ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΙΞΕΤΕ

Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να εκδηλώσει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτίθεται σε ορισμένα μοτίβα φωτός ή φώτα που αναβοσβήνουν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα οπτικά εφέ που εμφανίζονται σε ορισμένα βιντεοπαιχνίδια. Τα συμπτώματα μπορεί ακόμη και να παρουσιαστούν σε άτομα χωρίς ιστορικό επιληψίας ή φωτοευαισθησίας. Εάν εσείς ή κάποιος στην οικογένειά σας έχει επιληπτική πάθηση ή φωτοευαισθησία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν παίξετε.

Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα ενώ παίζετε αυτό το βιντεοπαιχνίδι, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν επιστρέψετε στο παιχνίδι: ζάλη, αλλοιωμένη όραση, οφθαλμικοί ή μυϊκοί σπασμοί, απώλεια συνείδησης, αποπροσανατολισμός, οποιαδήποτε ακούσια κίνηση ή σπασμούς.