Take-Two Interactive integritetspolicy för barn

Senast uppdaterad: 22 april 2024

Take-Two och Take Two-koncernen (“Take-Two”, “vi”, “oss” eller “vår”), har åtagit oss att skydda barns integritet. Take-Two erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och webbplatser som tillhandahålls av Take-Two-företag och varumärken som listas här (“tjänster”). Vissa är avsedda för vuxna medan andra kan vara intressanta för barn. Denna integritetspolicy gäller uppgifter som avser barn under 13 år (eller äldre om tillämplig lag föreskriver olika skydd), och beskriver hur vi hanterar barns personuppgifter enligt tillämpliga lagar om integritetsskydd för barn för våra tjänster som är avsedda för barn. Läs igenom Take-Twos integritetspolicy för att få veta mer om hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar personuppgifter under andra omständigheter.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor angående rutiner som beskrivs i denna policy kontaktar du vår integritetspolicyadministratör på +1 646-536-2842 eller via e-post på [email protected]; eller via reguljärpost på Take-Two Interactive, Attn: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA.

Du kan även kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via webbformuläret som finns tillgängligt här.

Information vi samlar in

Typerna av uppgifter vi samlar in beror på hur barn använder tjänsterna. Barn – och deras föräldrar – väljer vilken information de tillhandahåller oss men vissa funktioner i tjänsterna kanske inte fungerar eller blir begränsade om vi saknar viss information.

—Konto- och profiluppgifter

Vi kan tillåta föräldrar att skapa konton åt sina barn. När föräldrar skapar dessa konton samlar vi in information som en del av processen vid skapandet av kontot. Vi ber t.ex. om barnets e-postadress, användar-ID eller visningsnamn, region och ålder. Andra konto- eller profiluppgifter kan vara valfria, som t.ex. bilder och avatarer.

—Speluppgifter

När barn spelar våra spel får vi automatiskt uppgifter om deras spel, inklusive spelprestationer, spelpoäng och prestanda, plattform / enhetsuppgifter och liknande information.

Plattforms-, spel- och sociala nätverksuppgifter

Barn som har sina föräldrars samtycke kan ansluta eller länka till ett barns Take-Two-konto med kontouppgifter från tredjepartsplattformar (t.ex. spelplattformskonton, spelnätverkskonton och sociala nätverkskonton). Vi kan samla in information från anslutna tredjepartskonton. Tredjepartsplattformen kan låta användare kontrollera vilka uppgifter som delas med oss. Vi ansvarar inte för tredjepartsplattformars villkor, policyer, avslöjanden eller aktiviteter.

—Onlinespel och chatt i spelet

Barn som har sina föräldrars samtycke kan delta i vissa sorters onlinespel. Dessa onlinefunktioner inkluderar spel med flera spelare, rankning på ledartavlor och turneringar samt andra evenemang för onlinespel.

Föräldrar kan välja om barn kan delta i chatt och meddelanden i spelet. Om funktionen har aktiverats samlar vi in innehåll från meddelanden och chattarna.

—Inköp i spelet

Vissa av våra tjänster låter användare tjäna in och spendera virtuell valuta i spelet. Om ett barn gör ett inköp i spelet samlar vi in uppgifter om inköpet, som t.ex. den virtuella valutan, intjänad eller inköpt och vilka artiklar som inköpts. Föräldrar som tillåter sina barn att göra inköp med riktiga pengar kommer att behöva tillhandahålla vissa betalningsuppgifter (kredit- / debetkortsuppgifter) och leveransadress.

—Användargenererat innehåll

Barn som har sina föräldrars samtycke kan dela innehåll i spelet (t.ex. accessoarer och smink). Detta innehåll kan sparas på barnets konto och användas i andra spellägen.

—Online- och enhetsuppgifter

Vi samlar automatiskt in vissa uppgifter om barnets interaktioner med oss, inklusive surfningsuppgifter från webben/appen som är förknippade med en IP-adress, enhets-ID, enhetstyp, uppgifter om program- och maskinvara, språkinställningar, webbläsartyp och version samt operativsystem.

Om en förälder väljer att tillåta tjänsterna att samla in platsuppgifter kan vi även samla in exakta platsuppgifter från enheten barnet använder för att interagera med oss.

—Beständiga identifierare

Vi samlar in identifierare från användares (inklusive barns) enheter för att kunna identifiera datorn, webbläsare och enheten. Vi använder cookies, webbfyrar, Flash-cookies, internetloggar, utvecklingskit för programvara och liknande spårningstekniker för att förbättra och upprätthålla funktionaliteten för tjänsterna som är tillgängliga för barn; och för att förbättra säkerheten och i bedrägeriförebyggande syfte. Avsnittet Föräldraval och kontroller ger ytterligare information om vår användning av cookies och liknande tekniker och föräldrars möjligheter att hantera cookies. Föräldrar kan även använda inställningsverktyg för cookies, om tillgängligt, eller besöka vår cookiepolicy som finns publicerad på tjänsten för mer information.

—Uppgifter från tredje part

Vi får också information från andra personer som använder våra tjänster. Detta kan omfatta information om barn som har tillåtelse att göra inlägg på våra meddelandeforum, forum och chattrum och nämns i dessa områden i våra tjänster. Vi kan också ta emot information om barn från personer som skickar oss direktmeddelanden, t.ex. om ett påstått brott mot våra användarvillkor.

Hur vi använder information

Vi använder informationen vi samlar in från barn inom Take-Two av olika anledningar, inklusive för att:

 • Tillgängliggöra vissa tjänster för barn

 • Uppfylla produktordrar och andra förfrågningar

 • Kommunicera med och besvara föräldrars frågor

 • Tillåta föräldrar att välja barns preferenser och inställningar, inklusive anslutningar med andra användare och länkar till tredjepartsplattformar och spelkonton

 • Tillhandahålla teknisk och annan support

 • Förbättra och skydda våra tjänster och användare

 • Annonsera på tjänsterna på Take-Twos eller våra affärspartners vägnar

 • Kontakta barn med information och marknadsföringsmaterial

 • Administrera belöningar, enkäter, utlottningar, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter eller evenemang som sponsras eller hanteras av oss eller våra affärspartner

 • Utföra ytterligare behandling som vi informerar föräldrarna om och när föräldrar samtycker till sådan behandling

 • Enligt lag

När vi delar information

Som beskrivs nedan delar vi dina uppgifter med:

 • Leverantörer som utför support och andra tjänster åt oss

 • Företag inom Take-Two-koncernen

 • Andra tredje parter (t.ex. för samarbetserbjudanden, juridiska och säkerhetsändamål, i samband med försäljning eller överföring av en verksamhet eller tillgång, samt andra ändamål med ditt godkännande)

 • Andra användare, som t.ex. när ett barn deltar i öppna grupper och evenemang eller information som publiceras på ledartavlor

—Tredje part

Vi delar dina uppgifter med tredje parter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy för barn, inklusive enligt följande:

 • Samarbetsrelationer: När vi erbjuder tjänster eller kampanjer i samarbete med en tredje part som kommer att ta emot barns uppgifter för egen användning kommer vi att informera föräldrarna och erhålla deras samtycke. 

 • Juridiskt ansvar och säkerhet: Vi kan dela barns information om tillåtet eller krävs enligt lag, t.ex. för att skydda våra tjänsters säkerhet, underlätta en brottsutredning eller ett hot mot användare eller allmänheten; eller följa ett rättsligt förfarande, domslut eller rättsprocess som delgivits Take-Two. Vi kan också dela barns information när vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar, inklusive vårt ansvar enligt ett tredjepartsavtal.

 • Försäljning eller överlåtelse av verksamhet eller tillgångar: Vi kan sälja eller köpa tillgångar under vår normala verksamhet. Vi kan avslöja information om dig och överföra informationen till ett annat företag som en del av ett potentiellt eller faktiskt förvärv eller fusion av Take-Two eller någon av våra tillgångar. Om vi genomgår eller försvarar en omorganisation, konkurs eller liknande händelse kan sådan information betraktas som vår tillgång och säljas eller överföras till tredje part.

 • Enligt förälders samtycke: Som lämpligt med tillåtelse kan vi dela barns information som avslöjats till, och tillåts av en förälder.

—Andra användare

Om en förälder tillåter ett barn att delta i öppna gemenskaper, som t.ex. onlinespelsessioner och sociala nätverkstjänster, lägger vi automatiskt upp viss information, som användarnamn eller ID och spelstatistik, inom spelet, på sociala nätverkstjänster, på våra tjänster eller på specialiserade spelwebbplatser. Om ett barn deltar i turneringar eller andra spelevenemang online måste vi publicera barnets information.

Vi publicerar speltavlor och matchposter för flertalet spelare som innehåller information baserat på barnets användning av tjänsterna, som t.ex. användarnamn eller ID, när de är väsentliga komponenter i tjänsterna som vi erbjuder till barn. Liksom andra statistiktjänster för spel kan barns spelaktiviteter, ledartavlor och matchinformation för flera spelare visas i tjänsterna eller på tredjepartswebbsidor.

Vissa tredjepartstjänster låter också användare lägga upp information om sina spelaktiviteter på deras webbplatser för att dela med andra. Om en förälder tillåter sitt barn att använda dessa funktioner styr dessa tredjepartstjänsters integritetspolicyer och villkor barnets aktiviteter på dessa webbplatser och informationen som dessa tjänster samlar in.

Vi sammanför information som samlas in via tjänster som är tillgängliga för barn och visar den offentligt, inklusive på våra tjänster, i våra spel eller i spellobbyer för flertalet spelare. Om ett barn t.ex. länkar ett spelplattformskoto med oss kan vi visa barnets prestationer och kontonamn i spelet.

Offentliga inlägg

Om en förälder aktiverar funktioner som tillåter ett barn att dela personuppgifter, lägga upp en bild eller video eller tillhandahålla annat innehåll i offentliga forum som på anslagstavlor, chattrum, kommentarsfält eller profilsidor kan andra personer visa, samla in och använda den informationen. Om ett barns användarnamn eller ID innehåller barnets namn kommer barnets namn att bli offentligt tillgängligt på ledartavlor och andra platser som beskrivs i denna Integritetspolicy för barn. Användare av sådana offentliga forum kan identifiera barnet, använda informationen för att skicka barnet meddelanden och kopiera bilder, videor eller innehåll som barnet har delat. Det finns inga förväntningar på integritet eller sekretess på sådana offentliga forum.

Föräldraval och kontroller

Beroende på plats har föräldrar vissa rättigheter över barns personuppgifter, inklusive rätten att:

 • Begära åtkomst till eller en kopia av barnets personuppgifter

 • Begära radering av barnets personuppgifter

 • Begära rättelse eller ändring av barnets personuppgifter

 • Informeras om personuppgifter vi samlar in och/eller behandlar om barnet, källorna till personuppgifterna och tredje parter med vilka uppgifter delades eller såldes och för vilka ändamål

 • Återkalla samtycke om behandlingen baseras på samtycke

Vi erbjuder olika alternativ för föräldrar att hantera barns tjänstekonto, kommunikation från oss och vår användning av barns uppgifter. Dessa inkluderar genom inställningarna på barnets tjänstekonto; verktyg för e-postavprenumerering och radering. Föräldrar kan även skicka in en begäran om datarättigheter på ett barns vägnar här. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bekräfta en förälders identitet innan vi besvarar sådana förfrågningar.

Mer information om hur du hanterar ditt varumärkesspecifika konto och din kommunikation finns här.

Observera att föräldraval- och kontroller varierar beroende på ett barns ålder och tillämpligt land eller regionala lagar. När ett barn har uppnått 13 års ålder (eller äldre när tillämplig lag föreskriver annorlunda skydd) kommer Take-Twos integritetspolicy att gälla för deras användning av våra tjänster, och de kommer att kunna hantera sina uppgifter och inställningar och lämna in begäranden om uppgifter själva.

—Tjänstekonton

Beroende på barnets ålder och tillämpligt land eller regionala lagar har föräldrar rätt att granska eller radera sitt barns personuppgifter. Föräldrar kan även be oss att sluta samla in och använda deras barns uppgifter. Radering kan innebära att barnets konto inaktiveras eller att barnet inte kommer att ha åtkomst till alla eller delar av tjänsterna.

Föräldrar kan hantera hur vi använder barns personuppgifter och kommunikationen de får från oss via konto-, kommunikations- och sekretessinställningarna på barnets kontoöversikt.

Ändringar till integritetspolicyn för barn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar till denna integritetspolicy för barn. Återkom emellanåt för att granska dessa ändringar. Om vi ändrar denna integritetspolicy för barn på ett väsentligt sätt meddelar vi dig på lämpligt sätt och, i förekommande fall, tillhandahåller ytterligare val avseende sådan ändring.