Zásady ochrany osobních údajů společnosti Take-Two Interactive Software – MyNBA2K

Poslední aktualizace: 27. září 2021

Společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její dceřiné společnosti, které tvoří skupinu Take-Two Interactive, (společně dále jen „společnost Take-Two“, „my“, „nás“ a „naše“) je předním developerem, vydavatelem a marketérem interaktivní zábavy. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou vysvětleny naše postupy v oblasti údajů získaných prostřednictvím produktů a služeb MyNBA2K (společně dále jen „Služby“), které nabízíme spotřebitelům.

Rozsah působnosti těchto Zásad a kdo jsme

Společnost Take-Two zahrnuje značky a divize, které jsou součástí společnosti Take-Two, například Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point a Ghost Story Games. Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů.  Služby rovněž podléhají naší Smlouvě o omezené záruce a poskytnutí licence k softwaru (dále jen „smlouva EULA“), Podmínkám poskytování služeb a jakýmkoli dalším zásadám vztahujícím se k našim Službám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují sdělení o ochraně osobních údajů poskytnutá se softwarovým produktem či výrobcem konzole. 

 • Společnost Take-Two Interactive Software Europe Limited je správcem osobních údajů odpovědným za informace získané v souvislosti se Službami nabízenými společností Take-Two Interactive, Rockstar Games, 2K, Private Division nebo Ghost Story Games fyzickým osobám ve Spojeném království (Spojené království), Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, které nabízí ze Spojeného království.

Pokud nás budete kontaktovat nebo budete používat naše služby jiné než MyNBA2K, budou platit naše standardní Zásady ochrany soukromí.

Osobní údaje, které shromažďujeme, a právní základy pro jejich zpracování

Některé informace nám poskytujete přímo, když si u nás zřizujete účet.  Dále shromažďujeme informace o vás a vaší aktivitě při využívání našich Služeb – ať už prostřednictvím herních konzolí, počítačů, mobilních zařízení, aplikací v rámci hry, softwarových platforem, sociálních nebo herních sítí třetích stran. Ke shromažďování informací jsme oprávněni používat online sledování, jako jsou soubory cookie a podobné technologie, když sdílíte herní obsah s přáteli nebo se připojíte k našim Službám, a shromažďujeme informace od třetích osob (např. z reklamních sítí a od externích obchodních partnerů).  

Druhy informací, které shromažďujeme, závisí na tom, jak Služby užíváte a jak s námi komunikujete. Množství osobních údajů, které o vás shromažďujeme, můžete regulovat, pokud se nejedná o informace, které potřebujeme pro požadovanou činnost (např. pro poskytování Služeb, které jste si vyžádali nebo které jste zakoupili, pro potvrzení toho, kdo jste, nebo pokud se chcete zúčastnit nějaké akce). O případech, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné, vás budeme informovat. 

Údaje, které nám poskytujete

Údaje nám poskytujete při využívání Služeb, například: 

 • při zakládání účtu, registraci nebo užívání Služeb, 

 • přihlášením k odběru newsletterů a sdělení, 

 • prostřednictvím komentářů v našich internetových diskuzích, fórech, chatových místnostech, informačních kanálech, na webových stránkách nebo v rámci jiných Služeb, 

 • při nákupu nebo splacení některého z našich produktů či služeb, včetně fyzických položek, virtuálních položek, virtuální měny nebo doplňků, 

 • při stahování a instalaci demo produktů, programů nebo jiného softwaru nebo při přístupu k nim, 

 • když nás kontaktujete pro podporu nebo jiné účely, 

 • při užívání našeho e-mailu/sdílení funkcí, 

 • účastí na akcích, soutěžích, propagačních akcích nebo průzkumech, nebo 

 • účastí při činnosti, při které své údaje můžete nebo musíte poskytnout.

V závislosti na Službě nebo vaší aktivitě shromažďujeme údaje, jakými jsou například vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, korespondenční adresa/PSČ, platební nebo nákupní údaje, věk, pohlaví, konfigurace hardwaru, ID konzole, přehrávané softwarové produkty, údaje z průzkumů, IP adresa, zeměpisná poloha a systémy, ve kterých hrajete. Tyto údaje sdružujeme ze všech počítačů či jiných zařízení, která používáte. 

—Herní údaje

Pokud užíváte Služby na hardwaru připojeném k internetu, dostává společnost Take-Two informace o vaší hře, a to i v případě, že vám v té době nebylo konkrétně oznámeno, že tyto informace získáváme, ani jste neučinili žádné aktivní kroky k jejich poskytnutí. Herní údaje zahrnují ID vaší konzole, ID herních služeb, dosažené herní výsledky, herní skóre a výkonnost, IP adresu, MAC adresu nebo ID jiného zařízení, jiné informace o konzoli/zařízení a další informace a statistiky týkající se vašeho užívání Služeb. Herní údaje shromažďujeme i v případě, že se nezaregistrujete ke Službám, a jsme oprávněni tyto údaje shromažďovat i v době, kdy hrajete offline. Informace o hře offline jsou společnosti Take-Two předány, jakmile se následně připojíte k internetu. Herní údaje můžeme sdružovat s dalšími informacemi, které o vás máme. 

—Údaje o konzoli, hraní her a působení na sociálních sítích

Shromažďujeme údaje i v případě, že se připojujete k našim Službám nebo je užíváte prostřednictvím platforem třetích stran, např. účtu herní konzole nebo účtu na herních či sociálních sítích. Pokud tyto platformy třetích osob užíváte nebo propojíte se svým účtem Take-Two, poskytují nám o vás tyto platformy třetích stran informace.  Například v závislosti na tom, jak používáte platformu třetí stran, nebo podle aktivity na této platformě obdržíme vaše uživatelské jméno, seznam vašich přátel nebo údaje k účtu, které jsou nezbytné k poskytnutí zakoupené položky v rámci hry. Platforma třetí strany vám může umožnit regulovat, jaké informace nám poskytne. Neneseme odpovědnost za podmínky, zásady, sdělení ani jednání žádných platforem třetích stran.

—Data o tváři

Když budete používat funkci tváří pro MyPLAYER, obdržíme fotografii vašeho obličeje, které nám zašlete. Díky těmto fotografiím si můžete vytvořit avatara a ostatní uvidí avatara spojeného s vaším MyPLAYER. Tyto fotografie se používají pouze pro vašeho MyPLAYER. Váš MyPLAYER bude viditelný pro vás i ostatní, se kterými budete hrát, a může se objevit na fotografickém či video záznamu ze hry. Obsah, který nahráváte, včetně tváře MyPLAYER a informací spojených s tímto výtvorem, bude uložen na našich serverech. Permanentně ho smažeme: (a) pokud nás o to požádáte, (b) když budou vypnuty online servery hry, nebo (c) do tří let od vaší poslední interakce s námi – podle toho, která možnost nastane jako první.

—Údaje poskytnuté třetími osobami

Získáváme informace od třetích osob, abychom aktualizovali údaje, které o vás shromažďujeme. Získáváme například informace z veřejných databází, od výrobců konzolí, poskytovatelů analytických služeb, herních vývojářů a jiných obchodních partnerů, které zahrnují demografické údaje a informace o vašich zájmech.  Získáváme informace ze sociálních médií a jiných veřejně dostupných zdrojů, které můžeme využít k lepšímu porozumění našim uživatelům nebo k hledání informací o porušení našich Podmínek poskytování služeb. Získáváme také informace od jiných fyzických osob, které využívají naše Služby. To může zahrnovat informace o vás, pokud jste uvedeni v komentářích v našich internetových diskuzích, fórech, chatových místnostech nebo v rámci jiných Služeb nebo pokud nám fyzická osoba přímo zašle zprávu, například o údajném porušení našich Podmínek poskytování služeb.

— Právní základ pro zpracování v určitých lokalitách

Vaše údaje shromažďujeme, užíváme a jinak zpracováváme, pokud máme právní základ, takto:

 • Souhlas: Žádáme vás o souhlas se shromažďováním nebo užíváním vašich osobních údajů pro konkrétní účely, například když vám chceme zasílat e-maily o zvláštních nabídkách nebo soutěžích, nebo pokud se rozhodnete propojit svůj účet Take-Two se službou třetí strany. 

 • Plnění smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci plnění a správy smlouvy s vámi, například našich Podmínek poskytování služeb, nebo pokud je na vaši žádost potřeba před uzavřením smlouvy učinit nějaké kroky, například uzavřít s vámi transakce a umožnit vám hrát naše hry online.

 • Právní požadavky: Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžaduje-li to zákon.

 • Oprávněný zájem: Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob, přičemž tyto zájmy nepřevažují nad vašimi vlastními právy a zájmy. To zahrnuje zpracování pro různé účely, například zlepšování našich produktů a služeb, provádění analýz a využívání průzkumů za účelem lepšího porozumění našim uživatelům, provádění přímého marketingu (nevyžadujeme-li váš souhlas), jinou podporu našeho podnikání, provozu a služeb, zajištění řádné funkce, bezpečnosti a integrity našich služeb, řešení dotazů uživatelů, vymáhání našich Podmínek poskytování služeb a smlouvy EULA, předcházení podvodům, předcházení protiprávní činnosti, předcházení porušování naší smlouvy EULA, našich Podmínek poskytování služeb, Etického kodexu nebo jiných zásad a předcházení porušování práv duševního vlastnictví. 

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou velmi malé textové soubory, které společnosti ukládají do vašeho zařízení, když navštívíte nebo používáte některé internetové stránky, aplikace nebo jiné webové služby, které pomáhají identifikovat počítač, prohlížeč nebo zařízení. Soubory cookie, web beacons, internetové logové soubory a podobné sledovací technologie (naše vlastní i od externích poskytovatelů) používáme k tomu, abychom umožnili fungování našich Služeb, udržovali vaše preference a nastavení, poskytovali vylepšené funkce, analyzovali způsob, jakým uživatelé využívají naše Služby, bojovali proti podvodům, předcházeli porušování naší smlouvy EULA a zásad a abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů.  Pokud se rozhodnete nám údaje poskytnout, mohou být propojeny s informacemi shromážděnými pomocí souborů cookie a obdobných technologií, včetně reklamních souborů cookie. Náš systém není oprávněn reagovat na žádosti o Do Not Track (Nesledovat) ani hlavičky z některých nebo všech prohlížečů. V níže uvedeném článku Správa vašeho účtu, sdělení a údajů jsou uvedeny další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, a jak můžete soubory cookie spravovat. Můžete také použít nástroj pro správu preferencí pro soubory cookie, je-li k dispozici, nebo si najít více informací na Službách, kde jsou zveřejněny zásady používání souborů cookie.

—Soubory cookie

Soubory cookie se používají k identifikaci počítače, prohlížeče nebo zařízení.  Některé soubory cookie jsou nezbytné pro fungování Služeb a jiné nám umožňují poskytnout vám lepší zážitek. Soubory cookie můžete na svém zařízení zakázat nebo nastavit svůj prohlížeč tak, abyste obdrželi upozornění, když jsou soubory cookie námi nebo jinými osobami odeslány do vašeho zařízení, jejich deaktivace ale může ovlivnit možnost využívání určitých Služeb. Více informací s podrobnostmi o konkrétních souborech cookie, jež používáme, které se vztahují ke Službám, naleznete v nástroji pro správu preferencí pro soubory cookie nebo v zásadách používání souborů cookie zveřejněných na Službě, kterou navštěvujete. Více informací o externích poskytovatelích souborů cookie, podle kterých můžete provést svou volbu, naleznete v následujících článcích těchto Zásad ochrany osobních údajů: Kdy sdílíme informace, Reklama a Správa vašeho účtu, sdělení a údajů

—Soubory flash cookie

Jsme oprávněni používat soubory flash cookie, které jsou také označovány jako „místní sdílené objekty“. Soubory flash cookie můžete vymazat přímo ve svém zařízení tím, že nastavíte místní úložiště flash na nulu. Rovněž můžete zabránit subjektům, aby do vašeho zařízení ukládaly soubory flash cookie, tím, že upravíte své preference v panelu nastavení ochrany osobních údajů Macromedia na adrese http://www.macromedia.com/.

—Web beacons

Web beacon je elektronický obraz nebo tag, který nám pomáhá dodávat soubory cookie, počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky nebo si prohlédli určité reklamy či reklamní zásilky, a provádět analýzu našich Služeb a sdělení. 

—Internetové logové soubory (Log Files)

Pokud využíváte Služby, jsme oprávněni shromažďovat internetové logové soubory.  Tyto logové soubory mohou obsahovat IP adresy, MAC adresy nebo ID jiných zařízení v závislosti na vašem nastavení sítě. V závislosti na Službě, kterou používáte, nebo činnosti, které se účastníte, sdružujeme tyto logové soubory s vašimi údaji.

Jak užíváme osobní údaje

Údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, používáme v rámci společnosti Take-Two pro různé obchodní účely, včetně: poskytování Služeb, plnění objednávek a požadavků, analýzy a zlepšování našich Služeb a našeho podnikání, komunikace s vámi, reakcí na dotazy nebo technické problémy, vývoje interních marketingových a demografických studií, poskytování podpory a zabezpečení našich produktů, a dále jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Vaše údaje používáme v rámci společnosti Take-Two také pro účely reklamy, včetně: přímé marketingové komunikace společnosti Take-Two a našich obchodních partnerů s vámi a podobnými spotřebiteli, online inzerce a reklamy na sociálních médiích i s použitím demografických informací, a dále pro jiné účely, které budou stanoveny na základě vašich poskytnutých údajů, a jinak, pokud udělíte souhlas. Vaše údaje můžeme dále užívat v souladu s právními předpisy.

Pokud se účastníte otevřených komunit, např. herních relací online a sociálních sítí, automaticky zveřejníme určité informace, například vaše uživatelské jméno nebo ID a herní statistiky, v rámci hry, na sociálních sítích, na našich Službách nebo na specializovaných herních stránkách.  Pokud se zúčastníte turnajů nebo jiných herních akcí online, musíme vaše údaje zveřejnit. Používáme také automatizované prostředky pro sledování herní prezentace, abychom zajistili, že vy i jiné osoby užíváte naše Služby v souladu s platnými zásadami, včetně naší smlouvy EULA a Podmínek poskytování služeb. Pokud zjistíme, že jste porušili naše Podmínky poskytování služeb nebo jiné platné zásady, může to vést k vašemu dočasnému nebo trvalému vyloučení z užívání Služeb.

Údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, užíváme pro obchodní účely, včetně:

 • poskytování Služeb,

 • plnění objednávek produktů a dalších požadavků, odpovídání na vaše dotazy a komunikace s vámi,

 • zlepšování vašich zkušeností se Službami, včetně rozpoznání vaší osoby, udržování vašich preferencí a nastavení a včetně propojení s platformami třetích osob pro konzole nebo herní či sociální sítě,

 • poskytování technické a jiné podpory,

 • přezkumu využívání a provozu Služeb, vyvíjení nových produktů nebo služeb a provádění analýz za účelem zlepšení či zdokonalení našeho softwaru, obsahu, interního marketingu, podpory a Služeb, 

 • provádění interních marketingových a demografických studií, 

 • v kombinaci s dalšími údaji, analýzy našich uživatelů za účelem posouzení naší uživatelské základny a cílového marketingu v jiných podobných skupinách,

 • řešení problémů se Službami nebo jinými potřebami v rámci podnikání,

 • ochrany bezpečnosti či integrity Služeb a našeho podnikání, například tím, že chráníme smlouvu EULA a zásady před porušováním a tomuto porušování předcházíme zejména tím, že bojujeme proti podvodům, pirátství, padělání, manipulaci, neoprávněným transakcím, nárokům a jiným závazkům a že řídíme rizika, a

 • komunikace vaším jménem s platformami třetích stran pro konzole a herní a sociální sítě, které s našimi Službami propojíte.      

Údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, užíváme pro účely reklamy, zejména:

 • poskytování obsahu Služeb přizpůsobeného vašim potřebám, cílených nabídek a reklamy v rámci Služeb vám a dalším vám podobným uživatelům e-mailem a textovými zprávami nebo na jiných internetových stránkách, v mobilních aplikacích nebo na sociálních sítích jménem společnosti Take-Two nebo našich obchodních partnerů, a

 • kontaktování vás s informacemi, newslettery a propagačními materiály.

Dále užíváme údaje, které od vás a o vás shromažďujeme:

 • k jinému zpracování, o kterém vás informujeme, když své údaje poskytnete nebo když s takovým zpracováním souhlasíte, a

 • v souladu se zákonem.

Užíváme údaje, které shromažďujeme v rámci skupiny Take-Two Interactive, včetně našich značek a divizí Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point a Ghost Story Games.

Užíváte-li určité Služby, jakými jsou například Rockstar Games Social Club nebo účet u 2K, můžeme vás do soutěží přihlásit automaticky na základě vašeho členství nebo využívání Služeb.

I v případě, že se nezaregistrujete ke Službám, zveřejňujeme herní tabulky a záznamy z utkání pro více hráčů, které obsahují údaje vycházející z vašeho užívání Služeb, například vaše uživatelské jméno nebo ID, pokud jsou nezbytnou součástí Služeb, které vám nabízíme, a další.  Některé herní statistiky vystavujeme veřejně, nevystavujeme ale údaje, o kterých víme, že vás přímo identifikují (například vaše skutečné jméno nebo e-mailovou adresu), pokud tyto údaje k tomuto účelu neposkytnete. Stejně jako jiné herní statistiky se mohou na Službách nebo internetových stránkách třetích osob objevovat vaše herní aktivity, výsledkové tabulky a informace z utkání pro více hráčů.

Některé služby poskytované třetími stranami vám také umožňují vystavovat na jejich internetových stránkách informace o vaší herní aktivitě ke sdílení s ostatními. Používáte-li tyto funkce, podléhá vaše jednání na těchto internetových stránkách a údaje, které tyto třetí osoby shromažďují, zásadám a podmínkám ochrany osobních údajů těchto externích služeb.

Porušíte-li naše Podmínky poskytování služeb nebo jiné platné zásady, jsme oprávněni vás dočasně či trvale vyloučit z užívání Služeb.  Pokud jste porušili naše zásady vytvořením určitého obsahu generovaného uživatelem, jsme oprávněni dočasně nebo trvale omezit vaši možnost vytvářet nový obsah generovaný uživatelem. 

Údaje shromážděné prostřednictvím různých Služeb sdružujeme a zobrazujeme veřejně, a to i v našich Službách, v našich hrách nebo v lobby her pro více hráčů. Například pokud s námi propojíte účet své herní konzole, můžeme zobrazit vaše dosažené herní výsledky spolu s názvem vašeho účtu.

Kdy sdílíme poskytnuté osobní údaje

Jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, sdílíme vaše údaje s našimi dodavateli, kteří poskytují podporu a jiné služby v souvislosti se Službami, poskytovateli reklamních služeb a reklamními partnery, kteří nám umožňují vést a zobrazovat reklamu na Službách a internetových stránkách třetích osob, v mobilních aplikacích nebo sociálních médiích, a se třetími stranami za účelem nabídek spolupráce, pro právní a bezpečnostní účely, v souvislosti s prodejem nebo převodem podniku nebo majetku, pro použití v souhrnné či anonymní podobě a pro jiné účely s vaším souhlasem.

—Dodavatelé

K poskytování služeb naším jménem využíváme dodavatele. Tito dodavatelé nám poskytují obchodní, odbornou nebo technickou podporu, pomáhají nám provozovat naši obchodní činnost a Služby nebo spravovat činnosti související s naším podnikáním a Službami naším jménem. Tito dodavatelé nejsou oprávněni používat ani sdílet vaše osobní údaje pro vlastní reklamní účely ani reklamní účely třetích osob.

—Reklama

K podpoře svých Služeb používáme reklamu společnosti Take-Two a třetích stran, například reklamní sítě, výměny údajů, poskytovatele služeb řízení provozu, sociální sítě a poskytovatele marketingových analýz. Tito poskytovatelé pomocí souborů cookie a podobných sledovacích technologií (viz S_oubory cookie a podobné technologie_výše) shromažďují informace o vašem zařízení a užívání Služeb. Tyto informace spolu s údaji, které s nimi sdílíme, nám nebo našim poskytovatelům umožňují vás nebo vaše zařízení rozpoznat a zasílat vám nebo vašemu zařízení reklamy. Mezi tyto údaje patří, podle potřeby, typ vašeho zařízení, IP adresa, MAC adresa nebo ID jiného zařízení, zabezpečená (hash kódem) verze e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, ID herní konzole, IDFA, ID pro Android nebo jiné reklamní identifikační číslo, účet na herní síti, typ a verze prohlížeče, soubor znaků, velikost a barva obrazovky, jazyk, operační systém a jeho verze, nainstalované balíčky fontů, zeměpisná poloha, typy stránek, obsah a reklamy zobrazované na zařízení, četnost a doba trvání vašich návštěv a informace o vašem užívání internetových stránek Služby (např. zda jste něco koupili).

Tyto údaje shromažďujeme nebo sdílíme (a někdy i naši poskytovatelé), když užíváte naše Služby, kliknete na internetové stránky nebo reklamu nebo spustíte některou naši hru nebo jiné mobilní aplikace. Tyto údaje: (1) nám umožňují přesně a řádně platit za reklamy zadané naším jménem (např. reklamu, která vás přiměla zakoupit nebo stáhnout některou naši hru) a obdržet platbu, když shlédnete reklamu na naše Služby; (2) přispívají k tomu, aby vám nebyly opakovaně zobrazovány tytéž reklamy; (3) pomáhají vybírat a zobrazovat cílené reklamy nebo jiný obsah na vašem počítači nebo zařízení (např. na internetových stránkách nebo sociálních sítích, které navštívíte, nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte), o které byste mohli mít obzvláště zájem, (4) pomáhají při měření a analýze účinnosti naší reklamy, oblíbenosti obsahu a provozu na našich Službách a (5) pomáhají nám zlepšovat naše Služby.

Více informací o tom, jak naše společnost a naši poskytovatelé užívají vaše údaje, naleznete v článku _Správa vašeho účtu, sdělení a údajů_níže, a případně ve vztahu k dané Službě pomocí našeho nástroje pro správu preferencí pro soubory cookie, je-li k dispozici, nebo v zásadách používání souborů cookie zveřejněných na Službách.

—Třetí osoby

Vaše údaje sdílíme s třetími osobami, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zejména takto:

 • Spolupráce: Pokud ve spolupráci s třetí osobou, která obdrží vaše údaje pro vlastní potřebu, nabízíme služby nebo propagační akce, budeme vás o tom informovat v okamžiku jejich získání a můžete se rozhodnout, zda se nabídky zúčastníte. 

 • Právní a bezpečnostní otázky: Jsme oprávněni sdílet vaše údaje s cílem chránit bezpečnost našich Služeb, serverů, síťových systémů, databází a podnikání a v souvislosti s vyšetřováním podvodů, porušením práv duševního vlastnictví, zásahem do našich práv, majetku nebo uživatelů nebo jinou činností, která je nezákonná nebo může vás nebo nás vystavit právní odpovědnosti, včetně případů, kdy je to vyžadováno policejními orgány či jinými státními úředníky.  Rovněž jsme oprávněni sdílet vaše údaje s třetími osobami, pokud máme důvod se domnívat, že sdělení těchto údajů je nezbytné pro řešení možného či skutečného poškození nebo narušení našich práv, majetku, provozu, uživatelů nebo jiných osob, které mohou být poškozeny nebo mohou utrpět ztrátu nebo škodu, nebo pokud se domníváme, že je nezbytné chránit naše práva, vyšetřovat nebo vynucovat naše zásady, podmínky, bojovat proti podvodům nebo vyhovět soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo předvolání k soudu, které byly doručeny společnosti Take-Two.  Jsme oprávněni sdílet vaše údaje i v případě, že budeme mít důvod se domnívat, že je nezbytné vyšetřit nebo vynutit naše zásady, podmínky nebo jiný právní dokument nebo smlouvu týkající se Služeb nebo práv třetích osob.

 • Prodej nebo převod podniku nebo majetku: Jsme oprávněni prodat nebo koupit majetek v rámci běžné obchodní činnosti.  Jsme oprávněni informace o vás sdělit a předat jinému subjektu v rámci potenciální nebo skutečné akvizice nebo fúze společnosti Take-Two nebo jakéhokoli našeho majetku. Pokud vyhlásíme reorganizaci, úpadek nebo obdobnou událost nebo se budeme v uvedených řízeních bránit, lze takové informace považovat za náš majetek a mohou být prodány nebo převedeny na třetí osoby.

 • Souhrnné nebo anonymní údaje: Jsme oprávněni sdílet souhrnné nebo anonymní údaje se třetími osobami za účelem jejich marketingu nebo analýzy. Tyto údaje nelze použít k identifikaci vaší osoby. 

 • Jak vám bylo sděleno: Vaše údaje můžeme sdílet tak, jak vám bylo sděleno v okamžiku jejich získání.

Správa vašeho účtu, sdělení a údajů

Nabízíme vám několik možností, jak spravovat svůj účet Služeb, sdělení, která od nás dostáváte, a řídit způsob, jak budeme vaše údaje používat. Patří sem nastavení vašeho účtu Služeb, používání nástrojů odhlášení odběru a výmazu pomocí e-mailu, odhlášení personalizovaných reklam a v závislosti na vaší poloze podání žádosti o přístup k osobním údajům nebo uplatnění vašeho práva vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů. Tyto možnosti mohou v některých zemích zahrnovat právo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů.  Další informace o uživatelských právech v Kalifornii jsou uvedeny v článku Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii níže.

—Účty Služeb

Své osobní údaje a sdělení, která od nás dostáváte, můžete spravovat tím, že se přihlásíte ke svému účtu Služeb a použijete možnosti nastavení účtu a ochrany osobních údajů.

—Odhlášení odběru pomocí e-mailu

Pokud jste se přihlásili k odběru marketingových sdělení a newsletterů společnosti Take-Two, můžete se z tohoto odběru odhlásit, jakmile obdržíte e-mail s marketingovým sdělením nebo newsletterem od konkrétní značky nebo divize, pomocí odkazu pro odhlášení odběru uvedeného v e-mailu. 

—Personalizované reklamy

Na svém mobilním zařízení můžete upravit nastavení ochrany osobních údajů a reklamy a určit, zda chcete dostávat reklamu na základě svých zájmů. Chcete-li změnit své internetové aktivity na personalizované aktivity podle zúčastněných poskytovatelů, navštivte prosím sdružení Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo Digital Advertising Alliance na adrese http://www.aboutads.info/, kde si můžete vybrat příslušné sítě. Pro zákazníky ze Spojeného království, EU, EHP nebo Švýcarska jsou k dispozici stránky Your Online Choices na adrese http://www.youronlinechoices.eu/

—2K

Chcete-li podat žádost o přístup k osobním údajům a v závislosti na vaší poloze předložit žádost o námitku, výmaz, omezení, opravu nebo kopii osobních údajů, které o vás společnost 2K shromáždila, navštivte adresu https://2kgam.es/datarequests.  Na žádost o přístup k osobním údajům odpovíme do 30 dnů. Tato práva mohou být v rozsahu, v jakém se na vás vztahují, v některých situacích omezena – například pokud podléháme zákonné povinnosti nebo máme naléhavý zájem na zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jsou tyto údaje chráněny obchodním tajemstvím. V případě nevyřešených podnětů máte také právo případně podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Nebo, pokud si přejete podat žádost o přístup k osobním údajům, kontaktujte prosím společnost Take-Two pomocí údajů uvedených v článku _Kontaktujte nás_níže.

Pokud si přejete smazat svůj účet 2K, přihlaste se ke svému účtu 2K, přejděte na https://support.2k.com/hc/en-us/requirsts/new a řiďte se pokyny. Pokud se na svůj účet 2K nebudete moci přihlásit a přejete si jej smazat, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected] ze stejného e-mailového účtu, který jste použili pro registraci svého účtu 2K, a do předmětu uveďte „Delete 2K Account“ („Smazat účet 2K“).

—Take-Two Interactive

Chcete-li podat žádost o přístup k osobním údajům a v závislosti na vaší poloze předložit žádost o námitku, výmaz, omezení, opravu nebo kopii osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jděte na adresu https://www.take2games.com/data-request. Na žádost o přístup k osobním údajům odpovíme do 30 dnů. Tato práva mohou být v rozsahu, v jakém se na vás vztahují, v některých situacích omezena – například pokud podléháme zákonné povinnosti nebo máme naléhavý zájem na zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jsou tyto údaje chráněny obchodním tajemstvím. V případě nevyřešených podnětů máte také právo případně podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejete zaslat žádost ohledně údajů, můžete se případně obrátit na Tako-Two pomocí adresy v sekci Kontaktujte nás níže.

Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

V tomto článku jsou uvedeny informace pro obyvatele státu Kalifornie. Před vyřízením žádostí podaných podle tohoto článku může společnost Take-Two požadovat doklad o trvalém pobytu v Kalifornii.

Kategorie shromažďovaných údajů

V tomto článku jsou popsány druhy osobních údajů, které společnost Take-Two shromažďuje, užívá, sděluje a je oprávněna prodávat (jak je podrobněji popsáno níže). Obchodními a reklamními účely shromažďování těchto údajů se zabýváme v článku Jak užíváme osobní údaje výše. Tyto osobní údaje dělíme takto:

 • **Identifikátory/kontaktní údaje:**Identifikátory, včetně vašeho skutečného jména, poštovní a e-mailové adresy, telefonního čísla, jedinečných identifikátorů, informací o poloze, chráněných osobních charakteristik podle kalifornského nebo federálního práva a IP adresy.

 • Komerční informace: Historie vašich nákupů a užívání Služeb a vaše preference.

 • Internetová/elektronická činnost: Informace o vašem prohlížení internetových stránek/aplikací a hraní her související se Službami a informace o vašich internetových interakcích se Službami nebo naší reklamou.

 • Odvozený profil: Pomocí odvozených informací, které jsme získali z vašich údajů a činností na internetu, vytváříme personalizovaný profil, abychom mohli lépe určovat zboží a služby, které by vás mohly zajímat.

Kategorie prodaných údajů

Za posledních 12 měsíců prodala společnost Take-Two v souladu s kalifornskými právními předpisy jedinečné identifikátory, IP adresy, jakož i odvozené informace vyplývající z internetových/elektronických aktivit a odvozené profily, abychom vám a vám podobným uživatelům mohli poskytovat personalizovanou reklamu. Osobní údaje o osobách, o nichž je nám známo, že jsou mladší 16 let, neprodáváme bez jejich souhlasu (nebo, v závislosti na věku, souhlasu jejich rodiče).

Kategorie zveřejněných údajů

Za posledních 12 měsících zveřejnila společnost Take-Two pro obchodní či reklamní účely každou z výše uvedených kategorií osobních údajů (např. identifikační/kontaktní informace, komerční informace, internetové/elektronické aktivity a odvozené profily).

Vaše práva

Pro podání žádosti o přístup nebo výmaz se obraťte na příslušnou společnost uvedenou v článku Správa vašeho účtu, sdělení a údajů výše. Případně nás kontaktujte na adrese https://www.take2games.com/data-request nebo pomocí adresy v sekci Kontaktujte nás níže. Než na vaši žádost odpovíme, jsme oprávněni učinit kroky k ověření vaší totožnosti.

Žádost o přístup. Až dvakrát ročně můžete podat žádost o informace týkající se:

 • kategorií osobních údajů, které jsme o vás shromáždili a prodali nebo které jsme sdíleli pro obchodní či reklamní účely s našimi poskytovateli služeb,

 • zdrojů, z nichž jsme tyto osobní údaje získali,

 • třetích stran, s nimiž jsme tyto osobní údaje sdíleli a kterým jsme tyto informace prodali,

 • obchodního či reklamního účelu shromažďování nebo prodeje těchto osobních údajů a

 • konkrétních osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Žádost o výmaz. Můžete požádat, abychom smazali osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, přestože existují určité důvody k uchování údajů, například abychom pro vás mohli dokončit transakci, abychom mohli zjistit podvodnou a nezákonnou činnost a mohli se před ní chránit, z důvodu uchování pro interní účely, dodržení právní povinnosti nebo uplatnění našich práv.

Na vaše žádosti o přístup a výmaz odpovíme do 45 dnů, pokud nebudeme vyžadovat dodatečnou lhůtu, přičemž v takovém případě vás budeme informovat.

Žádost o opt-out. Máte právo odmítnout prodej vašich osobních údajů společností Take-Two třetím stranám pro jejich reklamní účely. To znamená, že pokud se rozhodnete učinit opt-out, nebudeme nadále vaše osobní údaje sdílet pro tyto účely s těmito třetími stranami, pokud nám k tomu později nedáte pokyn.

Pro opt-out klikněte na odkaz Do not Sell My Info (Neprodávat mé údaje) v zápatí našich stránek (k dispozici zde) a řiďte se pokyny uvedenými na této stránce. Více informací k vyloučení personalizované reklamy na internetu naleznete v článku_Správa vašeho účtu, sdělení a údajů_ výše, kde jsou uvedeny možnosti opt-outu.

Uchovávání osobních údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní, dle potřeby pro poskytování Služeb nebo pro správu našich Služeb. Pokud si přejete zrušit svůj účet nebo požádat, abychom vaše osobní údaje k poskytování Služeb již nepoužívali, kontaktujte nás, jak je uvedeno v článku Správa vašeho účtu, sdělení a údajů výše. Pokud je váš účet neaktivní, budeme jej uchovávat po dobu, po kterou lze přiměřeně očekávat, že budete v užívání našich Služeb pokračovat. Po uplynutí této doby vymažeme osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a přihlašovacích údajů, a ke svému účtu již nebudete mít přístup. Před výmazem údajů na vašem účtu vás budeme informovat, abyste měli možnost svůj účet ponechat aktivní. Některé vaše osobní údaje jsme oprávněni i nadále po přiměřenou dobu uchovávat ve svých souborech za účelem řešení sporů, vynucování naší smlouvy EULA nebo Podmínek poskytování služeb, správy našich služeb, plnění technických a právních požadavků a/nebo dalších omezení souvisejících s bezpečností, integritou a provozem našich Služeb, a po jejím uplynutí podnikneme kroky k vymazání nebo archivaci vašich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů dětí

Služby obecně poskytujeme široké veřejnosti a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let (nebo i starších, pokud platné právní předpisy stanoví jinou ochranu). Některé Služby můžeme určit pro cílovou skupinu všech věkových kategorií – včetně dětí. U těchto Služeb můžeme omezit shromažďování osobních údajů ve vztahu ke Službám od kohokoli, použít věkovou bránu umožňující dětem využívat Služby s omezením shromažďování jejich osobních údajů ve vztahu ke Službám nebo získat souhlas rodiče se shromažďováním osobních údajů dětí. Dozvíme-li se, že dítě bez souhlasu rodiče poskytlo osobní údaje, neprodleně je vymažeme. Doporučujeme rodičům, aby své děti poučili, že při používání internetu nikdy nemají bez jejich souhlasu sdělovat svá skutečná jména, adresy nebo telefonní čísla.

Zabezpečení osobních údajů

Dodržujeme obecně uznávané oborové normy a uplatňujeme vhodná bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit bezpečnost, integritu a soukromí údajů, které o vás shromažďujeme. Účelem těchto bezpečnostních opatření je chránit údaje, které jsou pod naší kontrolou, před náhodným či nezákonným zničením, ztrátou, zneužitím, pozměněním a neoprávněným sdělením nebo přístupem. Žádný systém však nemůže být stoprocentně bezpečný, nemůžeme se tedy za svá bezpečnostní opatření zaručit.

Předávání osobních údajů do zahraničí

My i naši dodavatelé jsme oprávněni zpracovávat, předávat a uchovávat informace o vás v souvislosti se Službami ve Spojených státech amerických a jiných zemích, které nemusí mít právní předpisy o ochraně osobních údajů rovnocenné zemi, v níž máte bydliště. Při předávání těchto informací podnikneme kroky k zavedení vhodných záruk.

Pokud se vaše údaje nacházejí v jiné zemi, mohou k nim podle právních předpisů dané země získat přístup soudy, orgány činné v trestním řízení a vnitrostátní bezpečnostní orgány. Pokud máte bydliště ve Spojeném království, EU, EHP nebo Švýcarsku, řídí se předávání osobních údajů ze Spojeného království, EU, EHP nebo Švýcarska do zemí nacházejících se mimo tyto oblasti Standardními smluvními doložkami a/nebo jinými schválenými právními mechanismy. Chcete-li případně požádat o kopii těchto Standardních smluvních doložek, podejte prosím žádost o údaje podle článku_Správa vašeho účtu, sdělení a údajů_ výše.

Ostatní podmínky společnosti Take-Two, podmínky třetích stran a odkazy na jiné internetové stránky

Užívání našich služeb a produktů může podléhat dalším podmínkám a sdělením, které poskytujeme my, výrobci konzolí a další partneři, včetně: i) smlouvy EULA, která je přiložena k vašemu nákupu, ii) našich Podmínek poskytování služeb, iii) dalších podmínek a sdělení, které vám zpřístupníme my nebo třetí strany.  Neneseme odpovědnost za postupy na internetových stránkách třetích stran, které mohou být odkazem propojeny se Službami.

Veřejné příspěvky

Pokud sdílíte osobní údaje, zveřejníte fotografii nebo video nebo poskytnete jiný obsah ve veřejných fórech, například v internetové diskuzi, v chatové místnosti, komentářích nebo na stránce profilu, mohou ostatní osoby tyto informace zobrazovat, shromažďovat a používat. Pokud vaše uživatelské jméno nebo ID obsahuje vaše skutečné jméno, berete na vědomí, že vaše jméno bude veřejně přístupné ve výsledkových tabulkách i jinde, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé takových veřejných fór mohou být schopni vás identifikovat, použít údaje k zasílání zpráv nebo kopírovat jakékoli fotografie, videa nebo obsah, který jste sdíleli. Na žádném takovém veřejném fóru nelze očekávat ochranu osobních údajů ani zachování důvěrnosti. Důrazně doporučujeme, abyste nesdíleli své osobní údaje na veřejných fórech ani ve svém uživatelském jméně či v ID. Za jakékoli informace nebo obsah, který zveřejníte prostřednictvím našich Služeb, odpovídáte vy. 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nebo našich postupů, kontaktujte našeho administrátora Zásad ochrany osobních údajů na čísle 646-536-2842, e-mailem na adrese [email protected], nebo poštou na adrese Take-Two Interactive, k rukám: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA. Pokud se nacházíte ve Spojeném království, EU, EHP nebo Švýcarsku, uveďte tuto skutečnost ve svém e-mailu, dopise nebo telefonním hovoru; jste rovněž oprávněni podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Chcete-li podat žádost o přístup k osobním údajům a v závislosti na vaší poloze předložit žádost o námitku, výmaz, omezení, opravu nebo kopii osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jděte na adresu https://www.take2games.com/data-request. Na tomto kontaktním místě nereagujeme na žádosti o podporu ani jinou korespondenci, která se netýká se ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Tyto změny prosím průběžně sledujte. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů změníme podstatným způsobem, budeme vás o této změně informovat a případně vám poskytneme další volby. V souladu s platnými právními předpisy vaše další využívání Služeb znamená, že tyto změny přijímáte.