TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. TJENESTEVILKÅR

Revideret: 2. marts 2020

VILKÅR OG BETINGELSER

Dette dokument udgør en aftale ("aftalen") mellem dig og det amerikanske selskab Take-Two Interactive Software, Inc., dets moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber ("virksomheden", "vi", "os" og "vores"), der regulerer forholdet mellem dig og virksomheden med hensyn til din brug af onlinetjenesterne. Virksomheden giver adgang til onlinetjenesterne og eventuelle relaterede tjenester med forbehold for din overholdelse af denne aftale. Det er derfor vigtigt, at du omhyggeligt læser og forstår denne aftale.

Vilkårene og betingelserne heri er i tillæg til og supplerer slutbrugerlicensaftalen på www.take2games.com/eula, der regulerer brugen af al software og alle tjenester, der distribueres af virksomheden.

Gennemgå slutbrugerlicensaftalen omhyggeligt.

BESKRIVELSE AF ONLINETJENESTER

Med forbehold for fuld overholdelse af denne aftale kan virksomheden tilbyde at levere visse produkter, tjenester og websteder, der tilgås via internetkompatible hardwareplatforme, herunder spillekonsoller, personlige computere, mobile computere eller mobilenheder, eller applikationer i spillet eller softwareplatforme, herunder tredjepartsværter (samlet benævnt "onlinetjenesterne"). Onlinetjenester omfatter, men er ikke begrænset til, enhver tjeneste eller ethvert indhold, som virksomheden leverer til dig, herunder eventuelle materialer, der vises eller udføres. Virksomheden kan ændre, suspendere eller afbryde onlinetjenesterne, herunder tilgængeligheden af eventuel funktion eller indhold, med tredive dages varsel eller øjeblikkeligt af enhver årsag uden for virksomhedens rimelige kontrol, eller hvis du overtræder eventuelt vilkår i en aftale eller politik, der regulerer softwaren, herunder denne aftale, licensgiverens privatlivspolitik og/eller licensgiverens tjenestevilkår. Virksomheden kan også pålægge begrænsninger på visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller alle onlinetjenesterne uden varsel.

OPLYSNINGER OM VAREMÆRKE OG OPHAVSRET

Alt materiale i onlinetjenester, herunder, men ikke begrænset til, tekst, data, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, videoklip, links, digitale downloads, datakompileringer og software, ejes, kontrolleres af, licenseres til eller bruges med tilladelse fra virksomheden og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre immaterielle rettigheder. Materialet i onlinetjenesterne stilles udelukkende til rådighed til din personlige, ikke-kommercielle brug og må ikke kopieres, gengives, genudgives, ændres, uploades, opslås, overføres eller distribueres på nogen måde, herunder via e-mail eller andre elektroniske midler, uden virksomhedens udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke i hvert tilfælde. Du må kun downloade materiale, der bevidst er gjort tilgængeligt til download via onlinetjenesterne til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om ejendomsret, der kan forekomme på sådanne materialer.

INDSENDELSER

Virksomheden tager glædeligt imod input fra gaming-fællesskabet. Du tildeler hermed virksomheden en eksklusiv, evig, uigenkaldelig, fuldt overførbar og underlicenserbar verdensomspændende rettighed og licens til at bruge eventuelle indsendelser, som du indsender til virksomheden af enhver art, uanset om gennem et opslag på et virksomhedswebsted, e-mail til virksomheden, post eller andre midler, og uden nogen forpligtelse til at redegøre for, kreditere eller foretage eventuel betaling til dig for eventuel brug deraf. Intet påstået forbehold af rettigheder, der er indarbejdet i eller som ledsager eventuel indsendelse, har nogen gyldighed eller virkning.

ADFÆRDSKODEKS

Følgende regler, politikker og ansvarsfraskrivelser regulerer og/eller gælder for din brug af onlinetjenesterne.

Du accepterer, ved at bruge onlinetjenesterne, at: (1) du kun vil bruge onlinetjenesterne til lovlige formål, i overensstemmelse med gældende love, til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, (2) du ikke vil bruge onlinetjenesterne i forbindelse med en aftale med andre personer om at satse penge eller andre ting af værdi, (3) du ikke vil begrænse eller forhindre eventuel anden bruger i at bruge eller nyde godt af onlinetjenesterne (f.eks. via chikane, hacking, forstyrrelse, negativ påvirkning, eller ødelæggelse), (4) du ikke vil bruge onlinetjenesterne til at oprette, uploade, eller opslå eventuelt materiale, der bevidst er falsk og/eller ærekrænkende, unøjagtigt, misbrugende, vulgært, uanstændigt, obskønt, hadefuldt, chikanerende, seksuelt orienteret, truende, invaderende af personers privatliv, i strid med eventuel lov, eller som er uforeneligt med fællesskabsstandarder, (5) du ikke vil opslå, uploade, eller oprette ophavsretligt beskyttet materiale ved hjælp af onlinetjenesterne, medmindre du ejer ophavsretten i og til et sådant materiale, (6) du ikke vil opslå, uploade, eller overføre eventuelle oplysninger eller software, der ændrer eller modificerer onlinetjenesterne på nogen måde, eller som indeholder en virus, orm, tidsindstillet bombe, cancelbot, trojansk hest eller anden skadelig, forstyrrende, eller ondsindet komponent, (7) du ikke vil opslå, uploade, oprette, eller overføre materialer i strid med en anden parts ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, (8) du ikke vil snyde eller bruge eventuel uautoriseret robot, spider, eller andet program i forbindelse med onlinetjenesterne, (9) du ikke vil udgive dig selv for at være en anden person eller enhed i forbindelse med din brug af onlinetjenesterne, og (10) du ikke vil yde assistance, vejledning, eller instruktion til en anden person eller enhed vedrørende enhver af ovenstående. Alle afgørelser foretages af virksomheden efter eget skøn.

Når vi leverer onlinetjenester, der involverer brugeroprettet indhold, gennemgår vi ikke hvert eneste stykke brugergenereret indhold, og vi bekræfter heller ikke nøjagtigheden, gyldigheden eller originaliteten af det brugergenererede indhold, der opslås. Vi overvåger ikke aktivt indholdet af indlæggene, og vi er heller ikke ansvarlige for indholdet af eventuelle indlæg. Vi indestår ikke for, og vi garanterer heller ikke gyldigheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af, eventuelt brugergenereret indhold. Indholdet i indlæggene repræsenterer ikke synspunkter tilhørende virksomheden, dens datterselskaber eller eventuel person eller ejendom, der er forbundet med virksomheden, onlinetjenesterne eller eventuelt websted i virksomhedens familie af websteder. Hvis du mener, at et indlæg er stødende, opfordrer vi dig til at bruge tilknyttede indberetningsfunktioner eller kontakte os ved at besøge Take-Two Support ( https://www.take2games.com/support) eller Social Point Support (http://www.socialpoint.es/community/#support). Vi fjerner stødende indhold, hvis vi anser fjernelse for at være berettiget. Du bedes forstå, at fjernelse eller redigering af eventuelt indhold er en manuel proces og muligvis ikke forekommer med det samme eller overhovedet. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelt indhold, der slås op, eller handlinger foretaget af eventuel anden bruger, der påvirker dig eller din brug af onlinetjenesterne. Vi forbeholder os ret til at fjerne (eller ikke) eventuelt brugergenereret indhold eller indhold af enhver (eller ingen) årsag overhovedet. Du forbliver eneansvarlig for dit brugergenererede indhold, og du vil derfor være erstatningsansvarlig over for virksomheden og dens agenter med hensyn til eventuelt krav baseret på overførslen af dit brugergenererede indhold. Opslag af annoncer, kædebreve, pyramidespil, opfordringer, den samme note mere end én gang eller "spamming" og lignende er upassende og forbudt på onlinetjenesterne (herunder opslagstavler og chatrum).

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er din brug af onlinetjenesterne på egen risiko, og virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelt tab, skade eller utilfredsstillende ydeevne relateret til onlinetjenesterne.

Vi forbeholder os ret til at afsløre din identitet (herunder alle oplysninger, vi har om dig) uden varsel til dig under visse omstændigheder, der er angivet i vores privatlivspolitik. Besøg www.take2games.com/privacy for yderligere oplysninger.

BEGRÆNSET LICENS FRA VIRKSOMHEDEN

Virksomheden tildeler dig en begrænset, ikke-underlicenserbar licens til at få adgang til og bruge onlinetjenesterne. En sådan licens er underlagt denne aftale og, hvis relevant, slutbrugerlicensaftalen for softwaren, der findes på www.take2games.com/eula, og specifikt betinget af følgende: (i) du må kun se, kopiere og udskrive dele af onlinetjenesterne til din egen informationsmæssige, personlige og ikke-kommercielle brug (ii) du må ikke ændre eller på anden måde foretage afledte anvendelser af onlinetjenesterne, eller dele deraf, (iii) du må ikke fjerne eller ændre eventuel meddelelse om ophavsret, varemærke, eller andre meddelelser om ejendomsret, der er placeret i onlinetjenesterne, (iv) du må ikke bruge eventuel dataminering, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udtrækningsmetoder, (v) du må ikke bruge onlinetjenesterne til andet end det tilsigtede formål, (vi) du må ikke gengive, udarbejde afledte værker af, distribuere, indramme, "spejle" eller vise onlinetjenesterne, undtagen som angivet heri, og (vii) du må ikke overtræde det adfærdskodeks, der er angivet ovenfor.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ovenfor, er enhver brug af enhver del af onlinetjenesterne uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden strengt forbudt og vil opsige den licens, der tildeles heri. Enhver sådan uautoriseret brug kan også overtræde gældende love, herunder uden begrænsning, love om ophavsret og varemærker og gældende kommunikationsforordninger og -love. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet i denne aftale fortolkes som tildeling af eventuel licens til immaterielle rettigheder, uanset om det er ved antagelse, underforstået eller på anden måde. Denne licens kan tilbagekaldes til enhver tid.

Du erklærer og garanterer, at din brug af onlinetjenesterne er i overensstemmelse med denne licens, slutbrugerlicensaftalen og eventuelle andre gældende aftaler eller politikker, og ikke krænker eller overtræder eventuel anden parts rettigheder eller overtræder eventuel kontrakt eller juridisk forpligtelse over for eventuelle andre parter, eller overtræder gældende lovgivning. Du er erstatningsansvarlig over for virksomheden med hensyn til eventuelle forpligtelser, som virksomheden lider som følge af din brug af onlinetjenester, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale. For at anmode om tilladelse til anvendelser af onlinetjenesterne, der ikke er medtaget i den foregående licens, kan du skrive til virksomheden på [email protected].

LICENS TIL VIRKSOMHEDEN

Ved at oprette brugergenereret indhold, opslå meddelelser, uploade filer, oprette filer, indtaste data eller deltage i enhver form for kommunikation med eller via onlinetjenesterne, tildeler du virksomheden en royaltyfri, evig, ikke-eksklusiv, ubegrænset, verdensomspændende licens til at: (1) bruge, kopiere, underlicensere, tilpasse, overføre, offentligt udføre eller vise ethvert sådant materiale, og (2) underlicensere til tredjeparter den ubegrænsede ret til at udøve enhver af de foregående rettigheder, der tildeles med hensyn til materialet. Ovennævnte tildelinger skal omfatte retten til at udnytte eventuelle ejendomsrettigheder til et sådant materiale, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i henhold til love om ophavsret, varemærke, servicemærke eller patentlovgivning i enhver relevant retskreds. Se slutbrugerlicensaftalen på www.take2games.com/eula for yderligere licensvilkår relateret til vores software.

FORETAGELSE AF KØB

Hvis du ønsker at købe produkter eller tjenester, der er beskrevet i onlinetjenesterne, kan du blive bedt om at tilvejebringe visse oplysninger, herunder kreditkort- eller andre betalingsoplysninger. Du accepterer, at alle oplysninger, som du tilvejebringer, er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Du accepterer at betale alle gebyrer, herunder forsendelses- og ekspeditionsgebyrer, som afholdes af brugere af dit kreditkort eller anden betalingsmekanisme til de priser, der er gældende på tidspunktet hvor sådanne gebyrer afholdes. Du er også være ansvarlig for at betale eventuelle gældende skatter i forbindelse med dine køb. Du bedes gennemgå virksomhedens privatlivspolitik på www.take2games.com/privacy, før du indsender sådanne oplysninger.

RINGETONER, BAGGRUNDE OG ANDRE TJENESTER OG PRODUKTER TIL MOBILENHEDER

Visse håndsæt til mobiltelefoner og operatører tilbyder tjenester, der gør det muligt for forbrugere at vælge og købe forskellige digitale mobilprodukter direkte via deres mobilenheder. Onlinetjenesterne kan også tilbyde muligheden for at vælge og købe forskellige digitale mobilprodukter, der leveres til din mobilenhed. Disse digitale mobilprodukter kan gøre det muligt for forbrugeren at tilpasse deres mobilenhed eller mobilenhedstjeneste (f.eks. med ringetoner eller baggrunde), eller give forbrugeren mulighed for at vælge visse video- eller lydfiler, der kan ses eller lyttes til, når som helst forbrugeren ønsker det. Alle eller nogle af de digitale mobilprodukter er muligvis ikke tilgængelige på, kan overføres til, eller er kompatible med alle mobilenheder. Som følge heraf kan forbrugere muligvis ikke få adgang til, købe eller gøre brug af alle tjenesterne eller tilbuddene. Eventuelt forsøg på at købe disse produkter eller tjenester kan resultere i, at mobiloperatør-gebyrer faktureres separat til din mobilenhedskonto for sms-beskeder eller anden kommunikation. Derudover kan forbrugeren blive faktureret separat af mobiloperatøren for det faktiske produkt, tjeneste eller tilbud, der vælges. I tilfælde af, at forbrugeren har et ventende opkald, og et indgående opkald modtages, mens vedkommende tilgår eller bestiller eventuelt mobilprodukt eller -tjeneste, kan et sådant produkt, en sådan tjeneste eller andet tilbud blive afbrudt eller muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt. Du kan opsige eventuel abonnementstjeneste ved at følge instruktionerne i meddelelsen eller på webstedet relateret til produktet. Se https://www.take2games.com/support for supportoplysninger vedrørende vores 2K, Rockstar og Private Division produkter. Se https://www.socialpoint.es/community/#support for supportoplysninger vedrørende vores Social Point produkter.

VIRTUEL VALUTA OG VIRTUELLE VARER

Onlinetjenesterne, herunder software, kan tilbyde muligheden for at købe og/eller optjene en begrænset licens via gameplay til at bruge virtuel valuta og/eller virtuelle varer udelukkende i relevant software og tjenester, der leveres af virksomheden. Virtuel valuta og/eller virtuelle varer må aldrig bruges i forbindelse med en aftale med andre enkeltpersoner om at satse penge eller andre ting af værdi. En sådan licens er underlagt og specifikt betinget af din accept og overholdelse af slutbrugerlicensaftalen, denne aftale og eventuelle andre gældende politikker eller aftaler. Alle virtuelle valutaer i spillet og/eller virtuelle varer kan forbruges eller mistes af spillere i løbet af gameplay i henhold til spillets regler, der gælder for valuta og varer, som kan variere. Se slutbrugerlicensaftalen på www.take2games.com/eula for yderligere oplysninger.

GARANTIFRASKRIVELSE

VIRKSOMHEDEN KAN LEVERE LINKS OG HENVISNINGER TIL WEBSTEDER, DER OPRETHOLDES AF TREDJEPARTER ("TREDJEPARTSWEBSTEDER"), OG KAN FRA TID TIL ANDEN LEVERE TREDJEPARTSMATERIALER PÅ SINE WEBSTEDER. HVERKEN VIRKSOMHEDEN, DENS MODERSELSKAB ELLER DATTERSELSKABER ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKABER GODKENDER, TAGER ANSVAR FOR, DRIVER ELLER KONTROLLERER PÅ NOGEN MÅDE EVENTUELLE OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DISSE TREDJEPARTSWEBSTEDER. MATERIALERNE PÅ TREDJEPARTSWEBSTEDERNE LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. Da nogle retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af en forbrugers gældende lovbestemte rettigheder, gælder nogle eller alle af ovenstående udelukkelser og begrænsninger muligvis ikke for dig.

UGYLDIG, HVOR FORBUDT

Selvom virksomhedens onlinetjenester er tilgængelige over hele verden, er ikke alle produkter eller tjenester tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske steder. Virksomheden forbeholder sig ret til efter eget skøn at begrænse leveringen og mængden af ethvert produkt eller enhver tjeneste til enhver person eller ethvert geografisk område, som den finder passende. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller enhver tjeneste, der gives, er ugyldigt, hvor det er forbudt.

DIT ANSVAR OVER FOR VIRKSOMHEDEN

Du er ansvarlig over for virksomheden og dens tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører med hensyn til alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din overtrædelse af denne aftale. Virksomheden forbeholder sig ret til at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver sag, som du er ansvarlig for i henhold til dette afsnit.

RETSSAGER

Denne aftale indgås i staten New York og reguleres af, og fortolkes i overensstemmelse med, lovgivningen i staten New York, med undtagelse af dens lovvalgsregler.

Slutbrugerlicensaftalen https://www.take2games.com/eula indeholder en bindende bestemmelse om individuel voldgift og afkald på gruppesøgsmål, der påvirker dine rettigheder med hensyn til eventuel "tvist" mellem dig og virksomheden, og kræver, at du og virksomheden løser tvister gennem bindende, individuel voldgift og ikke i retten. Du har ret til at fravælge afsnittet Bindende individuel voldgift som forklaret i slutbrugerlicensaftalen. Læs den omhyggeligt, før du installerer eller bruger virksomhedens software eller tjenester. Afsnittet Bindende individuel voldgift gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland. For eventuelle tvister, der ikke er underlagt bindende individuel voldgift, accepterer du og virksomheden at underkaste jer den eksklusive jurisdiktion tilhørende de statslige og føderale domstole i New York County, New York, og at give afkald på eventuelle indsigelser mod jurisdiktion, værneting eller ubelejligt forum over for sådanne domstole (men uden at påvirke nogen af parternes rettigheder til at flytte en sag til en føderal domstol, hvis det er tilladt). Dette afsnit fortolkes så bredt som tilladt ved gældende lov. Hvis du for eksempel er bosiddende i et EU-medlemsland, vil du drage fordel af eventuelle obligatoriske bestemmelser i forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det medlemsland, hvor du er bosiddende, og du kan anlægge sag i forbindelse med denne aftale ved domstolene i det medlemsland, hvor du er bosiddende. Virksomheden har ret til at retsforfølge civilretlige krav mod dig for eventuel overtrædelse af dens slutbrugerlicensaftale, tjenestevilkårene, privatlivspolitikken eller eventuelle andre gældende vilkår og betingelser relateret til dens software og tjenester, uanset om det er for kontraktbrud, overtrædelse af sædvanerettigheder eller overtrædelse af eventuel gældende statslig eller føderal lov. Eventuel overtrædelse af dig af sådanne gældende vilkår udgør et bekræftende forsvar (uanset om det er karakteriseret som værende opstået ved lov eller billighedsret) mod ethvert krav, som du måtte indgive mod virksomheden i forbindelse med onlinetjenesterne.

OPSIGELSE

Virksomheden kan opsige eller suspendere enhver og alle onlinetjenester og enhver registreret konto med det samme uden forudgående varsel eller erstatningsansvar med tredive dages varsel eller med det samme af enhver årsag uden for virksomhedens rimelige kontrol, eller hvis du overtræder vilkår og betingelser i en aftale eller politik, der regulerer softwaren, herunder denne aftale, privatlivspolitikken og/eller slutbrugerlicensaftalen. Ved ophør af din konto ophører din ret til at bruge onlinetjenesterne øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot ophøre med at bruge onlinetjenesterne.

Virksomheden kan opsige enhver af onlinetjenesterne af enhver årsag ved at give mindst tredive dages varsel via e-mail eller på webstedssiden med titlen "Juridiske meddelelser" eller "Juridiske oplysninger" (eller lignende titel), eller øjeblikkeligt uden varsel af enhver årsag uden for virksomhedens rimelige kontrol.

Alle bestemmelser i denne aftale, som i kraft af deres natur skal bestå efter opsigelse, skal bestå efter opsigelse, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger.

DIVERSE

I tilfælde af, at enhver af bestemmelserne i denne aftale af en domstol eller anden ret med kompetent domsmyndighed anses for at være uden retskraft, skal en sådan bestemmelse begrænses eller fjernes i det mindste nødvendige omfang, således at denne aftale ellers forbliver i fuld kraft og effekt. Denne aftale, sammen med privatlivspolitikken, der findes på www.take2games.com/privacy (/privacy) og slutbrugerlicensaftalen, udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende genstanden herfor, og alle skriftlige eller mundtlige aftaler, der eksisterer mellem dig og virksomheden med hensyn til genstanden for denne aftale, annulleres udtrykkeligt.

Ingen undladelse eller forsinkelse af virksomheden med hensyn til at håndhæve eventuelle rettigheder eller beføjelser i henhold til denne aftale kan anses for at være et afkald på de pågældende eller eventuelle andre af virksomhedens rettigheder eller beføjelser.

Virksomheden kan til enhver tid efter eget skøn ændre vilkårene i denne aftale ved at offentliggøre en revideret aftale eller, i tilfælde af en væsentlig ændring, ved at offentliggøre en sådan ændring på webstedssiden med titlen "Juridiske meddelelser" eller "Juridiske oplysninger" (eller lignende titel), før ændringen træder i kraft.

UDPEGET AGENT UNDER DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") indeholder en mekanisme til at underrette tjenesteudbydere om påstande om uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale. I henhold til DMCA skal et krav sendes til tjenesteudbyderens udpegede agent. Hvis du i god tro mener, at virksomheden skal underrettes om en mulig krænkelse af ophavsretten online, der involverer eventuel onlinetjeneste, bedes du underrette virksomhedens udpegede agent:

Tjenesteudbyder: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresse på udpeget agent:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel Udpeget agents telefonnummer: 646-536-2842 Udpeget agents faxnummer: 646-941-3566 Udpeget agents e-mailadresse:[email protected]

Vær opmærksom på, at for at være gældende, skal din anmeldelse af krav overholde de detaljerede krav, der er angivet i DMCA. Du opfordres til at gennemgå dem (se 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)), før du sender din anmeldelse af krav.

For at opfylde anmeldelseskravene i henhold til DMCA skal anmeldelsen være en skriftlig meddelelse, der omfatter følgende: (1) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket, (2) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på det pågældende websted, (3) Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at lokalisere materialet, (4) Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængeligt, en e-mailadresse, hvor den klagende part kan kontaktes, (5) En erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov, og (6) en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og under straf for mened, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

POLITIK FOR GENTAGNE OVERTRÆDERE

I overensstemmelse med DMCA og anden gældende lovgivning har virksomheden vedtaget en politik om, under passende omstændigheder og efter virksomhedens eget skøn, at opsige registrerede konti, der anses for at være gentagne overtrædere. Virksomheden kan også efter eget skøn begrænse adgangen til onlinetjenesterne og/eller opsige kontoen tilhørende enhver person, der krænker andres immaterielle rettigheder, uanset om det er en gentagen krænkelse.

PATENTOPLYSNINGER

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending. All rights reserved.