Política de reemborsament

Última actualització: 28 de febrer de 2024

Aquesta política de reemborsament s'aplica a les compres realitzades a través de les botigues web de jocs mòbils de Zynga i Take-Two i les versions de llocs web d'aquests jocs mòbils (cadascuna d’elles, una "Botiga").

Els termes d'aquesta Política de reemborsament i les Condicions del Servei (les "Condicions del Servei"), que s'incorporen per referència, regeixen la relació entre vós (d'ara endavant "vós” o "Client") i l'empresa de Take-Two Interactive Software, Inc. amb qui celebreu un contracte de compra (d'ara endavant "Take-Two" o "nosaltres" o "nos"). L'empresa Take-Two amb qui celebreu el contracte en relació amb cada compra s'indicarà a la pàgina de pagament un cop hagueu triat un mètode de pagament. El nom, l'adreça legal, el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic de l'empresa de Take-Two que sigui Part de la compra s'indicarà a la Botiga i en el correu electrònic de confirmació de la Comanda que se us proporcionarà un cop hagueu completat amb èxit el pagament.

Heu de tenir com a mínim 18 anys o la majoria d'edat legal a la vostra jurisdicció per a fer una comanda a la Botiga. Qualsevol persona menor de 18 anys o per sota de la majoria d'edat legal a la seva jurisdicció, ha de demanar als seus pares o tutors legals que facin ells la comanda. En realitzar una comanda a la Botiga, el Client reconeix haver llegit i acceptat aquesta Política de reemborsament i les Condicions del Servei.

Aquesta Política de reemborsament s'afegeix i no exclou, restringeix o modifica cap dret (inclosos els drets de reemborsament), garanties implícites o garanties a les quals pugueu tenir dret d'acord amb les lleis aplicables a la vostra jurisdicció i que no es puguin excloure, restringir o modificar mitjançant un acord entre nosaltres, inclosos els drets determinats descrits a la Secció 6.5 d'aquest document (col·lectivament, "drets no excloïbles").

AQUESTA POLÍTICA DE REEMBORSAMENT INCORPORA LES DISPOSICIONS D'ARBITRAGE INDIVIDUAL VINCULANT I RENUNCIA A LES ACCIONS COL·LECTIVES I ALS JUDICIS AMB JURAT CONTINGUTS A LES CONDICIONS DEL SERVEI QUE SÓN APLICABLES A TOTS ELS USUARIS QUE RESIDEIXIN ALS ESTATS UNITS I A QUALSEVOL ALTRE TERRITORI TRET D’AUSTRÀLIA, SUÏSSA, EL REGNE UNIT O ELS TERRITORIS DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU.

ELS USUARIS INCLOSOS EN AQUEST ACORD, TRET QUE HAGIN INDICAT AL CONTRARI MITJANÇANT EL PROCÉS EN LA SECCIÓ 15.5(3) DELS CONTRACTES DEL SERVEI, ESTARAN OBLIGATS PER L'ACORD D'ARBITRATGE, LA QUAL COSA SIGNIFICA QUE ELLS I TAKE-TWO HAURAN DE RESOLDRE QUALSEVOL DISPUTA MITJANÇANT UN ARBITRATGE INDIVIDUAL FINAL I VINCULANT, AMB EXCEPCIONS LIMITADES. LA CLÀUSULA D’ARBITRATGE ELS FA RENUNCIAR AL DRET A UN JUDICI AMB JURAT, I A PARTICIPAR EN DEMANDES COL·LECTIVES I EN QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE PROCEDIMENT JUDICIAL. RECONEIXEU QUE ENTENEU I, TRET QUE HO EXPLICITEU DE FORMA VÀLIDA, ACCEPTEU EXPRESSAMENT LA CLÀUSULA D'ARBITRATGE OBLIGATORI I LA RENÚNCIA A DEMANDES COL·LECTIVES O AL JUDICI AMB JURAT.

CONSULTEU LA SECCIÓ 9 D'AQUESTA POLÍTICA DE REEMBORSAMENT I LA SECCIÓ 15 DE LES CONDICIONS DEL SERVEI PER OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE L'ARBITRATGE OBLIGATORI, L'EFECTE EN ELS VOSTRES DRETS LEGALS I EL VOSTRE DRET D’EXCLUSIÓ VOLUNTÀRIA PER TEMPS LIMITAT.

1. Contingut digital

1.1 Take-Two proporciona programari i elements virtuals que es lliuren només a través de la descàrrega d'Internet. Podeu comprar els següents productes Take-Two a través de la Botiga: a) pre-comanda, b) subscripció, c) accés a un joc (mitjançant una clau o un compte de joc registrat), d) moneda del joc, e) element del joc, i f) compte prèmium (col·lectivament el "Contingut digital"). Tingueu en compte que, als efectes de les Condicions del Servei, subjecte als vostres drets no excloïbles, es considera que el Contingut Digital s'inclou dins de la definició d’”Articles Virtuals" en les Condicions del Servei, i els termes i condicions (incloent-hi qualssevol limitacions) aplicables a aquests "Articles Virtuals", tal com es detalla en les nostres Condicions del Servei, són igualment aplicables al Contingut Digital.

1.2 És possible que hàgiu de crear un Compte i vincular aquest Compte a la Botiga per comprar i utilitzar Contingut Digital i pot ser que només pugueu comprar Contingut Digital si sou un resident legal d'un país o territori on l'accés i l'ús del Contingut Digital està permès d'acord amb les lleis locals aplicables i les nostres Condicions del servei.

1.3 Tots els tipus de compres de Contingut Digital es titularan “Articles” o “Comanda”.

2. Procés de la comanda

2.1 En realitzar una comanda amb Take-Two a través de la Botiga, reconeixeu que la vostra transacció es fa amb nosaltres. Reconeixeu, a més, que després d'una verificació reeixida per part nostra de l'autenticitat i suficiència de la informació que proporcioneu, i la nostra aprovació de la vostra compra, començarem a processar la comanda.

2.2 Les comandes es processen de forma instantània, però poden trigar fins a 2-5 dies a satisfer-se en funció del mètode de pagament escollit.

2.3 Un cop processada la vostra comanda, us enviarem un correu electrònic de confirmació utilitzant l'adreça de correu electrònic que ens hàgiu facilitat com a part de la comanda.

2.4 Aquest correu electrònic de confirmació servirà com a rebut de compra electrònica i contindrà informació sobre la vostra comanda. El contracte entre vós i Take-Two només es formalitzarà quan rebeu el correu electrònic de confirmació de la comanda.

2.5 No rebreu cap correu electrònic de confirmació i la vostra comanda no es processarà si (1) no podem subministrar-vos un article (per exemple, perquè aquest article ja no està disponible o a causa d'un error en el preu) o (2) Es preveu que la vostra comanda es retardi durant trenta (30) dies o més. Take-Two us informarà per correu electrònic i us notificarem que no podem processar la vostra comanda. Si ja heu pagat per l'Article, us reemborsarem l'import total cobrat tan aviat com sigui possible, però en cap cas més tard de catorze (14) dies a partir de la recepció d'un correu electrònic de confirmació de la comanda i, en la mesura que ho permeti la llei aplicable, no incorrereu en cap altra responsabilitat.

2.6 Ens reservem el dret de denegar l'accés als nostres servidors si establim un modus operandi que indiqui l'ús il·legal del Contingut Digital o l'incompliment d'aquesta Política de reemborsament o les Condicions del Servei, o qualsevol altra acció dirigida a l'obtenció de qualsevol Contingut Digital que l'usuari no tingui dret a reclamar. Tingueu en compte que els Clients els comptes dels quals quedin vetats no tenen dret a exigir la devolució del Contingut Digital adquirit ni cap altre reemborsament, tret que la llei aplicable exigeixi una altra cosa.

3. Preu de la comanda

El preu de la comanda es fixarà amb els impostos aplicables als quals Take-Two estimi que està subjecta en el moment de la compra i en funció de les dades del país que proporcioneu. El proveïdor del vostre mètode de pagament també pot aplicar una taxa de conversió de moneda al preu de la vostra comanda i/o despeses de processament addicionals. En la màxima mesura permesa per la llei, Take-Two no es fa responsable d'aquests càrrecs ni taxes.

4. Lliurament de la comanda

4.1 El Contingut digital se us lliura en funció de la informació que proporcioneu, i sou vós el responsable de l'exactitud d'aquesta informació. Si s'incompleix alguna normativa (incloses, entre d'altres, la d'exportació/importació) perquè heu proporcionat informació inexacta, sereu responsable d'aquest incompliment.

4.2. Es pot incórrer en tarifes o costos addicionals per baixar o rebre Contingut digital (incloent-hi, per exemple, les tarifes cobrades pel vostre proveïdor de serveis d'Internet). Accepteu pagar totes aquestes tarifes o costos incorreguts i reconeixeu que, en la mesura que ho permeti la llei, Take-Two no es fa responsable d'aquestes tarifes o costos.

4.3. Si el nostre subministrament del vostre Contingut digital es retarda per un esdeveniment aliè al nostre control, com ara vagues o altres accions industrials; commoció civil, disturbis, invasió, atac terrorista o amenaça d'atac terrorista; guerra (ja sigui declarada o no) o amenaça o preparació per a la guerra; incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, epidèmia, pandèmia o un altre desastre natural o acte fortuït; accés limitat a xarxes de telecomunicacions públiques o privades; o degut els actes, decrets o legislació, reglaments o restriccions de qualsevol govern, ens posarem en contacte amb vós al més aviat possible per informar-lo i fer el possible per reduir el retard. Mentre ho fem, no us compensarem pel retard, però si és probable que el retard sigui substancial, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client (dades de contacte a la secció 10) per desdir-vos de la compra i rebre un reemborsament de qualssevol productes que hàgiu pagat per avançat però que no hàgiu rebut.

4.4 Si teniu qualsevol altra pregunta sobre la vostra comanda, consulteu el Servei d’Atenció al Client (dades de contacte a la Secció 10).

5. Sol·licituds de cancel·lació

5.1 Podeu sol·licitar la cancel·lació, devolució o canvi de qualsevol comanda o compra d'Articles dins dels 14 dies següents a la compra ("Període de cancel·lació") quan aquesta sol·licitud compleixi els termes de la Secció 6 següent. Take-Two prendrà totes les mesures raonables per a resoldre qualsevol problema que pugueu tenir amb l'Article/els Articles o una sol·licitud de reemborsament realitzada de bona fe.

5.2 Per sol·licitar un reemborsament, heu de seguir el procés establert a "Com puc sol·licitar un reemborsament?" a les Preguntes Freqüents que veureu a la part inferior de la pàgina de la Botiga, o contactar amb el servei d’Atenció al client de Take-Two d'acord amb la secció 10 d'aquesta Política de reemborsament. Abans d'enviar una sol·licitud de reemborsament, tingueu en compte que hi ha algunes excepcions a les regles de reemborsament del Contingut Digital que s'esmenten a l'apartat Condicions de reemborsament a continuació.

6. Condicions de reemborsament

IMPORTANT:

Reconeixeu que perdreu el vostre dret de sol·licitar un reemborsament de qualsevol Contingut digital, si: (a) utilitzeu, bescanvieu o descarregueu aquest Contingut digital durant el Període de cancel·lació; o (b) aquest Contingut digital s'afegeix al vostre Compte durant el Període de cancel·lació. Per exemple, si comenceu a descarregar el Contingut Digital al vostre dispositiu, o heu introduït la clau per rebre el Contingut Digital, durant el Període de Cancel·lació, això significa que renuncieu al vostre dret de cancel·lar la compra. Aquesta regla no s'aplica quan la cancel·lació es degui a una fallada o un altre problema amb el Contingut (és a dir, l'activació d'un recurs legal tal com es descriu a la Secció 6.5).

6.1. L’article no es rep, no està disponible o es retarda: es permet la devolució (vegeu la secció 2.5 anterior).

6.2. Està permès el reemborsament de pre-comandes. En cas de pre-comanda, que encara no s'hagi lliurat, podeu rebre un reemborsament en qualsevol moment fins al dia del seu enviament; després de l’enviament, s’aplicaran les normes generals de reemborsament.

6.3. La compra de moneda en el joc o article en el joc: subjecte als vostres drets no excloents, el reemborsament no es permet una vegada que el Contingut digital hagi estat rebut i / o afegit al seu compte.

6.4. Problemes tècnics amb el Contingut Digital que siguin (a) temporals; o (b) causats per la vostra modificació, alteració o addició al Contingut Digital o qualsevol ús del mateix, incloent qualsevol combinació del Contingut Digital amb altres materials no proporcionats per Take-Two o amb maquinari o sistemes que no compleixin les especificacions recomanades per Take-Two; no es permet el reemborsament (aquests problemes s'han de comunicar directament al Servei d’Atenció al Client de Take-Two).

6.5. Drets de devolució específics per país: Si sou resident d'un dels països següents, a més dels drets de reemborsament indicats anteriorment i dels drets no excloïbles als quals pugueu tenir dret, teniu els següents drets legals de devolució:

 • Clients d'Austràlia

 1. El nostre Contingut Digital ve amb garanties que no es poden excloure d’acord amb la Llei de Consum d’Austràlia. Per a errors importants en el Contingut digital, teniu dret a:

  1. cancel·lar la vostra comanda amb nosaltres; i

  2. rebre un reemborsament per la part no utilitzada del Contingut Digital, o a una compensació pel seu valor reduït.

 2. També teniu el dret de substitució en cas d’errors importants en el Contingut digital.

 3. Si un error del Contingut Digital no suposa un error important, teniu dret a la rectificació de l’error en un termini de temps raonable. Si això no es fa, tindreu dret a un reemborsament del Contingut Digital i a cancel·lar la Comanda i obtenir un reemborsament de la part no utilitzada.

 4. També teniu el dret a ser compensats per qualsevol altra pèrdua o dany raonablement previsible derivat d’un error en el Contingut Digital.

 • Clients del Brasil

Si sou un consumidor que resideix habitualment al Brasil, teniu dret a renunciar a la compra dins dels 7 dies següents a la recepció d'un correu electrònic de confirmació de la comanda per qualsevol motiu, excepte quan ho prohibeix la llei. Heu de proporcionar proves que heu comprat el Contingut Digital per poder exercir aquest dret.

 • Dret de desistiment de clients de la UE i del Regne Unit

 1. Si sou un consumidor que resideix a la Unió Europea o al Regne Unit, teniu dret de desdir-vos de qualsevol compra amb nosaltres en un termini de 14 dies a partir del dia de la recepció d'un correu electrònic de confirmació de la comanda o quan comenceu a descarregar el Contingut Digital, el que ocorri abans (el "Període de desistiment") sense donar-ne cap motiu. El Període de desistiment expirarà després de 14 dies.

 2. Per exercir el vostre dret de desistiment, heu d'informar-nos de la vostra decisió de desdir-vos del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) a l'adreça física o correu electrònic que s'indiqui al correu electrònic de confirmació de la comanda. Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment disponible a: https://www.take2games.com/withdrawal, però no és obligatori. També podeu omplir i enviar-nos una altra declaració clara electrònicament. Si feu ús d'aquesta opció, us enviarem una confirmació de recepció d'aquest desistiment sense demora (per exemple, per correu electrònic).

 3. Per complir el termini de desistiment, només cal que envieu la vostra comunicació sobre l’exercici del vostre dret de desistiment abans que finalitzi el Període de desistiment.

 4. Si us desdieu del contracte, us reemborsarem tots els pagaments que hàgim rebut de vós sense demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals després del dia en què ens hàgiu informat de la vostra decisió de desdir-vos d'aquest contracte. Realitzarem aquest reemborsament utilitzant els mateixos mitjans de pagament que hàgiu utilitzat per a la transacció inicial, tret que hàgiu acordat expressament al contrari; en qualsevol cas, no incorrereu en cap tarifa com a resultat d'aquest reemborsament.

 5. Els termes d'aquest dret de desistiment no us seran aplicables si hi heu renunciat i heu consentit el subministrament immediat de qualsevol Comanda.

 • Clients de la República de Corea

Si sou un client coreà que ha comprat Contingut Digital, teniu els drets legals següents: 

 1. Podeu cancel·lar la compra de Contingut Digital en un termini de 7 dies des que rebeu el correu electrònic de confirmació de la comanda o el Contingut Digital (si se us va proporcionar el Contingut digital després de rebre la notificació). Els reemborsaments es processaran en un termini de 3 dies hàbils a partir de la recepció de la informació necessària per al reemborsament. No podeu cancel·lar la compra d'aquest Contingut Digital en les circumstàncies següents, tret que les lleis i regulacions pertinents de Corea del Sud requereixin al contrari:

  • El Contingut Digital s'utilitza o s'aplica immediatament després de la compra.

  • qualsevol benefici addicional lligat al Contingut Digital ja s'ha utilitzat;

  • el Contingut Digital s’ha obert quan, només en obrir-lo, es pot considerar que s’està utilitzant, la utilitat del Contingut Digital es determina en el moment d’obrir-lo; o

  • la persona designada com a destinatari de Contingut Digital com a regal expressa la seva intenció de rebre'l.

 2. No obstant això, sense perjudici de la disposició anterior, si els continguts del Contingut Digital adquirit són diferents del que s'indicava en l'etiqueta o anunci, o es van proporcionar de manera diferent als termes d'aquesta Política de Reemborsament, es pot sol·licitar un reemborsament dins dels 3 mesos següents a la recepció del Contingut Digital adquirit o en el termini de 30 dies des de la data en què us adoneu o us hàgiu pogut adonar d'aquesta incoherència.

 3. Si cancel·leu la compra, Take-Two pot recuperar o eliminar el Contingut Digital la compra del qual hagi estat cancel·lada.

Els drets addicionals establerts en aquesta Secció 6.5 complementen qualsevol altre dret establert en aquesta Política de reemborsament. En la mesura que hi hagi incoherències amb els altres termes d'aquesta Política de reemborsament o les Condicions del servei, prevaldran els drets d'aquesta Secció 6.5.

7. Efectes de la cancel·lació

7.1 Els reemborsaments només es poden emetre en la forma de pagament original utilitzada per a un pagament, i no incorrereu en cap tipus de tarifa com a conseqüència d'aquest reemborsament. En la mesura que sigui permès per la llei aplicable, els reemborsaments no s'emetran en un mètode de pagament diferent, i, en el cas que Take-Two hagi de fer un reemborsament a un mètode de pagament diferent (p. ex., quan originalment s'hagi utilitzat un mètode no reemborsable), les despeses derivades d'aquest càrrec no es retornaran.

7.2 En funció de les lleis aplicables, els reemborsaments poden trigar fins a 10 dies hàbils a aparèixer al vostre compte, depenent del mètode de pagament al qual s'emetin.

7.3 Si opteu per cancel·lar, haureu d'informar-nos clarament de la vostra decisió durant el Període de cancel·lació. Per cancel·lar de manera efectiva la vostra comanda o part de la vostra comanda, poseu-vos en contacte amb l'equip d'assistència seguint el procés que s'estableix a "Com puc sol·licitar un reemborsament?", a Preguntes freqüents que veureu a la part inferior de la pàgina de la botiga i proporcioneu 1) la data en què s'ha pagat la Comanda, 2) la data en què s'ha rebut la Comanda, 3) l'article o articles que voleu cancel·lar, 4) el joc amb què es relaciona el Contingut Digital; 5) el número de referència de la Comanda, 6) una captura de pantalla del correu electrònic de confirmació de la Comanda que no estigui en estat Pendent amb el vostre proveïdor de pagaments o l'error que us apareix, 7) el vostre nom complet i 8) el vostre ID/UID o ZID de jugador . Per trobar el vostre ID/UID o ZID de jugador:

a. Localitzeu el giny “Configuració” al vostre joc.

b. Busqueu la icona Ajuda o la icona de Suport al jugador.

c. Hauríeu de poder localitzar el vostre ZID, ID de jugador o de dispositiu a la part inferior.

7.4 Per a les sol·licituds de cancel·lació, us proporcionarem la confirmació de la vostra sol·licitud de cancel·lació i, per a qualsevol sol·licitud que compleixi les condicions de reemborsament establertes en aquesta Política de devolució, realitzarem el reemborsament sense demora indeguda, però no més tard de catorze (14) dies després d'haver estat informats de la vostra decisió d'exercir el vostre dret de cancel·lació i d’haver rebut els vostres Articles cancel·lats i tornats o dins de qualsevol altre termini que exigeixin les lleis aplicables.

8. Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: AU, CH, EEE, Regne Unit

Si sou resident habitual a Austràlia, Suïssa, al Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, els termes d'aquesta clàusula 8 s’apliquen al vostre contracte legal amb Take-Two. Si residiu habitualment fora d'aquests territoris o jurisdiccions, consulteu si us plau la clàusula 9 a continuació.

8.1 Llegiu la secció 14 (Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: AU, CH, EEE, Regne Unit) de les Condicions del Servei, que s'incorporen a aquesta Política de Reemborsament i s'aplicaran a aquesta Política de Reemborsament i a tots i cadascun dels Continguts Digitals i Comandes. Tingueu en compte que, si l'empresa de Take-Two que celebra un contracte amb vós amb relació a una comanda està a l'EEE, la Comissió de la UE ha establert una plataforma de resolució de conflictes en línia per als residents de l'EEE:https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: Estats Units i la resta del món**.**

Si sou resident habitual als Estats Units o qualsevol altre territori que no sigui Austràlia, Suïssa, el Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, els termes d'aquesta clàusula 9 s'apliquen al vostre contracte legal amb Take-Two. Si residiu habitualment a Austràlia, Suïssa, al Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, consulteu si us plau la clàusula 8 anterior.

9.1 Llegiu la secció 15 (Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: Estats Units i Resta del Món) de les Condicions del Servei, que s'incorporen a aquesta Política de Reemborsament i s'aplicaran a aquesta Política de Reemborsament i a tots i cadascun dels Continguts Digitals i Comandes. Tingueu en compte que la Secció 15.5 de les Condicions del Servei inclou disposicions vinculants d'arbitratge individual i d'exempció d'accions col·lectives/judicis amb jurat, i aquestes disposicions s'apliquen a vós i s'incorporen a aquesta Política de reemborsament. Aquestes disposicions afecten els vostres drets respecte de qualsevol disputa entre vós i Take-Two, i requereixen que vós i Take-Two resolgueu les disputes amb arbitratge vinculant, individual, i no davant dels tribunals, subjecte a les excepcions limitades que s’hi descriuen.

10. Dades de contacte

Si teniu més preguntes o inquietuds relacionades amb la nostra Política de reemborsament, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei d’atenció al Client mitjançant l'enllaç "Suport" a la part inferior de la pàgina de la Botiga.

11. Política de privadesa

Ens comprometem a protegir la privadesa dels nostres clients. Per obtenir informació sobre com recopilem, utilitzem, revelem o tractem la informació en relació amb la vostra compra, consulteu la nostra Política de Privadesa.

12. Disposicions vàries

12.1 Aquesta Política de reemborsament, juntament amb les Condicions del Servei, és l'acord complet entre vós i nosaltres per a les comandes. Substitueix qualsevol acord escrit previ entre vós i nosaltres pel que fa a aquestes comandes. Els termes en majúscules no definits en aquesta Política de reemborsament tenen la mateixa definició que en les Condicions de servei i, en cas de conflicte real entre aquesta Política de reemborsament i les Condicions de servei relacionades amb la vostra compra o transacció, aquesta Política de reemborsament tindrà prioritat.

12.2 Podem modificar els termes d'aquesta Política de reemborsament en qualsevol moment amb un avís raonable per a vós, segons el que exigeix la llei aplicable. La Política de Reemborsament modificada es carregarà a https://www.take2games.com/refund-policy i s'aplicarà a totes les compres futures després d'aquesta data. Accepteu la Política de reemborsament amb cada compra, i us comprometeu a llegir la Política de reemborsament abans de fer una compra; així, doncs, cal que consulteu https://www.take2games.com/refund-policy regularment per conèixer les disposicions més recents.