TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. เงื่อนไขการใช้บริการ

แก้ไขเมื่อ: 2 มีนาคม 2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลง ("ข้อตกลง") ระหว่างคุณและบริษัทในสหรัฐอเมริกา Take-Two Interactive Software, Inc บริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ ("บริษัท" "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา") ที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ บริษัทจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ เมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ดังนั้น คุณจำเป็นจะต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ข้อกําหนดและเงื่อนไขในที่นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและเสริมจากข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อยู่บน www.take2games.com/eula ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่บริษัทเผยแพร่

โปรดตรวจสอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียด

คำอธิบายของบริการออนไลน์

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทอาจเสนอที่จะมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์บางอย่างที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่รองรับอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงคอนโซลเกม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรืออุปกรณ์มือถือ หรือแอปพลิเคชันในเกม หรือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ รวมถึงโฮสต์บุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า "บริการออนไลน์") บริการออนไลน์จะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้แก่คุณ รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงหรือดําเนินการ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติบริการออนไลน์ รวมถึงความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะหรือเนื้อหาใด ๆ โดยจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าสามสิบวัน หรือดำเนินการโดยทันทีหากเป็นไปด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือหากคุณละเมิดข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงหรือนโยบายที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อตกลงนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้อนุญาต และ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้อนุญาต บริษัทยังอาจระบุข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะและบริการบางอย่าง หรือจํากัดการเข้าถึงบริการออนไลน์บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่มีการบอกกล่าว

ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เนื้อหาของบริการออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ข้อความ ข้อมูล กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ลิงก์ การดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ จะเป็นของบริษัท ควบคุมโดยบริษัท มอบสิทธิ์ใช้งานโดยบริษัท หรือใช้งานโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท และได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาของบริการออนไลน์มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และห้ามทําสําเนา ทําซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ แก้ไข อัปโหลด โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ รวมถึงทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทในแต่ละกรณี คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดผ่านบริการออนไลน์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยที่คุณจะต้องไม่ลบลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจปรากฏบนเนื้อหาดังกล่าว

การส่ง

บริษัทยินดีรับฟังข้อมูลจากชุมชนการเล่นเกม ในการนี้ คุณมอบสิทธิ์และการอนุญาตที่เป็นสิทธิ์ขาด มีผลถาวร เพิกถอนมิได้ มอบโอนได้ทั้งหมด และมอบสิทธิ์ใช้งานช่วงได้ทั่วโลกให้แก่บริษัท ในการใช้สิ่งนำส่งใด ๆ ที่คุณส่งให้บริษัทไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าจะผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท การส่งอีเมลถึงบริษัท การส่งจดหมาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดทำบัญชี ให้เครดิต หรือจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่คุณสําหรับการใช้งานดังกล่าว การสงวนสิทธิ์ที่อ้างไว้ในหรือมาพร้อมกับการยื่นเสนอใด ๆ จะไม่มีผลบังคับใช้หรือมีผลใด ๆ

หลักจรรยาบรรณ

กฎระเบียบ นโยบาย และการปฏิเสธความรับผิดต่อไปนี้จะกำกับควบคุมและ/หรือมีผลใช้บังคับกับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ

เมื่อมีการใช้บริการออนไลน์ คุณยืนยันว่า: (1) คุณจะใช้บริการออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเป็นการใช้งานสําหรับตัวคุณเอง ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (2) คุณจะไม่ใช้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทํากับบุคคลอื่นเพื่อเดิมพันเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ (3) คุณจะไม่จํากัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์ (ตัวอย่างเช่น ด้วยวิธีการคุกคาม การแฮ็ก รบกวน ส่งผลกระทบในทางลบ หรือหมิ่นประมาท) (4) คุณจะไม่ใช้บริการออนไลน์เพื่อสร้าง อัปโหลด หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จและ/หรือเป็นการหมิ่นประมาท ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง คุกคาม ส่อในเรื่องทางเพศ ข่มขู่ รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของชุมชน (5) คุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือสร้างเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยใช้บริการออนไลน์ เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในและต่อเนื้อหาดังกล่าว (6) คุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบริการออนไลน์ในลักษณะใด ๆ หรือที่มีไวรัส หนอน ไทม์บอมบ์ ยกเลิกบอท ม้าโทรจัน หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายก่อกวน หรือสร้างความเสียหาย (7) คุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด สร้าง หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลอื่น (8) คุณจะไม่โกงหรือใช้หุ่นยนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต แมงมุม หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ (9) คุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ และ (10) คุณจะไม่ให้ความช่วยเหลือ คําแนะนํา หรือคําชี้แนะแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดในเรื่องใด ๆ ข้างต้น การตัดสินใจทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อเรามอบบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ("UGC") เราจะไม่ตรวจสอบ UGC ทุกชิ้น และเราไม่ยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความเป็นต้นฉบับของ UGC ที่โพสต์ เราไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของโพสต์อย่างเข้มงวด และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโพสต์ใด ๆ เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของ UGC ใด ๆ เนื้อหาของการโพสต์ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของบริษัท บริษัทสาขา หรือบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริการออนไลน์ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ในกลุ่มเว็บไซต์ของบริษัท หากคุณรู้สึกว่ามีโพสต์ใด ๆ ไม่เหมาะสม เราขอแนะนําให้คุณใช้ฟังก์ชันรายงานที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อเราโดยเข้าไปที่ Take-Two Support (https://www.take2games.com/support) หรือ Social Point Support (http://www.socialpoint.es/community/#support) เราจะลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออก หากเราเห็นว่าการลบนั้นมีหลักฐานชี้แจงรับรองแล้ว โปรดเข้าใจว่าการลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ เป็นกระบวนการที่ทําด้วยตนเองและอาจไม่เกิดขึ้นได้ทันทีหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์หรือการดําเนินการใด ๆ โดยผู้ใช้อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือการใช้บริการออนไลน์ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ (หรือไม่ลบ) UGC หรือเนื้อหาใด ๆ ด้วยเหตุผลที่มี (หรือไม่มี) ใด ๆ ก็ตาม คุณยังคงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับ UGC ของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อบริษัทและตัวแทนของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ตามการส่ง UGC ของคุณ การโพสต์โฆษณา จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด การชักชวน บันทึกเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งหรือ "สแปม" และการส่งต่ออื่น ๆ ในทํานองเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและห้ามกระทําบนบริการออนไลน์ (รวมถึงกระดานข่าวและห้องสนทนา)

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การใช้บริการออนไลน์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเองและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือประสิทธิภาพการทํางานที่ไม่น่าพึงพอใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณ (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในบางสถานการณ์ ดังที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดู www.take2games.com/privacy สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ์ใช้งานแบบจํากัดที่มอบให้โดยบริษัท

บริษัทมอบสิทธิ์ใช้งานแบบจํากัดเงื่อนไขที่ไม่สามารถมอบอนุญาตช่วงได้ให้แก่คุณเพื่อเข้าถึงและใช้บริการออนไลน์ ใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และ EULA ของซอฟต์แวร์ตามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูได้จาก www.take2games.com/eula และมีเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้: (1) คุณสามารถดู คัดลอก และพิมพ์บางส่วนของบริการออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเองได้เท่านั้น โดยจะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (2) คุณต้องไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ จากบริการออนไลน์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ (3) คุณต้องไม่ลบหรือแก้ไขลิขสิทธิ์ใด ๆ เครื่องหมายการค้า หรือคําบอกกล่าวเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในบริการออนไลน์ (4) คุณต้องไม่ใช้การทําเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลหรือการแยกข้อมูลที่คล้ายกัน (5) คุณต้องไม่ใช้บริการออนไลน์ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ (6) ห้ามทําซ้ำ เตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แจกจ่าย ตีกรอบ "ทำกระจกสะท้อน" หรือแสดงบริการออนไลน์ ยกเว้นตามที่จัดให้มีในที่นี้ และ (7) คุณต้องไม่ละเมิดหลักจรรยาบรรณที่ระบุไว้ข้างต้น

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งข้างต้น การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท จะเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และจะทำให้สิทธิ์ใช้งานที่มอบให้ไว้ ณ ที่นี้เป็นอันสิ้นสุดลง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว อาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงนี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการมอบสิทธิ์ใช้งานใด ๆ สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะโดยหลักกฎหมายปิดปาก โดยนัย หรืออื่น ๆ สิทธิ์ใช้งานนี้สามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

คุณรับรองและรับประกันว่าการใช้บริการออนไลน์ของคุณจะเป็นไปตามสิทธิ์การใช้งานนี้ EULA และข้อตกลงหรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจะไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของคู่สัญญาอื่นใด หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่มีต่อคู่สัญญาอื่นใด หรือละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทประสบจากการใช้บริการออนไลน์ของคุณที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ หากต้องการขออนุญาตสําหรับการใช้บริการออนไลน์ที่ไม่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถส่งหนังสือถึงบริษัทได้ที่ [email protected]

สิทธิ์ใช้งานที่มอบให้บริษัท

โดยการสร้าง UGC การโพสต์ข้อความ การอัปโหลดไฟล์ การสร้างไฟล์ การป้อนข้อมูล หรือการมีส่วนร่วมในการสื่อสารในรูปแบบใด ๆ กับหรือผ่านบริการออนไลน์ จะหมายความคุณกําลังมอบสิทธิ์ใช้งานที่มีผลทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่จํากัดระยะเวลา ไม่ใช้สิทธิ์ขาด ไม่มีข้อจํากัด ให้แก่บริษัทเพื่อ: (1) ใช้ คัดลอก อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ดัดแปลง ส่ง ดำเนินการต่อสาธารณะ หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว และ (2) อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงแก่บุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจํากัด เพื่อใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับเนื้อหานั้น สิทธิ์ที่มอบให้ข้างต้นจะรวมถึงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิบัตรภายใต้เขตอํานาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ โปรดดู EULA ที่ www.take2games.com/eula สําหรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของเรา

การซื้อ

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในบริการออนไลน์เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชําระเงินอื่น ๆ คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน คุณตกลงที่จะชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าจัดส่งและค่าดําเนินการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตของคุณหรือกลไกการชําระเงินอื่น ๆ ในราคาที่มีผลบังคับใช้เมื่อมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการชําระภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ www.take2games.com/privacy ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าว

ริงโทน วอลเปเปอร์ และบริการและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์มือถืออื่น ๆ

โทรศัพท์มือถือบางรุ่นและผู้ให้บริการบางรายมีบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสําหรับโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์มือถือของตน บริการออนไลน์อาจเสนอความสามารถในการเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลบนมือถือที่จะส่งไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ ข้อเสนอและผลิตภัณฑ์สําหรับอุปกรณ์มือถือแบบดิจิทัลเหล่านี้ อาจทําให้ผู้บริโภคสามารถปรับแต่งอุปกรณ์มือถือหรือบริการสําหรับอุปกรณ์มือถือของตนได้ (เช่น ด้วยริงโทนหรือวอลเปเปอร์) หรืออนุญาตให้ผู้บริโภคเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงบางไฟล์ที่สามารถดูหรือฟังได้เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริโภคเลือก ข้อเสนอผลิตภัณฑ์อุปกรณ์มือถือทั้งหมดหรือบางส่วน อาจไม่มีให้บริการบน ส่งผ่าน หรือเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงอาจไม่สามารถเข้าถึง ซื้อ หรือใช้บริการหรือข้อเสนอได้ทั้งหมด ความพยายามซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมือถือแยกต่างหากจากบัญชีอุปกรณ์มือถือของคุณสําหรับการส่งข้อความ SMS หรือการสื่อสารอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้บริโภคอาจถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากโดยผู้ให้บริการมือถือสําหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอที่เลือกตามจริง ในกรณีที่ผู้บริโภคมีสายรอและได้รับสายเรียกเข้าในขณะที่เข้าถึงหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนมือถือ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนออื่น ๆ ดังกล่าวอาจถูกขัดจังหวะหรืออาจดาวน์โหลดไม่ครบถ้วน คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับบริการใด ๆ โดยทําตามคําแนะนําในข้อความหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โปรดดู https://www.take2games.com/support สําหรับข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2K, Rockstar และ Private Division ของเรา โปรดดู https://www.socialpoint.es/support#support สําหรับข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Social Point ของเรา

สกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริง

บริการออนไลน์รวมถึงซอฟต์แวร์อาจเสนอความสามารถในการซื้อและ/หรือรับสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริง ผ่านการเล่นเกมด้วยสิทธิการใช้งานที่จํากัดในการใช้ เฉพาะภายในซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทจัดหาให้ ห้ามใช้เงินตราเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับบุคคลอื่นเพื่อเดิมพันเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ สิทธิ์ใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้และมีเงื่อนไขโดยเฉพาะเมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตาม EULA ข้อตกลงนี้ และนโยบายหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นอาจใช้หรือสูญเสียสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงในเกมทั้งหมดได้ในระหว่างการเล่นเกมตามกฎของเกมที่ใช้กับสกุลเงินและสินค้า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป ดู EULA ที่ www.take2games.com/eula สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิเสธการรับประกัน

บริษัทอาจจัดหาลิงก์และตัวชี้ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") และอาจจัดหาเนื้อหาของบุคคลที่สามไว้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ทั้งบริษัท บริษัทแม่ หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ ไม่ได้ให้การรับรอง รับผิดชอบ ดําเนินการ หรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด เนื่องจากเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจํากัดการรับประกันโดยนัยหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจํากัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ตกเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม

แม้ว่าบริการออนไลน์ของบริษัทจะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจไม่พร้อมให้เข้าถึงสำหรับทุกคนหรือในทุกตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดการนำเสนอและปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ที่บริษัทต้องการ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ข้อเสนอใด ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ จะถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม

ความรับผิดชอบของคุณต่อบริษัท

คุณต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อบริษัทและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้มอบสิทธิ์ใช้งาน และซัพพลายเออร์ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่คุณรับผิดชอบและรับผิดภายใต้วรรคหน้านี้แต่เพียงผู้เดียว

ประเด็นการฟ้องร้องดําเนินคดี

ข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้นในรัฐนิวยอร์กและจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการใช้หลักกฎหมาย

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ https://www.take2games.com/eula ประกอบด้วยข้อกําหนดการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดําเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับ 'ข้อพิพาท' ระหว่างคุณและบริษัท และกําหนดให้คุณและบริษัทต้องระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน และไม่ใช่ในศาล คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ยอมรับการเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันตามที่อธิบายไว้ใน EULA โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ของบริษัท หัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้หากกฎหมายของประเทศที่คุณพํานักอาศัยห้ามไว้ สําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน คุณและบริษัทตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อศาลประจำเทศมณฑลและศาลของรัฐบาลกลางที่มีอำนาจในเทศมณฑลนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก และสละสิทธิ์การคัดค้านต่อเขตอำนาจ สถานที่พิจารณาคดี หรือศาลที่ไม่สะดวกใด ๆ (แต่ไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการย้ายคดีไปยังศาลรัฐบาลกลาง หากได้รับอนุญาต) เนื้อความในวรรคนี้จะได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใด ๆ ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ และคุณสามารถดําเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ในศาลของรัฐสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีแพ่งต่อคุณสําหรับการละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิตามกฎหมายทั่วไป หรือการละเมิดข้อกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดข้อกําหนดที่ใช้บังคับดังกล่าวโดยคุณ จะถือเป็นข้อแก้ต่างยืนยัน (ไม่ว่าจะมีลักษณะเฉพาะตัวว่าเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือในความเที่ยงธรรม) ต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจยืนยันต่อบริษัทเกี่ยวกับบริการออนไลน์

การบอกเลิก

บริษัทอาจยุติหรือระงับบริการออนไลน์ใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงบัญชีที่ลงทะเบียนใด ๆ โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดในการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบวัน หรือโดยทันทีด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือหากคุณละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงหรือนโยบายที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อตกลงนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก สิทธิ์ในการใช้บริการออนไลน์ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบริการออนไลน์ได้

บริษัทอาจยกเลิกบริการออนไลน์ใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยการบอกกล่าวทางอีเมลหรือในหน้าเว็บไซต์ภายใต้ "การบอกกล่าวทางกฎหมาย" หรือ "ข้อมูลทางกฎหมาย" (หรือชื่อที่คล้ายกัน) หรือโดยทันทีโดยไม่มีการบอกกล่าว ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยลักษณะแล้วควรมีผลบังคับใช้หลังจากการบอกเลิก จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากการบอกเลิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน และข้อจํากัดความรับผิด

ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

ในกรณีที่ศาลหรือศาลอื่น ๆ ของเขตอํานาจทางกฎหมายที่มีอํานาจตัดสินว่าข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกําหนดดังกล่าวจะถูกจํากัดหรือตัดออกในขอบเขตขั้นต่ำที่จําเป็นเพื่อให้ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ใน www.take2games.com/privacy (/privacy) และ EULA ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณและบริษัทตามสาระสําคัญในที่นี้ และข้อตกลงใด ๆ ที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างคุณและบริษัท เกี่ยวกับสาระสําคัญของข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกโดยชัดแจ้ง

การที่บริษัทไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรืออํานาจใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือความล่าช้าในการบังคับใช้ ไม่อาจถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้นหรือสิทธิหรืออํานาจอื่นใดของบริษัท

บริษัทสามารถแก้ไขข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไข หรือในกรณีที่มีการแก้ไขสาระสําคัญ จะเป็นการโพสต์ประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ภายใต้หัวเรื่อง "ประกาศทางกฎหมาย" หรือ "ข้อมูลทางกฎหมาย" (หรือชื่อที่คล้ายกัน) ก่อนที่การแก้ไขจะมีผล

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายภายใต้ DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") จัดให้มีกลไกในการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเรียกร้องสําหรับการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ DMCA จะต้องส่งคำร้องไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของผู้ให้บริการ หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทควรได้รับแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ใด ๆ โปรดแจ้งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของบริษัท:

ผู้ให้บริการ: Take-Two Interactive Software, Inc

ที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย: 646-536-2842 หมายเลขโทรสารของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย: 646-941-3566 ที่อยู่อีเมลของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย:[email protected]

โปรดทราบว่า เพื่อให้มีผลบังคับใช้ การแจ้งถึงการเรียกร้องของคุณนั้นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดโดยละเอียดที่ระบุไว้ใน DMCA เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ (ดู 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) ก่อนส่งหนังสือแจ้งการเรียกร้องของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดการแจ้งภายใต้ DMCA การแจ้งจะต้องใช้วิธีเการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้: (1) ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด (2) การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือ หากมีงานที่มีลิขสิทธิ์หลายงานบนเว็บไซต์ออนไลน์แห่งเดียวอยู่ภายใต้การบอกกล่าวฉบับเดียว ต้องแสดงรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าวที่เว็บไซต์นั้น (3) การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรืออยู่ภายใต้กิจกรรมที่ละเมิดและจะต้องถูกลบออกหรือเข้าถึง ซึ่งจะถูกปิดใช้งาน และข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้เราสามารถระบุตําแหน่งเนื้อหาได้ (4) ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่ออนุญาตให้เราติดต่อบุคคลที่ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่มี เพื่อให้เราสามารถติดต่อบุคคลที่ร้องเรียนได้ (5) ข้อความที่ว่าฝ่ายที่ร้องเรียนเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ (6) คําแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

การละเมิดนโยบายซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตาม DMCA และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้นํานโยบายการยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ บริษัทยังอาจจํากัดการเข้าถึงบริการออนไลน์และ/หรือยุติบัญชีของบุคคลใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลสิทธิบัตร

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending. All rights reserved.