Smernice privatnosti za decu na Take-Two Interactive

Poslednji put ažurirano: 22. aprila 2024.

Take-Two i grupa kompanija Take-Two („Take-Two”, „mi”, „nas” ili „naše”) su posvećeni zaštiti privatnosti dece. Take-Two nudi raznovrsne proizvode, usluge i veb-lokacije koje pružaju pravni subjekti i izdavačke kuće kompanije Take-Two koji su navedeni ovde („Usluge”). Neke od njih su za odrasle osobe, dok druge mogu da budu interesantne deci. Ove smernice privatnosti se odnose na podatke o deci mlađoj od 13 godina (ili starijoj, ako važeći zakon obezbeđuje različite vidove zaštite) i opisuju kako mi rukujemo podacima o ličnosti dece po važećim zakonima o zaštiti privatnosti dece u sklopu pružanja Usluga namenjenih deci. Za više informacija o tome kako prikupljamo, otkrivamo i štitimo podatke o ličnosti dece u svim drugim okolnostima, pogledajte Smernice privatnosti kompanije Take-Two.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate pitanja o praksama opisanim u ovim smernicama, kontaktirajte našeg administratora za Smernice privatnosti na tel. 646-536-2842, putem e-pošte na [email protected] ili na poštansku adresu Take-Two Interactive, Attn: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 SAD.

Takođe možete da kontaktirate nas ili našeg Službenika za zaštitu podataka na veb-platformi koja je dostupna ovde.

Informacije koje prikupljamo

Vrste informacija koje prikupljamo zavise od načina na koji deca koriste naše Usluge. Deca – i njihovi roditelji – biraju koje informacije će da nam daju, ali neke funkcije Usluga neće funkcionisati ili će biti ograničene ako nam nedostaju određene informacije.

—Informacije o nalogu i profilu

Roditeljima možemo da dozvolimo da naprave naloge za svoju decu. Kad roditelji naprave ove naloge, prikupljamo informacije kao deo procesa otvaranja naloga. Na primer, tražimo od dece adresu e-pošte, korisnički ID ili ime na ekranu, region i dob. Druge informacije o nalogu ili profilu mogu da budu opcione kao što su slike i avatari.

—Informacije o igranju igrice

Kad deca igraju naše igrice, automatski primamo informacije o njihovom igranju igrice, uključujući ostvarenja u igrici, ostvarene bodove te performansu, informacije o platformi i uređaju i slične informacije.

—Informacije o platformi, igranju i umrežavanju na društvenoj mreži

Deca koja dobiju saglasnost od svojih roditelja mogu da povežu svoj nalog na Take-Two sa informacijama na nalozima na platformama treće strane (npr. nalozima na platformama za igranje, nalozima na uslugama za umreženo igranje ili nalozima na društvenim mrežama). Informacije možemo da prikupljamo od povezanih naloga treće strane. Platforme treće strane mogu da dozvole korisnicima kontrolu nad informacijama koje se dele s nama. Mi nismo odgovorni za uslove, smernice, otkrivanja ili mere bilo kojih platformi treće strane.

—Igranje igrice na internetu i ćaskanje unutar igrice

Deca koja dobiju saglasnost svojih roditelja mogu da učestvuju u određenim oblicima igranja na internetu. Ove funkcije na internetu uključuju igranje s više igrača, rang liste i turnire te druge događaje igranja na internetu.

Roditelji mogu da imaju mogućnost odabira da li deca mogu da učestvuju u ćaskanju unutar igrice i slanju poruka. Ako je omogućena ova funkcija, prikupljamo sadržaje tih poruka ili ćaskanja.

—Kupovine unutar igrice

Neke naše Usluga omogućavaju korisnicima da zarađuju i potroše virtuelnu valutu unutar igrice. Ako dete izvrši kupovinu unutar igrice, prikupljamo informacije u pogledu kupovine, kao što su korištena, zarađena ili kupljena virtuelna valuta i kupljeni artikli. Od roditelja koji dozvoljavaju deci da izvrše kupovinu pravim novcem tražiće se da pošalju određene informacije o plaćanju (informacije o kreditnoj/debitnoj kartici) te adresa isporuke.

—Sadržaj koji je napravio korisnik

Deca koja imaju saglasnost svojih roditelja mogu da dodele sadržaj unutar igrice (npr. dodatke i kozmetiku). Ove kreacije mogu da se sačuvaju na dečjem nalogu i koriste u drugim režimima igranja igrice.

—Informacije o mreži i uređaju

Automatski prikupljamo određene informacije o detetovim komunikacijama s nama, uključujući informacije o pregledanju veba/aplikacije koje su povezane s IP adresom, ID-em uređaja, vrstom uređaja, detaljima o softveru i hardveru, jezičkim podešavanjima, vrsti pregledača i verziji te operativnom sistemu.

Ako roditelj odabere da dozvoli Uslugama da prikupljaju informacije o lokacijama, možemo da prikupljamo i precizne informacije o lokaciji uređaja koje dete koristi da bi komuniciralo s nama.

—Stalni identifikatori

Od korisnikovih uređaja prikupljamo identifikatore (uključujući dečjih) da bi nam pomogli pri identifikaciji kompjutera, pregledača ili uređaja. Koristimo kolačiće, veb-svetionike, fleš kolačiće, datoteke o evidenciji upotrebe interneta, komplete za razvoj softvera i slične tehnologije praćenja za poboljšanje i održavanje funkcionalnosti Usluga koje su dostupne deci, kao i da bi se poboljšali bezbednost i prevencija prevara. U odeljku Roditeljski odabiri i kontrole navode se dodatne informacije o našem korišćenju kolačića i sličnih tehnologija i mogućnosti roditelja da upravljaju kolačićima. Kad je dostupna roditelji mogu da koriste i alatku podešavanja kolačića, ili za više informacija da posete Smernice o kolačićima koje su objavljene u Usluzi.

—Informacije od trećih strana

Takođe primamo informacije od drugih osoba koje koriste naše Usluge. Te informacije mogu da uključuju informacije o deci koja imaju dozvolu da objavljuju na našim tablama za poruke, forumima ili sobama za ćaskanje i spomenute su u ovim zonama naših Usluga. Takođe možemo da primamo informacije o deci od osobe koja nam šalje direktnu poruku, npr. o navodnoj povredi naših Uslova pružanja usluga.

Kako koristimo ove informacije

Informacije koje prikupljamo od dece u okviru kompanije Take-Two koristimo da bismo mogli da:

 • stavimo na raspolaganje deci određene Usluge

 • ispunimo porudžbenice za proizvode i druge zahteve

 • komuniciramo i odgovaramo na pitanja roditelja

 • dozvolimo roditeljima da odaberu preferencije dece i podešavanja, uključujući konekcije s drugim korisnicima i veze na platformi treće strane i nalozima za igrice

 • damo tehničku i drugu podršku

 • poboljšamo i zaštitimo naše Usluge i korisnike

 • sprovedemo oglašavanje u Uslugama u ime kompanije Take-Two ili naših poslovnih partnera

 • kontaktiramo decu u pogledu informacija i promotivnih materijala

 • upravljamo nagradama, anketama, nagradnim igrama, takmičenjima ili drugim promotivnim aktivnostima ili događajima koje mi sponzorišemo ili njima upravljamo ili naši poslovni partneri

 • učestvujemo u drugim obradama o kojima informišemo roditelje i kad roditelj da saglasnost na takvu obradu

 • kako je dozvoljeno zakonom

Kad delimo informacije

Kako je definisano ispod, delimo vaše informacije sa:

 • dobavljačima koji nam pružaju podršku i druge usluge

 • članovima grupa na Take-Two

 • drugim trećim stranama (npr. za ponude saradnje, pravne i bezbednosne svrhe, u vezi s prodajom ili prenosom preduzeća ili imovine i druge svrhe uz vašu dozvolu)

 • drugim korisnicima, kao kad dete učestvuje u otvorenim zajednicama ili događajima ili se informacije objave na rang listama

—Treće strane

Delimo informacije s trećim stranama kako je opisano u Smernicama privatnosti za decu, uključujući sledeće:

 • Saradničke odnose: Obavestićemo roditelje i dobiti saglasnost kad nudimo usluge ili promocije u saradnji s trećom stranom koja će dobiti informacije o deci za svoje sopstveno korišćenje. 

 • Zakonske i odnose u pogledu bezbednosti: Možemo da delimo informacije o deci ako je to dozvoljeno ili zahtevano zakonom da bismo zaštitili bezbednost Usluga, da bismo pomogli u istrazi krivičnog dela ili u slučaju pretnje korisnicima ili javnoj bezbednosti ili da bismo se pridržavali sudskog postupka, sudskog naloga ili pravnog postupka koji se odnosi na kompaniju Take-Two. Takođe možemo da delimo informacije o deci kad imamo razloga da verujemo da je potrebno preduzeti mere opreza protiv odgovornosti, uključujući našu odgovornost pod ugovorom s trećom stranom.

 • Prodaje ili prenosa poslovanja ili imovine: Možemo da prodamo ili kupimo imovinu tokom redovnog toka našeg poslovanja. Možemo da otkrijemo podatke o vama i o prenosu tih podataka drugom subjektu u sklopu potencijalnog ili stvarnog preuzimanja ili spajanja kompanije Take-Two ili bilo koje naše imovine. Ako donosimo ili branimo reorganizaciju, bankrot ili sličan događaj, takve informacije se mogu smatrati našom imovinom i prodati ili preneti trećim stranama.

 • Kako je dozvolio roditelj: Prema dozvoli, možemo da delimo informacije o deci koje otkrije i dozvoli roditelj.

—Ostali korisnici

Ako roditelj dozvoli detetu da učestvuje u otvorenim zajednicama, kao što su sesije igranja igrica na internetu i usluge društvenih mreža, tada određene informacije, kao što su korisničko ime ili ID i statistika igranja, automatski objavljujemo unutar igrice, na društvenim mrežama, u Uslugama ili na specijalizovanim sajtovima za igrice. Ako dete učestvuje na turnirima ili drugim događajima igranja igrica na internetu, moramo javno da objavimo informacije o detetu.

Objavljujemo rangiranja na tablama za igranje igrice i mečeve s više igrača koje sadrže informacije zasnovane na detetovom korišćenju Usluga, kao što su korisničko ime ili ID, kad su one bitne komponente Usluga koje nudimo deci. Kao druge usluge statistike o igranju igrice, detetova aktivnost igranja, rang liste i informacije o meču s više igrača mogu da se pojave u Uslugama ili veb-lokacijama treće strane.

Neke usluge treće strane dozvoljavaju korisnicima da objave informacije o aktivnosti igranja na njihovim sajtovima da bi ih delili s drugima. Ako roditelj dozvoli detetu korišćenje ovih funkcija, smernice privatnosti i uslovi usluga treće strane uređuju postupke deteta na tim sajtovima i informacije koje prikupljaju te usluge.

Kombinujemo informacije prikupljene kroz Usluge dostupne deci i javno ih prikazujemo, uključujući u našim Uslugama, u našim igricama ili u prostorima za igranje s više igrača. Na primer, ako dete poveže nalog na platformi za igranje s nama, možemo da prikažemo rezultat deteta unutar igre i naziv naloga.

Javne objave

Ako roditelj omogući funkcije koje dozvoljavaju detetu da deli podatke o ličnosti, objavi sliku ili video ili da drugi sadržaj na javnim forumima kao što su table za poruke, sobe za ćaskanje, polja za komentare ili profilna stranica, drugi ljudi mogu da vide, prikupljaju i koriste te informacije. Ako korisničko ime ili ID deteta sadrži detetovo ime, ono će biti javno dostupno na rang listama i drugim mestima kako je opisano u ovim Smernicama privatnosti za decu. Korisnici takvih javnih foruma mogu da identifikuju dete, koriste informacije za slanje detetovih poruka ili kopiranje svih slika, video materijala ili sadržaja koje dete može da podeli. Ne očekuje se privatnost ili poverljivost ni na jednom od ovih javnih foruma.

Roditeljski odabiri i kontrole

Zavisno od lokacije, roditelji imaju određena prava nad podacima o ličnosti dece, uključujući pravo da:

 • zahtevaju pristup ili kopiju vaših detetovih podataka o ličnosti

 • zahtevaju brisanje detetovih podataka o ličnosti

 • zahtevaju korekciju ili izmenu detetovih podataka o ličnosti

 • budu informisani o podacima o ličnosti koje prikupljamo i/ili obrađujemo o detetu, izvorima podataka o ličnosti i trećim licima s kojima su informacije bile podeljene ili prodate i u koje svrhe

 • povuku saglasnost, ako se obrada zasniva na saglasnosti

Pružamo nekoliko opcija za roditelje da upravljaju dečjim nalogom u Uslugama, našim komunikacijama i našim korišćenjem informacija o deci. To obuhvata podešavanja detetovog naloga na Usluzi, otkazivanje prijema e-pošte i alate za brisanje. Roditelj takođe može da podnese zahtev za prava na podatke u ime deteta ovde. Preduzećemo razumne korake da verifikujemo identitet roditelja pre nego što odgovorimo na takve zahteve.

Više informacija o tome kako da upravljate svojim nalogom za određenu izdavačku kuću i komunikacijama je dostupno ovde.

Imajte na umu da roditeljski izbori i kontrole mogu da zavise od uzrasta deteta i važećih zakona države ili regije. Kada deca napune 13 godina (ili više, ako važeći zakon dozvoljava različite vidove zaštite), Smernice privatnosti kompanije Take-Two će se odnositi na njihovo korišćenje Usluga i moći će sami da upravljaju svojim podacima i podešavanjima i da podnose zahteve u vezi sa podacima.

—Nalozi za usluge

Zavisno od uzrasta deteta i važećih zakona države ili regije, roditelji imaju pravo da pregledaju ili obrišu podatke o ličnosti deteta. Roditelji nam takođe mogu reći da prestanemo da prikupljamo i koristimo informacije njihove dece. Brisanje može da znači da će nalog deteta postati neaktivan ili da će dete izgubiti pristup nekim ili svim Uslugama.

Roditelji mogu da upravljaju načinom na koji koristimo podatke o ličnosti dece i komunikacijama koju oni dobijaju od nas preko naloga, komunikacijama i podešavanjima privatnosti na stranici s pregledom naloga deteta.

Izmene Smernica privatnosti za decu

Zadržavamo pravo da napravimo izmene u ovim Smernice privatnosti za decu. S vremena na vreme proveravajte da biste pregledali ove izmene. Ako značajno izmenimo ove Smernice privatnosti za decu, obezbedićemo odgovarajuće obaveštenje roditeljima i prema potrebi, pružiti dodatne opcije u vezi s takvom izmenom.