Take-Two İş Başvuru Sahibi Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 26 Haziran 2023

1. Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Take-Two Interactive Software, Inc. ve iştiraklerinin (topluca “Şirket”, “İki Alım”, “biz”, “bizim”, “bize”) iş başvurusunda bulunan kişilere ait kişisel bilgileri nasıl işlediğini açıklamaktadır. Bu bir sözleşme değildir ve herhangi bir yasal hak veya yükümlülük oluşturmaz. Başvurunuzu gönderdiğiniz Take-Two kuruluşu, kişisel bilgilerinizin veri sorumlusu olacaktır.

Kişisel Bilgi Toplanması Sırasında Bildirim: Hangi bilgileri ve bunları neden topladığımız hakkında genel bir bakış için lütfen Toplanan Bilgi Kategorileri ve Kişisel Bilgileri Kullanımımız bölümlerine ve gizlilik haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi için Haklarınız bölümüne bakın.

2. Kişisel Bilgi Nedir?

Bu Gizlilik Bildirimindeki “kişisel bilgi” ifadesi, doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayan, sizinle ilgili olan, sizi açıklayan, sizinle makul şekilde ilişkilendirilebilecek olan veya makul şekilde sizinle bağlantılı olabilecek bilgiler anlamına gelir. Sizinle ilişkilendirilemeyecek bir biçimde saklanan toplu veya anonimleştirilmiş bilgileri içermez.

3. Topladığımız Kişisel Bilgilerin Kategorileri

Bize bir iş başvurusunda bulunduğunuzda ve işe alım süreci sırasında, konuma bağlı olarak aşağıdakilere benzer bilgileri içerebilecek kişisel bilgilerinizi toplarız:

 • Kimlik Tanımlayıcılar: ad, iletişim bilgileri (e-posta adresi, ev adresi ve telefon numarası), IP adresi ve diğer benzer kimlik tanımlayıcılar.

 • Mesleki ve İstihdamla İlgili Bilgiler: önceki işverenleriniz, pozisyonlarınız ve iş deneyiminiz; mesleki lisanslar, sertifikalar veya diğer nitelikler; istihdam referansları veya referansları; belirli roller için uygunluğu belirlemek üzere gerekli olan herhangi bir test sonucu, değerlendirme veya tespit ve mülakatınızda veya başvurunuzda bizimle paylaşmayı seçtiğiniz aşağıdakilere benzer herhangi bir kişisel bilgi: CV, özgeçmiş, sosyal hesaplar (ör. LinkedIn profili), çalışma yeri tercihleri, kod örnekleri, göçmenlik ve çalışma izni gereklilikleri veya diğer destekleyici belgeler.

 • Eğitim Geçmişi ve Nitelikleri: en yüksek eğitim düzeyiniz, katıldığınız eğitim kurumu ve zamanı, dereceler, sertifikalar veya diğer eğitim nitelikleri, transkriptleriniz ve eğitim referanslarınız.

 • Finansal Bilgiler: maaş, ikramiye, yan haklar, masraflar ve hisse senedi veya öz sermaye hibeleri.

 • Web ile İlgili Bilgiler: çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaretiniz hakkındaki teknik ayrıntılar veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanımınız ve etkinliğiniz ile ilgili analiz verileri.

 • Sesli / Görsel Bilgiler: mülakatınızda veya uygulamanızda bizimle paylaşmayı seçtiğiniz portföyler, çalışmalar ve diğer video ve görseller.

Ayrıca, sınırlı amaçlar için gerekirse ve yerel yasalara tabi olarak özel nitelikli kişisel bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • Geçmiş Kontrolü Bilgileri: Geçerli yasa tarafından izin verildiğinde başvurunuz ile bağlantılı olarak bir geçmiş kontrolü yapmayı seçebiliriz; bu, bir kredi kontrolü, mesleki ve eğitim geçmişinin doğrulanması veya sabıka geçmişinin tespitini içerebilir.

 • Eşit İstihdam Fırsatı Bilgileri: sunmayı seçtiğinizde, buna yaş, ırk, etnik köken, milliyet, vatandaşlık, cinsiyet, cinsel kimlik, tercih edilen hitaplar, cinsel yönelim, din, medeni durum, gazilik durumu, engellilik veya intibak talebi dahildir. Bu kişisel bilgiler, yasalarca özel olarak izin verilmediği sürece işe alım kararında kullanılmayacaktır.

 • Sağlıkla İlgili Bilgiler: olası enfeksiyona ilişkin sağlık kontrolü göstergeleri, aşı durumu ve kayıtları, bir ofise veya konuma girmek için izin veya kayıt ve sağlık risklerini yönetmek veya makul düzenlemeler yapmak için gerekli diğer bilgiler gibi.

4. Kişisel Bilgileri Kullanımımız

İşe alım sürecinde ve bize bir iş başvurusu yaptığınızda topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

 • sizi potansiyel bir aday olarak tanımlamak ve başvurunuzu gözden geçirmek;

 • başvurunuzla ilişkili olarak bize sunulan veya başka kaynaklardan alınan bilgileri doğrulamak;

 • potansiyel pozisyon veya diğer fırsatlar için seçilme niteliğinizi ve uygunluğunuzu belirlemek (değerlendirmeler yapmak gibi);

 • destekleyici vize başvuruları da dahil olmak üzere göçmenlik durumunu incelemek;

 • işe alım öncesi faaliyetler de dahil olmak üzere işe alım ve mülakat sürecini kolaylaştırmak (seyahat konaklamalarının ve harcamalarının koordine edilmesi, fiziksel ve/veya ağ erişiminin sağlanması ve BT destek ve hizmetleri gibi);

 • başvurunuzun durumu veya ilginizi çekebilecek diğer fırsatlar hakkında sizinle iletişim kurmak;

 • işe alım ve istihdam sürecimizin, kaynak ve finansal planlamamızın ve yönetimimizin performansını ve başarısını değerlendirmek ve iyileştirmek;

 • çeşitlilik içeren bir iş yerini desteklemek ve çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşit istihdam fırsatlarını teşvik etmek;

 • iç soruşturmalar, denetimler, uyumluluk, risk yönetimi, sorun çözümü ve güvenlik operasyonları yürütmek ve

 • vergi bildirimi ve göçmenlik ile ilgili olanlar dahil olmak üzere geçerli yasalara, kurallara, düzenlemelere, yasal işlemlere, yaptırım işlemlerine ve kamu soruşturmalarına uymak.

5. Topladığımız Kişisel Bilgilerin Kaynakları

Yukarıda açıklanan kişisel bilgileri genellikle doğrudan sizden toplasak da, referanslardan, işe alım uzmanlarından, işle ilgili sosyal medya sitelerinden, kamuya açık kaynaklardan ve geçmiş tarama sağlayıcılarından da belirli bilgileri toplayabiliriz.

6. Kişisel Bilgilerinizi İşlemek için Dayandığımız Yasal Gerekçeler

Take-Two kişisel bilgilerinizi bulunduğunuz yargı bölgesine, bilginin niteliğine ve ilgili işleme bağlı olarak çeşitli yasal gerekçelere dayanarak işler. Örneğin, bahse konu işleme şunlar için gereklidir:

 • Meşru çıkarlarımızı gözetmek – örneğin başvurunuzu gözden geçirmek, sizinle iletişim kurmak, fiziksel ve ağ güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı önlemek ve size herhangi bir iş teklifi sunmak ve istihdam ilişkisini ileriye taşımak için gerekli adımları tamamlamak dahil olmak üzere bizdeki pozisyonlar için iş başvurunuzu yönetmek gibi.

 • Yasal yükümlülüğe uymak - belirli yargı bölgelerinde çalışma hakkının tesis edilmesi veya elde edilmesi ve kayıt tutma konusunda yerel yasal gerekliliklere uymak üzere bilgilerin belirli süreler boyunca saklanması gibi.

 • Sizinle bir sözleşme yapmadan önce veya uygun durumlarda, insan kaynakları yönetimi için gerekli adımları atmak örneğin başvurunuzu ve bir role uygunluğunuzu değerlendirmek, personel sosyal yardımına yönelik herhangi bir hakkı değerlendirmek, herhangi bir potansiyel rol için gerekli herhangi bir kaynağı veya yardımı oluşturmak.

Dayandığımız diğer bir yasal zemin de şudur:

 • Onay - Belirli ülkelerde ve bazı sınırlı durumlarda, Take-Two kişisel bilgilerinizi işlemek için gönüllü onayınıza ihtiyaç duyar. Böyle bir onay olmadan başvurunuzu işleme alamayız. Onay verdiğiniz durumlarda, aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek bunu istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

7. Haklarınız

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak, aşağıdaki haklar dâhil olmak, üzere belirli haklara sahip olabilirsiniz:

 • Bilgi: hangi kişisel bilgileri ve neden işlediğimizi bilmek.

 • Erişim: Kişisel bilgilerinizin kopyasını talep etmek.

 • Düzeltme: kişisel bilgilerinizin yanlış olduğu durumlarda düzeltilmesini talep etmek.

 • Silme: bazı durumlarda, devam eden işleme artık gerekli olmadığında, kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etmek.

 • İtiraz: özellikle bu tür bir işlemeye devam etmek için artık yeterli yasal gerekçenin bulunmadığı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeyi durdurmamızı talep etmek.

 • Kısıtlama: kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı talep etmek.

 • Taşınabilirlik: bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep edebilirsiniz.

Bu haklardan birini kullanmak isterseniz, lütfen bölgenizdeki İnsan Kaynakları/İşe Alım departmanı ile iletişime geçin veya [email protected] adresine e-posta gönderin. Talebinizin açıkça temelsiz veya aşırı olduğu durumlar dışında (örneğin tekrar eden birkaç talep göndermeniz durumunda), talebinizle ilgilenmek için sizden bir ücret talep etmeyeceğiz, ancak bahse konu durumda idari maliyetlerimizi karşılamak için sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olması için sizden bazı bilgiler vermenizi de isteyebiliriz.

Geçerli yasaya bağlı olarak, ulusal veri koruma makamınıza şikayette bulunma hakkına da sahip olabilirsiniz.

8. Kişisel Bilgilerin Alıcıları

 • Take-Two Kuruluşları: Kişisel bilgileriniz, başvuruda bulunduğunuz pozisyonu yayınlamış olan Take-Two kuruluşuna iletilecektir; ayrıca, Take-Two Interactive Software, Inc. ve onun Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa'daki iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile ve meşru iş amaçları için gerekli olduğu zaman bölgeniz dışındaki diğer kuruluşlar ile de paylaşılabilir.

 • Hizmet Sağlayıcılar: Kişisel bilgilerinizi, BT hizmet sağlayıcıları, geçmişi sorgulama hizmeti sağlayıcıları veya İK veritabanı hizmetleri gibi insan kaynakları ile ilgili görevler ve veri barındırma hizmetleri ile ilişkili olarak bizim adımıza hizmet sunan üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. (i) söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların seçiminde gerekli özeni göstereceğiz ve (ii) söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların kişisel bilgileri korumak için yeterli teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini almasını ve kişisel bilgileri yalnızca Take-Two tarafından talimat verildiği şekilde ve başka hiçbir amaçla işlememesini uygun ve sözleşmeye bağlı önlemlerle talep edeceğiz.

 • Devlet veya Kamu Otoriteleri: Take-Two, kişisel bilgilerinizi devlet kurumlarına, ilgili düzenleyici makamlara veya yetkililere (vergi makamları veya kolluk kuvvetleri gibi) veya mahkemelere veya geçerli yasanın gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda (yabancı mahkemeler, kolluk kuvvetleri veya diğer devlet makamlarının yasal erişimini içerebilir) aktarabilir.

 • Satış veya Birleşme: Bir birleşme, başka bir şirket tarafından satın alma veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışı gibi bir iş dönüşümü düşündüğümüzde, kişisel bilgilerinizi alıcıya açıklayabilir veya aktarabiliriz.

Yukarıda açıklananlar dışında, başvuru sahiplerinin Kişisel Verilerini veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerini çapraz içeriğe dayalı davranışsal reklamcılık hizmetleri sağlayanlara satmayız veya onlarla paylaşmayız.

9. Kişisel bilgilerin yurtdışına aktarımı

Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar ile bağlantılı olarak gerektiği şekilde; insan kaynakları, finans, hukuk ve BT departmanlarının sınırlı üyeleri ve Take-Two veya bağlı şirket irtibat personeli (yani, bir başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilen hizmetler için sorumluluk atanan kişiler) Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa ve diğer konumlardaki kişisel bilgilere kendi iş sorumlulukları ile bağlantılı olarak erişebilir ve bunları işleyebilir. Kişisel bilgiler; hizmet sağlayıcılar, bağlı kuruluşlar, Take-Two şirket grubunun diğer üyeleri ve eşdeğer düzeyde veri koruması sağlayamayabilecek ülkelerde bulunan diğer üçüncü taraflarla da paylaşılabilir. Kişisel bilgilerinizi yurtdışına aktardığımızda, kişisel bilgilerinizin, bu tür bir aktarımı yasal kılmak için onaylanmış standart sözleşme maddelerinin veya yasal olarak izin verilen diğer yöntemlerin kullanılması da dahil olmak üzere, uygun koruma önlemlerine tabi olmasını sağlamak için uygun adımları atacağız. Yurtdışına veri aktarımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresiyle iletişime geçin.

10. Yürürlükteki Güvenlik Tedbirleri

Bilgilerinizi yetkisiz erişimden, ifşadan, kullanımdan ve değişiklikten korumak için tasarlanmış makul ve uygun teknik, idari, organizasyonel ve fiziksel güvenlik önlemleri uyguladık.

11. Saklama

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri gerekli olandan daha uzun olmamak üzere ve yasal yükümlülüklerimiz ve meşru çıkarlarımız doğrultusunda saklayacağız.

 • Başvurunuz başarılı olursa ve bir çalışan olursanız, yerel yasaların izin verdiği durumda, başvuru süreci sırasında topladığımız kişisel bilgiler, Take-Two’nun veri saklama uygulamalarına ve yerel yasalara uygun olarak personel dosyanıza aktarılabilir ve saklanabilir.

 • Başvurunuz başarılı olmazsa, Take-Two (ve bağlı kuruluşları) ile ilgili oluşabilecek diğer ilgili istihdam fırsatları hakkında sizinle iletişime geçmek (bilgilendirilmek istemediğiniz durum dışında) ve yasal iddialar, uyum, düzenleme ve denetim maksatları ile bağlantılı olanlar dahil olmak üzere Take-Two’nun yasal haklarını korumak için kişisel bilgilerinizi saklayacağız. Başvurunuzun başarılı olmadığı size bildirildikten sonra kişisel bilgilerinizi süreyle saklayacağız. Gelecekteki iş fırsatları hakkında bilgilendirilmek istemiyorsanız, lütfen bu tercihi teyit ederek, [email protected] adresine e-posta gönderin.

Konum

Dönem

Avustralya

 1 yıl

Belçika

 1 yıl

Kanada

 2 yıl

Şili

 3 yıl

Çin

 3 yıl

Çek Cumhuriyeti

 1 yıl

Dubai

 3 yıl

Finlandiya

 1 yıl

Fransa

 3 yıl

Almanya

 7 ay

Macaristan

 3 yıl

Hindistan

 3 yıl

İrlanda

 1 yıl

İsrail

 1 yıl

Japonya

 3 yıl

Hollanda

 1 yıl

Yeni Zelanda

 1 yıl

Sırbistan

 1 yıl

Singapur

 1 yıl

Güney Kore

 1 yıl

İspanya

 3 yıl

İsviçre

 7 ay

Tayvan

 1 yıl

Türkiye

 1 yıl

Birleşik Krallık

 1 yıl

Amerika Birleşik Devletleri

 3 yıl

 • Belirli Fırsat Eşitliği Bilgilerini işlememiz için onay verdiğinizde, başvuru ve işe alım sürecini izlemek ve iyileştirmek amacıyla bu bilgileri anonim hale getirebilir, bütünleştirebilir ve kişisel olarak sizi tanımlamayacak şekilde saklayabiliriz.

12. Bu Gizlilik Bildirimiyle İlgili Güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimini herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutuyoruz, önemli güncellemeler yaptığımızda uygun bildirimi sağlayacağız. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin işlenmesi hakkında zaman zaman sizi başka şekillerde de bilgilendirebiliriz.

13. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa, lütfen [email protected] adresi ile temasa geçin veya Veri Koruma Yetkilisi.