Take-Two Interactive – Zásady ochrany osobních údajů dětí

Poslední aktualizace: 22. dubna 2024

Společnost Take-Two a skupina společností Take-Two (dále jen „Take-Two“, „my“, „nás“ nebo „náš, naše“) se zavazují chránit soukromí dětí. Společnost Take-Two nabízí širokou škálu produktů, služeb a webových stránek poskytovaných subjekty společnosti Take-Two a značkami uvedenými zde (dále jen „služby“). Některé z nich jsou určeny pro dospělé, ale jiné mohou být zajímavé pro děti. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace o dětech mladších 13 let (nebo starších, pokud platné zákony poskytují odlišnou ochranu) a popisují, jak nakládáme s osobními údaji dětí podle platných zákonů o ochraně soukromí dětí u našich služeb, které jsou určeny dětem. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a chráníme osobní údaje ve všech ostatních případech, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Take-Two.

Jak nás kontaktovat

Máte-li dotazy ohledně postupů popsaných v těchto zásadách, kontaktujte našeho správce Zásad ochrany osobních údajů na tel. čísle 646-536-2842, e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na: Take-Two Interactive, k rukám: Správce Zásad ochrany osobních údajů, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA.

Můžete nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů také kontaktovat prostřednictvím webového formuláře zde.

Údaje, které shromažďujeme

Druh údajů, které shromažďujeme, závisí na tom, jak naše služby používají děti. Děti – a jejich rodiče – si vybírají informace, které nám poskytnou, ale pokud nám budou určité informace chybět, nebudou fungovat některé funkce služeb nebo budou omezeny.

Informace o účtu a profilu

Rodičům můžeme umožnit, aby pro své děti vytvořili účty. Když rodiče tyto účty vytvářejí, shromažďujeme informace jako součást procesu vytváření účtu. Žádáme například o e-mailovou adresu dítěte, ID uživatele nebo zobrazované jméno, region a věk. Další informace o účtu nebo profilu mohou být nepovinné, jako například obrázky, avatary.

Informace o hraní

Když dětí hrají naše hry, automaticky získáváme informace o jejich hraní, včetně herních úspěchů, herních výsledků a výkonu, údaje z platformy / zařízení a další podobné informace.

Údaje z platforem, hraní a sociálních sítí

Děti, které mají souhlas rodičů, mohou mít možnost svůj dětský účet Take-Two propojit nebo spojit s informacemi z účtů na platforem třetích stran (např. účtů herních platforem, uživatelských účtů na herních sítích nebo úživatelských účtů na sociálních sítích). Můžeme shromažďovat informace z propojených účtů třetích stran. Platforma třetí strany může uživatelům umožnit kontrolu nad tím, jaké informace jsou s námi sdíleny. Za podmínky, zásady, zpřístupnění nebo jednání platforem třetích stran neneseme odpovědnost.

—Hraní online a herní chat

Děti, které mají souhlas rodičů, se mohou účastnit určtiých forem online her. Tyto online funkce zahrnují hru pro více hráčů, žebříčky a turnaje i další online herní události.

Rodiče mohou rozhodnout o účasti svých dětí v herních chatech a zasílání zpráv. Pokud je tato funkce povolena, shromažďujeme obsah všech těchto zpráv nebo chatů.

—Herní nákupy

Některé z naších služeb umožňují uživatelům vydělávat a utrácet virtuální měnu ve hře. Pokud dítě provede nákup ve hře, shromáždíme informace související s nákupem, jako je použitá, vydělaná nebo zakoupená virtuální měna. Rodiče, kteří dětem umožní nakupovat za reálné peníze, budou požádání o poskytnutí určitých platebních údajů (informace o kreditní/debetní kartě) a dodací adresy.

Obsah vytvořený uživatelem

Děti, kteří mají souhlas rodičů, mohou sdílet herní obsah (např. příslušenství a kosmetické úpravy). Tyto výtvory mohou být uloženy na účet dítěte a použity v jiných herních režimech.

Informace o síti a zařízení

Automaticky shromažďujeme určité informace a interakcích dítěte s námi, včetně informací o prohlížení webu/aplikace spojených s danou IP adresou, ID zařízením, typem zařízení, údaji o softwaru a hardwaru, jazykovém nastavení, typu a verze prohlížeče a operačního systému.

Pokud se rodič rozhodne povolit v rámci služeb shromažďování informací o poloze, můžeme také shromažďovat přesné informace o poloze zařízení, které dítě používá k interakci s námi.

Trvalé identifikátory

Shromažďujeme identifikátory ze zařízení uživatelů (včetně dětí), které nám pomáhají identifikovat počítač, prohlížeč nebo zařízení. Soubory cookie, webové signály, soubory cookie Flash, soubory internetových protokolů, sady pro vývoj softwaru a podobné sledovací technologie používáme ke zlepšení a zachování funkčnosti služeb, které jsou k dispozici dětem, a ke zvýšení bezpečnosti a prevenci podvodů. Další informace o našem používání souborů cookie a podobných technologií a o možnosti rodičů spravovat soubory cookie najdete v části Rodičovské volby a kontroly. Rodiče mohou také použít nástroj pro předvolbu souborů cookie, je-li k dispozici, nebo navštívit zásady používání souborů cookie zveřejněné v rámci služby, kde naleznou další informace.

Informace od třetích stran

Informace získáváme také od jiných osob, které používají naše služby. Může se jednat o informace o dětech, které mají oprávnění přispívat na naše nástěnky, fóra nebo chatovací místnosti a jsou v těchto oblastech našich služeb zmíněny. Informace o dítěti můžeme také získat od jednotlivce, který nám zašle přímou zprávu, například o údajném porušení našich podmínek služby.

Jak informace používáme

Informace, které ve společnosti Take-Two shromažďujeme od dětí, používáme z několika důvodů, včetně následujících důvodů:

 • zpřístupnění určité služby dětem

 • vyřizování objednávek produktů a dalších požadavků

 • komunikace s rodiči a odpovědií na jejich dotazy

 • umožnění rodičům zvolit předvolby a nastavení pro děti, včetně propojení s ostatními uživateli a odkazů na účty na platformách a v herních systémech třetích stran

 • poskytování technické a jiné podpory

 • zlepšení a ochrana našich služeb a uživatelů

 • provádět reklamy na služby jménem společnosti Take-Two nebo dalších obchodních partnerů

 • kontaktování dětí s informacemi a propagačními materiály

 • správa odměn, průzkumů, loterií, soutěží nebo jiných propagačních aktivit nebo akcí sponzorovaných nebo spravovaných námi nebo našimi obchodními partnery

 • účast na dalších zpracováních, o kterých rodiče informujeme a pokud rodič udělí souhlas s takovým zpracováním

 • v rozsahu povoleném zákonem

Kdy údaje sdílíme

Jak je uvedeno níže, vaše údaje sdílíme s(e):

 • dodavateli, kteří nám poskytují podporu a další služby

 • členy skupiny Take-Two

 • jinými třetími stranami (např. pro společné nabídky, právní a bezpečnostní účely, v souvislosti s prodejem nebo převodem podniku nebo majetku a pro jiné účely s vaším svolením)

 • dalšími uživateli, například když se děti účastní otevřených komunit nebo akcí, nebo informace publikované na žebříčcích

– Třetí strany

Vaše údaje sdílíme s třetími stranami, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů dětí, včetně následujících:

 • Obchodní partnerství ve formě spolupráce: Pokud nabízíme služby nebo propagační akce ve spolupráci s třetí stranou, která obdrží informace o dítěti pro své vlastní použití, informujeme rodiče a získáme jejich souhlas.

 • Právní a bezpečnostní důvody: Informace o dětech můžeme sdílet, pokud to povoluje nebo vyžaduje zákon, například za účelem ochrany bezpečnosti našich služeb, usnadnění vyšetřování trestného činu nebo ohrožení uživatelů či veřejné bezpečnosti nebo za účelem splnění soudního nařízení, soudního příkazu nebo právního postupu vůči společnosti Take-Two. Informace o dětech můžeme také sdílet, pokud máme důvod se domnívat, že je to nezbytné pro přijetí opatření proti odpovědnosti, včetně naší odpovědnosti podle smlouvy s třetí stranou.

 • Prodej nebo převod společnosti nebo majetku: V průběhu běžné obchodní činnosti můžeme prodávat nebo nakupovat aktiva. Údaje o vás můžeme zpřístupnit a tyto informace převést na jiný subjekt v rámci potenciální nebo skutečné akvizice nebo fúze společnosti Take-Two nebo jakéhokoli našeho majetku. Pokud podstoupíme reorganizaci, konkurzu nebo podobnou událost, případně se těmto procesům snažíme bránit, mohou být tyto informace považovány za naše aktivum a prodány nebo převedeny na třetí strany.

 • Pokud to povolí rodič: V případě potřeby a se souhlasem rodiče můžeme sdílet informace o dětech, které nám rodič sdělil a povolil.

—Další uživatelé

Pokud rodiče dovolí dítěti být součástí otevřených komunit, jako jsou online herní relace a služby sociálních sítí, automaticky zveřejňujeme určité informace, jako je uživatelské jméno nebo ID a herní statistiky, na sociálních sítích, v rámci našich služeb nebo na specializovaných herních webech. Pokud se dítě účastní turnajů nebo jiných online herních akcí, musíme údaje o dítěti zveřejnit.

Zveřejňujeme herní tabulky a záznamy her pro více hráčů, které obsahují údaje založené na používání našich služeb ze strany dětí, jako je vaše uživatelské jméno nebo ID, pokud jsou základními součástmi služeb, které nabízíme dětem. Stejně jako jiné herní statistické služby se může i herní aktivita dětí, žebříčky a informace o hrách pro více hráčů zobrazovat na webových stránkách našich služeb nebo webových stránkách třetích stran.

Některé služby třetích stran vám také umožňují publikovat informace o herní aktivitě dětí na jejich webech a sdílet je s ostatními. Pokud rodiče dovolí dětem tyto funkce používat, na chování vašich dětí na těchto stránkách a informace, které tyto služby shromažďují, se vztahují zásady a podmínky ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran.

Kombinujeme informace shromážděné prostřednictvím služeb dostupných dětem a veřejně je zobrazujeme, včetně našich služeb, v našich hrách nebo v lobby u her pro více hráčů. Pokud si například dítě u nás propojí účet na herní platformě, můžeme zobrazit jeho herní úspěchy a název účtu.

Veřejné příspěvky

Pokud rodič povolí funkce, které umožňují dítěti sdílet osobní údaje, zveřejnit obrázek nebo video nebo poskytnout jiný obsah na veřejných fórech, jako je nástěnka, chatovací místnost, pole pro komentáře nebo profilová stránka, mohou tyto informace zobrazit, shromažďovat a používat ostatní. Pokud uživatelské jméno nebo ID dítěte obsahuje jeho jméno, bude jeho jméno veřejně dostupné na žebříčcích a jinde, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů dětí. Uživatelé takových veřejných fór mohou dítě identifikovat, použít údaje k zasílání zpráv nebo kopírovat obrázky, video nebo obsah, který dítě sdílelo. Na žádném z těchto veřejných fór nelze očekávat soukromí ani důvěrnost.

Rodičovské volby a kontroly

V závislosti na místě mají rodiče určitá práva týkající se osobních údajů dětí, včetně práva na:

 • přístup k osobním údajům dětí nebo jejich kopii

 • výmaz osobních údajů dětí

 • opravu nebo úpravu osobních údajů dětí

 • informace o osobních údajích, které o dětech shromažďujeme a/nebo zpracováváme, zdrojích osobních údajů a třetích stranách, s nimiž byly informace sdíleny nebo prodávány, a za jakým účelem

 • odvolání souhlasu, pokud je zpracování založeno na souhlasu

Rodičům poskytujeme několik možností, jak spravovat účet dítěte v komunikacích s námi a našem používání údajů o dítěti. Patří mezi ně možnost nastavení v účtu služby dítěte, nástroje pro odhlášení a odstranění e-mailu. Rodič může také zde jménem dítěte požádat o uplatnění práv na ochranu osobních údajů. Než budeme moci na takovou žádost reagovat, podnikneme přiměřené kroky k ověření totožnosti rodiče.

Více informací o tom, jak spravovat váš účet a komunikaci pro konkrétní značku, je k dispozici zde.

Vezměte prosím na vědomí, že rodičovské volby a kontroly se liší v závislosti na věku dítěte a zákonech příslušné země nebo regionu. Jakmile děti dosáhnou 13 let věku (nebo vyššího věku, pokud platné zákony poskytují odlišnou ochranu), budou se na jejich používání našich služeb vztahovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Take-Two. Děti budou moci samy spravovat své informace a preference a podávat žádosti týkající se osobních údajů.

– Uživatelský účet

V závislosti na věku dítěte a platných zákonech dané země nebo regionu mají rodiče právo ověřit nebo odstranit osobní údaje svého dítěte. Rodiče nás také mohou požádat o zastavení shromažďování nebo používání osobních údajů svého dítěte. Vymazání může znamenat, že se účet dítěte stane neaktivním nebo dítě ztratí přístup k některým či všem službám.

Rodiče mohou spravovat, jak používáme osobní údaje dětí a komunikaci, kterou od nás dostávají prostřednictvím účtu, komunikace a nastavení soukromí v uživatelském účtu dítěte.

Změny Zásad ochrany osobních údajů dětí

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů dětí. Čas od času tyto změny zkontrolujte. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů dětí podstatně změníme, poskytneme rodičům příslušné oznámení a případně poskytneme další možnosti týkající se takové změny.