הודעת פרטיות למועמדים לעבודה ב- Take-Two

עדכון אחרון: 26 ביוני 2023

1. מבוא

בהודעת פרטיות זו מוסבר כיצד Take-Two Interactive Software, Inc. וחברות הבת שלה (ביחד, "החברה", "Take-Two", "אנו", "שלנו" או "אותנו") מעבדים את המידע האישי של מועמדים לעבודה. הודעה זו אינה חוזה ואינה יוצרת זכויות או התחייבויות חוקיות כלשהן. הישות של Take-Two שתגישו את מועמדותכם אליה תהיה בעלת השליטה במידע האישי שלכם.

הודעה לעניין איסוף מידע אישי: יש לעיין בסעיפים קטגוריות המידע שנאסף והשימוש שאנו עושים במידע אישי לקבלת סקירה כללית לגבי המידע שאנו אוספים והסיבות לכך, ובסעיף זכויותיכם לקבלת מידע לגבי אופן מימוש זכויות הפרטיות שלכם.

2. מהו מידע אישי?

המונח "מידע אישי" בהודעת פרטיות זו, פירושו מידע שמזהה אתכם, מתייחס אליכם, מתאר אתכם, יכול באופן סביר להיות מיוחס אליכם או שניתן לקשרו אליכם באופן סביר, במישרין או בעקיפין. הוא אינו כולל מידע מצטבר או אנונימי, שנשמר כך שאין אפשרות לקשרו אליכם.

3. קטגוריות של מידע אישי שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי לגביכם כשאתם מגישים מועמדות לעבודה אצלנו ובתהליך הגיוס. בהתאם למיקום, הוא עשוי לכלול מידע כגון:

 • פרטים מזהים: שם, פרטי יצירת קשר (כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספר טלפון), כתובת IP ופרטים מזהים דומים אחרים.

 • מידע מקצועי ומידע בקשר לתעסוקה: מעסיקיכם הקודמים, משרות קודמות וניסיון קודם בעבודה; רישיונות מקצועיים, תעודות או הסמכות אחרות; המלצות או הפניות תעסוקתיות; תוצאות מבחנים, הערכות או מבדקים כלשהם שנדרשים כדי לוודא התאמה לתפקידים ספציפיים וכל מידע אישי שתבחרו לשתף איתנו בראיון עימכם או בבקשת המועמדות שלכם, כגון: קורות חיים, חשבונות ברשתות חברתיות (לדוגמה, פרופיל LinkedIn), העדפות בקשר למיקום העבודה, קוד לדוגמה, דרישות אישורי הגירה ועבודה או מסמכים תומכים אחרים.

 • השכלה וכישורים: רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שלכם, מוסד ההשכלה שבו למדתם ותקופת הלימודים בו, תארים, תעודות או הסמכות אחרות, גיליונות ציונים והמלצות שלכם בנושא ההשכלה.

 • מידע פיננסי: שכר, בונוסים, הטבות, הוצאות או תגמולי מניות.

 • מידע בקשר לאינטרנט: כגון פרטים טכניים לגבי ביקורכם בשירותים המקוונים שלנו או נתוני ניתוח בקשר לשימוש שלכם ולפעילותכם בשירותים המקוונים שלנו.

 • מידע קולי / חזותי: כגון תיק עבודות, סרטונים וחומרי וידאו ותמונות אחרים שתבחרו לשתף איתנו בראיון או בבקשת המועמדות שלכם.

אנחנו עשויים לאסוף ולעבד גם מידע אישי רגיש, אם יש בו צורך למטרות מוגבלות ובכפוף לחוק המקומי:

 • מידע לגבי בדיקת רקע: כאשר הדבר מותר על פי החוק החל, ייתכן שנבחר לבצע בדיקת רקע בקשר למועמדותכם, שעשויה לכלול בדיקת אשראי, אימות היסטוריה מקצועית והשכלה או זיהוי עבר פלילי.

 • מידע לגבי שוויון הזדמנויות בעבודה: כאשר אתם בוחרים למסור מידע זה, הוא כולל גיל, גזע, מוצא אתני, לאום, אזרחות, מין, זהות מגדרית, צורות פנייה מועדפות, נטייה מינית, דת, מצב משפחתי, מעמד של יוצא צבא, נכות או בקשת התאמות. לא ייעשה שימוש במידע אישי זה בעת ההחלטה על ההעסקה, אלא אם כן הדבר מותר במפורש על פי חוק.

 • מידע בקשר לבריאות: כגון סימנים לזיהום אפשרי שמתגלים בבדיקת בריאות, מצב ותיעוד חיסונים, אישור או רישום לצורך כניסה למשרד או למיקום כלשהו וכל מידע אחר שנחוץ לצורך ניהול סיכונים בריאותיים או לעריכת התאמות סבירות.

4. השימוש שאנו עושים במידע אישי

אנחנו משתמשים במידע האישי שאנו אוספים בתהליך הגיוס וכאשר אתם מגישים מועמדות למשרה אצלנו, כדי:

 • לזהותכם כמועמדים פוטנציאליים ולבחון את מועמדותכם;

 • לאמת את המידע שנמסר לנו בקשר למועמדותכם או מידע שהתקבל ממקורות אחרים;

 • לקבוע את זכאותכם והתאמתכם לתפקיד הפוטנציאלי או להזדמנויות אחרות אצלנו (למשל באמצעות ביצוע הערכות);

 • לבדוק סטטוס הגירה כולל תמיכה בבקשות לוויזה;

 • להקל על תהליך הגיוס והריאיון, כולל צעדי טרום-העסקה (כגון תיאום סידורי והוצאות נסיעה, מתן גישה פיזית ו/או רשתית ותמיכה ושירותים בתחום מערכות המידע);

 • לקיים עימכם תקשורת בנושא סטטוס הבקשה שלכם או הזדמנויות אחרות אצלנו שעשויות לעניין אתכם;

 • להעריך ולשפר את הביצועים וההצלחה של תהליך הגיוס וההעסקה, תכנון המשאבים והתכנון הפיננסי והמִנהל שלנו;

 • לתמוך במקום עבודה מגוון וקידום גיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות בתעסוקה;

 • לנהל חקירות פנימיות, ביקורות, ציות, ניהול סיכונים, פתרון בעיות וצעדי אבטחה; וכן

 • לעמוד בדרישות של חוקים, כללים, תקנות, הליכים משפטיים, צעדי אכיפה וחקירות ממשלתיות רלוונטיים, כולל בנוגע לדיווחי מס ולהגירה.

5. מקורות המידע האישי שאנו אוספים

אף שאנו אוספים לעיתים קרובות את המידע האישי המתואר לעיל ישירות מכם, ייתכן שנאסוף מידע מסוים מתוך המלצות, ממגייסים, מאתרי רשתות חברתיות שקשורים לעבודה, ממקורות זמינים לציבור ומספקי בדיקות רקע.

6. הסיבות החוקיות שאנו מסתמכים עליהן כדי לעבד את המידע האישי שלכם

Take-Two מעבדת את המידע האישי שלכם בהתבסס על מספר עילות חוקיות בהתאם לתחום השיפוט שאתם ממוקמים בו, לאופי המידע ולעיבוד שבו מדובר. לדוגמה, העיבוד שלנו נחוץ כדי:

 • לקדם את האינטרסים הלגיטימיים שלנו לדוגמה, לבדוק את מועמדותכם, לקיים עימכם תקשורת, לדאוג לאבטחה פיזית ולאבטחת רשת ולמניעת הונאה, וכן לנהל את מועמדותכם למשרות אצלנו, כולל שליחת כל הצעת עבודה אליכם והשלמת הצעדים הדרושים לקידום יחסי ההעסקה.

 • לעמוד במחויבות חוקית – לדוגמה, לקבוע או לקבל את הזכות לעבוד בתחומי שיפוט מסוימים ולשמור מידע לפרקי זמן קבועים כדי לעמוד בדרישות החוק המקומי לשמירת רשומות.

 • לנקוט צעדים לפני חתימה על חוזה עימכם או כאשר הדבר רלוונטי, צעדים הכרחיים לניהול משאבי אנוש – לדוגמה, כדי להעריך את מועמדותכם והתאמתכם לתפקיד, להעריך זכאות להטבות, להסדיר משאבים או סיוע, הנדרשים לתפקיד פוטנציאלי כלשהו.

עילה משפטית נוספת שאנו מסתמכים עליה היא:

 • הסכמה במדינות מסוימות ובמצבים מצומצמים ומסוימים, Take-Two מסתמכת על הסכמתכם החופשית לעיבוד המידע האישי שלכם. ללא הסכמה כזו, איננו יכולים לעבד את מועמדותכם. כאשר אתם נותנים את הסכמתכם, באפשרותכם לבטל אותה בכל עת באמצעות יצירת קשר עימנו בכתובת הדוא"ל שלהלן.

7. זכויותיכם

בהתאם למיקומכם, ייתכן שיהיו לכם זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלכם, כולל זכויות ל:

 • מידע: לדעת איזה מידע אישי אנו מעבדים ומדוע.

 • גישה: לבקש עותק מהמידע האישי שלכם.

 • תיקון: לבקש תיקון של המידע האישי שלכם כאשר הוא לא מדויק.

 • מחיקה: בנסיבות מסוימות, לבקש מחיקה של המידע האישי שלכם, כאשר אין עוד צורך בהמשך העיבוד.

 • התנגדות: לבקש שנפסיק לעבד את המידע האישי שלכם, במיוחד כשאין עוד עילה לגיטימית מספקת להמשיך בעיבוד זה.

 • הגבלה: לבקש שנגביל את עיבוד המידע האישי שלכם.

 • ניידות: בנסיבות מסוימות, תוכלו לבקש שהמידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי.

אם ברצונכם לממש אחת מהזכויות האלה, צרו קשר עם מחלקת משאבי האנוש/הגיוס המקומית או שלחו דוא"ל לכתובת [email protected]. לא נחייב אתכם בתשלום בגין הטיפול בבקשתכם, למעט במקרים שבהם הבקשה אינה מבוססת או מוגזמת באופן מובהק (כגון אם תגישו מספר בקשות חוזרות ונשנות), ובמקרה זה ייתכן שנחייב אתכם בתשלום סביר לצורך כיסוי העלויות המנהליות שלנו. ייתכן גם שנבקש מכם למסור מידע מסוים כדי לעזור לנו לאמת את זהותכם.

בהתאם לחוק החל, ייתכן שתהיה לכם גם הזכות להגיש תלונה לרשות להגנה על נתונים במדינתכם.

8. גורמים שמקבלים מידע אישי

 • ישויות של Take-Two: המידע האישי שלכם יימסר לישות של Take-Two שפרסמה את המשרה שאתם מגישים מועמדות אליה, וייתכן שגם ישותף עם Take-Two Interactive Software, Inc. וחברות הבת והחברות המסונפות שלה בארצות הברית, בבריטניה, באירופה וישויות אחרות מחוץ לאזורכם, כאשר הדבר נחוץ למטרות עסקיות לגיטימיות.

 • ספקי שירותים: ייתכן שנשתף את המידע האישי שלכם עם גורמי צד שלישי שנותנים שירותים עבורנו ומטעמנו בקשר למשימות הקשורות למשאבי אנוש ולשירותי אירוח נתונים, כגון ספקי שירותי מערכות מידע, ספקי בדיקות רקע או שירותי מסד נתונים למשאבי אנוש. (i) בעת בחירת ספקי שירות צד שלישי אלה, נבצע בדיקת נאותות בהתאם וכן (ii) נדרוש באמצעים חוזיים הולמים, כי ספקי שירות צד שלישי אלה יפעילו אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על מידע אישי ולעבד מידע אישי אך ורק בהתאם להוראות של Take-Two ולא לכל מטרה אחרת.

 • רשויות ממשלתיות או ציבוריות: ייתכן ש-Take-Two תעביר את המידע האישי שלכם למשרדי ממשלה, לרגולטורים או לרשויות ממשלתיות (כגון רשויות מס או רשויות אכיפת החוק) או לבתי משפט או לגורמים אחרים, כאשר הדבר נדרש או מותר על פי החוק החל (דבר זה עשוי לכלול גישה כחוק מצד בתי משפט זרים, רשויות אכיפת חוק או רשויות ממשלתיות אחרות).

 • מכירה או מיזוג: כאשר אנו שוקלים שינוי עסקי, כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת או מכירת כל הנכסים שלנו או חלקם, ייתכן שנחשוף או נעביר את המידע האישי שלכם לרוכשים.

למעט כמתואר לעיל, איננו מוכרים נתונים אישיים או נתונים אישיים רגישים של מועמדים ואיננו משתפים אותם לצורך פרסום על בסיס קונטקסט התנהגותי צולב.

9. העברת מידע אישי אל מעבר לגבול

לפי הצורך בקשר למטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו, הרכב מצומצם של עובדים במחלקות משאבי אנוש, כספים, משפטים ומערכות מידע ואנשי קשר של Take-Two או חברות המסונפת אליה (כלומר, אנשים שהוטלה עליהם אחריות לשירותים שנותן מועמד) רשאים לקבל גישה לנתונים אישיים ולעבדם בארצות הברית, בבריטניה, באירופה ובמקומות אחרים, בקשר לתחומי אחריותם בעבודה. ייתכן שמידע אישי ישותף עם ספקי שירותים, חברות מסונפות, גורמים אחרים בקבוצת החברות של Take-Two וגורמי צד שלישי אחרים שממוקמים במדינות שייתכן כי אינן מספקות רמה שוות ערך של הגנת נתונים. כאשר אנו מעבירים את המידע האישי שלכם לחו"ל, אנו נוקטים צעדים מתאימים כדי להבטיח שהמידע האישי שלכם יהיה כפוף לאמצעי הגנה מתאימים, כולל באמצעות סעיפים חוזיים סטנדרטיים מאושרים או שיטות אחרות המותרות על פי חוק, כדי להעניק לגיטימציה להעברה כזו. למידע נוסף לגבי העברות נתונים לחו"ל, צרו קשר עם [email protected].

10. אמצעי אבטחה שנעשה בהם שימוש

יישמנו אמצעי אבטחה טכניים, מנהליים, ארגוניים ופיזיים סבירים והולמים שנועדו להגן על המידע שלכם מפני גישה, חשיפה, שימוש ושינוי ללא היתר.

11. שמירה

נאחסן את המידע האישי שאנו אוספים עליכם למשך זמן שאינו ארוך מהנדרש ובהתאם למחויבויותינו החוקיות ולאינטרסים הלגיטימיים שלנו.

 • אם מועמדותכם תתקבל ותהיו עובדים שלנו, וכאשר הדבר מותר על פי החוק המקומי, ייתכן שהמידע האישי שאנו אוספים בתהליך הגשת המועמדות יועבר לתיק העובד שלכם ויאוחסן בהתאם לנוהלי שמירת הנתונים של Take-Two ולחוק המקומי.

 • אם מועמדותכם לא תתקבל, נשמור את המידע האישי שלכם כדי ליצור עימכם קשר (אלא אם ביקשתם מאיתנו לא לעשות זאת) בנוגע להזדמנויות תעסוקה רלוונטיות אחרות כלשהן שעשויות להיווצר ב‑Take‑Two (וחברות הבת שלה) וכדי להגן על הזכויות החוקיות של Take-Two, כולל בהקשר של תביעות משפטיות, ציות, רגולציה וביקורות. נשמור את המידע האישי שלכם לתקופה של לאחר שתקבלו הודעה על כך שמועמדותכם לא התקבלה. אם אינכם מעוניינים לקבל הודעה על הזדמנויות תעסוקה עתידיות, שלחו דוא"ל לכתובת [email protected], שבה תאשרו העדפה זו.

מיקום

תקופה

אוסטרליה

שנה אחת

בלגיה

 שנה אחת

קנדה

 שנתיים

צ'ילה

 3 שנים

סין

 3 שנים

צ'כיה

 שנה אחת

דובאי

 3 שנים

פינלנד

 שנה אחת

צרפת

 3 שנים

גרמניה

 7 חודשים

הונגריה

 3 שנים

הודו

 3 שנים

אירלנד

 שנה אחת

ישראל

 שנה אחת

יפן

 3 שנים

הולנד

 שנה אחת

ניו זילנד

 שנה אחת

סרביה

 שנה אחת

סינגפור

 שנה אחת

דרום קוריאה

 שנה אחת

ספרד

 3 שנים

שווייץ

 7 חודשים

טייוואן

 שנה אחת

טורקיה

 שנה אחת

בריטניה

 שנה אחת

ארצות הברית

 3 שנים

 • כאשר אתם נותנים לנו את הסכמתכם לעבד מידע מסוים הקשור לשוויון הזדמנויות, ייתכן שנהפוך מידע זה לאנונימי ומצטבר ושנאחסן אותו כך שהוא לא יזהה אתכם באופן אישי, לצורך ניטור ושיפור תהליך המועמדות והגיוס.

12. עדכונים להודעת פרטיות זו

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן הודעת פרטיות זו בכל עת וכאשר נבצע עדכונים מהותיים כלשהם, נודיע על כך מראש באופן הולם. ייתכן גם שנודיע לכם על עיבוד המידע האישי שלכם בדרכים אחרות מעת לעת.

13. צרו קשר

אם יש לכם שאלות או בקשות כלשהן בקשר להודעת פרטיות זו, צרו קשר עם hr‑[email protected] או קצין הגנת נתונים.