Polityka prywatności Take-Two Interactive Software 

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2023 r

Firma Take-Two Interactive Software, Inc. i jej spółki zależne, które tworzą grupę Take-Two („Take-Two”, „my”, „nas” lub „nasz”) to czołowy producent, wydawca i sprzedawca rozrywki interaktywnej. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia praktyki dotyczące danych w odniesieniu do produktów, usług i witryn internetowych dostarczanych przez podmioty Take-Two i marki wymienione tutaj („Usługi”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności i pamiętanie, że nasze praktyki i gromadzone przez nas dane mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania przez Państwa z Usług.  Usługi podlegają również wszelkim innym warunkom i politykom zawartym w naszych Usługach. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie do informacji o ochronie prywatności dostarczonych Państwu wraz z oprogramowaniem oraz przez producenta platformy.   

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy danych osobowych gromadzonych od kandydatów do pracy. Z naszą polityką prywatności dla kandydatów do pracy można zapoznać się tutaj.  

Powiadomienie o gromadzeniu danych osobowych:  Informacje na temat tego, jakie informacje gromadzimy i dlaczego, można znaleźć w rozdziale Kategorie gromadzonych informacji i Jak wykorzystujemy dane osobowe i nasze podstawy prawne, a informacje na temat sposobu korzystania z praw do prywatności, w tym rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych można znaleźć w ustępie Prawa dotyczące danych.  

Kategorie gromadzonych informacji

Rodzaj gromadzonych przez nas informacji zależy od sposobu korzystania przez Państwa z Usług. Zasadniczo gromadzimy następujące informacje:

 • Identyfikatory/dane kontaktowe: Imię i nazwisko, nazwa użytkownika, gamertag, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, unikalne identyfikatory, identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator platformy, identyfikator usługi gamingowej, identyfikator reklamy (IDFA, identyfikator Android) i adres IP

 • Cechy chronione: Wiek i płeć

 • Informacje handlowe: historia i preferencje zakupów i użytkowania, w tym informacje o rozgrywce

 • Informacje rozliczeniowe: Informacje dotyczące płatności (dane karty kredytowej/debetowej) i adres wysyłki

 • Aktywność internetowa/elektroniczna: informacje dotyczące przeglądania i rozgrywki w Internecie/aplikacji internetowej związane z Usługami, informacje dotyczące Państwa interakcji (internetowych) z Usługami lub naszymi reklamami oraz szczegóły dotyczące gier i platform, z których Państwo korzystasją i inne informacje dotyczące zainstalowanych aplikacji

 • Dane dotyczące urządzenia i użytkowania: Typ urządzenia, szczegóły oprogramowania i sprzętu, ustawienia języka, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz informacje o sposobie korzystania i interakcji użytkowników z Usługami (np. przeglądane treści, odwiedzane strony, kliknięcia, przewijane)

 • Wnioski dotyczące profilu: Wnioski wyciągnięte na podstawie Państwa informacji i aktywności internetowej w celu stworzenia spersonalizowanego profilu, abyśmy mogli zidentyfikować towary i usługi, które mogą być dla Państwa interesujące

 • Informacje audio/wizualne: Zdjęcia, obrazy i awatary kont, informacje dźwiękowe za pośrednictwem funkcji czatu oraz nagrania z rozgrywki i nagrania wideo (np. podczas udziału w testach odtwarzania)

 • Informacje wrażliwe: Informacje dotyczące dokładnej lokalizacji (jeśli zezwalają Państwo Usługom na gromadzenie informacji na temat Państwa lokalizacji), poświadczenia konta (nazwa użytkownika i hasło) oraz treść komunikacji za pośrednictwem funkcji czatu.

Jak wykorzystujemy informacje i podstawy prawne?

Informacje, które gromadzimy w ramach Take-Two wykorzystujemy w następujący sposób, zgodnie z różnymi podstawami prawnymi:

 • Cele biznesowe: świadczenie Usług i zapewnianie wsparcia; realizacja zamówień i rozpatrywanie wniosków; doskonalenie Usług i naszej działalności; opracowywanie nowych produktów i usług; zwiększanie komfortu korzystania z Usług; ochrona bezpieczeństwa naszych użytkowników, pracowników, obiektów i Usług; opracowywanie wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych;

 • Cele komercyjne: reklamowanie i promowanie naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów biznesowych; wysyłanie materiałów promocyjnych; oraz zarządzanie działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi.

Wykorzystujemy również Państwa dane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Źródła gromadzonych przez nas informacji

Sposób uzyskiwania informacji zależy od sposobu korzystania z Usług. Dla przykładu, gromadzimy informacje:

 • przekazane nam przez Państwa bezpośrednio, na przykład podczas zakładania przez Państwa konta, wyrażania chęci otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego lub kontaktowania się z nami;

 • o grach (automatycznie);

 • z platform podmiotów zewnętrznych, np. gdy grają Państwo w nasze gry lub uzyskują dostęp do naszych Usług za pośrednictwem kont podmiotów zewnętrznych;

 • automatycznie, w tym za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia;

 • od stron trzecich, takich jak sieci reklamowe, partnerzy biznesowi, zewnętrzni dostawcy informacji i inni gracze;

—Informacje, które Państwo podają

Podczas korzystania z Usług przekazują nam Państwo informacje, na przykład: 

 • podczas tworzenia konta lub korzystania z Usług;

 • wyrażając chęć otrzymywania wiadomości promocyjnych;

 • komentując nasze tablice ogłoszeń, fora, czaty, kanały, strony lub inne Usługi;

 • kupując lub wymieniając jeden z naszych produktów lub usług, w tym przedmiotów fizycznych, przedmiotów wirtualnych, wirtualnej waluty lub dodatków;

 • pobierając, instalując lub uzyskując dostęp do wersji demonstracyjnych, programów lub innego oprogramowania;

 • kontaktując się z nami w celu uzyskania wsparcia lub w innych celach;

 • korzystając z naszych funkcji poczty e-mail lub udostępniania;

 • uczestnicząc w wydarzeniach, konkursach, promocjach, ankietach lub testach odtwarzania;

 • uczestnicząc w działaniach, w ramach których przekazują nam Państwo swoje dane.

W zależności od Usługi lub Państwa aktywności gromadzimy informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, adres korespondencyjny/kod pocztowy, informacje o płatnościach lub zakupach, wiek, płeć, hasło, identyfikator platformy, wykorzystywane oprogramowanie, dane ankietowe, geolokalizacja oraz systemy lub platformy, których wykorzystują Państwo do grania. Łączymy te informacje na wszystkich używanych przez Państwa urządzeniach.

—Informacje o rozgrywce

Gdy korzystają Państwo z Usług, automatycznie otrzymujemy informacje o Państwa rozgrywce. Informacje dotyczące rozgrywki obejmują identyfikator platformy lub identyfikator usługi gamingowej, osiągnięcia w grze, wyniki i wydajność gry, adres IP, adres MAC lub inne identyfikatory urządzenia, inne informacje o platformie/urządzeniu oraz inne informacje i statystyki dotyczące korzystania przez Państwa z Usług. Gromadzimy informacje o rozgrywce, nawet jeśli nie zarejestrowali się Państwo w Usługach. Możemy łączyć informacje o rozgrywce z innymi informacjami, które posiadamy na Państwa temat. Możemy również korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych technologii zapobiegającym oszustwom do wykrywania oszustw i zapobiegania im w ramach naszych Usług.

—Informacje o platformach, grach i sieciach społecznościowych

Gromadzimy informacje, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług za pośrednictwem kont platform zewnętrznych, takich jak konto platformy do gier, konto usługi sieci do gier lub konto usługi społecznościowej. Gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług w ten sposób, platformy zewnętrzne dostarczają nam na Państwa temat informacji.  Na przykład, w zależności od sposobu wykorzystania przez Państwa platformy zewnętrznej lub aktywności na niej, otrzymujemy nazwę użytkownika, listę znajomych lub informacje o koncie niezbędne do świadczenia Usług lub zapewnienia zakupionego w grze przedmiotu. Platforma zewnętrzna może pozwolić Państwu kontrolować, jakie informacje są nam przekazywane. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, polityki, ujawnienia ani działania jakichkolwiek platform podmiotów zewnętrznych.

—Pliki cookie i podobne technologie

Możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, znaczniki pikselowe, pliki flash, pliki dziennika internetowego, zestawy programów rozwojowych i podobne technologie śledzenia w celu poprawy i utrzymania funkcjonalności naszych Usług, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz dostarczania Państwu ukierunkowanych reklam. Nasz system może nie odpowiadać na żądania „Nie śledź” lub nagłówki pochodzące z niektórych lub wszystkich przeglądarek. Część Zarządzanie kontem, komunikacją i danymi zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii oraz możliwości zarządzania plikami cookie. Można również skorzystać z narzędzia preferencji dotyczących plików cookie, jeśli jest dostępne, lub odwiedzić Politykę dotyczącą plików cookie opublikowaną w Usłudze, aby uzyskać więcej informacji.

—Informacje od stron trzecich

W celu aktualizacji informacji, które zbieramy na Państwa temat, otrzymujemy informacje od stron trzecich. Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, od producentów platform, dostawców usług analitycznych, twórców gier i innych partnerów biznesowych oraz od spółek wchodzących w skład grupy Take-Two zaangażowanych w świadczenie Usług, w tym informacje demograficzne i informacje o Państwa zainteresowaniach.  Możemy gromadzić publicznie dostępne informacje, w tym z mediów społecznościowych, w celu ochrony naszych użytkowników, pracowników, obiektów i Usług oraz w celu pomocy w dochodzeniach. Otrzymujemy również informacje od innych osób korzystających z naszych Usług. Jeśli zostali Państwo wymienieni w komentarzach do Usług lub osoba fizyczna wyśle do nas bezpośrednią wiadomość, może to obejmować informacje na Państwa temat.

Kiedy udostępniamy informacje?

Jak opisano poniżej, udostępniamy Państwa dane następującym podmiotom:

 • dostawcy, którzy świadczą dla nas usługi z zakresu wsparcia i inne;

 • członkowie grupy Take-Two;

 • dostawcy usług reklamowych i partnerzy;

 • inne strony trzecie (np. w celu współpracy, w celach prawnych i związanych z bezpieczeństwem, w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem działalności lub aktywów oraz w innych celach za Państwa zgodą);

 • inni użytkownicy, np. gdy uczestniczą Państwo w otwartych społecznościach lub wydarzeniach, bądź też widnieją Państwo w informacjach opublikowanych na tablicach wyników.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Take-Two sprzedała i/lub udostępniła unikalne identyfikatory, adres IP, a także aktywność internetową/elektroniczną i wnioski profilowe zewnętrznym dostawcom reklam, aby umożliwić nam dostarczanie spersonalizowanych reklam Państwu i innym podobnym użytkownikom. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych osób, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, bez ich zgody (lub, w zależności od wieku, zgody ich rodzica).

—Sprzedawcy

Korzystamy z usług sprzedawców, którzy realizują usługi w naszym imieniu. Dostawcy ci zapewniają nam wsparcie biznesowe, zawodowe lub techniczne, pomagają nam prowadzić działalność i świadczyć Usługi lub zarządzają działaniami związanymi z naszą działalnością i Usługami.

—Promocja

Do wspierania naszych Usług korzystamy z reklam Take-Two i stron trzecich, takich jak sieci reklamowe, wymiany danych, dostawcy usług zarządzania ruchem, sieci społecznościowe i dostawcy usług analityki marketingowej. Usługodawcy w zakresie promocji wykorzystują pliki cookie i podobne technologie śledzenia (patrz Pliki cookie i podobne technologie powyżej) do gromadzenia informacji na temat urządzenia i korzystania z Usługi. Informacje te, wraz z informacjami, które im udostępniamy, umożliwiają nam lub naszym dostawcom rozpoznanie Państwa lub Państwa urządzeń, wyświetlanie reklam Państwu lub na Państwa urządzeniach i pomiar skuteczności tych reklam. Obejmuje to identyfikatory/dane kontaktowe, aktywność internetową/elektroniczną, dane dotyczące urządzenia i użytkowania oraz wnioski dotyczące profilu.

Gromadzimy lub udostępniamy te informacje (a czasami również robią to nasi dostawcy) podczas korzystania przez Państwa z naszych Usług, klikania witryny internetowej lub reklamy, uruchamiania jednej z naszych gier lub innych aplikacji mobilnych.  Informacje te: (1) pozwalają nam dokładnie i właściwie płacić za reklamy zamieszczane w naszym imieniu (np. reklama, która doprowadziła do zakupu lub pobrania jednej z naszych gier) i otrzymania zapłaty, gdy zobaczą Państwo reklamę w naszych Usługach; (2) pomagają zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam; (3) pomagają w wyborze i wyświetlaniu ukierunkowanych reklam lub innych treści na Państwa urządzeniu (np. w odwiedzanej witrynie lub serwisie społecznościowym lub aplikacji mobilnej), które mogą być dla Państwa szczególnie interesujące; (4) pomagają w pomiarze i analizie skuteczności naszych reklam, popularności treści i ruchu w naszych Usługach; i (5) pomagają nam ulepszać nasze Usługi.

Więcej informacji na temat zarządzania sposobem wykorzystywania przez nas i naszych dostawców Państwa danych można znaleźć w części Zarządzanie kontem, komunikacją i danymi; oraz, w zależności od Usługi, korzystając z naszego narzędzia do preferencji dotyczących plików cookie, jeśli jest dostępne, lub odwiedzając Politykę dotyczącą plików cookie opublikowaną w Usłudze.

—Strony trzecie

Udostępniamy Państwa dane stronom trzecim w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z poniższym:

 • Relacje oparte na współpracy: gdy oferujemy usługi lub promocje we współpracy ze stroną trzecią, która otrzyma Państwa dane na jej własny użytek, zostaną Państwo o tym powiadomieni w momencie gromadzenia danych i mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo uczestniczyć w ofercie. 

 • Dział prawny i ds. bezpieczeństwa: możemy udostępniać Państwa dane w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Usług, serwerów, systemów sieciowych, baz danych, użytkowników i działalności biznesowej oraz w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, naruszeń własności intelektualnej, ingerencji w nasze prawa, własność lub użytkowników bądź innej działalności, która jest niezgodna z prawem lub może narazić Państwa lub nas na odpowiedzialność prawną, w tym na żądanie lub polecenie organów ścigania lub innych urzędników państwowych.  Możemy również udostępniać Państwa dane stronom trzecim, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do zaadresowania potencjalnego lub rzeczywistego uszczerbku na zdrowiu lub ingerencji w nasze prawa, własność, działalność operacyjną, użytkowników lub inne osoby, które mogą ponieść stratę lub szkodę, lub gdy uważamy, że jest to konieczne do ochrony naszych praw, prowadzenia dochodzenia lub egzekwowania naszych polityk, warunków, zwalczania oszustw lub zachowania zgodności w ramach postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, któremu podlega firma Take-Two.  Możemy również udostępniać Państwa dane, gdy mamy powody sądzić, że jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia lub egzekwowania naszych polityk, warunków lub innych dokumentów prawnych lub umów związanych z Usługami lub prawami strony trzeciej.

 • Sprzedaż lub przeniesienie działalności lub aktywów: Możemy sprzedawać lub kupować aktywa w trakcie normalnej działalności.  Możemy ujawnić informacje na Państwa temat i przekazać je innemu podmiotowi w ramach potencjalnego lub rzeczywistego przejęcia bądź fuzji Take-Two lub któregokolwiek z naszych aktywów. W przypadku wniesienia przez nas lub obrony wniosku o ogłoszenie upadłości lub reorganizację, takie informacje mogą zostać uznane za stanowiące część naszych aktywów i sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

 • Zgodnie z przedstawionym Państwu opisem: możemy udostępniać Państwa dane w sposób opisany Państwu w chwili gromadzenia danych.

—Inni użytkownicy

Jeśli są Państwo członkami otwartych społeczności, takich jak sesje gier online i serwisy społecznościowe, automatycznie publikujemy określone informacje, takie jak nazwa użytkownika lub identyfikator i statystyki rozgrywki, w obrębie gry, w serwisach społecznościowych, w naszych Usługach lub na specjalistycznych stronach gier.  Jeśli biorą Państwo udział w turniejach lub innych wydarzeniach gier online, musimy opublikować Państwa dane publicznie.

Publikujemy tablice wyników gier i wyniki meczów rozgrywki wieloosobowej, które zawierają informacje oparte na korzystaniu przez Państwa z Usług, takie jak nazwa użytkownika lub identyfikator, gdy są one niezbędnymi składnikami Usług, które oferujemy Państwu i innym osobom.  Podobnie jak inne usługi statystyk rozgrywki, Państwa aktywność w grach, tablice wyników i informacje o meczach rozgrywki wieloosobowej mogą być zagnieżdżone w Usługach lub na stronach internetowych innych firm.

Niektóre usługi stron trzecich umożliwiają również publikowanie informacji na temat aktywności w grach na ich stronach internetowych w celu udostępniania ich innym. W przypadku korzystania z tych funkcji Państwa działania na tych stronach oraz informacje, które te usługi gromadzą podlegają politykom prywatności i warunkom usług podmiotów zewnętrznych.

Łączymy informacje zebrane za pośrednictwem różnych Usług i wyświetlamy je publicznie, w tym w naszych Usługach, w naszych grach lub w poczekalniach gier wieloosobowych. Dla przykładu, jeśli połączą Państwo z nami swoje konto na platformie do gier, możemy wyświetlić Państwa osiągnięcia w grze wraz z nazwą Państwa konta.

Publiczne ogłoszenia

Jeśli udostępniają Państwo dane osobowe, publikują obrazy lub filmy bądź udostępniają inne treści na forach publicznych, takich jak tablica ogłoszeń, czat, pole komentarza lub strona profilowa, inne osoby mogą przeglądać, gromadzić i wykorzystywać te informacje. Jeśli Państwa nazwa użytkownika lub identyfikator zawiera Państwa imię i nazwisko, Państwa imię i nazwisko będzie publicznie dostępne na tablicach wyników i w innych miejscach, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownicy takich forów publicznych mogą być w stanie Państwa zidentyfikować, wykorzystać informacje do wysyłania Państwu wiadomości lub skopiować obrazy, filmy lub treści, które Państwo udostępnili. Na żadnym tego rodzaju forum publicznym nie należy oczekiwać prywatności ani poufności. Nie należy udostępniać swoich danych osobowych na forach publicznych ani w swojej nazwie użytkownika lub identyfikatorze. Są Państwo odpowiedzialni za wszelkie informacje lub treści publikowane publicznie za pośrednictwem naszych Usług. 

Prawa do danych

W zależności od lokalizacji mogą Państwu przysługiwać określone prawa dotyczące Państwa danych osobowych, w tym prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych lub żądania ich kopii;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • żądania korekty lub modyfikacji swoich danych osobowych;

 • bycia poinformowanym o gromadzonych lub przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, źródłach danych osobowych oraz stronach trzecich, którym informacje zostały udostępnione lub sprzedane i w jakich celach;

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody;

 • rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania Państwa danych osobowych (w tym reklam ukierunkowanych);

 • wyrażenia chęci/zrezygnowania z zachęt finansowych;

 • ograniczenia wykorzystywania i ujawniania Państwa wrażliwych danych osobowych.

W tym miejscu można złożyć wniosek dotyczący praw do danych osobowych. Na wnioski dotyczące danych odpowiemy w ciągu miesiąca. Zanim będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wniosek, możemy podjąć kroki mające na celu weryfikację Państwa tożsamości. W zakresie, w jakim określone powyżej prawa Państwu przysługują, mogą one podlegać ograniczeniom w niektórych sytuacjach – na przykład gdy podlegamy wymogowi prawnemu lub mamy istotny interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, lub gdy dane osobowe są chronione tajemnicą handlową. W razie nierozstrzygniętych wątpliwości, w stosownych przypadkach, mogą Państwo również mieć prawo do złożenia skargi do organu ds. prywatności. Lista organów ds. ochrony prywatności jest dostępna tutaj. W innym przypadku, w razie chęci złożenia wniosku dotyczącego danych lub odwołania od decyzji w zakresie wniosku dotyczącego danych, prosimy o kontakt z firmą Take-Two, korzystając z danych kontaktowych podanych w części Kontakt.

Aby zrezygnować, należy kliknąć napis „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych” zamieszczony w stopce naszej witryny (dostępnej tutaj) i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie. Aby zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam online w szerszym zakresie, należy zapoznać się z opcjami rezygnacji określonymi w części Zarządzanie kontem, komunikacją i danymi. Nie będą Państwo celem dyskryminacji w wyniku skorzystania z tych praw.

Mogą Państwo upoważnić kogoś do złożenia w Państwa imieniu wniosku dotyczącego praw związanych z prywatnością (upoważniony przedstawiciel). Upoważnieni przedstawiciele będą musieli wykazać, że upoważnili ich Państwo do działania w Państwa imieniu lub wykazać, że posiadają odpowiednie pełnomocnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zachowujemy prawo do zażądania od Państwa bezpośredniego potwierdzenia, że poszczególna osoba jest upoważniona do złożenia takiego wniosku lub możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości pośrednika.

Zarządzaj swoim kontem, komunikacją i danymi

Zapewniamy kilka opcji zarządzania kontem Usługi, wiadomościami, które od nas Państwo otrzymują oraz sposobem, w jaki wykorzystujemy Państwa dane. Obejmują one ustawienia konta Usługi, narzędzia do anulowania subskrypcji i usuwania wiadomości e-mail oraz rezygnację z reklam opartych na zainteresowaniach.

Więcej informacji na temat zarządzania kontem i komunikacją dla poszczególnych marek można znaleźć tutaj.

—Konta usług

Mogą Państwo zarządzać sposobem, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe i wiadomościami, które otrzymują Państwo od nas korzystając z ustawień dotyczących konta, komunikacji i prywatności na swoim koncie Usług.

— Rezygnacja z subskrypcji e-mail

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail od Take-Two lub konkretnej marki bądź oddziału, korzystając z łącza do rezygnacji, które znajduje się w wiadomości e-mail. 

—Reklamy oparte na zainteresowaniach

Na urządzeniu mobilnym mogą Państwo dostosować ustawienia prywatności i reklam, aby kontrolować, czy chcą Państwo otrzymywać reklamy w oparciu o swoje zainteresowania. Aby zrezygnować z korzystania z aktywności online do ustalania Państwa zainteresowań przez uczestniczących dostawców, należy odwiedzić stronę Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/. Osoby odwiedzające z terenu Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii mogą odwiedzić stronę Your Online Choices pod adresem http://www.youronlinechoices.eu/

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Usług, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i/lub egzekwowania, obrony lub ustanowienia naszych praw.

Podczas gdy Państwa konto jest aktywne, przechowujemy Państwa dane, aby w razie potrzeb być w stanie świadczyć Państwu usługi lub zarządzać naszymi usługami. Jeśli zdecydują się Państwo usunąć swoje konto lub zażądać, abyśmy nie wykorzystywali już Państwa danych osobowych w celu świadczenia na Państwa rzecz Usług, powinni Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w części Zarządzanie kontem, komunikacją i danymi. Jeśli Państwa konto jest nieaktywne, będziemy utrzymywać Państwa konto przez okres czasu, przez jaki zasadnie oczekujemy, że powrócą Państwo do korzystania z naszych usług. Po upływie tego okresu usuniemy dane osobowe, w tym adres e-mail i dane logowania, a Państwo mogą utracić dostęp do swojego konta. Możemy nadal przechowywać niektóre z Państwa danych osobowych w naszych plikach przez uzasadniony okres w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania naszych warunków i polityk, zarządzania naszymi usługami, przestrzegania wymogów technicznych i prawnych i/lub innych ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych usług, po czym podejmiemy kroki w celu usunięcia lub zarchiwizowania Państwa danych osobowych.

Prywatność dzieci

Zasadniczo nasze usługi są przeznaczone do ogółu odbiorców i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia (lub starszych, jeśli obowiązujące prawo przewiduje inną ochronę). Niektóre Usługi możemy kierować do odbiorców w każdym wieku – w tym do dzieci. W przypadku tych Usług możemy ograniczyć gromadzenie danych osobowych w Usługach od dowolnej osoby, zastosować bramkę wiekową umożliwiającą dzieciom korzystanie z Usług przy jednoczesnym ograniczeniu gromadzenia danych osobowych w Usługach od dzieci lub uzyskać zgodę rodzica na gromadzenie danych osobowych od dzieci. Jeśli dowiemy się, że dziecko podało dane osobowe bez zgody rodzica, niezwłocznie usuniemy te informacje. Zalecamy rodzicom polecić swoim dzieciom, aby podczas korzystania z Internetu, te nigdy nie podawały bez pozwolenia swoich prawdziwych imion i nazwisk, adresów ani numerów telefonów.

Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych i utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby pomóc chronić bezpieczeństwo, integralność i prywatność informacji, które gromadzimy na Państwa temat. Te środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Żaden system nie jest jednak w 100% bezpieczny i nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności naszych środków bezpieczeństwa.

Transfery międzynarodowe

Zarówno my, jak i nasi dostawcy i partnerzy możemy przetwarzać, przekazywać i przechowywać informacje na Państwa temat w związku z Usługami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie mieć przepisów dotyczących prywatności równoważnych z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania. Podejmujemy kroki w celu stosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas przekazywania tych informacji.

Gdy Państwa dane znajdują się w innym kraju, mogą do nich uzyskać dostęp sądy, organy ścigania i organy bezpieczeństwa narodowego zgodnie z prawem tego kraju. Jeśli mieszkają Państwo w Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii, polegamy na standardowych klauzulach umownych i/lub innych zatwierdzonych mechanizmach prawnych w celu przekazywania danych osobowych z Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii do krajów znajdujących się poza tymi lokalizacjami (w stosownych przypadkach). Aby poprosić o kopię takich Standardowych klauzul umownych, w stosownych przypadkach, należy złożyć wniosek o udostępnienie danych zgodnie z opisem w części Prawa dotyczące danych lub Skontaktuj się z nami

Inne warunki Take-Two, warunki stron trzecich i łącza do innych witryn

Korzystanie z naszych usług i produktów może podlegać innym warunkom i politykom dostarczonym przez nas, producentów platform i innych partnerów, w tym: (i) warunkom towarzyszącym zakupowi; (ii) warunkom mającym zastosowanie do Usług online; (iii) innym warunkom i politykom udostępnionym Państwu przez nas lub strony trzecie.  Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w witrynach podmiotów zewnętrznych, które mogą być powiązane z Usługami.

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem https://www.take2games.com/data-request. Mogą Państwo również skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych pocztą na poniższe adresy. W wiadomości prosimy o podanie swojej lokalizacji. Mogą mieć Państwo również prawo do złożenia skargi do organu ds. prywatności. Mogą się również Państwo skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

Kraj

Adres

Kraje spoza Europy

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, Nowy Jork, NY 10036 Stany Zjednoczone,

Do wiadomości: Administrator polityki prywatności

Wielka Brytania, UE, EOG lub Szwajcaria

(„Kraje europejskie”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, Londyn W1T 4JD, Wielka Brytania

Do wiadomości: Administrator polityki prywatności

Na potrzeby przepisów o ochronie prywatności administratorem Państwa danych osobowych jest firma Take-Two Interactive Software, Inc., a w przypadku użytkowników w Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii administratorem Państwa danych jest firma Take Two Interactive Software Europe Limited. W zależności od Usług nasze marki i działy mogą być uznane za administratorów danych, wspólnie z Take-Two Interactive lub samodzielnie. Informacje i dane kontaktowe administratora danych oraz jego przedstawiciela znajdują się tutaj. Odniesienia do Take-Two w niniejszej Polityce prywatności należy interpretować jako odniesienia do odpowiedniego podmiotu Take-Two, który został uznany za administratora danych osobowych w odniesieniu do konkretnych Usług, z których Państwo korzystają.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Proszę od czasu do czasu sprawdzać politykę pod kątem takich zmian. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności w istotny sposób, zostaną Państwo o tym powiadomieni, a w stosownych przypadkach zapewnimy dodatkowe możliwości wyboru dotyczące takiej zmiany. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dalsze korzystanie z Usług oznacza, że akceptują Państwo wprowadzone zmiany.


Marki i działy Take-Two 

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2023 r

Grupa Take-Two obejmuje marki i działy należące do Take-Two Interactive Software, Inc., wiodącego producenta, wydawcy i marketera interaktywnej rozrywki dla konsumentów. 

Administratorzy danych 

To, jaki podmiot pełni funkcję administratora danych osobowych, zależy od Usług. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi danymi kontaktowymi naszych podmiotów (oraz powiązanych z nimi marek i oddziałów) w odniesieniu do Usług, które oferujemy konsumentom. 

Marka/jednostka

 

Administratorzy danych

 

Przedstawiciel

 

T2

Rockstar Games

2K

--31st Union, Cat Daddy Games, Cloud Chamber, Firaxis Games, Hangar 13, HB Studios, Irrational Games, Visual Concepts

Prywatnyoddział

--Intercept Games, Roll7

Ghost Story Games

Iridium StarFish

 

UK, UE, EOG, Szwajcaria:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londyn W1T 4JD, Wielka Brytania   

 

 

Reszta świata:

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, Nowy Jork, NY 10 036 Stany Zjednoczone 

UE:

Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Irlandia D04 C2N4 

 

Marki wchodzące w skład grupy Take-Two pełniące funkcje administratorów danych, posiadające odrębne polityki prywatności 

Marka/jednostka

 

Administratorzy danych

 

Przedstawiciel

 

Polityka prywatności

 

Kropki

  

UK, UE, EOG, Szwajcaria:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londyn W1T 4JD, Wielka Brytania 

 

 

Reszta świata:

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, Nowy Jork, NY 10 036 Stany Zjednoczone 

UE:

Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Irlandia D04 C2N4 

https://www.zynga.com/privacy/policy

 

Socialpoint

--Parrot Games

Social Point S.L.

Llacuna St. 166 – 10th floor, 08018 Barcelona, Hiszpania

UK:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londyn W1T 4JD, Wielka Brytania

https://www.zynga.com/privacy/policy

   

********

Prawa do danych

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2023 r

Zapewniamy kilka opcji zarządzania kontem, wiadomościami, które od nas Państwo otrzymują oraz sposobem, w jaki wykorzystujemy Państwa dane. Aby usunąć swoje konto lub, w zależności od lokalizacji, złożyć wniosek o sprzeciw wobec przetwarzania lub usunięcie, ograniczenie, korektę bądź otrzymanie kopii („wniosek dotyczący danych”) danych osobowych zebranych na Państwa temat, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami lub skorzystać z poniższego formularza w przypadku Usług oferowanych konsumentom.

Prześlij wniosek dotyczący danych

–Rockstar Games_Aby usunąć swoje konto Rockstar Games Social Club lub złożyć wniosek dotyczący danych osobowych zebranych przez Rockstar, należy zalogować się na swoje konto Social Club, przejść na stronę http://rsg.ms/account, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Jak opisano w naszej Polityce prywatności, korzystanie z określonych funkcji jest publiczne. Nawet jeśli usuną Państwo swoje konto lub dane, niektóre informacje o aktywności mogą nadal pojawiać się na niektórych tablicach wyników gier, w tym tych hostowanych przez strony trzecie, takie jak producenci platform i kopie hostowane w Social Club.–2K_Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych zebranych na Państwa temat przez 2K, należy przejść na stronę https://2kgam.es/datarequests. Aby usunąć swoje konto 2K, należy zalogować się na swoje konto 2K, przejść na stronę https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.–Private Division_Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych zebranych na Państwa temat przez Private Division, należy przejść na stronę https://pvtdi.vision/datarequests.–Ghost Story Games_Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych zebranych na Państwa temat przez Ghost Story Games, należy przejść na stronę https://www.ghoststorygames.com/privacy-data-requests/._—Social Point_Aby zrezygnować z subskrypcji marketingu lub biuletynów Social Point, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] z tego samego konta e-mail, z którego korzystano, aby się zarejestrować, tytułując ją „Anuluj subskrypcję”.Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych zebranych na Państwa temat przez Social Point, należy wykonać następujące czynności: 

 • przejść do części ustawień w dowolnej aplikacji Social Point do gry; 

 • kliknąć opcję Wsparcie;

 • kliknąć dowolny temat;

 • kliknąć ponownie dowolny temat;

 • powinien się wówczas pojawić tekst o treści „Skontaktuj się z nami” w prawym górnym rogu ekranu – należy go kliknąć;

 • wybrać „Politykę prywatności”; oraz

 • podać nam szczegóły prawa osoby, której dane dotyczą, z którego chcą Państwo skorzystać.

Formularz wniosku dotyczącego danych

Aby złożyć wniosek dotyczący danych do grupy Take-Two Group związany z usługami, które oferujemy konsumentom, należy wypełnić niniejszy formularz. Proszę wprowadzić adres e-mail użyty do rejestracji.

Kontakt z Take-Two

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych za pomocą formularza tutaj.

Mogą Państwo również skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych pocztą na poniższe adresy. W wiadomości prosimy o podanie swojej lokalizacji. Mogą mieć Państwo również prawo do złożenia skargi do organu ds. prywatności. Mogą się również Państwo skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

Kraj

Adres

Kraje spoza Europy

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, Nowy Jork, NY 10036 Stany Zjednoczone,

Do wiadomości: Administrator polityki prywatności

Wielka Brytania, UE, EOG lub Szwajcaria

(„Kraje europejskie”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, Londyn W1T 4JD, Wielka Brytania

Do wiadomości: Administrator polityki prywatności