jen „Obchod“).

Podmínky těchto Zásad vracení peněz a Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky služby“), které jsou začleněny formou odkazu, upravují vztah mezi vámi (dále jen „vy“ nebo „zákazník“) a společností Take-Two Interactive Software, Inc., která s vámi uzavírá smlouvu v souvislosti s každým nákupem (dále jen „společnost Take-Two“ nebo „nás“, „naše“ nebo „my“ v příslušných tvarech). Společnost Take-Two, která s vámi uzavře smlouvu v souvislosti s každým nákupem, bude uvedena na stránce pokladny poté, co si zvolíte způsob platby. Jméno, zákonná adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa společnosti Take-Two, která je smluvní stranou nákupu, budou uvedeny v Obchodě a v e-mailu s potvrzením objednávky, který vám bude zaslán po úspěšném zaplacení nákupu.

Abyste mohli v Obchodě zadávat objednávky, musí vám být nejméně 18 let nebo musíte být plnoletí ve vaší jurisdikci. Každý, kdo je mladší 18 let nebo nedosáhl plnoletosti ve své jurisdikci, musí k zadání objednávky požádat svého rodiče nebo zákonného zástupce. Zadáním objednávky v Obchodě zákazník potvrzuje, že si přečetl a přijal tyto Zásady vracení peněz a Podmínky služby.

Tyto Zásady vracení peněz doplňují, ale nevylučují, neomezují ani neupravují žádná práva (včetně práv na vrácení peněz), předpokládané záruky nebo garance, na které můžete mít nárok podle zákonů platných ve vaší jurisdikci a které nelze vyloučit, omezit ani upravit dohodou mezi námi, včetně určitých práv popsaných v oddílu 6.5 těchto Zásad (souhrnně dále jen „nevylučitelná práva“).

TYTO ZÁSADY VRACENÍ PENĚZ ZAHRNUJÍ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÝCH ŽALOB A SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH PŘED POROTOU OBSAŽENÝCH VPODMÍNKÁCH SLUŽBY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY UŽIVATELE S BYDLIŠTĚM VE SPOJENÝCH STÁTECH A NA JINÝCH ÚZEMÍCH KROMĚ AUSTRÁLIE, ŠVÝCARSKA, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO ÚZEMÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU.

U ZAHRNUTÝCH UŽIVATELŮ, POKUD SE NEODHLÁSÍTE PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU V ODDÍLU 15.5(3) PODMÍNEK SLUŽBY, BUDETE VÁZÁNI ROZHODČÍ DOHODOU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE VY A SPOLEČNOST TAKE-TWO BUDETE POVINNI VYŘEŠIT JAKÝKOLI SPOR S VÝHRADOU OMEZENÝCH VÝJIMEK V RÁMCI KONEČNÉHO A ZÁVAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. ROZHODČÍ DOLOŽKOU SE ZŘÍKÁTE SVÉHO PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A NA ÚČAST NA HROMADNÉ ŽALOBĚ, KOLEKTIVNÍCH ŽALOBÁCH A VŠECH DALŠÍCH TYPECH SOUDNÍCH ŘÍZENÍ. POTVRZUJETE, ŽE ROZUMÍTE A – POKUD SE PLATNĚ NEODHLÁSÍTE – VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S DOLOŽKOU O POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A HROMADNÉ ŽALOBĚ / ZŘEKNUTÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PŘED POROTOU

DALŠÍ INFORMACE O POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, VLIVU NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA A ČASOVĚ OMEZENÉM PRÁVU ODHLÁSIT SE NALEZNETE V ODDÍLU 9 TĚCHTO ZÁSAD VRACENÍ PENĚZ A V ODDÍLU 15 PODMÍNKÁCH SLUŽBY.

1. Digitální obsah

1.1 Společnost Take-Two vám poskytuje software a virtuální položky, které jsou vám poskytovány pouze prostřednictvím internetového stahování. Prostřednictvím Obchodu si můžete zakoupit následující produkty společnosti Take-Two: a) předobjednání, b) předplatné, c) přístup ke hře (prostřednictvím klíče nebo registrovaného herního účtu), d) herní měnu, e) herní položku a f) prémiový účet (souhrnně dále jen „digitální obsah“). Vezměte prosím na vědomí, že pro účely Podmínek služby, se digitální obsah s výhradou vašich nevylučitelných práv považuje za zahrnut do definice „virtuálních položek“ v Podmínkách služby a podmínky (včetně veškerých omezení) vztahující se na takové „virtuální položky“, jak jsou podrobně popsány v našich Podmínkách služby, se vztahují také na digitální obsah.

1.2 Je možné, že k nakupování a používání digitálního obsahu si budete muset vytvořit účet a propojit jej s Obchodem a digitální obsah si můžete zakoupit pouze v případě, že máte zákonné místo bydliště v zemi nebo na území, kde je přístup k digitálnímu obsahu a jeho používání povoleno v souladu s platnými místními zákony a našimi Podmínkami služby.

1.3 Všechny typy nákupů digitálního obsahu budou označeny jako „Položky“ nebo „Objednávka“.

2. Proces provedení objednávky

2.1 Zadáním objednávky u společnosti Take-Two prostřednictvím Obchodu berete na vědomí, že vaše transakce bude probíhat u nás. Dále berete na vědomí, že vaši objednávku začneme zpracovávat poté, co úspěšně ověříme pravost a dostatečnost vámi poskytnutých informací a schválíme váš nákup.

2.2 Objednávky jsou obvykle zpracovávány okamžitě, ale jejich dokončení může trvat až 2–5 dní v závislosti na zvoleném způsobu platby.

2.3 Jakmile bude vaše objednávka zpracována, zašleme vám potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám v rámci své objednávky poskytli.

2.4 Tento potvrzovací e-mail bude sloužit jako váš elektronický doklad o nákupu a bude obsahovat informace o vaší objednávce. Smlouva mezi vámi a společností Take-Two bude uzavřena až v okamžiku, kdy obdržíte e-mail s potvrzením objednávky.

2.5 Neobdržíte potvrzovací e-mail a vaše objednávka nebude zpracována, pokud (1) vám nebudeme moci dodat položku (například proto, že tato položka již není k dispozici nebo z důvodu chyby v ceně) nebo (2) se očekává, že vaše objednávka bude zpožděna o třicet (30) dní či déle. Společnost Take-Two vás o tom bude informovat e-mailem a oznámí vám, že vaši objednávku nemůžeme zpracovat. Pokud jste již za položku zaplatili, vrátíme vám celou účtovanou částku co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od obdržení e-mailu s potvrzením objednávky, a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nevznikne žádná další odpovědnost vůči vám.

2.6 Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup k našim serverům, pokud zjistíme skutečnosti, které naznačují nezákonné použití digitálního obsahu nebo porušení těchto Zásad vracení peněz či Podmínek služby nebo jakékoli jiné jednání, jehož cílem je získat digitální obsah, na který uživatel nemá nárok. Vezměte prosím na vědomí, že ti zákazníci, jejichž účty jsou zablokovány, nemají právo požadovat vrácení zakoupeného digitálního obsahu ani vrácení peněz, pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak.

3. Cena objednávky

Cena vaší objednávky bude uvedena včetně všech příslušných daní, které společnost Take-Two vypočítá z vašeho nákupu v době nákupu a na základě vámi poskytnutých údajů o zemi. Váš poskytovatel způsobu platby může také použít směnný kurz měny na cenu vaší objednávky a/nebo na další poplatky za zpracování. Za tyto sazby a poplatky nenese společnost Take-Two žádnou odpovědnost, a to v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy.

4. Doručení objednávky

4.1 Digitální obsah je vám doručen na základě vámi poskytnutých informací a vy odpovídáte za správnost těchto informací. Pokud dojde k porušení jakýchkoli předpisů (mimo jiné včetně předpisů o vývozu/dovozu) v důsledku nepřesných informací, které jste poskytli, nesete za takové porušení odpovědnost.

4.2. Při stahování nebo přijetí digitálního obsahu mohou vzniknout další poplatky nebo náklady (včetně například poplatků účtovaných vaším poskytovatelem internetových služeb). Souhlasíte s tím, že veškeré takto vzniklé poplatky nebo náklady uhradíte a berete na vědomí, že společnost Take-Two není v maximálním rozsahu povoleném zákonem odpovědná za žádné takové poplatky nebo náklady.

4.3. Pokud dojde ke zpoždění při dodání vašeho digitálního obsahu z důvodu událostí mimo naši kontrolu, jako jsou stávky nebo jiné protestní akce; občanské nepokoje, výtržnosti, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku; válka (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena nebo ne) nebo vyhrožování či příprava na válku; požár, výbuch, bouře, povodně, zemětřesení, epidemie, pandemie, nebo jiná přírodní katastrofa či zásah vyšší moci; omezený přístup k veřejným nebo soukromým telekomunikačním sítím; zákony, vyhlášky nebo právní předpisy, nařízení či jakákoli vládní omezení, budeme vás co nejdříve kontaktovat, informovat a uděláme vše proto, abychom zpoždění zkrátili. Pokud tak učiníme, nebudeme vám toto zpoždění kompenzovat, ale pokud je pravděpodobné, že zpoždění bude značné, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu (kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu 10) a požádat o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za všechny produkty, které jste zaplatili předem, ale neobdrželi.

4.4 Máte-li jakékoli další dotazy týkající se vaší objednávky, navštivte zákaznickou podporu (kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu 10).

5. Žádosti o zrušení objednávky

5.1 Můžete požádat o zrušení objednávky, vrácení peněz nebo výměnu objednávky či nákupů položek do 14 dnů od zakoupení položky (dále jen „lhůta pro zrušení objednávky“), pokud taková žádost splňuje podmínky uvedené v oddílu 6 níže. Společnost Take-Two podnikne veškeré přiměřené kroky, aby v dobré víře vyřešila problémy, které můžete mít s položkou (položkami) nebo žádostí o vrácení peněz.

5.2 Chcete-li požádat o vrácení peněz, postupujte způsobem uvedeným v části s názvem „Jak mohu požádat o vrácení peněz?“ Často kladené dotazy najdete v dolní části stránky obchodu nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Take-Two v souladu s oddílem 10 těchto zásad vracení peněz. Před odesláním žádosti o vrácení peněz mějte na paměti, že existují určité výjimky z pravidel ohledně vrácení peněz za digitální obsah, které jsou uvedeny níže v části s názvem Podmínky vrácení peněz.

6. Podmínky vrácení peněz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Berete na vědomí, že ztratíte právo požadovat vrácení peněz za jakýkoli digitální obsah, pokud: (a) tento digitální obsah použijete, uplatníte nebo stáhnete během lhůty pro zrušení objednávky; nebo (b) tento digitální obsah bude přidán na váš účet během lhůty pro zrušení objednávky. Pokud například začnete stahovat digitální obsah do svého zařízení nebo jste zadali klíč k získání digitálního obsahu během lhůty pro zrušení objednávky, znamená to, že se vzdáváte práva na zrušení nákupu. Toto pravidlo neplatí, pokud je zrušení objednávky způsobeno chybou nebo jiným problémem s obsahem (tj. uplatnění zákonného opravného prostředku, jak je popsáno v oddílu 6.5).

6.1. Položka není doručena, není k dispozici nebo je zpožděna – vrácení peněz je povoleno (viz oddíl 2.5 výše).

6.2. Předobjednávky – vrácení peněz je povoleno. V případě předobjednávek, které ještě nebyly doručeny, můžete získat náhradu kdykoli až do data vydání; po vydání platí obecná pravidla pro vrácení peněz.

6.3. Nákup herní měny nebo herní položky – není s výhradou vašich nevylučitelných práv vrácení peněz povoleno, jakmile digitální obsah obdržíte a/nebo bude přidán na váš účet.

6.4. Technické problémy s digitálním obsahem, které jsou (a) dočasné; nebo (b) způsobené vaší úpravou, změnou či doplněním digitálního obsahu nebo jeho použitím, včetně jakékoli kombinace digitálního obsahu s jinými materiály, které společnost Take-Two neposkytuje nebo jeho použitím s hardwarem či systémy, které nesplňují specifikace doporučované společností Take-Two – není vrácení peněz povoleno (tyto problémy je třeba nahlásit přímo zákaznické podpoře společnosti Take-Two).

6.5. Další práva na vrácení peněz specifická pro danou zemi: Pokud máte místo bydliště v jedné z následujících zemí, máte kromě výše uvedených práv na vrácení peněz a všech nevylučitelných práv, na něž máte nárok, následující zákonná práva:

 • Zákazníci z Austrálie

 1. Na náš digitální obsah se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle australského zákona o ochraně spotřebitele. V případě závažných selhání digitálního obsahu máte nárok:

  1. zrušit svou objednávku u nás; a

  2. na vrácení peněz za nevyužitou část digitálního obsahu nebo na kompenzaci za jeho sníženou hodnotu.

 2. Máte také nárok zvolit si náhradu za závažné poruchy digitálního obsahu.

 3. Pokud selhání digitálního obsahu nepředstavuje závažnou poruchu, máte nárok na její odstranění v přiměřené lhůtě. Pokud se tak nestane, máte nárok na vrácení peněz za digitální obsah a na zrušení objednávky a vrácení peněz za nevyužitou část.

 4. Rovněž máte nárok na kompenzaci za jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo škodu způsobenou selháním digitálního obsahu.

 • Zákazníci z Brazílie

Pokud jste spotřebitel s obvyklým bydlištěm v Brazílii, máte právo svůj nákup zrušit do 7 dnů od obdržení e-mailu s potvrzením objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon. Abyste mohli toto právo uplatnit, musíte předložit důkaz o zakoupení digitálního obsahu.

 • Právo zákazníků z EU a Spojeného království na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud jste spotřebitel s bydlištěm v Evropské unii nebo ve Spojeném království, máte právo jakýkoli svůj nákup u nás zrušit do 14 dnů od obdržení e-mailu s potvrzením objednávky nebo od zahájení stahování digitálního obsahu, podle toho, co nastane dříve (dále jen „lhůta pro odstoupení od smlouvy“) bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech.

 2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tomto rozhodnutí informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na fyzickou nebo e-mailovou adresu uvedenou v e-mailu s potvrzením objednávky. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese: https://www.take2games.com/withdrawal, ale není to povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a podat další jasné prohlášení a zaslat nám ho. Pokud využijete této možnosti, zašleme vám bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy (např. e-mailem).

 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 4. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi v rámci nákupu bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným způsobem platby, jaký jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; V žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

 5. Podmínky pro toto právo na odstoupení od smlouvy se na vás nevztahují, pokud jste se jich vzdali a souhlasili s okamžitým dodáním jakékoli objednávky.

 • Zákazníci Korejské republiky

Pokud jste korejský zákazník, který si zakoupil digitální obsah, máte následující zákonná práva: 

 1. Nákup digitálního obsahu můžete zrušit do 7 dnů od obdržení e-mailu s potvrzením objednávky nebo digitálního obsahu (pokud vám byl digitální obsah poskytnut po obdržení oznámení). Vrácení peněz bude zpracováno do 3 pracovních dnů od obdržení informací požadovaných pro vrácení peněz. Nákup takového digitálního obsahu nesmíte zrušit za následujících okolností, pokud příslušné zákony a předpisy Jižní Koreje nevyžadují jinak:

  • digitální obsah je použit nebo aplikován ihned po zakoupení;

  • jakákoli další výhoda spojená s digitálním obsahem již byla použita;

  • digitální obsah byl otevřen, pokud pouhé otevření digitálního obsahu lze považovat za jeho použití nebo pokud je užitečnost digitálního obsahu určena v okamžiku jeho otevření; nebo

  • osoba určená jako příjemce daru s digitálním obsahem vyjádřila svůj záměr jej přijmout.

 2. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že pokud se obsah zakoupeného digitálního obsahu liší od obsahu uvedeného na štítku nebo v reklamě, nebo byl poskytnut jiným způsobem, než jsou podmínky těchto Zásad vracení peněz, můžete požádat o vrácení peněz do 3 měsíců od obdržení zakoupeného digitálního obsahu nebo do 30 dnů ode dne, kdy jste se o takovém rozporu dozvěděli nebo mohli dozvědět.

 3. Digitální obsah, jehož nákup byl zrušen, může společnost Take-Two získat zpět nebo odstranit.

Další práva uvedená v tomto oddílu 6.5 doplňují veškerá další práva uvedená v těchto Zásadách vracení peněz. V případě jakýchkoli nesrovnalostí s ostatními podmínkami těchto Zásad vracení peněz nebo Podmínkami služby mají přednost práva v tomto oddílu 6.5.

7. Účinky v případě zrušení objednávky

7.1 Vrácení peněz lze provést pouze způsobem platby, který byl původně použit a v důsledku takové úhrady vám nevzniknou žádné poplatky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebudou peníze vráceny jinou platební metodou a v případě, že je společnost Take-Two povinna vrátit peníze jiným způsobem platby (např. původně byl použit nevratný způsob), poplatky vzniklé v souvislosti s tímto poplatkem nebudou vráceny.

7.2 V souladu s platnými právními předpisy může trvat až 10 pracovních dnů, než se vrácená peněžní částka objeví na vašem účtu, a to v závislosti na použitém způsobu platby.

7.3 Pokud se rozhodnete pro zrušení objednávky, musíte nás o svém rozhodnutí jasně informovat během lhůty pro zrušení objednávky. Chcete-li objednávku nebo její část účinně zrušit, obraťte se na tým podpory podle postupu uvedeného v části s názvem „Jak mohu požádat o vrácení peněz?“ Nejčastější dotazy v dolní části stránky Obchodu a podrobnosti 1) datum, kdy byla objednávka zaplacena, 2) datum, kdy byla objednávka obdržena, 3) zrušená položka (položky), 4) hra, ke které se digitální obsah vztahuje, 5) referenční číslo objednávky, 6) snímek obrazovky e-mailu s potvrzením objednávky, který není ve stavu čekajícím na vyřízení u vašeho poskytovatele plateb nebo chyby, kterou jste obdrželi, 7) vaše celé jméno a 8) vaše hráčské ID/UID nebo ZID . Chcete-li zjistit své hráčské ID/UID nebo ZID:

a. vyhledejte ve hře widget „Nastavení“.

b. vyhledejte ikonu Nápověda nebo ikonu Podpora pro hráče.

c. své ZID, ID přehrávače nebo zařízení byste měli být schopni najít ve spodní části.

7.4 V případě žádosti o zrušení objednávky vám poskytneme potvrzení vaší žádosti o zrušení a v případě všech žádostí, které splňují podmínky vrácení peněz stanovené v těchto zásadách vracení peněz, provedeme toto vrácení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů poté, co budeme informováni o vašem rozhodnutí uplatnit své právo na zrušení objednávky a obdržíme zrušené a vrácené položky nebo v jiném časovém rámci, který vyžadují platné právní předpisy.

8. Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Austrálie, Švýcarsko, EHP, Spojené království

Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území Evropského hospodářského prostoru, vztahují se na vaši právní dohodu se společností Take-Two podmínky tohoto oddílu 8. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště mimo tato území nebo jurisdikce, viz oddíl 9 níže.

8.1 Přečtěte si prosím oddíl 14 (Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Austrálie, Švýcarsko, EHP, Spojené království) Podmínek služby, které jsou součástí těchto Zásad vracení peněz a vztahují se na tyto Zásady pro vrácení peněz a veškerý digitální obsah a objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se společnost Take-Two, která s vámi uzavírá smlouvu v souvislosti s objednávkou nachází v EHP, Evropská komise zřídila online platformu pro řešení sporů pro obyvatele EHP: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Spojené státy a zbytek světa.

Pokud je vaše obvyklé místo bydliště ve Spojených státech nebo na jiném území než v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území v Evropském hospodářském prostoru, vztahují se na vaši právní dohodu se společností Take-Two podmínky uvedené v tomto oddílu 9. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území Evropského hospodářského prostoru, viz oddíl 8 výše.

9.1 Přečtěte si prosím oddíl 15 (Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Spojené státy a zbytek světa) Podmínek služby, které jsou součástí těchto Zásad vracení peněz a vztahují se na tyto Zásady pro vrácení peněz a veškerý digitální obsah a objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že oddíl 15.5 Podmínek služby zahrnuje závazná ustanovení o rozhodčím řízení a hromadných žalobách / zřeknutí se soudního řízení před porotou a tato ustanovení se na vás vztahují a jsou začleněna do těchto Zásad vracení peněz. Tato ustanovení mají vliv na vaše práva v souvislosti s jakýmkoli sporem mezi vámi a společností Take-Two a vyžadují, abyste vy a společnost Take-Two řešili spory v závazném individuálním rozhodčím řízení, a nikoli u soudu, s výhradou omezených výjimek v nich popsaných.

10. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy týkající se našich zásad vracení peněz, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu prostřednictvím odkazu „Podpora“ ve spodní části stránky obchodu, kde získáte další informace.

11. Zásady ochrany osobních údajů

Zavazujeme se chránit soukromí našich zákazníků. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme nebo jinak zpracováváme informace v souvislosti s vaším nákupem, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

12. Různé

12.1 Tyto Zásady vracení peněz spolu s Podmínkami služby představují úplnou dohodu mezi vámi a námi pokud jde o objednávky. Nahrazuje veškeré předchozí písemné dohody mezi vámi a námi týkající se takových objednávek. Pojmy začínající velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto zásadách vracení peněz, mají stejnou definici jako v Podmínkách služby a v případě skutečného rozporu mezi těmito Zásadami vracení peněz a Podmínkami služby související s vašim nákupem nebo transakcí mají přednost tyto Zásady vracení peněz.

12.2 Podmínky těchto Zásad vracení peněz můžeme kdykoli změnit, a to na základě přiměřeného oznámení, jak to vyžadují platné právní předpisy. Upravené Zásady vracení peněz budou nahrány na https://www.take2games.com/refund-policy a budou se vztahovat na všechny budoucí nákupy po tomto datu. S každým nákupem souhlasíte se Zásadami vracení peněz a souhlasíte s tím, že si před provedením nákupu přečtete Zásady vracení peněz, proto stránky https://www.take2games.com/refund-policy pravidelně kontrolujte, zda nejsou k dispozici nejnovější podmínky.