VIKTIG HELSEADVARSEL: LES FØR DU SPILLER

En svært liten prosentandel av enkeltpersoner kan oppleve epileptiske anfall når de utsettes for visse lysmønstre eller blinkende lys, inkludert noen av de visuelle effektene som vises i visse videospill. Symptomer kan til og med oppleves av enkeltpersoner uten historie med epilepsi eller fotosensitivitet. Hvis du eller noen i familien din har en epileptisk eller fotosensitiv tilstand, rådfør deg med legen din før du spiller.

Hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du spiller dette videospillet, må du umiddelbart slutte å bruke det og konsultere legen din før du gjenopptar spillingen: svimmelhet, endret syn, øye- eller muskelrykninger, tap av bevissthet, forvirring, ufrivillig bevegelse eller kramper.