VIKTIG HÄLSOVARNING: LÄS INNAN DU SPELAR

En mycket liten andel individer kan uppleva epileptiska anfall när de utsätts för vissa ljusmönster eller blinkande ljus, inklusive några av de visuella effekter som visas i vissa videospel. Symtom kan till och med upplevas av personer utan anamnes av epilepsi eller ljusöverkänslighet. Om du eller någon i din familj har epilepsi eller ljusöverkänslighet, kontakta din läkare innan du spelar.

Om du upplever något av följande symtom medan du spelar detta videospel, sluta omedelbart och kontakta din läkare innan du återupptar spelet: yrsel, förändrad syn, ögon- eller muskelryckningar, nedsatt medvetandegrad, desorientering, tvångsrörelser eller kramper.