Cập nhật lần cuối: Ngày 30 tháng 5 năm 2023

Quyền Dữ liệu

Chúng tôi đưa ra một vài tùy chọn cho quý vị quản lý tài khoản, thông tin liên lạc mà quý vị nhận được từ chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị. Để xóa tài khoản hoặc tùy theo địa điểm của quý vị, để gửi yêu cầu phản đối, xóa, hạn chế, sửa lỗi hoặc nhận bản sao (“yêu cầu dữ liệu”) thông tin cá nhân được thu thập về quý vị, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây hoặc sử dụng biểu mẫu dưới đây cho Dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng.

Gửi Yêu cầu Dữ liệu

—Rockstar Games

Để xóa tài khoản Rockstar Games Social Club hoặc để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Rockstar Games thu thập về quý vị, hãy đăng nhập vào tài khoản Rockstar Games Social Club của quý vị, truy cập http://rsg.ms/account và làm theo hướng dẫn. Như đã nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, hoạt động của quý vị sẽ được công khai khi quý vị sử dụng một số tính năng nhất đinh. Ngay cả khi quý vị xóa tài khoản hoặc dữ liệu của mình, một số thông tin hoạt động vẫn có thể xuất hiện, bao gồm trên một số bảng trò chơi, trong đó có những bảng do bên thứ ba lưu trữ, ví dụ như nhà sản xuất nền tảng, còn các bản sao được lưu trữ trên Rockstar Games Social Club.

—2K

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do 2K thu thập về quý vị, hãy truy cập https://2kgam.es/datarequests. Để xóa Tài khoản 2K, hãy đăng nhập Tài khoản 2K của quý vị, truy cập https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new và làm theo hướng dẫn.

—Private Division

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Private Division thu thập về quý vị, hãy truy cập https://pvtdi.vision/datarequests.

—Ghost Story Games

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Ghost Story Games thu thập về quý vị, hãy truy cập https://www.ghoststorygames.com/privacy-data-requests/.

—Social Point

Để hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị hoặc bản tin từ Social Point, vui lòng gửi email tới [email protected] từ chính tài khoản email quý vị đã dùng để đăng ký, với dòng chủ đề “Unsubscribe” (Hủy đăng ký).

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Social Point thu thập về quý vị, vui lòng thực hiện như sau: 

  • Đến phần cài đặt trong bất kỳ ứng dụng trò chơi Social Point nào; 

  • Nhấn vào Support (Hỗ trợ);

  • Nhấn vào chủ đề bất kỳ;

  • Nhấn lại vào chủ đề bất kỳ;

  • Lúc này, quý vị sẽ thấy dòng chữ “contact us” (liên hệ với chúng tôi) ở phía trên bên phải của màn hình, nhấn vào đó;

  • Chọn “Privacy Policy” (Chính sách Quyền riêng tư); và

  • Cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về quyền của chủ thể dữ liệu mà quý vị muốn thực hiện.

—Zynga, Gram, Natural Motion, Small Giant Games, Skillpoint

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Zynga, Gram, Natural Motion, Small Giant Games hoặc Skillpoint thu thập về quý vị, hãy truy cập https://privacy.zynga.com/portal/#/ và điền vào yêu cầu.

—Peak

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Peak thu thập về quý vị, hãy gửi email tới [email protected].

—Nordeus

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Nordeus thu thập về quý vị, hãy truy cập https://zynga.support/Top11DownloadOrDeleteData.

—Playdots

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Playdots thu thập về quý vị, vui lòng gửi email tới [email protected].

—Rollic

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Rollic thu thập về quý vị, hãy truy cập https://zynga.support/RollicDataRequest.

—Nanotribe, Creasaur, Zerosum, Bytetyper

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Nanotribe, Creasaur, Zerosum hoặc Bytetyper thu thập về quý vị, hãy truy cập https://www.rollicgames.com/privacy/request.

—Popcore

Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do Popcore thu thập về quý vị, vui lòng gửi email tới [email protected].

—CircoLoco Records

Để hủy đăng ký nhận bản tin tiếp thị từ CircoLoco Records, vui lòng gửi email tới [email protected] từ chính tài khoản email quý vị đã dùng để đăng ký, với dòng chủ đề “Unsubscribe” (Hủy đăng ký). Để gửi yêu cầu dữ liệu đối với thông tin cá nhân do CircoLoco Records thu thập về quý vị, hãy truy cập http://rsg.ms/71aa664.

Biểu mẫu Yêu cầu Dữ liệu

Hãy hoàn thiện biểu mẫu này để gửi yêu cầu dữ liệu tới tập đoàn Take-Two cho các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho người tiêu dùng. Nhập email mà quý vị đã dùng để đăng ký với chúng tôi.

Liên hệ với Take-Two

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách Quyền riêng tư, vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây để liên hệ với Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi hoặc Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu qua thư theo địa chỉ dưới đây. Vui lòng xác định địa điểm của quý vị trong tin nhắn của quý vị. Quý vị cũng có thể có quyền than phiền với cơ quan phụ trách quyền riêng tư. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ [email protected].

Quốc gia

Địa chỉ

Quốc gia ngoài Châu Âu

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 Hoa Kỳ,

Attn: Privacy Policy Administrator

Vương quốc Anh, EU, EEA hoặc Thụy Sĩ

(“Quốc gia Châu Âu”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, Vương quốc Anh

Attn: Privacy Policy Administrator