Privacybeleid van Take-Two Interactive betreffende kinderen

Laatst bijgewerkt: 22 april 2024

Take-Two en de bedrijvengroep Take-Two (“Take-Two”, “wij”, “ons” of “onze”), willen de privacy van kinderen beschermen. Take-Two biedt een breed scala aan producten, diensten en websites die worden aangeboden door de entiteiten en labels van Take-Two die hier worden vermeld (“Diensten”). Sommige zijn voor volwassenen, maar andere kunnen interessant zijn voor kinderen. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (of ouder, indien toepasselijke wetgeving voorziet in andere bescherming), en beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke informatie van kinderen onder toepasselijke kinderprivacywetten voor onze Services die bedoeld zijn voor kinderen. Bekijk voor informatie over hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in alle andere instellingen het privacybeleid van Take-Two.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over de praktijken die in dit beleid worden beschreven, neem dan contact op met onze privacybeleidbeheerder op 646-536-2842; via e-mail op [email protected]; of per post op Take-Two Interactive, t.a.v.: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 VS.

U kunt ook contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via het webformulier dat hier beschikbaar is.

Informatie die we verzamelen

Het soort informatie dat we verzamelen hangt af van de wijze waarop kinderen onze Diensten gebruiken. Kinderen (en hun ouders) kiezen welke informatie ze aan ons willen verstrekken, maar sommige functies van de Diensten werken niet of zijn beperkt als we bepaalde informatie missen.

—Account- en profielgegevens

We kunnen ouders toestaan om accounts aan te maken voor hun kinderen. Wanneer ouders deze accounts aanmaken, verzamelen we informatie als onderdeel van de procedure voor het aanmaken van een account. We vragen bijvoorbeeld om het e-mailadres, de gebruikersnaam of de weergavenaam, regio en leeftijd van het kind. Andere account- of profielinformatie kan optioneel zijn, zoals afbeeldingen en avatars.

—Gameplay-informatie

Wanneer kinderen onze games spelen, ontvangen we automatisch informatie over hun gameplay, waaronder gameresultaten, gamescores en -prestaties, platform-/apparaatinformatie en soortgelijke informatie.

—Informatie over platform, gaming en sociale netwerken

Kinderen die toestemming hebben van hun ouders kunnen de Take-Two-account van een kind eventueel koppelen aan informatie van platformaccounts van derden (bijv. gamingplatformaccounts, gamingnetwerkdienstaccounts of socialenetwerkdienstaccounts). We kunnen informatie verzamelen van gekoppelde accounts van derden. Het platform van derden kan gebruikers in staat stellen te bepalen welke informatie aan ons wordt doorgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, beleidslijnen, openbaarmakingen of acties van platforms van derden.

—Online gameplay en in-game chat

Kinderen die toestemming hebben van hun ouders kunnen deelnemen aan bepaalde vormen van online spellen. Deze online functies omvatten gameplay met meerdere spelers, scorebordrangschikkingen en toernooien en andere online game-evenementen.

Ouders kunnen kiezen of kinderen mogen deelnemen aan chatten en berichten in het spel. Als deze functie is ingeschakeld, verzamelen we de inhoud van die berichten of chats.

—Aankopen in de game

Sommige van onze Diensten stellen gebruikers in staat om in-game virtuele valuta te verdienen en uit te geven. Als een kind een aankoop binnen het spel doet, verzamelen we informatie met betrekking tot de aankoop, zoals virtuele valuta die wordt gebruikt, verdiend of gekocht, en de gekochte artikelen. Ouders die kinderen toestaan om aankopen te doen met echt geld, worden gevraagd om bepaalde betalingsinformatie (creditkaart-/betaalkaartinformatie) en een verzendadres te verstrekken.

—Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Kinderen die toestemming hebben van hun ouders kunnen eventueel inhoud in de game doorgeven (bijv. accessoires en cosmetica). Deze creaties kunnen worden opgeslagen in de account van een kind en worden gebruikt in andere gameplay-modi.

—Online en apparaatinformatie

We verzamelen automatisch bepaalde informatie over de interacties van een kind met ons, waaronder surfinformatie op het web/de app die is gekoppeld aan een IP-adres, apparaat-ID, soort apparaat, software- en apparatuurgegevens, taalinstellingen, soort en versie van de browser en het besturingssysteem.

Als een ouder ervoor kiest om de Diensten toe te staan locatiegegevens te verzamelen, kunnen we ook nauwkeurige locatiegegevens verzamelen van het apparaat dat een kind gebruikt om met ons te communiceren.

—Aanhoudende identificatoren

We verzamelen identificatoren van apparaten van gebruikers (inclusief die van kinderen) om een computer, browser of apparaat te helpen identificeren. We gebruiken cookies, webbakens, Flash-cookies, internetlogbestanden, softwareontwikkelingspakketten en soortgelijke trackingtechnologieën om de functionaliteit van de Diensten die beschikbaar zijn voor kinderen te verbeteren en te onderhouden; en om de beveiliging en fraudepreventie te verbeteren. Het gedeelte Ouderlijke keuzes en controles biedt aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de mogelijkheid voor ouders om cookies te beheren. Ouders kunnen ook het hulpmiddel voor cookievoorkeuren gebruiken, indien beschikbaar, of het cookiebeleid bezoeken dat op de dienst is geplaatst voor meer informatie.

—Informatie van derden

We ontvangen ook informatie van andere personen die onze Diensten gebruiken. Dit kan informatie omvatten over kinderen die toestemming hebben om berichten te plaatsen op onze mededelingenborden, forums of in chatrooms, en die in deze gebieden van onze Diensten worden genoemd. We kunnen ook informatie over een kind ontvangen van een persoon die ons een rechtstreeks bericht stuurt, bijvoorbeeld over een vermeende schending van onze dienstvoorwaarden.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen van kinderen binnen Take-Two om verschillende redenen, waaronder:

 • bepaalde Diensten beschikbaar stellen voor kinderen

 • voldoen aan productbestellingen en andere verzoeken

 • communiceren met en reageren op vragen van ouders

 • ouders toestaan om de voorkeuren en instellingen van kinderen te kiezen, waaronder contact met andere gebruikers en koppelingen naar platform- en gamingaccounts van derden

 • technische en andere ondersteuning bieden

 • onze Diensten verbeteren en onze gebruikers beschermen

 • adverteren op de Diensten namens Take-Two of onze zakenpartners

 • kinderen benaderen met informatie en promotiemateriaal

 • beloningen, enquêtes, gratis loterijen, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen beheren die door ons of onze zakelijke partners worden gesponsord of beheerd

 • deelnemen aan andere verwerkingen waarover we een ouder informeren en wanneer de ouder toestemming geeft voor een dergelijke verwerking

 • indien wettelijk toegestaan

Wanneer we informatie doorgeven

Zoals hieronder beschreven, geven we uw informatie door aan:

 • leveranciers die ondersteuning en andere Diensten voor ons uitvoeren

 • leden van de Take-Two-groep

 • andere derden (bijv. voor gezamenlijke aanbiedingen, juridische en veiligheidsdoeleinden, in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijf of activa en voor andere doeleinden met uw toestemming)

 • andere gebruikers, zoals wanneer een kind deelneemt aan open gemeenschappen of evenementen, of informatie wordt gepubliceerd op scoreborden

—Derden

We geven uw informatie door aan derden zoals beschreven in dit privacybeleid betreffende kinderen, waaronder:

 • Samenwerkingsverbanden: Wanneer we Diensten of promoties aanbieden in samenwerking met een derde die de informatie van een kind ontvangt voor eigen gebruik, stellen we een ouder op de hoogte en verkrijgen we toestemming. 

 • Juridisch en veiligheid: We kunnen informatie van kinderen doorgeven indien toegestaan of vereist door de wet, bijvoorbeeld om de beveiliging van onze Diensten te beschermen; het onderzoek van een misdaad of bedreiging voor gebruikers of openbare veiligheid te vergemakkelijken; of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure die aan Take-Two wordt betekend. We kunnen ook informatie van kinderen doorgeven wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, waaronder onze aansprakelijkheid op grond van een overeenkomst met een derde.

 • Verkoop of overdracht van bedrijven of activa: We kunnen activa verkopen of kopen in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Wij kunnen informatie over u vrijgeven en deze informatie overdragen aan een andere entiteit als onderdeel van een potentiële of daadwerkelijke overname of fusie van Take-Two of een van onze activa. Indien wij een reorganisatie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis doorvoeren of bepleiten, kan dergelijke informatie worden aangemerkt als onze activa en aan derden worden verkocht of overgedragen.

 • Zoals toegestaan door een ouder: Zoals van toepassing met toestemming kunnen we informatie over kinderen doorgeven indien bekendgemaakt aan en toegestaan door een ouder.

—Andere gebruikers

Als een ouder een kind toestaat deel te nemen aan openbare gemeenschappen, zoals online gamingsessies en diensten voor sociale netwerken, plaatsen wij automatisch bepaalde informatie, zoals de gebruikersnaam of ID en gameplaystatistieken binnen het spel, op diensten voor sociale netwerken, op onze Diensten of op gespecialiseerde gamingwebsites. Als een kind deelneemt aan toernooien of andere online game-evenementen, moeten we informatie van het kind publiceren.

We publiceren gameplayborden en gegevens over wedstrijden met meerder spelers die informatie bevatten die is gebaseerd op het gebruik van de Diensten door een kind, zoals gebruikersnaam of ID, wanneer dit essentiële onderdelen zijn van de Diensten die wij de kinderen aanbieden. Net als andere diensten voor gameplaystatistieken kunnen de game-activiteiten, scoreborden en informatie over wedstrijden met meerdere spelers in de Diensten of op de webpagina’s van derden verschijnen.

Bij sommige diensten van derden kunnen gebruikers ook informatie over de game-activiteiten op hun websites plaatsen om aan anderen door te geven. Als een ouder een kind toestaat om die functies te gebruiken, zijn de privacybeleidslijnen en de voorwaarden van die diensten van derden van toepassing op de activiteiten van het kind op deze websites en de informatie die die diensten verzamelen.

Wij combineren informatie die via voor kinderen toegankelijke Diensten is verzameld en geven deze openbaar weer, waaronder op onze Diensten, in onze games of in lobby’s voor wedstrijden met meerdere spelers. Als een kind bijvoorbeeld een gameplatformaccount aan ons koppelt, kunnen we de resultaten en accountnaam van het kind in de game weergeven.

Openbare berichten

Als een ouder functies inschakelt waarmee een kind persoonlijke informatie kan doorgeven, een afbeelding of video kan publiceren of andere inhoud kan plaatsen bij openbare forums zoals op een mededelingenbord, chatroom, commentaarveld of profielpagina, kunnen andere mensen die informatie bekijken, verzamelen en gebruiken. Als de gebruikersnaam of ID van een kind de naam van het kind bevat, is de naam van het kind openbaar beschikbaar op scoreborden en elders zoals beschreven in dit Privacybeleid betreffende kinderen. Gebruikers van dergelijke openbare forums kunnen het kind eventueel identificeren, de informatie gebruiken om het kind berichten te sturen of de afbeeldingen, video’s of inhoud die mogelijk is doorgegeven door het kind kopiëren. Op deze openbare forums kan geen privacy of vertrouwelijkheid worden verwacht.

Ouderlijke keuzes en controles

Ouders hebben, afhankelijk van de locatie, bepaalde rechten betreffende de persoonlijke informatie van kinderen, waaronder het recht om:

 • toegang tot of een kopie van de persoonlijke informatie van het kind te verzoeken

 • verwijdering van de persoonlijke informatie van het kind te verzoeken

 • correctie of wijziging van de persoonlijke informatie van het kind te verzoeken

 • geïnformeerd te worden over de persoonlijke informatie die wij over het kind verzamelen en/of verwerken, de bronnen van de persoonlijke informatie en de derden aan wie de informatie is doorgegeven of verkocht en voor welke doeleinden

 • toestemming in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming

We bieden ouders verschillende opties om de dienstaccount van een kind, communicatie van ons en ons gebruik van kinderinformatie te beheren. Dit kan worden gedaan via de instellingen in de dienstaccount van een kind en kan hulpmiddelen voor het afmelden voor e-mail en verwijdering omvatten. Een ouder kan hier ook namens een kind een verzoek betreffende gegevensrechten indienen. We ondernemen redelijke stappen om de identiteit van een ouder te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken kunnen reageren.

U kunt hier meer informatie over het beheren van uw labelspecifieke account en communicatie vinden.

Houd er rekening mee dat keuzes en controle van de ouders variëren afhankelijk van de leeftijd van een kind en de toepasselijke wetten van het land of de regio. Zodra kinderen 13 jaar oud zijn (of ouder, indien toepasselijke wetgeving voorziet in andere bescherming), is het Privacybeleid van Take-Two van toepassing op hun gebruik van onze Diensten en kunnen zij hun informatie en voorkeuren beheren en zelf gegevens opvragen.

—Dienstaccounts

Afhankelijk van de leeftijd van een kind en de toepasselijke wetgeving van het land of de regio, hebben ouders het recht om de persoonlijke gegevens van hun kind in te zien of te verwijderen. Ouders kunnen ook tegen ons zeggen dat we moeten stoppen met het verzamelen en gebruiken van de informatie van hun kinderen. Verwijdering kan betekenen dat de account van een kind inactief wordt of dat het kind de toegang tot sommige van of al onze Diensten verliest.

Ouders kunnen de wijze beheren waarop we de persoonlijke informatie van kinderen gebruiken en de communicatie die zij van ons ontvangen via de account-, communicatie- en privacy-instellingen op de overzichtspagina van de account van het kind.

Wijzigingen in het Privacybeleid betreffende kinderen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid betreffende kinderen. U wordt verzocht van tijd tot tijd terug te keren om deze wijzigingen te bekijken. Als wij dit Privacybeleid betreffende kinderen substantieel wijzigen, stellen wij u hiervan op de hoogte en, indien van toepassing, bieden we u aanvullende keuzes met betrekking tot dergelijke wijzigingen.