WAŻNE OSTRZEŻENIE ZDROWOTNE: PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY

W przypadku ekspozycji na określone wzorce światła lub migające światła, w tym na pewne efekty wizualne pojawiające się w niektórych grach wideo, u bardzo małego odsetka osób mogą wystąpić napady padaczkowe. Objawy mogą również wystąpić u osób niecierpiących na padaczkę lub na nadwrażliwość na światło. Jeśli u Ciebie lub członka Twojej rodziny występuje padaczka lub nadwrażliwość na światło, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów podczas gry wideo należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem przed wznowieniem gry: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drgawki oczu lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub drgawki.