Zásady ochrany osobních údajů společnosti Take-Two Interactive Software

Poslední aktualizace: 20. ledna 2023

Společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její dceřiné společnosti, které společně tvoří skupinu společností Take-Two („Take-Two“, „my“, „nás“ nebo „naše“ v jakémkoli tvaru), je předním vývojářem, vydavatelem a prodejcem interaktivní zábavy. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují postupy týkající se údajů v souvislosti s produkty, službami a webovými stránkami poskytovanými subjekty společnosti Take-Two a značkami uvedenými zde (dále jen „služby“). Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě a mějte na paměti, že naše postupy a údaje, které shromažďujeme, se mohou lišit v závislosti na tom, jak naše služby používáte.  Na naše služby se rovněž vztahují jakékoli další podmínky a zásady uvedené v rámci našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují informace o ochraně osobních údajů poskytnuté spolu s daným softwarovým produktem a od výrobce dané platformy.  

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromážděné od uchazečů o zaměstnání. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, které jsou k dispozici zde.

Oznámení o shromažďování osobních údajů: Přehled o tom, jaké informace shromažďujeme a proč, naleznete v oddílech Kategorie shromažďovaných údajů a Jak osobní údaje používáme a naše právní základy. Informace o tom, jak uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně odhlášení z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů, najdete zase v oddílu Práva týkající se údajů.

Kategorie shromažďovaných údajů

Druh údajů, které shromažďujeme, závisí na tom, jak naše služby používáte. Obecně shromažďujeme následující údaje:

 • Identifikátory / kontaktní údaje: jméno, uživatelské jméno, hráčské jméno, poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, jedinečná ID, ID mobilního zařízení, ID platformy, ID herní služby, inzertní ID (IDFA, Android ID) a IP adresa.

 • Chráněné znaky: věk a pohlaví.

 • Komerční informace: historie a preference nákupů a použití, včetně informací o hraní.

 • Fakturační údaje: platební údaje (informace o kreditní/debetní kartě) a dodací adresa.

 • Aktivita na internetu / elektronická aktivita: informace o procházení webu/aplikací a hrách souvisejících s našimi službami, informace o vaší online interakci (interakcích) s našimi službami či inzercí a podrobnosti o hrách a platformách, které používáte, a další informace vztahující se k instalovaným aplikacím.

 • Údaje o zařízení a používání: typ zařízení, podrobnosti o softwaru a hardwaru, nastavení jazyka, typ a verze prohlížeče, operační systém a informace o tom, jak uživatelé používají naše služby a jak s nimi interagují (např. zobrazený obsah, navštívené stránky, kliknutí, skrolování).

 • Údaje odvozené z profilu: údaje odvozené z vašich informací a aktivity na webu pomáhají vytvořit personalizovaný profil, s cílem identifikovat zboží a služby, které by vás mohly zajímat.

 • Audio/vizuální informace: fotografie, obrázky a avatary účtu, audio informace prostřednictvím funkcí chatu a záznamy a videozáznamy ze hry (například když se účastníte testování hry).

 • Citlivé informace: přesné informace o poloze (pokud našim službám povolíte shromažďovat vaši polohu), přihlašovací údaje k účtu (uživatelské jméno a heslo) a obsah komunikace prostřednictvím funkcí chatu.

Jak údaje používáme a naše právní základy

Údaje, které shromažďujeme ve společnosti Take-Two, používáme následujícím způsobem na základě různých právních základů:

Obchodní účely: poskytování služeb a podpory; plnění objednávek a požadavků; vylepšování našich služeb a obchodní činnosti; vývoj nových produktů a služeb; vylepšování vašich zkušeností se službami; ochrana bezpečnosti našich uživatelů, zaměstnanců, zařízení a služeb; vývoj interních marketingových a demografických studií.

Komerční účely: marketing a inzerce našich produktů a služeb a produktů a také služeb našich obchodních partnerů; zasílání propagačních materiálů a správa propagačních aktivit nebo akcí.

Vaše údaje také používáme v souladu se zákonem.

Zdroje shromažďovaných údajů

Způsob, jakým údaje získáváme, závisí na tom, jak služby používáte. Shromažďujeme například údaje:

 • které nám přímo poskytujete, například když si založíte účet, přihlásíte se k odběru marketingové komunikace nebo nás kontaktujete,

 • o hrách, které hrajete (automaticky),

 • z platforem třetích stran, například když hrajete naše hry nebo přistupujete k našim službám pomocí účtů třetích stran,

 • automaticky, včetně souborů cookie a podobných sledovacích technologií,

 • od třetích stran, jako jsou reklamní sítě, obchodní partneři, poskytovatelé informací třetích stran a další hráči.

– Údaje, které poskytnete

Při používání našich služeb nám své údaje poskytujete například v případě: 

 • vytvoření účtu nebo používání služeb,

 • přihlášení k odběru marketingových a komunikačních materiálů,

 • komentářů na našich nástěnkách, fórech, chatovacích místnostech, kanálech, webech nebo jiných službách,

 • nákupu nebo uplatnění některého z našich produktů nebo služeb, včetně fyzických položek, virtuálních položek, virtuální měny nebo doplňkových produktů a služeb,

 • stažení, instalace nebo přístupu k ukázkám, programům nebo jinému softwaru,

 • kdy nás kontaktujte nás pro podporu nebo jiné účely,

 • používáte náš e-mail nebo sdílíte funkce,

 • účasti na akcích, soutěžích, propagačních akcích, průzkumech nebo testování,

 • zapojení do činností, v rámci nichž nám své údaje poskytnete.

V závislosti na službě nebo vaší aktivitě shromažďujeme informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, poštovní adresa / PSČ, údaje o platbách či nákupech, věk, pohlaví, heslo, ID platformy, využité softwarové produkty, údaje z průzkumu, zeměpisná poloha a systémy nebo platformy, na kterých hrajete. Tyto informace kombinujeme z různých zařízení, která používáte.

– Informace o hraní

Používáte-li naše služby, automaticky získáváme informace o vašem hraní. Informace o hraní zahrnují ID vaší platformy nebo ID herní služby, úspěchy ve hře, skóre a výkon, IP adresu, adresu zařízení MAC nebo ID jiných zařízení, další informace o platformě / zařízení a další informace a statistiky týkající se vašeho používání našich služeb. Informace o hraní shromažďujeme, i když se ke službám nezaregistrujete. Údaje o vašem hraní můžeme kombinovat s dalšími údaji, které o vás máme. Můžeme rovněž používat interní technologie proti podvádění nebo takové technologie třetích stran za účelem odhalování a předcházení podvádění v rámci našich služeb.

– Údaje z platforem, hraní a sociálních sítí

Údaje o vás shromažďujeme, když k našim službám pomocí účtů platforem třetích stran, jako jsou účty herních platforem, uživatelské účty na herních sítích nebo uživatelské účty na sociálních sítích. Když k našim službám máte přístup tímto způsobem, platformy třetích stran nám o vás poskytují informace.  Například v závislosti na vašem používání nebo aktivitě na platformě třetí strany obdržíme vaše uživatelské jméno, seznam vašich přátel nebo informace o účtu nezbytné k poskytování služeb nebo zakoupené herní položky. Platforma třetí strany vám může umožnit kontrolovat, jaké informace jsou nám poskytovány. Za podmínky, zásady, zpřístupnění nebo jednání platforem třetích stran neneseme odpovědnost.

– Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie, webové signály, pixelové značky, flash cookies, soubory internetových protokolů, sady pro vývoj softwaru a podobné sledovací technologie můžeme používat ke zlepšení a zajištění funkčnosti našich služeb, zvýšení bezpečnosti, předcházení podvodům a poskytování cílených reklam. Náš systém nemusí reagovat na požadavky nebo záhlaví některých nebo všech prohlížečů. Oddíl Správa vašeho účtu, komunikace a údajů poskytuje další informace o tom, jak soubory cookie a podobné technologie používáme a o vašich možnostech správy souborů cookie. Můžete také použít nástroj pro nastavení souborů cookie, je-li k dispozici. Případně pro více informací navštivte Zásady používání souborů cookie uvedené v rámci dané služby.

– Informace od třetích stran

Od třetích stran dostáváme informace, které nám umožňují aktualizovat údaje, jež o vás shromažďujeme. Můžeme získávat informace z veřejných databází, od výrobců platforem, poskytovatelů analytických služeb, vývojářů her a dalších obchodních partnerů a skupiny společností Take-Two, které se podílejí na poskytování našich služeb. Patří mezi ně demografické údaje a informace o vašich zájmech.  Můžeme shromažďovat veřejně dostupné informace, včetně informací ze sociálních sítí, s cílem chránit naše uživatele, zaměstnance, zařízení a služby a napomáhat vyšetřování. Informace získáváme také od jiných osob, které používají naše služby. To může zahrnovat informace o vás, pokud jste uvedeni v komentářích ke službám nebo nám jednotlivec zašle přímou zprávu.

Kdy údaje sdílíme

Jak je uvedeno níže, vaše údaje sdílíme s(e):

 • dodavateli, kteří nám poskytují podporu a další služby,

 • členy skupiny Take-Two,

 • poskytovateli reklamních služeb a partnery,

 • jinými třetími stranami (např. pro společné nabídky, právní a bezpečnostní účely, v souvislosti s prodejem nebo převodem podniku nebo majetku a pro jiné účely s vaším svolením),

 • dalšími uživateli, například když se účastníte otevřených komunit nebo akcí, nebo informace publikované na žebříčcích.

V posledních 12 měsících společnost Take-Two prodala a/nebo sdílela jedinečné identifikátory, IP adresu a také internetovou/elektronickou aktivitu a informace odvozené z profilu s poskytovateli inzerce třetích stran, s cílem poskytovat personalizovanou reklamu vám a dalším osobám, jako jste vy. Neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje o osobách, o nichž víme, že jsou mladší 16 let, bez jejich souhlasu (nebo v závislosti na věku, souhlasu rodičů).

– Dodavatelé

K poskytování služeb v náš prospěch využíváme dodavatele. Tito dodavatelé nám poskytují komerční, profesionální nebo technickou podporu, pomáhají nám provozovat naši obchodní činnost a služby nebo spravují aktivity v souvislosti s naší obchodní činností a službami.

– Inzerce

Používáme inzerci společnosti Take-Two a třetích stran k podpoře našich služeb. To zahrnuje reklamní sítě, výměny údajů, poskytovatele služeb řízení provozu, sociální sítě a poskytovatele marketingových analýz. Tito poskytovatelé používají soubory cookie a podobné sledovací technologie (viz oddíl Soubory cookie a podobné technologie výše) ke shromažďování informací o vašem zařízení a používání našich služeb. Tyto informace, spolu s informacemi, které s nimi sdílíme, nám nebo našim poskytovatelům umožňují rozpoznat vás nebo vaše zařízení, zobrazovat vám nebo vašemu zařízení reklamy a měřit efektivitu těchto reklam. Patří sem identifikátory / kontaktní údaje, internet / elektronická aktivita, údaje o zařízení a používání a informace odvozené z profilu.

Tyto informace shromažďujeme (a někdy i naši poskytovatelé), když používáte naše služby, kliknete na web nebo reklamu nebo spustíte některé z našich her nebo jiných mobilních aplikací.  Tyto informace: (1) nám umožňují přesně a správně platit za inzerci v náš prospěch (např. reklama, která vás přiměla k nákupu nebo stažení jedné z našich her) a k obdržení platby, když uvidíte reklamu v rámci našich služeb; (2) pomáhají zabránit tomu, abyste opakovaně viděli stejné reklamy; (3) pomáhají vybírat a zobrazovat cílené reklamy nebo jiný obsah ve vašem zařízení (například na webu nebo sociální síti, kterou navštěvujete, nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte), které by vás mohly zajímat; (4) pomáhají měřit a analyzovat účinnost naší inzerce, oblíbenost obsahu, a provoz našich služeb; a (5) nám pomáhají zlepšovat naše služby.

Více informací o tom, jak my a naši poskytovatelé používáme vaše údaje, se dozvíte v oddílu Správa vašeho účtu, komunikace a údajů, a je-li to pro danou službu relevantní, také pomocí našeho nástroje pro preference souborů cookie, pokud je k dispozici, nebo v zásadách používání souborů cookie zveřejněných v rámci dané služby.

– Třetí strany

Vaše údaje sdílíme s třetími stranami, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně následujících:

 • Obchodní partnerství ve formě spolupráce

: Pokud nabízíme služby nebo propagační akce ve spolupráci s třetí stranou, která obdrží vaše údaje pro vlastní potřebu, budeme vás o tom informovat v době shromažďování údajů. Vy se tak můžete sami rozhodnout, zda se dané nabídky zúčastníte. 

 • Právní a bezpečnostní důvody

: Vaše údaje můžeme sdílet za účelem ochrany bezpečnosti našich služeb, serverů, síťových systémů, databází, uživatelů a obchodní činnosti a v souvislosti s vyšetřováním podvodů, porušení práv duševního vlastnictví, zásahu do našich práv, majetku nebo uživatelů nebo jiné činnosti, která je nezákonná nebo může vás nebo nás vystavit právní odpovědnosti, včetně toho, jak je požadováno nebo požadováno orgány činnými v trestním řízení nebo jinými státními orgány.  Vaše údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, pokud máme důvod se domnívat, že je zpřístupnění údajů nezbytné k řešení potenciálního nebo skutečné újmy nebo zásahu do našich práv, majetku, provozu, uživatelů nebo jiných osob, které mohou být poškozeny nebo utrpět ztrátu nebo škodu, nebo pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně našich práv, vyšetřování nebo vymáhání našich zásad, podmínek, boje proti podvodům nebo dodržování soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu, jemuž je společnost Take-Two vystavena.  Vaše údaje také můžeme sdílet, pokud máme důvod se domnívat, že je to nezbytné k prošetření nebo vymáhání našich zásad, podmínek nebo jiného právního dokumentu či smlouvy týkající se služeb nebo práv třetí strany.

 • Prodej nebo převod společnosti nebo majetku

: V průběhu běžné obchodní činnosti můžeme prodávat nebo nakupovat aktiva.  Údaje o vás můžeme zpřístupnit a tyto informace převést na jiný subjekt v rámci potenciální nebo skutečné akvizice nebo fúze společnosti Take-Two nebo jakéhokoli našeho majetku. Pokud podstoupíme reorganizaci, konkurzu nebo podobnou událost, případně se těmto procesům snažíme bránit, mohou být tyto informace považovány za naše aktivum a prodány nebo převedeny na třetí strany.

 • Jak vám bylo sděleno

: Vaše údaje můžeme sdílet tak, jak vám bylo sděleno v době jejich shromáždění.

– Další uživatelé

Pokud jste součástí otevřených komunit, jako jsou online herní relace a služby sociálních sítí, automaticky zveřejňujeme určité informace, jako je vaše uživatelské jméno nebo ID a herní statistiky, na sociálních sítích, v rámci našich služeb nebo na specializovaných herních webech.  Pokud se účastníte turnajů nebo jiných online herních akcí, musíme vaše údaje zveřejnit.

Zveřejňujeme herní tabulky a záznamy her pro více hráčů, které obsahují údaje založené na vašem používání našich služeb, jako je vaše uživatelské jméno nebo ID, pokud jsou základními součástmi služeb, které nabízíme vám a ostatním.  Stejně jako jiné herní statistické služby se může i vaše herní aktivita, žebříčky a informace o hrách pro více hráčů zobrazovat na webových stránkách našich služeb nebo webových stránkách třetích stran.

Některé služby třetích stran vám také umožňují publikovat informace o vaší herní aktivitě na jejich webech a sdílet je s ostatními. Pokud tyto funkce používáte, na vaše chování na těchto stránkách a informace, které tyto služby shromažďují, se vztahují zásady a podmínky ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran.

Kombinujeme informace shromážděné prostřednictvím různých služeb a veřejně je zobrazujeme, včetně našich služeb, v našich hrách nebo v lobby u her pro více hráčů. Pokud například s námi propojíte svůj účet herní platformy, můžeme zobrazit vaše výsledky ve hře spolu s vaším názvem účtu.

Veřejné příspěvky

Pokud sdílíte osobní údaje, zveřejníte obrázek nebo video nebo poskytujete jiný obsah na veřejných fórech, jako je nástěnka, chatovací místnost, pole pro komentáře nebo profilová stránka, mohou tyto informace zobrazit, shromažďovat a používat ostatní. Pokud vaše uživatelské jméno nebo ID obsahuje vaše jméno, potom vaše jméno bude veřejně dostupné na výsledkových tabulích a jinde, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé takových veřejných fór vás mohou identifikovat, použít údaje k zasílání zpráv nebo kopírovat obrázky, video nebo obsah, který jste sdíleli. Na žádném z těchto veřejných fór nelze očekávat soukromí ani důvěrnost. Nesdílejte prosím své osobní údaje na veřejných fórech nebo v rámci svého uživatelského jména či ID. Za veškeré informace nebo obsah, který veřejně zveřejníte pomocí našich služeb, nesete odpovědnost vy. 

Práva týkající se údajů

V závislosti na místě vašeho pobytu můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Patří mezi ně právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům nebo jejich kopii,

 • výmaz vašich osobních údajů,

 • opravu nebo úpravu vašich osobních údajů,

 • informace o osobních údajích, které o vás shromažďujeme a/nebo zpracováváme, zdrojích osobních údajů a třetích stranách, s nimiž byly informace sdíleny nebo prodávány, a za jakým účelem,

 • odvolání souhlasu, pokud je zpracování založeno na souhlasu,

 • odmítnutí prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů (včetně cílené reklamy),

 • přihlášení/odhlášení z finančních pobídek,

 • omezit používání a zpřístupnění vašich citlivých osobních údajů.

Žádost v rámci svých práv týkajících se vašich osobních údajů můžete podat zde. Na žádosti týkající se osobních údajů odpovíme do jednoho měsíce. Než budeme na vaši žádost moct odpovědět, můžeme podniknout kroky potřebné k ověření vaší totožnosti. V rozsahu, v jakém se na vás tato práva vztahují, mohou být v některých situacích omezena – například pokud jsme ze zákona vázáni nebo máme převažující zájem na zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jsou osobní údaje chráněny obchodním tajemstvím. Pokud máte nevyřešené obavy, můžete mít také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů je k dispozici zde. Případně, pokud si přejete podat žádost týkající se údajů nebo se odvolat s ohledem na rozhodnutí o žádosti o údaje, kontaktujte prosím společnost Take-Two prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu Kontaktujte nás.

Chcete-li sdílení údajů odmítnout, klikněte na tlačítko Neprodávejte ani nesdílejte mé osobní údaje v zápatí našich stránek (a k dispozici zde) a postupujte podle pokynů na této stránce. Chcete-li se odhlásit z online personalizované reklamy v širším měřítku, podívejte se prosím na možnosti odhlášení uvedené v oddílu Správa vašeho účtu, komunikace a údajů. Za uplatnění kteréhokoli z těchto práv vás nebudeme nijak diskriminovat.

K podání žádosti na základě práv na ochranu osobních údajů můžete vaším jménem zmocnit jinou osobu (oprávněného zástupce). Oprávněný zástupce bude muset prokázat, že jste ho pověřili, aby jednal vaším jménem. Případně musí prokázat, že má plnou moc v souladu s platnými zákony o zákazu. Ponecháváme si právo požadovat potvrzení přímo od vás, že je zástupce oprávněn takovou žádost podat, nebo požadovat další informace k potvrzení totožnosti zástupce.

Správa vašeho účtu, komunikace a údajů

Poskytujeme vám několik možností správy vašeho účtu, komunikace, kterou od nás dostáváte, a způsobu, jakým používáme vaše údaje. Patří mezi ně nastavení vašeho účtu, nástroje pro odhlášení a odstranění e-mailů a odhlášení odběru zájmově orientovaných reklam.

Více informací o tom, jak spravovat váš účet a komunikaci pro konkrétní značku, je k dispozici zde.

– Uživatelský účet

Můžete spravovat, jak používáme vaše osobní údaje a komunikaci, kterou od nás dostáváte, prostřednictvím účtu, komunikace a nastavení soukromí ve vašem uživatelském účtu.

– Odhlášení odběru e-mailů

Odběr marketingových e-mailů od společnosti Take-Two nebo konkrétní značky či divize můžete zrušit pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v daném e-mailu. 

– Zájmově orientované reklamy

Na svém mobilním zařízení můžete upravit nastavení soukromí a reklamy. Máte tak plnou kontrolu nad tím, zda odebírat zájmově orientované reklamy. Chcete-li odmítnout používání vašich online aktivit k zájmově orientované reklamě ze strany zúčastněných poskytovatelů, navštivte prosím stránky skupiny Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo Digital Advertising Alliance na adrese http://www.aboutads.info/. Uživatelé ze Spojeného království, EU, EHP nebo Švýcarska mohou navštívit stránky Your Online Choices na adrese http://www.youronlinechoices.eu/

Uchovávání údajů

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné za účelem poskytování služeb, plnění našich zákonných povinností a/nebo uplatňování, obhajobu nebo stanovení našich práv.

Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní, podle potřeby za účelem poskytování služeb nebo pro správu našich služeb. Pokud si přejete svůj účet odstranit nebo požadujete, abychom vaše osobní údaje k poskytování služeb nadále nepoužívali, kontaktujte nás, jak je uvedeno v oddílu Správa vašeho účtu, komunikace a údajů. Pokud je váš účet neaktivní, uchováme jej po dobu, po kterou přiměřeně očekáváme, že se znovu zapojíte do našich služeb. Po uplynutí této doby osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a přihlašovacích údajů, odstraníme a ke svému účtu už nebudete muset mít přístup. Některé vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat v našich složkách po přiměřenou dobu, za účelem řešení sporů, vymáhání našich podmínek a zásad, správy našich služeb, dodržování technických a právních požadavků a/nebo jiných omezení týkajících se bezpečnosti, integrity a provozu našich služeb. Poté podnikneme kroky k odstranění nebo archivaci vašich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů dětí

Obecně naše služby nabízíme obecné veřejnosti a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let (nebo starších, pokud platné zákony poskytují odlišnou ochranu). Některé naše služby můžeme směrovat na uživatele všech věkových skupin – včetně dětí. V případě takových služeb můžeme omezit shromažďování osobních údajů v rámci našich služeb od kohokoli, můžeme použít věkovou bránu umožňující dětem používat služby a zároveň můžeme v rámci našich služeb omezit shromažďování osobních údajů dětí nebo k němu můžeme získat svolení rodiče. Pokud zjistíme, že dítě poskytlo osobní údaje bez svolení rodiče, neprodleně tyto informace odstraníme. Rodičům doporučujeme, aby své děti poučili o tom, aby při používání internetu nikdy bez svolení neposkytovali skutečné jméno, adresu nebo telefonní číslo.

Zabezpečení údajů

Dodržujeme obecně přijímané průmyslové standardy a máme zavedená vhodná bezpečnostní opatření, abychom pomohli chránit bezpečnost, integritu a soukromí údajů, které o vás shromažďujeme. Tato bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby chránila před náhodnou nebo nezákonnou likvidací, ztrátou, zneužitím, pozměněním a neoprávněným zpřístupněním nebo přístupem k údajům, které spravujeme. Žádný systém však nemůže být 100% bezpečný a za naše bezpečnostní opatření nemůžeme ručit.

Mezinárodní přenos údajů

My, naši dodavatelé a partneři můžeme zpracovávat, přenášet a uchovávat informace o vás v souvislosti se službami ve Spojených státech a dalších zemích, které nemusí mít zákony na ochranu osobních údajů ekvivalentní zemi vašeho trvalého pobytu. Při přenosu těchto údajů podnikáme kroky k uplatňování vhodných bezpečnostních opatření.

Pokud se vaše údaje nacházejí v jiné zemi, mohou k nim mít přístup soudy, orgány činné v trestním řízení a národní bezpečnostní úřady v souladu se zákony dané země. Pokud žijete ve Velké Británii, EU, EHP nebo Švýcarsku, spoléháme na standardní smluvní doložky a/nebo jiné schválené právní mechanismy pro přenos osobních údajů z Velké Británie, EU, EHP nebo Švýcarska do zemí, které se nacházejí mimo tyto regiony (podle potřeby). Chcete-li požádat o kopii těchto standardních smluvních doložek, pokud je to relevantní, podejte žádost o údaje, jak je uvedeno v oddílu Práva týkající se údajů nebo Kontaktujte nás

Další podmínky společnosti Take-Two, podmínky třetích stran a odkazy na jiné stránky

Používání našich služeb a produktů může podléhat jiným podmínkám a sdělením, které poskytujeme my, výrobci platforem a jiní partneři, včetně: (i) podmínek, které doprovázejí váš nákup; (ii) podmínek platných pro online služby; (iii) dalších podmínek a sdělení, která vám zpřístupníme my nebo třetí strany.  Za postupy na stránkách třetích stran, které mohou být spojeny s našimi službami, neneseme odpovědnost

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, použijte stránky https://www.take2games.com/data-request a kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů také kontaktovat poštou na níže uvedených adresách. Ve zprávě uveďte svou polohu. Můžete mít také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

Země

Adresa

Země mimo Evropu

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 West 44th Street, New York, NY 10036, USA

K rukám: Správce zásad ochrany osobních údajů

Spojené království, EU, EHP nebo Švýcarsko

(„Evropské země“)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, Londýn W1T 4JD, Velká Británie

K rukám: Správce zásad ochrany osobních údajů

Pro účely zákonů o ochraně osobních údajů je správcem vašich osobních údajů společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a – pro uživatele ve Spojeném království, EU, EHP nebo Švýcarsku – Take Two Interactive Software Europe Limited. V závislosti na konkrétních našich službách mohou být naše značky a divize považovány za správce údajů, buď společně se společností Take-Two Interactive, nebo samy o sobě. Informace o správci údajů a zástupci a kontaktní údaje jsou uvedeny zde. Odkazy v těchto zásadách ochrany osobních údajů na společnost Take-Two by měly být interpretovány jako odkazy na příslušný subjekt společnosti Take-Two, který je identifikován jako správce osobních údajů pro konkrétní služby, které používáte.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Čas od času tyto změny zkontrolujte. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů podstatně změníme, poskytneme vám příslušné oznámení a případně poskytneme další možnosti týkající se takové změny. V souladu s platnými zákony vaše další používání služeb znamená, že tyto změny přijímáte.


Značky a divize Take-Two 

Poslední aktualizace: 20. ledna 2023

Skupina společností Take-Two zahrnuje značky a divize, které jsou součástí společnosti Take-Two Interactive Software, Inc., předního vývojáře, vydavatele a prodejce interaktivní zábavy pro spotřebitele po celém světě. 

 

Správci údajů 

Správce osobních údajů závisí na příslušných službách.Níže najdete kontaktní údaje našich subjektů (a jejich přidružených značek a divizí) poskytujících služby, které nabízíme spotřebitelům. 

Značka/subjekt

 

Správce údajů

 

Zastupující společnost

 

T2

Rockstar Games

2K

--31st Union, Cat Daddy Games, Cloud Chamber, Firaxis Games, Hangar 13, HB Studios, Irrational Games, Visual Concepts

Private Division

--Intercept Games, Roll7

Ghost Story Games

Iridium Starfish

 

Spojené království, EU, EHP, Švýcarsko:

Take Two Interactive Software Europe Limited

 

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londýn W1T 4JD, Spojené království

 

 

Zbytek světa:

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA 

EU:

Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Irsko D04 C2N4 

 

Značky skupiny Take-Two coby správci údajů s vlastními zásadami ochrany osobních údajů 

Značka/subjekt

 

Správce údajů

 

Zastupující společnost

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Dots

  

Spojené království, EU, EHP, Švýcarsko:

 

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londýn W1T 4JD, Spojené království 

 

 

Zbytek světa:

 

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA 

EU:

Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Irsko D04 C2N4 

https://www.zynga.com/privacy/policy

 

Socialpoint

--Parrot Games

Social Point S.L.

Llacuna St. 166 – 10th floor, 08018

Barcelona, Španělska

Spojené království:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, Londýn W1T 4JD, Spojené království

https://www.zynga.com/privacy/policy

   

********

Práva týkající se údajů

Poslední aktualizace: 20. ledna 2023

Poskytujeme vám několik možností správy vašeho účtu, komunikace, kterou od nás dostáváte, a způsobu, jakým používáme vaše údaje. Chcete-li svůj účet odstranit nebo, v závislosti na zemi vašeho pobytu, podat žádost o vznesení námitky, odstranění, výmaz, opravu nebo obdržení kopie („žádost o údaje“) osobních údajů, které o vás byly shromážděny, postupujte prosím podle níže uvedených pokynů. V případě služeb nabízených spotřebitelům můžete také použít formulář níže.

Odeslání žádosti o údaje

—Rockstar Games_Chcete-li odstranit svůj účet Rockstar Games Social Club nebo odeslat žádost o osobní údaje, které o vás společnost Rockstar shromáždila, přihlaste se ke svému účtu Social Club. Poté přejděte na http://rsg.ms/account a postupujte podle uvedených pokynů. Jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, používáte-li určité funkce, vaše aktivita je veřejná. I když svůj účet nebo údaje odstraníte, některé informace o vaší aktivitě se mohou stále zobrazovat. Patří mezi ně určité herní tabulky, včetně tabulek hostovaných třetími stranami, jako jsou výrobci platforem, a kopie hostované v klubu Social Club.—2K_Chcete-li odeslat žádost o osobní údaje, které o vás společnost 2K shromáždila, navštivte stránky https://2kgam.es/datarequests. Chcete-li odstranit svůj účet 2K, přihlaste se ke svému účtu 2K, navštivte stránky a postupujte podle uvedených pokynů. https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new—Private Division_Chcete-li odeslat žádost o osobní údaje, které o vás společnost Private Division shromáždila, navštivte stránky https://pvtdi.vision/datarequests.—Ghost Story Games_Chcete-li odeslat žádost o osobní údaje, které o vás společnost Ghost Story Games shromáždila, navštivte stránky https://www.ghoststorygames.com/privacy-data-requests/._—Social Point_Chcete-li se odhlásit z odběru marketingových sdělení nebo newsletteru společnosti Social Point, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected] ze stejného e-mailového účtu, který jste použili k registraci. V předmětu e-mailu uveďte „Unsubscribe“.Chcete-li odeslat žádost o osobní údaje, které o vás společnost Social Point shromáždila, postupujte následovně: 

 • Přejděte do sekce nastavení v jakékoli herní aplikaci Social Point. 

 • Klepněte na položku Podpora.

 • Klepněte na jakékoli téma.

 • Znovu klepněte na jakékoli téma.

 • Nyní byste měli vidět možnost „Kontaktujte nás“ v pravé horní části obrazovky. Klepněte na ni.

 • Vyberte možnost „Zásady ochrany osobních údajů“.

 • Uveďte podrobnosti o právu subjektu údajů, které chcete uplatnit.

Formulář žádosti o údaje

Chcete-li odeslat žádost o údaje skupině společností Take-Two v souvislosti se službami, které nabízíme spotřebitelům, přejděte sem. Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci do našich služeb.

Jak kontaktovat skupinu Take-Two

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, přejděte sem a kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů také kontaktovat poštou na níže uvedených adresách. Ve zprávě uveďte svou polohu. Můžete mít také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

Země

Adresa

Země mimo Evropu

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 West 44th Street, New York, NY 10036, USA

K rukám:  Správce zásad ochrany osobních údajů

Spojené království, EU, EHP nebo Švýcarsko

(„Evropské země“)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, Londýn W1T 4JD, Velká Británie

K rukám:  Správce zásad ochrany osobních údajů