คำเตือนด้านสุขภาพที่สำคัญ: อ่านก่อนเล่น

มีร้อยละของบุคคลจำนวนน้อยมากที่อาจเกิดอาการชักจากโรคลมชัก เมื่อพบกับรูปแบบของแสงหรือไฟกะพริบบางอย่าง รวมถึงวิชวลเอฟเฟ็กต์บางอย่างที่ปรากฏในวิดีโอเกม อาการที่เกิดขึ้นอาจมีในบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคลมชักหรือภาวะไวต่อแสงที่ผิดปกติมาก่อน หากท่านหรือบุคคลใดในครอบครัวมีภาวะของโรคลมชักหรือภาวะไวต่อแสงที่ผิดปกติ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่น

หากท่านมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างเล่นวิดีโอเกม ให้หยุดใช้งานทันที และปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นต่อ: อาการเวียนศีรษะ, การมองเห็นเปลี่ยนแปลง, ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก, สูญเสียการรับรู้, ความงุนงง, การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองใด ๆ หรืออาการชักกระตุก