Take-Two állásra jelentkező adatvédelmi nyilatkozata

Utolsó frissítés: 2023. június 26.

1. Bevezetés

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy a Take-Two Interactive Software, Inc. és leányvállalatai (együttesen: „Vállalat”, „Take-Two”, „mi”, „miénk”, „minket”) hogyan kezelik az állásra jelentkezők személyes adatait. Ez nem szerződés, és nem hoz létre semmilyen törvényes jogot vagy kötelezettséget. Az a Take-Two szervezet, amelyhez benyújtja jelentkezését, lesz az Ön személyes adatainak adatkezelője.

Értesítés a személyes adatok begyűjtésekor: Az Összegyűjtött adatok kategóriái és a Személyes adatok általunk történő felhasználása című fejezetek áttekintést nyújtanak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és miért, valamint az Ön jogai című fejezet további információkat nyújt arról, hogy miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait.

2. Mi az a személyes adat?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adatok” kifejezés olyan információkat jelent, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítják Önt, vonatkoznak Önre, leírják, közvetve vagy közvetlenül észszerűen kapcsolatba hozhatók Önnel. Nem tartalmaz olyan összesített vagy anonimizált információkat, amelyeket olyan formában tartanak fenn, amely nem hozható kapcsolatba Önnel.

3. Az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái

Személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor állásra jelentkezik nálunk és a toborzási folyamat során, amely helyszíntől függően olyan információkat tartalmazhat, mint például:

 • Azonosítók: név, elérhetőségi adatok (e-mail-cím, lakcím és telefonszám), IP-cím és más hasonló azonosítók.

 • Szakmai és foglalkoztatással kapcsolatos információk: az Ön korábbi munkáltatói, pozíciói és munkatapasztalatai; szakmai engedélyek, tanúsítványok vagy egyéb képesítések; foglalkoztatási referenciák vagy ajánlások; az adott munkakörökre való alkalmasság megállapításához szükséges bármely teszteredmény, felmérés vagy értékelés; valamint minden olyan személyes adat, amelyet Ön megoszt velünk az interjú vagy jelentkezés során, például: CV, rövid önéletrajz, közösségi fiókok (pl. LinkedIn-profil), munkahelyi beállítások, kódminták, bevándorlási és munkaengedély-követelmények, vagy más alátámasztó dokumentáció.

 • Oktatási előzmények és képesítések: az Ön legmagasabb iskolai végzettsége, az oktatási intézmény, amelybe járt, és mikor, diplomák, oklevelek vagy más oktatási képesítések, az Ön átiratai és oktatási referenciái.

 • Pénzügyi információk: fizetés, bónusz, juttatások, kiadások, valamint részvény- vagy értékpapírjuttatások.

 • Webes adatok: például az online szolgáltatásaink meglátogatásával kapcsolatos technikai adatok, vagy az online szolgáltatásaink használatával és tevékenységével kapcsolatos elemzési adatok.

 • Audio-/vizuális adatok: például portfóliók, tekercsek és egyéb videók és képek, amelyeket megoszt velünk az interjú vagy a jelentkezés során.

Érzékeny személyes adatokat is gyűjthetünk és kezelhetünk, ha az korlátozott célokból szükséges, és a helyi jogszabályoktól függően:

 • Háttérellenőrzési adatok: amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, a jelentkezése kapcsán háttérellenőrzést végezhetünk, amely magában foglalhat hitelellenőrzést, a szakmai és oktatási előzmények ellenőrzését vagy a bűnügyi előzmények azonosítását.

 • Egyenlő foglalkoztatási esélyekre vonatkozó információk: ha úgy dönt, hogy megadja azokat, ide tartozik az életkor, faji hovatartozás, etnikai hovatartozás, nemzetiség, állampolgárság, nem, nemi identitás, preferált megszólító névmások, szexuális irányultság, vallás, családi állapot, veterán státusz, fogyatékosság vagy elszállásolási kérelem. Ezeket a személyes adatokat nem használjuk fel a felvételi döntés során, kivéve, ha azt a törvény kifejezetten engedélyezi.

 • Egészségügyi információk: például az esetleges fertőzésre utaló egészségügyi mutatók, oltási státusz és nyilvántartás, engedély vagy regisztráció egy irodába vagy helyszínre való belépéshez, valamint minden egyéb információ, amely az egészségügyi kockázatok kezeléséhez vagy az észszerű kiigazításokhoz szükséges.

4. A személyes adatok általunk történő felhasználása

A toborzási folyamat során gyűjtött személyes adatokat, illetve amikor Ön nálunk jelentkezik egy állásra, a következő célok érdekében használjuk fel:

 • az Ön potenciális jelöltként történő azonosítása, és jelentkezésének áttekintése;

 • a kérelemmel kapcsolatban megadott vagy más forrásból kapott információk ellenőrzése;

 • jogosultságának és alkalmasságának a potenciális pozícióra vagy más, nálunk kínálkozó lehetőségekre (például értékelések elvégzése) történő meghatározása;

 • bevándorlási státuszának felülvizsgálata, beleértve a vízumkérelmek alátámasztását;

 • a felvételi és interjúk folyamatának megkönnyítése, beleértve a felvételt megelőző intézkedéseket (például az utazási lehetőségek és költségek koordinálása, fizikai és/vagy hálózati hozzáférés biztosítása, valamint informatikai támogatás és szolgáltatások);

 • az Önnel való kommunikáció a jelentkezése státuszáról vagy más, Önt érdeklő lehetőségekről;

 • a toborzási és felvételi folyamat, az erőforrás- és pénzügyi tervezés, valamint az adminisztráció teljesítményének és sikerességének értékelése és tökéletesítése;

 • a sokszínű munkahely támogatása, és a sokszínűség, a befogadás és az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek előmozdítása;

 • belső vizsgálatok, ellenőrzések, megfelelés, kockázatkezelés, problémamegoldás és biztonsági műveletek végrehajtása; és

 • a vonatkozó jogszabályoknak, szabályoknak, előírásoknak, jogi eljárásoknak, végrehajtási intézkedéseknek és kormányzati vizsgálatoknak való megfelelés, beleértve az adóbevallással és bevándorlással kapcsolatosakat is.

5. Az általunk gyűjtött személyes adatok forrásai

Noha a fent leírt személyes adatokat gyakran közvetlenül Öntől gyűjtjük be, bizonyos információkat referenciáktól, toborzóktól, munkával kapcsolatos közösségi média oldalakról, nyilvánosan elérhető forrásokból és háttérátvilágítási szolgáltatóktól is gyűjthetünk.

6. A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai

A Take-Two az Ön személyes adatait számos jogalap alapján kezeli, attól függően, hogy Ön melyik joghatóságban tartózkodik, hogy az információ természete és az érintett adatkezelés milyen jellegű. A feldolgozás például a következők miatt szükséges:

 • Jogos érdekeink érvényesítése például jelentkezésének áttekintése, az Önnel való kommunikáció, a fizikai és hálózati biztonság védelme, a csalások megelőzése, valamint az általunk meghirdetett állásra való jelentkezésének kezelése, beleértve bármely állásajánlat kiterjesztését az Ön számára, és a munkaviszony előmozdításához szükséges lépések végrehajtását.

 • Jogi kötelezettség teljesítése – például bizonyos joghatóságokban való munkavégzési jog létrehozása vagy megszerzése, valamint információk meghatározott ideig történő megőrzése a nyilvántartásra vonatkozó helyi jogi követelményeknek való megfelelés érdekében.

 • Az Önnel való szerződéskötést megelőző intézkedés, vagy adott esetben a humánerőforrás-gazdálkodáshoz – például a jelentkezése és az adott munkakörre való alkalmasságának értékeléséhez, a juttatásokra való jogosultság értékeléséhez, a potenciális szerepkörhöz szükséges erőforrások vagy segítségnyújtás beállításához szükséges.

Egy másik jogalap, amelyre támaszkodunk:

 • Hozzájárulás Bizonyos országokban és bizonyos korlátozott esetekben a Take-Two az Ön önkéntes hozzájárulására támaszkodik személyes adatainak feldolgozásához. Ilyen hozzájárulás nélkül nem tudjuk feldolgozni jelentkezését. Amennyiben Ön megadta hozzájárulását, bármikor visszavonhatja azt, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen.

7. Az Ön jogai

Attól függően, hogy hol tartózkodik, bizonyos jogokkal rendelkezhet személyes adataival kapcsolatban, beleértve az alábbi jogokat:

 • Tájékozódás: annak megismerése, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és miért.

 • Hozzáférés: személyes adatai másolatának igénylése.

 • Javítás: személyes adatai helyesbítésének kérése, ha azok pontatlanok.

 • Törlés: bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését, ha a további adatkezelésre már nincs szükség.

 • Kifogásolás: annak kérése, hogy hagyjuk abba az Ön személyes adatainak feldolgozását, különösen, ha már nincs elegendő jogos indok az ilyen adatfeldolgozás folytatására.

 • Korlátozás: annak kérése, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését.

 • Hordozhatóság: bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatait átadják harmadik fél számára.

Ha ezen jogok valamelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi humánerőforrás/toborzó osztállyal, vagy küldjön e-mailt a [email protected] címre. Nem számítunk fel díjat a kérelme kezeléséért, kivéve, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű (például ha többszörös kérelmet nyújt be), amely esetben észszerű díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségeink fedezésére. Arra is felkérhetjük, hogy adjon meg bizonyos információkat személyazonossága megerősítése érdekében.

A vonatkozó jogszabályoktól függően jogában állhat panaszt benyújtani a nemzeti adatvédelmi hatósághoz.

8. A személyes adatok címzettjei

 • Take-Two szervezetek: Személyes adatait átadjuk annak a Take-Two szervezetnek, amely közzétette azt a pozíciót, amelyre Ön jelentkezik, és megoszthatjuk a Take-Two Interactive Software, Inc. vállalattal, valamint annak egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, európai és az Ön régióján kívüli leányvállalataival és társvállalataival, amennyiben az jogszerű üzleti célokból szükséges.

 • Szolgáltatók: Személyes adatait megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, akik a nevünkben a humán erőforrással kapcsolatos feladatokkal és adattárolási szolgáltatásokkal kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, mint például informatikai szolgáltatók, háttérszűrési szolgáltatók vagy HR-adatbázis-szolgáltatók. Az ilyen harmadik fél szolgáltatók kiválasztása során (i) megfelelő gondossággal járunk el, és (ii) megfelelő szerződéses intézkedéseken keresztül megköveteljük, hogy az ilyen harmadik fél szolgáltatók megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tartsanak fenn a személyes adatok védelme érdekében, és a személyes adatokat csak a Take-Two utasítására és kizárólag más célokra dolgozzák fel.

 • Kormányzati vagy állami hatóságok: A Take-Two továbbíthatja személyes adatait kormányzati szerveknek, szabályozó szerveknek vagy hatóságoknak (például adóhatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek), bíróságoknak, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok egyébként előírják vagy megengedik (amely magában foglalhatja a külföldi bíróságok, bűnüldöző szervek vagy más kormányzati hatóságok jogszerű hozzáférését is).

 • Eladás vagy egyesülés: Ha üzleti átalakulást fontolgatunk, például egyesülést, egy másik vállalat általi felvásárlást vagy eszközeink egészének vagy egy részének eladását, akkor az Ön személyes adatait felfedhetjük vagy továbbíthatjuk a vevőnek.

A fentiekben leírtak kivételével nem adjuk el és nem osztjuk meg a jelentkezők személyes adatait vagy érzékeny személyes adatait keresztkontextusú viselkedés-alapú reklámozás céljából.

9. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokkal összefüggésben szükséges módon a humánerőforrás-, pénzügyi, jogi és informatikai részlegek, valamint a Take-Two vagy a kapcsolt vállalatok kapcsolattartói (azaz a pályázó által nyújtott szolgáltatásokért felelős személyek) korlátozott számban hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, és egyéb módon feldolgozhatják őket az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Európában és más helyeken, a munkaköri feladataikkal összefüggésben. A személyes adatok megoszthatók olyan szolgáltatókkal, kapcsolt vállalkozásokkal, a Take-Two vállalatcsoport más tagjaival és más harmadik felekkel is, amelyek olyan országokban találhatók, amelyek nem feltétlenül biztosítanak azonos szintű adatvédelmet. Amennyiben személyes adatait nemzetközi szinten továbbítjuk, megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy megfelelő garanciák vonatkozzanak rájuk, többek között jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok vagy más, jogilag engedélyezett módszerek alkalmazásával, amelyekkel az ilyen továbbítás legitimálható. A nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos további információkért kérjük, írjon a [email protected] e-mail-címre.

10. Megvalósított biztonsági óvintézkedések

Észszerű és megfelelő technikai, adminisztratív, szervezeti és fizikai biztonsági intézkedéseket valósítottunk meg, amelyek célja, hogy megvédjük az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, felhasználástól és módosítástól.

11. Megőrzés

Az Önről gyűjtött személyes adatokat csak a szükséges ideig, valamint jogi kötelezettségeinknek és jogos érdekeinknek megfelelően tároljuk.

 • Ha jelentkezése sikeres, és Ön munkavállalóvá válik, a helyi jogszabályok által megengedett esetekben a jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatokat a Take-Two adatmegőrzési gyakorlatának és a helyi jogszabályoknak megfelelően átvihetjük személyi aktájába és tárolhatjuk.

 • Ha jelentkezése nem sikeres, személyes adatait megőrizzük, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot (kivéve, ha Ön ezt nem kérte) a Take-Two (és leányvállalatai) más releváns álláslehetőségekkel kapcsolatban, valamint a Take-Two törvényes jogainak védelme érdekében, beleértve a jogi követelésekkel, megfeleléssel, szabályozási és ellenőrzési célokkal kapcsolatos jogokat. Személyes adatait ideig őrizzük meg, miután tájékoztattuk arról, hogy jelentkezése sikertelen. Ha nem szeretne értesítést kapni a jövőbeli foglalkoztatási lehetőségekről, kérjük, küldjön e-mailt a [email protected] e-mail-címre, megerősítve, hogy ezt szeretné.

Hely

Időszak

Ausztrália

 1 év

Belgium

 1 év

Kanada

 2 év

Chile

 3 év

Kína

 3 év

Cseh Köztársaság

 1 év

Dubaj

 3 év

Finnország

 1 év

Franciaország

 3 év

Németország

 7 hónap

Magyarország

 3 év

India

 3 év

Írország

 1 év

Izrael

 1 év

Japán

 3 év

Hollandia

 1 év

Új-Zéland

 1 év

Szerbia

 1 év

Szingapúr

 1 év

Dél-Korea

 1 év

Spanyolország

 3 év

Svájc

 7 hónap

Tajvan

 1 év

Törökország

 1 év

Egyesült Királyság

 1 év

Egyesült Államok

 3 év

 • Amennyiben beleegyezését adta bizonyos esélyegyenlőségi adatok feldolgozásához, a jelentkezési és felvételi folyamat nyomon követése és javítása céljából anonimizálhatjuk és összesíthetjük ezeket az adatokat, és olyan formában tárolhatjuk, amely nem teszi lehetővé az Ön személyes azonosítását.

12. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor frissítsük a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, és megfelelő értesítést küldünk, ha jelentős frissítéseket végzünk. Időről időre más módon is értesíthetjük Önt személyes adatainak feldolgozásáról.

13. Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése vagy kérése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, írjon a [email protected] e-mail-címre vagy adatvédelmi tisztviselő.