TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. PALVELUEHDOT

Päivitetty: 2. maaliskuuta 2020

EHDOT

Tämä asiakirja muodostaa sinun ja yhdysvaltalaisen yhtiön, Take-Two Interactive Software, Inc, sen emoyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ("yhtiö" ja "me") välisen sopimuksen, joka koskee sinun ja yhtiön välistä suhdetta Online-palveluiden käyttöön liittyen. Yhtiö tarjoaa pääsyn Online-palveluihin ja niihin liittyviin palveluihin edellyttäen, että noudatat tätä Sopimusta. Siksi on tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän sopimuksen huolellisesti.

Tässä asiakirjassa esitetyt ehdot täydentävät loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka on saatavilla osoitteessa www.take2games.com/eula, joka koskee kaikkien yhtiön jakamien ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä.

Lue loppukäyttäjän lisenssisopimus huolellisesti.

ONLINE-PALVELUIDEN KUVAUS

Edellyttäen, että tätä Sopimusta noudatetaan täysin, Yhtiö voi tarjota tiettyjä tuotteita, palveluita ja verkkosivustoja, joita käytetään Internet-yhteensopivilla laitteistoalustoilla, mukaan lukien pelikonsolit, henkilökohtaiset tietokoneet, mobiilitietokoneet tai mobiililaitteet, tai pelinsisäiset sovellukset tai ohjelmistoalustat, mukaan lukien kolmannen osapuolen ylläpitäjät ja isännät (yhdessä "Verkkopalvelut"). Online-palvelut sisältävät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki palvelut tai sisällöt, joita Yhtiö tarjoaa sinulle, mukaan lukien kaikki näytetyt ja suoritetut materiaalit. Yhtiö voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Online-palvelut (Online-palveluiden tarjoamisen), mukaan lukien minkä tahansa ominaisuuden tai sisällön saatavuuden, kolmenkymmenen päivän varoitusajalla tai välittömästi mistä tahansa syystä, johon yhtiö ei voi kohtuudella vaikuttaa, tai jos rikot jotakin Ohjelmistoa koskevan sopimuksen tai käytännön ehtoa, mukaan lukien tämä Sopimus, Lisenssinantajan tietosuojakäytäntö ja/tai Lisenssinantajan palveluehdot. Yhtiö voi myös asettaa rajoituksia tietyille ominaisuuksille ja palveluille tai rajoittaa pääsyäsi osaan tai kaikkiin Online-palveluihin ilman erillistä ilmoitusta.

TAVARAMERKKI- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT

Kaikki Online-palveluiden materiaalit, mukaan lukien rajoituksetta teksti, tiedot, grafiikka, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet, videoleikkeet, linkit, digitaaliset lataukset, tietokoosteet, tietokokoelmat ja ohjelmistot, ovat Yhtiön omistamia, hallinnoimia, sille lisensoituja tai yhtiön luvalla käytettyjä/käytettäviä ja niitä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Online-palveluiden materiaali on saatavilla ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, muokata, ladata, julkaista, lähettää tai jakaa millään tavalla, mukaan lukien sähköpostitse tai muulla sähköisellä tavalla, ilman Yhtiön etukäteen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Saat ladata Online-palvelujen kautta tarkoituksenmukaisesti ladattavaksi asetettua materiaalia vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen että säilytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset, joita aineistossa saattaa esiintyä.

LÄHETETTY SISÄLTÖ

Yhtiö toivottaa palautteen tervetulleeksi peliyhteisöltä. Myönnät täten yhtiölle yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin siirrettävän ja alilisensoitavan maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää mitä tahansa yhtiölle lähettämääsi sisältöä, olipa kyse yhtiön verkkosivustolla julkaistavasta julkaisusta, sähköpostista yhtiölle, postista tai mistä tahansa muusta keinosta, ilman mitään velvollisuutta tilittää, kirjata, hyvittää tai suorittaa mitään maksuja sinulle niiden käytöstä. Mikään väitetty mihinkään lähetettyyn sisältöön sisällytetty tai sisällön kanssa tai yhteydessä lähetetty oikeuksien pidättäminen ei ole voimassa ja on vaikutukseton.

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Seuraavia sääntöjä, käytäntöjä ja vastuuvapauslausekkeita sovelletaan Online-palveluiden käyttöösi.

Käyttämällä Online-palveluita hyväksyt, että: (1) käytät Online-palveluita vain laillisiin tarkoituksiin, sovellettavien lakien mukaisesti sekä omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön (2) et käytä Online-palveluita muiden henkilöiden kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä rahan tai muun asian, jolla on arvoa vaihtamiseen. (3) et rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä Online-palveluita (esimerkiksi häirinnällä, hakkeroimalla, puuttumalla mihinkään, vaikuttamalla haitallisesti, tai turmelemalla) (4) et käytä Online-palveluita luodaksesi, ladataksesi, tai julkaistaksesi mitään tietoisesti vääriä ja/tai loukkaavia, epätarkkoja, loukkaavia, mauttomia, säädyttömiä, häpäiseviä, vihaavia, häiritseviä, seksuaalisesti latautuneita, uhkaavia, yksityisyyttä loukkaavia, minkä tahansa lain vastaisia tai yhteisön standardien kanssa ristiriidassa olevia materiaaleja (5) et julkaise, lataa, tai luo mitään tekijänoikeudella suojattua materiaalia Online-palvelujen kautta, paitsi jos omista kyseisen materiaalin ja sen tekijänoikeudet (6) et julkaise, lataa, tai lähettää mitään tietoja tai ohjelmistoja, jotka muokkaavat tai muuttavat Online-palveluita millään tavalla tai jotka sisältävät viruksen, madon, aikapommin (time bomb), peruutusbotin (cancelbot), troijalaisen tai muun haitallisen, häiritsevä, tai vahingollisen komponentin (7) et julkaise, lataa, luo, tai lähetä materiaalia, joka rikkoo toisen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia (8) et huijaa tai käytä mitään luvatonta robottia, hakurobottia, tai muuta ohjelmaa Online-palveluihin liittyen tai niiden yhteydessä (9) et teeskentele tai esitä olevasi mikään muu henkilö tai yhteisö Online-palveluiden käytön yhteydessä ja (10) et auta, opasta, tai ohjeista muita henkilöitä tai tahoja mihinkään edellä mainittuihin asioihin liittyen. Yhtiö tekee kaikki määritykset oman harkintansa mukaan.

Kun Microsoft toimittaa Online-palveluita, joihin liittyy käyttäjän luomaa sisältöä ("KLS"), Microsoft ei tarkista kaikkia KLS:n osia, emmekä vahvista julkaistun KLS:n paikkansapitävyyttä, pätevyyttä tai alkuperäisyyttä. Emme valvo julkaisujen sisältöä aktiivisesti emmekä ole vastuussa julkaisujen sisällöstä. Emme vakuuta emmekä takaa minkään KLS:n pätevyyttä, tarkkuutta, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä. Julkaisujen sisältö ei edusta Yhtiön, sen tytäryhtiöiden tai minkään Yhtiöön, Online-palveluihin tai mihinkään Yhtiön verkkosivustoperheen verkkosivustoihin (yhtiön verkkosivustoihin) liittyvän henkilön tai omaisuuden näkemyksiä. Jos jokin julkaisu on mielestäsi paheksuttava, suosittelemme käyttämään siihen liittyviä raporttitoimintoja tai ottamaan meihin yhteyttä valitsemalla Take-Two Support (https://www.take2games.com/support) tai Social Point Support ( http://www.socialpoint.es/community/#support). Poistamme kyseenalaista sisältöä, jos katsomme poistamisen olevan perusteltua. Huomaa, että minkä tahansa sisällön poistaminen tai muokkaaminen on manuaalinen prosessi, joka ei välttämättä tapahdu välittömästi tai lainkaan. Yhtiö ei ole vastuussa minkään muun Käyttäjän julkaisemasta sisällöstä tai toimista, jotka vaikuttavat sinuun tai Online-palveluiden käyttöösi. Pidätämme oikeuden poistaa (tai olla poistamatta) mitään KLS:ää tai sisältöä mistä tahansa syystä (tai ilman syytä). Sinä olet yksin vastuussa KLS:stäsi, ja olet vastaavasti vastuussa ja korvausvelvollinen yhtiölle ja sen edustajille kaikista vaateista, jotka perustuvat KLS:si siirtämiseen. Mainosten, ketjukirjeiden, pyramidihuijausten, pyyntöjen julkaiseminen tai saman viestin julkaiseminen useammin kuin kerran tai "roskapostitus" jne. on sopimatonta ja kiellettyä Online-palveluissa (mukaan lukien keskustelupalstat ja chat-huoneet).

Asiakas käyttää Online-palveluita omalla vastuullaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa, eikä Yhtiö ole vastuussa Online-palveluihin liittyvistä menetyksistä, vahingoista tai Online-palveluiden epätyydyttävästä suoritus- tai toimintakyvystä.

Tietyissä tietosuojakäytännössämme määritetyissä tilanteissa ja olosuhteissa pidätämme oikeuden paljastaa henkilöllisyytesi (mukaan lukien kaikki tiedot, jotka tiedämme sinusta) ilmoittamatta asiasta sinulle. Lisätietoja on osoitteessa www.take2games.com/privacy.

YHTIÖN RAJOITETTU LISENSSI

Yhtiö myöntää sinulle rajoitetun, ei-alilisensoitavan lisenssin Online-palveluihin pääsyyn ja niiden käyttöön. Tämä lisenssi on tämän sopimuksen alainen, ja soveltuvin osin, ohjelmiston loppukäyttäjän lisenssisopimuksen alainen, joka sijaitsee osoitteessa www.take2games.com/eula, ja erityisesti seuraavien ehtojen mukaisesti: (i) voit tarkastella kopioida ja tulostaa osia Online-palveluista vain omia tiedonsaanti-, henkilökohtaisia ja ei-kaupallisia käyttötarkoituksia varten (ii) Asiakas ei saa muokata Online-palveluita tai mitään niiden osaa tai muutoin luoda niistä johdannaisia tai kehittää niille johdannaiskäyttötapoja tai harjoittaa tällaisia käyttötapoja; (iii) et saa poistaa tai muokata mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia, jotka on asetettu Online-palveluihin (iv) et saa käyttää mitään tiedonlouhintaa, robotteja tai vastaavia tiedonkeruu- tai poimintamenetelmiä (v) Asiakas ei saa käyttää Online-palveluita muuhun kuin niiden tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. (vi) et saa jäljentää, valmistaa johdannaisteoksia, jakaa, kehystää (frame), "peilata" (mirror) tai näyttää Online-palveluita, paitsi tässä asiakirjassa mainituissa poikkeustilanteissa; ja (vii) et saa rikkoa edellä esitettyjä käytännesääntöjä.

Ellei edellä nimenomaisesti toisin sallita, kaikki Online-palveluiden osien käyttö ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa on ankarasti kielletty ja päättää tässä asiakirjassa myönnetyn lisenssin ja käyttöoikeuden. Tällainen luvaton käyttö voi myös rikkoa sovellettavia lakeja, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakeja sekä sovellettavia viestintämääräyksiä ja -asetuksia. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, minkään tässä sopimuksessa mainitun ei voida katsoa myöntävän mitään lisenssiä immateriaalioikeuksiin estoppel-periaatteella, epäsuorasti tai muutoin. Tämä lisenssi on peruutettavissa milloin tahansa.

Asiakas vakuuttaa ja takaa, että Online-palveluiden käyttö on tämän käyttöoikeuden, EULA:n ja muiden sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaista eikä loukkaa minkään muun osapuolen oikeuksia tai riko mitään sopimusta tai lakisääteistä velvoitetta muita osapuolia kohtaan tai riko mitään sovellettavaa lakia. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen Yhtiölle kaikesta vastuista ja korvausvastuista, joita Yhtiölle aiheutuu siitä, että Online-palveluiden käyttö on tämän Sopimuksen vastaista. Pyytääksesi lupaa sellaisten Online-palveluiden käyttöön, jotka eivät sisälly edellä mainittuun käyttöoikeuteen, voit ottaa Yhtiöön yhteyttä seuraavan osoitteen kautta [email protected].

LISENSSI YRITYKSELLE

Luomalla KLS:ää, julkaisemalla viestejä, lataamalla tiedostoja, luomalla tiedostoja, syöttämällä tietoja tai osallistumalla minkä tahansa laiseen viestintään Online-palvelujen kanssa tai niiden kautta myönnät Yhtiölle rojaltivapaan, pysyvän, ei-yksinomaisen, rajoittamattoman ja maailmanlaajuisen oikeuden (1) käyttää, kopioida, alilisensoida, mukauttaa, välittää, esittää julkisesti ja näyttää tällaista materiaalia ja (2) alilisensoida kolmansille osapuolille rajoittamattoman oikeuden käyttää mitä tahansa edellä mainittuja materiaaleihin liittyviä oikeuksia. Edellä mainittuihin apurahoihin sisältyy oikeus hyödyntää ja käyttää mitä tahansa omistusoikeuksia tällaiseen materiaaliin, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeus-, tavaramerkki-, palvelumerkki- tai patenttilakien alaiset oikeudet millä tahansa asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella. Lisätietoja ohjelmistoomme liittyvistä lisenssiehdoista on EULA:ssa osoitteessa www.take2games.com/eula.

OSTOSTEN TEKEMINEN

Jos asiakas haluaa ostaa Online-palveluissa kuvattuja tuotteita tai palveluita, häntä saatetaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja, mukaan lukien luottokortti- tai muita maksutietoja. Hyväksyt, että kaikki antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia. Sitoudut maksamaan kaikki maksut, mukaan lukien lähetys- ja käsittelykulut, joita on aiheutunut luottokorttisi tai muun maksumekanismin käyttäjille tai heidän toimiensa seurauksena tällaisien maksujen aiheutuessa voimassa olevilla hinnoilla. Olet myös vastuussa ostoksiisi liittyvien sovellettavien verojen maksamisesta. Tutustu yhtiön tietosuojakäytäntöön osoitteessa www.take2games.com/privacy ennen tällaisten tietojen lähettämistä.

SOITTOÄÄNET, TAUSTAKUVAT JA MUUT MOBIILILAITEPALVELUT JA -TUOTTEET

Tietyt matkapuhelimet ja operaattorit tarjoavat palveluja, joiden avulla kuluttajat voivat valita ja ostaa erilaisia digitaalisia mobiilituotteita suoraan mobiililaitteiltaan. Online-palvelut voivat myös tarjota mahdollisuuden valita ja ostaa erilaisia digitaalisia mobiilituotteita, jotka toimitetaan mobiililaitteellesi. Näiden digitaalisten mobiilituotetarjoamien ja tuotteiden avulla kuluttaja voi mukauttaa ja räätälöidä mobiililaitettaan tai mobiililaitepalveluaan (esimerkiksi soittoäänillä tai taustakuvilla) tai valita tiettyjä video- tai äänitiedostoja, joita kuluttaja voi katsella tai kuunnella milloin tahansa. Kaikki tai jotkut digitaalisten mobiilituotteiden tarjoamista eivät välttämättä ole saatavilla, siirrettävissä tai yhteensopiva kaikkien mobiililaitteiden kanssa. Tämän seurauksena kuluttajat eivät ehkä voi käyttää, ostaa tai hyödyntää kaikkia palveluita tai tarjouksia. Mikä tahansa yritys ostaa näitä tuotteita tai palveluita voi johtaa siihen, että matkapuhelinoperaattorin (tekstiviestejä tai muuta viestintää koskevat) maksut laskutetaan erikseen mobiililaitteesi tililtä tekstiviestien tai muun viestinnän osalta. Lisäksi matkapuhelinoperaattori voi laskuttaa kuluttajaa erikseen valitusta tuotteesta, palvelusta tai tarjoamasta. Jos kuluttajalla on odottava puhelu ja saapuva puhelu vastaanotetaan mobiilituotteen tai -palvelun käytön tai tilaamisen aikana, kyseinen tuote, palvelu tai muu tarjoama saattaa keskeytyä tai se ei ehkä lataudu kokonaan. Voit peruuttaa minkä tahansa tilauspalvelun tilauksen noudattamalla viestissä tai tuotteeseen liittyvällä verkkosivustolla olevia ohjeita. Katso https://www.take2games.com/support saadaksesi tukea 2K, Rockstar ja Private Division -tuotteitamme koskien. Katso https://www.socialpoint.es/community/#support saadaksesi tukea Social Point -tuotteitamme koskien.

VIRTUAALIVALUUTTA JA VIRTUAALISET HYÖDYKKEET

Online-palvelut, mukaan lukien ohjelmistot, voivat tarjota mahdollisuuden ostaa ja/tai ansaita pelaamalla rajoitetun lisenssin virtuaalivaluutan ja/tai virtuaalisten tavaroiden käyttöön yksinomaan yhtiön tarjoamissa soveltuvissa ohjelmistossa ja palveluissa. Virtuaalista valuuttaa ja/tai virtuaalisia tuotteita ei saa koskaan käyttää muiden henkilöiden kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä rahan tai muun arvokkaan asian vaihdantaan. Tällaiseen lisenssiin sovelletaan ja sen ehtona on, että hyväksyt EULA:n, tämän sopimuksen ja kaikki muut sovellettavat käytännöt tai sopimukset ja noudatat niitä. Pelaajat voivat käyttää tai menettää pelinsisäisen virtuaalisen valuutan ja/tai virtuaaliset hyödykkeet pelin aikana valuuttaan ja tavaroihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti, ja nämä säännöt voivat vaihdella. Lisätietoja löytyy EULA:sta osoitteessa www.take2games.com/eula.

TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

YHTIÖ SAATTAA TARJOTA LINKKEJÄ JA OSOITTIMIA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN YLLÄPITÄMILLE VERKKOSIVUSTOILLE ("KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT") JA SAATTAA AJOITTAIN TARJOTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN AINEISTOA VERKKOSIVUSTOILLAAN. YHTIÖ, SEN EMO- TAI TYTÄRYHTIÖT TAI NIIDEN KONSERNI- JA KUMPPANUUSYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN SUHTEESSA SUOSITTELE, OTA VASTUUTA, OPEROI TAI HALLITSE MITÄÄN TIETOJA, TUOTTEITA TAI PALVELUITA NÄILLÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLA. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJEN MATERIAALIT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MM. KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista tai rajoituksia tai kuluttajan sovellettavien lakisääteisten oikeuksien rajoituksia, jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

MITÄTÖN, JOS KIELLETTY

Vaikka yhtiön Online-palvelut ovat saatavilla kaikkialla maailmassa, kaikki tuotteet tai palvelut eivät ole kaikkien henkilöiden saatavilla tai saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden rajoittaa oman harkintansa mukaan minkä tahansa tuotteen tai palvelun tarjoamista ja tarjottua määrää kenen tahansa henkilön tai henkilöiden tai maantieteellisen alueen suhteen, oman halunsa mukaan. Mikä tahansa tuote- tai palvelutarjous on mitätön, jos se on kielletty.

VELVOLLISUUTESI YHTIÖTÄ KOHTAAN

Olet vastuussa ja korvausvelvollinen yhtiölle ja sen konserni- ja kumppanuusyhtiöille, toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille, lisenssinantajille ja toimittajille kaikista tappioista, kuluista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat tekemästäsi tämän sopimuksen rikkomuksesta. Yhtiö pidättää oikeuden ottaa yksinoikeudella hallintaansa puolustuksen (asiassa puolustautumisen esimerkiksi tuomioistuimessa) ja koko asian hallinnan kaikissa asioissa, joista olet vastuussa ja korvausvastuussa tämän kohdan mukaisesti.

RIITA-ASIAT

Tämä sopimus on tehty New Yorkin osavaltiossa, ja siihen sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännöt.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus https://www.take2games.com/eula sisältää sitovan henkilökohtaisen välimiesmenettelyn ja ryhmäkanteista luopumisen ehdon, joka vaikuttaa sinun ja yhtiön välisiin oikeuksiin, ja vaatii sinua ja yhtiötä ratkaisemaan riidat sitovassa ja yksilöllisessä välimiesmenettelyssä, ei tuomioistuimessa. sinulla on oikeus kieltäytyä sitovasta yksilöllisestä välimiesmenettelystä EULA:ssa kuvatulla tavalla. Lue se huolellisesti ennen minkään yhtiön ohjelmiston tai palvelun asentamista tai käyttämistä. Tätä sitovaa yksilöllistä välimiesmenettelyä koskevaa kohtaa ei sovelleta siinä määrin kuin asuinmaasi lainsäädäntö kieltää sen. Jos riita ei ole sitovan yksilöllisen välimiesmenettelyn alainen, sinä ja yhtiö sitoudutte olemaan New Yorkin piirikunnan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisia ja olemaan tekemättä sekä luopumaan kaikista lainkäyttöalueeseen, toimivalta-alueeseen, oikeuspaikkaan tai epäedulliseen oikeuspaikkaan liittyvistä vastalauseista tällaisille tuomioistuimille (mutta vaikuttamatta kummankaan osapuolen oikeuteen siirtää tapaus liittovaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se on sallittua). Tätä kappaletta tulkitaan niin laajasti kuin sovellettava laki sallii. Jos asut esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, hyödyt kaikista kuluttajansuojalainsäädännön pakollisista määräyksistä siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, ja voit viedä tähän sopimukseen liittyviä asioita oikeuden käsiteltäväksi sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa asut. Yhtiöllä on oikeus nostaa kanteita sinua vastaan, jos olet rikkonut sen loppukäyttäjän lisenssisopimusta, palveluehtoja, tietosuojakäytäntöä tai muita sen ohjelmistoon ja palveluihin liittyviä ehtoja, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, tapaoikeuden/kirjoittamattoman oikeuden rikkomisesta tai minkä tahansa sovellettavan osavaltion tai liittovaltion asetuksen rikkomisesta. Jos rikot näitä hallitsevia ehtoja, se on puolustettava (joko lain tai oikeudenmukaisuuden perusteella) kaikkia vaatimuksia vastaan, joita saatat esittää Yhtiötä vastaan Online-palveluihin liittyen.

IRTISANOMINEN

Yhtiö voi irtisanoa tai keskeyttää kaikki Online-palvelut ja rekisteröidyn tilin välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta kolmenkymmenen päivän varoitusajalla tai välittömästi mistä tahansa syystä, joka ei ole yhtiön kohtuullisessa hallinnassa, tai jos rikot jotakin Ohjelmistoa koskevan sopimuksen tai käytännön ehtoa, mukaan lukien tämä Sopimus, Tietosuojakäytäntö ja/tai Loppukäyttäjän lisenssisopimus. Asiakkaan oikeus käyttää Online-palveluita päättyy välittömästi asiakkaan tilin irtisanomisen yhteydessä. Jos asiakas haluaa sulkea tilinsä, hän voi yksinkertaisesti lopettaa Online-palveluiden käytön.

Yhtiö voi irtisanoa minkä tahansa Online-palvelun mistä tahansa syystä ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä päivää etukäteen sähköpostitse tai verkkosivustolla, jonka otsikkona on on "Oikeudelliset ilmoitukset" tai "Oikeudelliset tiedot" (tai vastaava) tai välittömästi ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä, johon yhtiö ei voi kohtuudella vaikuttaa.

Kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan irtisanomisen jälkeen, pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen, mukaan lukien rajoituksetta omistusta koskevat ehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset.

SEKALAISTA

Jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen tuomioistuin pitää jotakin tämän sopimuksen säännöksistä täytäntöönpanokelvottomana, kyseisiä säännöksiä rajoitetaan tai poistetaan siinä määrin kuin on tarpeen, jotta tämä sopimus muutoin pysyisi täysin voimassa. Tämä sopimus yhdessä osoitteessa www.take2games.com/privacy (/privacy) sijaitsevan tietosuojakäytännön ja loppukäyttäjän lisenssisopimuksen kanssa muodostaa koko sopimuksen sinun ja yhtiön välillä koskien tätä aihetta, ja kaikki kirjalliset tai suulliset sopimukset, joita on aiemmin solmittu sinun ja yhtiön välillä tämän sopimuksen aiheeseen liittyen, peruutetaan nimenomaisesti.

Jos yhtiö ei pane täytäntöön tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai valtuuksiaan tai viivyttää niiden täytäntöönpanoa, se ei tarkoita luopumista niistä tai muista yhtiön oikeuksista tai valtuuksista.

Yhtiö voi muokata tämän sopimuksen ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan julkaisemalla muutetun sopimuksen tai, jos kyseessä on merkittävä muutos, julkaisemalla ilmoituksen tällaisesta muutoksesta verkkosivulla, jonka otsikkona on "Oikeudelliset ilmoitukset" tai "Oikeudellista tietoa" (tai vastaava), ennen kuin muutos astuu voimaan.

NIMETTY EDUSTAJA, JOKA ON KOHTEEN DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT MUKAINEN

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") tarjoaa mekanismin, jolla palveluntarjoajille ilmoitetaan tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin luvattomasta käytöstä. DMCA:n mukaan korvausvaatimus on lähetettävä palveluntarjoajan nimeämälle edustajalle. Jos uskot vilpittömästi, että yhtiölle on ilmoitettava mahdollisesta verkossa tapahtuneesta Online-palveluun liittyvästä tekijänoikeusrikkomuksesta, ilmoita asiasta Yhtiön nimeämälle edustajalle:

Palveluntarjoaja: Take-Two Interactive Software, Inc.

Nimetyn edustajan osoite:

Nimetyn edustajan Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel puhelinnumero: 646-536-2842 Nimetyn edustajan faksi: 646-941-3566 Nimetyn edustajan sähköpostiosoite:[email protected]

Huomaa, että jotta vaade-ilmoitus olisi voimassa, sen on oltava DMCA:ssa esitettyjen yksityiskohtaisten vaatimusten mukainen. Suosittelemme, että käyt ne läpi (katso 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) ennen kuin lähetät reklamaatioilmoituksen.

DMCA-lain mukaisten ilmoitusvaatimusten täyttämiseksi ilmoituksen on oltava kirjallinen viesti, joka sisältää seuraavat tiedot: (1) Sellaisen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta (2) Rikkomukseksi väitetyn tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnistustiedot, tai jos yksi ilmoitus kattaa useita tekijänoikeudella suojattuja teoksia yhdellä verkkosivustolla, edustava luettelo tällaisista töistä kyseisessä toimipaikassa (3) Loukkaavaksi väitetyn tai loukkaavan toiminnan kohteena olevan materiaalin, joka on poistettava tai joihin pääsy on estettävä, tunnistetiedot, ja kohtuullisesti riittävät tiedot, joiden avulla voimme paikantaa materiaalin (4) Kohtuullisesti riittävät tiedot, joiden avulla voimme ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen osapuoleen kuten osoite, puhelinnumero ja jos saatavilla, sähköpostiosoite, johon valituksen tehneeseen osapuoleen voidaan ottaa yhteyttä (5) Lausunto siitä, että valituksen tehnyt osapuoli uskoo vilpittömästi, että materiaalin käyttö valituksessa esitetyllä tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain valtuuttamaa ja (6) Lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat paikkansapitäviä, ja valaehtoisen rangaistuksen uhalla lausunto siitä, että valituksen tehnyt osapuoli on valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.

TOISTUVAN RIKKOJAN KÄYTÄNTÖ

DMCA:n ja muun sovellettavan lain mukaisesti yhtiö on ottanut käyttöön menettelyn, jossa lopetetaan asianmukaisissa olosuhteissa ja yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan rekisteröidyt tilit, joita pidetään toistuvina rikkojina. Yhtiö voi myös oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä Online-palveluihin ja/tai lopettaa kenen tahansa immateriaalioikeuksia rikkovan henkilön tilin riippumatta siitä, onko kyseessä toistuva rikkomus.

PATENTTITIEDOT

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending. All rights reserved.